Telefrag

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
SneakySpy 
Killicon telefrag.png
 UnwittingEngie
En Spion som utför en Telefrag på en Tekniker.
Sorry to 'pop-in' unannounced.
Spionen på oväntade uppträdande

En Telefrag (Teledöd) är en typ av död som orsakas av att en spelare står på eller nära en Teknikers Teleportörutgång samtidigt som en fientlig spelare färdas igenom den. Detta kan antingen hända genom att stå på en fientlig teleportörutgång eller om man står på en fredlig utgång som används av en fientlig Spion. Spelaren som står på utgången dör omedelbart och teleporteringen fulländas. Det är inte möjligt att göra en telefrag på allierade om inte vådabeskjutning är aktiverat. Spelare kan bli telefraggade oavsett om de är ÜberLaddade eller ej.

En telefrag indikeras genom ikonen "ospecificerad död"; en skalle med korsade ben och personen som teleporterades belönas för sitt dödande. Eftersom att telefraggningar är relativt ovanliga och inga tecken brukar visas som tyder på att det har hänt, går de ofta förbi obemärkta av åskådare.

En listig Spions strategi involverar att sappa Teknikerns teleportöringång och sedan ställa sig på den. Om Teknikern är oförsiktig och ställer sig på (eller nära) utgången när han försöker ta bort Electro Sappern kommer Spionen teleporteras omedelbart efter att sappern avlägsnats och kommer därmed telefragga Teknikern. Detta ger möjlighet för Spionen att sappa resterade av Teknikerns byggnader då han är borta. Denna taktik fungerar också tvärt om, då oförsiktiga Spioner som sappar en utgång kan bli telefraggad av en Tekniker som reparerar ingången. Likaså kan Tekniker placera deras Teleportörer vid ”chokepoints” (områden som fiender måste ta sig förbi eller återvändsgränder) och telefragga fiender när de går över utgången.


Demonstration

Uppdateringshistorik

Augusti 31, 2009 Patch

  • Fixade att server loggen inte listade telefraggningar som död från vapnet "telefrag".

Kuriosa

  • Telefraggning är en överlevande mekanik från Quake/Team Fortress motorn. På vissa kartor var teleportering nödvändigt för att slutföra vissa mål, men om en spelare teleporterades in i en fiende resulterade det i att de båda fastnade i varandra. Telefraggning var en lösning på detta problem, eftersom alternativet – Att teleportörer inte skulle fungera om en fiende stod på utgången - var för exploaterbart.
  • Att telefragga en fiende som en Soldat kommer att fylla Buffbanerets Vredesmätare till full. Det är för att det är spelaren som teleporteras, inte teleporten själv, som orsakar skadan på fienden (approximalt 1000 skada).
  • Förr var det Teleporörutgången som belönades för dödandet, inte spelaren som teleporterades. Därför kunde man få en Dödskamera som visade "Du dödades av Teleporterutgången byggd av X".
  • Det är möjligt att telefragga flera fiender om de står tillräckligt nära utgången.