Home Run

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Home-frickin'-run!
The Scout

Při tauntu se Sandmanem ukáže Scout vzhůru, napřáhne se a švihne pálkou, čímž okamžitě zabije jakéhokoli pomalého, neopatrného nebo prostě jen nešťastného hráče v dosahu.

Tento tauntkill je schopný odhodit tělo nepřítele na značnou vzdálenost. I když je taunt zcela tichý, úspěšný zásah je doprovázen hlasitým jásáním neviditelného davu. Dosah tohoto tauntu je relativně malý a tak může nepřítel snadno uskočit a vyhnout se tak smrti.


Poškození a funkční časy

Zhlédněte také: Poškození
Poškození a funkční časy
Poškození
Z přímé blízkosti 500
Časy funkcí
Délka trvání tauntu 5
Hodnoty jsou přibližné a určené na základě testování komunitou.

Související achievementy

Leaderboard class scout.png Scout

Out of the Park
Out of the Park
Odpal nepřítele 25 metrů daleko.

Historie

Patch z 25. února 2009

  • Opraveny BONK! částice, které se objevovaly ve vzduchu při zasažení cíle.

Neznámé datum

  • Scout již během tauntu nemluví.

Vedlejší informace

  • Tento taunt lze provést spolu s Bonk!em. Pokud hráč vypije nápoj a hned poté aktivuje taunt, vydrží mu nezranitelnost po celou dobu jeho trvání. Pokud se však opozdí, bude na chvíli velice zranitelný.
  • Zasažený nepřítel je zabit ve chvíli, kdy začíná Scout švihat, ne když pálka skutečně zasáhne nepřítele.

Shlédněte také