Pomoc: Nagrywanie dem

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Komendy konsolowe

Komenda Opis
record <nazwa_pliku> Rozpoczyna nagrywanie dema o konkretnej nazwie aktualnej rozgrywki. Demo zostanie zapisane jako nazwa_pliku.dem w folderze \Steam\SteamApps\common\team fortress 2\tf\; będą tam również zapisane inne pliki konieczne do odtworzenia tego dema.
stop Kończy nagrywanie aktualnego dema.
demoui lub demoui2 Otwiera niewielki interfejs przypominający odtwarzacz multimedialny, który znacznie ułatwia otwieranie i odtwarzanie dem (pozwala również na łatwiejsze przyspieszanie, cofanie i przewijanie). Otwarcie tego interfejsu umożliwia również skrót klawiszowy Shift+F2.
playdemo <nazwa_pliku> Odtwarza wcześniej nagrane demo o konkretnej nazwie (<nazwa_pliku>).
stopdemo Kończy odtwarzanie aktualnego dema.
listdemo <nazwa_dema> Ujawnia detale na temat konkretnego dema.
startmovie <nazwa_pliku> [avi/raw] Rozpoczyna zgrywanie klatek filmowych, które będą przetrzymywane w folderze \Steam\SteamApps\common\team fortress 2\tf\ jako pliki .tga.

Nowością w wersji Silnika Source na PC jest możliwość nagrywania bezpośrednio do formatu wideo AVI, poprzez ustawienie jako parametru komendy avi. Po wpisaniu komendy z takowym parametrem, otwarte zostanie okno dialogowe kodeku, dlatego najlepiej jest włączyć TF2 w trybie ekranowym, jeśli ma się zamiar korzystać z tej możliwości. Przykład: Startmovie mojfilm avi zgra plik wideo mojfilm.avi do folderu twojej gry. FORMAT AVI NIE JEST DŁUŻEJ WSPIERANY. Próba nagrania pliku .avi zakończy się wyświetleniem informacji o konieczności użycia kodeku h264 (Quicktime) – nic poza tym.

endmovie Kończy zgrywanie klatek filmowych.
demo_debug <0/1> Pokazuje dodatkowe informacji o debugowaniu dema.
demo_fastforwardstartspeed <wartość> Przyspiesza o podaną wartość, gdy trzyma się przycisk przyspieszający.
demo_fastforwardramptime <sekundy> Ile sekund zajmuje nabranie pełnej prędkości przyspieszania.
demo_fastforwardfinalspeed <wartość> Końcowa prędkość przyspieszania podczas trzymania przycisku przyspieszania.
demo_interpolateview <0/1> Włącza/wyłącza przeskakiwanie między tickami dema.
demo_quitafterplayback <0/1> Zamyka grę po skończeniu odtwarzania dema.
demo_recordcommands <0/1> Zgrywa komendy wpisane w konsolę do pliku .dem.
demo_pause [sekundy] Pauzuje demo (ilość sekund jest opcjonalna).
demo_resume Wznawia odtwarzanie dema.
demo_togglepause Przełącza pauzowanie/wznowienie odtwarzania dema.
demo_gototick <tick> [płynność] [pauza] Przeskakuje do konkretnego ticku w demie. Jeśli wartość parametru płynność wynosi 1, przejście między aktualnym tickiem a docelowym jest „płynne”. Jeśli wartość parametru pauza wynosi 1, po przejściu do konkretnego ticku demo zostaje spauzowane.
demo_timescale <skala> Ustawia prędkość odtwarzania dema; wartość 1.0 skali jest domyślną prędkością odtwarzania.

Podstawy nagrywania dem

Demo nagrane w Team Fortress 2 nagrywa poniższe rzeczy:

 • Rozgrywkę z perspektywy osoby nagrywającej demo
 • Wszystkie elementy HUD-u (wraz z czatem i wiadomościami konsolowymi)
 • Audio z czatu głosowego

Warto również wspomnieć o paru innych rzeczach dotyczących dem:

 • Demo nie posiada zapisanej kopii mapy; osoba odtwarzająca demo musi posiadać identyczną mapę jak ta, na której demo zostało nagrane.
 • Demo nagrywa tylko niezbędne dane audiowizualne.
  • Wyniki z tabeli wyników nie są nagrywane, nawet jeśli osoba nagrywająca demo kilkukrotnie je sprawdzała.
  • Gracz nie może zobaczyć swojej postaci, chyba że zadrwi, umrze lub włączy kamerę trzecioosobową (thirdperson) - do tego wartość sv_cheats musi zostać zmieniona na 1.
  • Obiekty, takie jak gracze, konstrukcje i bronie, nie będą widoczne po oddaleniu się na pewien dystans przy korzystaniu z opcji Drive („latania”). Załadowana zostaje cała mapa, ale wszystkie obiekty poza nią nie są renderowane cały czas (wyjątkiem są spreje, które są renderowane cały czas, ale w folderze gry wciąż muszą istnieć ich dane).
 • Głos gracza nagrywającego demo nie jest rejestrowany i odtwarzany (aby był, podczas nagrywania komenda voice_loopback 1 musi zostać wpisana w konsolę); wiadomości na czacie, wpisane przez osobę nagrywającą, są rejestrowane.
 • Jeśli podczas nagrywania dema serwer zmieni mapę, gra automatycznie zacznie nagrywanie nowego dema o takiej samej nazwie, ale z dodanym numerkiem, aby uniknąć konfliktu takich samych nazw plików.
 • Demo nie może zostać otwarte przez zewnętrzny program (np. dwukrotne kliknięcie na plik w folderze Windows); demo musi zostać odtworzone poprzez wpisanie specjalnej komendy w konsolę lub wybranie konkretnego pliku przy pomocy interfejsu demoui.

Poradnik nagrywania

Komenda konsolowa nagrywająca demo: record
Komenda konsolowa zatrzymująca nagrywanie dema: stop

Poniżej opisana procedura nagra demo z prywatnego serwera.

 1. Upewnij się, że konsola deweloperska jest włączona.
  • Opcja 1)
  • Włącz Team Fortress 2.
  • W menu głównym wybierz Opcje.
  • W zakładce Klawiatura kliknij Zaawansowane.
  • Postaw ptaszek przy Włącz konsolę deweloperską.
  • LUB
  • Opcja 2)
  • W Bibliotece Steam kliknij PPM na Team Fortress 2.
  • Wybierz Właściwości.
  • W nowo otwartym oknie kliknij na Ustaw opcje uruchamiania.
  • Wpisz w pole, które się pojawi: -console.
  • Naciśnij OK i zamknij okno Właściwości.
  • Konsola otworzy się automatycznie, gdy Team Fortress 2 zostanie włączony.
 2. Włącz Team Fortress 2.
 3. Utwórz nowy serwer
  • W menu głównym wybierz Stwórz Serwer.
  • W zakładce Serwer wybierz dowolną mapę, np. ctf_2fort.bsp.
  • W zakładce Gra ustaw dla serwera hasło, aby nie pojawił się żaden nieproszony gość.
  • Naciśnij Start.
 4. Gdy tylko mapa się załaduje, można rozpocząć nagrywanie dema.
  • Tak jak normalnie, wybierz drużynę i klasę, np. Skaut BLU.
  • Po pojawieniu się otwór konsolę. Domyślnym klawiszem jest ~ (tylda).
  • W otwartej konsoli wpisz record demotest. Rozpocznie to nagrywanie dema o nazwie demotest.dem.
  • Gra rozpoczęła nagrywanie.
   • Zamknij konsolę.
   • Wyjdź ze swojej strefy odrodzenia, pobiegaj po mapie, poskacz.
   • Zadrwij, spójrz na swoją postać z różnych perspektyw.
   • Jeśli wybrałeś Żołnierza lub Demomana, użyj eksplozji, aby się zabić.
 5. Po nagrywaniu przez chwilę, zastopuj je.
  • Otwórz konsolę.
  • Wpisz w nią stop. Uwaga: odłączenie się od serwera również spowoduje zatrzymanie procesu nagrywania dema.
  • Konsola pokaże ile wynosił całkowity czas nagrywania i ilość nagranych klatek filmowych.

Poradnik odtwarzania

Interfejs demoui
Interfejs demoui2

Poniżej opisana procedura odtworzy demo nagrane w sekcji Poradnik nagrywania.

 1. W konsolę wpisz demoui. Otworzy to okno odtwarzania plików .dem; naciśnięcie ⇧ Shift+F2 również otworzy to okno.
 2. Wciśnij w oknie, które się pojawiło, Load. Otworzy to przeglądarkę plików w folderze \Steam\SteamApps\common\team fortress 2\tf\.
 3. Znajdź i otwórz demotest.dem.
 4. Rozpocznie się odtwarzanie.
  • Wszystkie postacie w nagranej grze będą się poruszać identycznie, jak w momencie nagrywania.
  • Widok gracza będzie się zmieniał w taki sam sposób, jak to robił gracz podczas nagrywania (tyczy się to również miejsc, które gracz obserwował, gdy czekał na odrodzenie). Jedynym sposobem na obejrzenie dema z innej perspektywy jest naciśnięcie wcześniej wspomnianego przycisku Drive („latania”).
  • Każda klatka nagrania jest nazywana tickiem; aktualny tick oraz łącza ilość ticków w nagraniu pokazywana jest w interfejsie demoui.
  • Podstawowa obsługa Demoui:
   • Pause zatrzymuje odtwarzanie
   • Stop kończy odtwarzanie dema i wraca do menu głównego gry.
   • Timescale slider pozwala kontrolować szybkość odtwarzania. 100% jest domyślną prędkością. 200% przyspiesza odtwarzanie dwukrotnie.
   • Drive pozwala użytkownikowi na zmienianie perspektywy kamery za pomocą myszki i klawiatury. Na początku kontrolowanie tego może wydawać się nieintuicyjne, dlatego zaleca się trochę tym pobawić.
   • Goto przechodzi do wpisanego przez użytkownika ticka w pole obok tego przycisku.
  • Istnieje również komenda demoui2, które otwiera nieco okrojoną wersję demoui; nie występują w niej pewne przyciski, które można znaleźć w demoui (np. Drive).

Poradnik tworzenia filmu

Silnik Source jest w stanie wygenerować pliki audio i wideo na bazie nagranego wcześniej demo. Pliki audio i wideo mogą zostać połączone w programie do tworzenia i edycji wideo. Opisana poniżej procedura wygeneruje plik o nazwie mojfilm z nagranego wcześniej dema o nazwie demotest.dem. Jeśli tworzysz film wysokiej jakości, który zostanie użyty do Machinimy, możesz ustawić ultra wysoką jakość, aby zyskać na jakości wizualnej nagranego materiału.

Komenda konsolowa: startmovie
 1. W konsolę wpisz startmovie mojfilm. Gra automatycznie będzie zapisać pliki z nazwą mojfilm; użytkownik może wybrać dowolną nazwę.
 2. W konsoli pojaw się informacja „Started recording movie, frames will record after console is cleared...”. Gra jest teraz gotowa, aby rozpocząć nagrywanie.
 3. Wpisz w konsolę playdemo demotest. Komenda playdemo odtwarza demo od początku do końca, bez żadnych ingerencji ze strony użytkownika.
  • Gra rozpoczęła zgrywanie dema. W folderze \Steam\SteamApps\common\team fortress 2\tf\ zostaną wygenerowane pliki graficzne TarGA (.tga) z każdej klatki wideo oraz plik audio Wave(.wav).
  • Po rozpoczęciu nagrywania warto wiedzieć następujące rzeczy:
   • Każda klatka wideo jest zapisywana jako plik graficzny TarGA. Podczas zgrywania klatek, gra będzie działać nadzwyczaj powolnie. Rozmiar zapisanego pliku graficznego zależy od rozdzielczości, w jakiej chodzi gra. Klatka w rozdzielczości 1024x768 pikseli będzie ważyć 2300 kilobajtów (2,3 MB).
   • Słyszane audio będzie bardzo wolno odtwarzane albo nawet wcale.
  • Po zakończeniu nagrywania, pojawi się konsola.
 4. Wpisz w konsolę endmovie. Powinna po chwili pojawić się wiadomość „Stopped recording movie...”.
 5. Zamknij Team Fortress 2 i przejdź do folderu \Steam\SteamApps\common\team fortress 2\tf\.
  • Plik audio jest zapisany jako mojfilm.wav.
  • Nazwy plików TarGA to „mojfilm” oraz numer klatki. Pierwsza klatka będzie wielokrotnością 10, np. 01000.

Pliki te mogą zostać ze sobą połączone w celu otrzymania materiału audiowizualnego w odpowiednim programie, takim jak VirtualDub (angielski), program do obróbki wideo na licencji GNU. Procedura opisana poniżej pozwala połączyć zapisane plik w film wideo mojfilm.

 1. Otwórz VirtualDub.
 2. Wybierz File > Open > Open video file...
 3. Przejdź do folderu \Steam\SteamApps\common\team fortress 2\tf\.
 4. Wybierz plik TarGA (.tga) z najmniejszym numerem.
  • Przeważnie numer ten przypomina 01000. Posortowanie plików według nazwy może pomóc.
  • Lepiej jest wybrać ręcznie ten plik, gdyż program nie zawsze dobrze dobiera kolejność.
 5. Przejdź do Video > Compression. Można tam wybrać kodek wideo. Domyślnie wybierany jest kodek XviD MPEG-4.
  • Wybór najlepszego kodeka należy do użytkownika. To on powinien wybrać parę razy różne kodeki, aby znaleźć ten, dzięki któremu materiał końcowy będzie najlepiej spełniał jego oczekiwania.
  • Niewybranie prawidłowego kodeku (np. zostawienie Uncompressed RGB) może prowadzić do zapisania pliku końcowego o olbrzymiej wielkości.
 6. Przejdź do Audio > WAV Audio.... Wybierz taki plik Wave (.wav) z folderu \Steam\SteamApps\common\team fortress 2\tf\, który posiada nazwę identyczną do wcześniej wybranych plików TarGA.
 7. Po wybraniu odpowiedniego pliku audio, wciśnij Audio > Full processing mode. Dzięki temu plik audio zostanie skompresowany.
 8. Przejdź do Audio > Compression. Domyślnie wybierane jest MPEG-Layer 3.
 9. Przejdź do File > Save as AVI.... Użytkownik może wybrać nazwę finalnego pliku wideo; wybierz ją i naciśnij OK.
 10. VirtualDub wygeneruje plik wideo.

Udostępnianie dem

Pliki .DEM stworzone przez jednego użytkownika mogą być udostępnianie drugim.

 • Drugi użytkownik musi posiadać zainstalowaną grę, w której nagrano dane demo.
  • Musi również posiadać mapę, na której nagrane zostało demo. Jeśli jej nie posiada, gra wyświetli błąd.
 • Pliki .DEM dobrze jest kompresować przy pomocy odpowiednich programów, takich jak 7zip czy WinRAR.

Problemy

 • Jeśli podczas próby załadowania dema wyskoczy komunikat z błędem „Unreliable snapshot error”, należy załadować demo raz jeszcze.
 • W razie pokazania się komunikatu błędu związanego z brakiem odpowiedniej mapy mimo jej posiadania, użytkownik musi pobrać tę samą wersję mapy, na której nagrano dane demo, i spróbować ponownie.
 • Niektóre łatki do Team Fortress 2 (np. Aktualizacja Goldrush lub Aktualizacja Medyka) powodują, że dema nagrane przed wydaniem tych łatek są niemożliwe do odtworzenia. Nie da się tego naprawić.
 • Jeśli w grze włączona jest opcja wsparcia dla wielordzeniowego procesora, zrzuty ekranu i zgrane klatki mogą być czarne. Wyłączenie tej opcji powinno naprawić ten problem.

Dodatkowe linki

Zobacz też