Damage/cs

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Wehhhhhh!
Pain is weakness leaving the body!
The Soldier

Zranění je v Team Fortress 2 jakákoliv událost, při které se snižuje život hráče nebo bytostí. Zranění může být způsobeno zbraní, ohněm, explozí, pádem, krvácením, některými taunty, nebo přírodními zdroji jako je vlak, voda, pila, Horseless Headless Horsemann, MONOCULUS, Merasmus a Podsvětí.

Zranění od zbraně

Zranění od zbraně je počítána podle následujících pravidel:

(Základní zranění) × (Vzdálenost a modifikátor náhody) × (Odolnosti/Modifikátor slabosti) × (Modifikátor rozptylu)

Kritické zásahy jsou počítány jako:

(Základní zranění) × (Modifikátor rozptylu) × ( (Základní typ odolnosti/Modifikátor slabosti) + 2 × (Kritická rezistence/Modifikátor Slabosti) )

Mini-krity jsou počítány jako:

(Základní zranění) × (Modifikátor náhody) × (Modifikátor rozptilu) × ( (Základní typ odolnosti/Modifikátor slabosti) + 0.35 × (Modifikátor pozitivní vzdálenosti) × (Kritická rezistence/Modifikátor slabosti) )

Základní zranění

Základní zranění zbraně je konstantní číslo upravené na konkrétní zbraň. Zranění nezávisí na tom, kde na cíli útok zasáhne, kromě vyjímek zbraní, které mají kritické zásahy na určitých místech cíle.

Vzdálenost a modifikátor náhody

Jak závisí zranění na vzdálenosti.

Modifikátor vzdálenosti je číslo mezi 1.5 a 0.5, které se sinusově zmenšuje podle vzdálenosti mezi útočníkem a cílem. Okrajem je 1024 jednotek a vzdálenosti, které se nachází za 1024 jsou zaokrouhleny na 1024 pro kalkulaci zranění. V tomto vzorci je náhodná změna ±153.6 jednotek (na grafu ukázáno jako 512 jednotek jako příklad). To znamená, že bude bráno, jako že jste o to 153.6 blíže, nebo dále než aktuálně jste. Toto je 15% změna, o které již slyšelo mnoho hráčů; toto není prostý 85–115% násobitel konečného poškození.

Základní vzdálenost do vzorce je upravena pro Rocke Launchery, Stickybomb Launchery (pokud vybouchnou do 5 svteřin), a Syringe Guny. Pokud je vzdálenost mezi útočníkem a cílem menší než 512 jednotek, tak je to zaokrouhleno, jako byste byly o ~74% blíže k 512; to znamená, že jste bráni jako byste byli dále než ve skutečnosti jste. Výsledek tohoto je, že maximální zranění, jaké byste mohli způsobit bez jakékoliv náhodné změny je 120% (na grafu růžovou barvou). Stručně řečeno jsou zde tři zbraně a tyto zbraně mají menší extra poškození kvůli modifikátoru vzdálenosti na blízko, ale také jsou poškozeny na zranění uděleném na velké vzdálenosti jako ostatní zbraně.

Naopak modifikátor vzdálenosti pro Scoutovi primární zbraně (nepočítaje Shortstop) mají zvýšené poškození na krátkou vzdálenost, maximalizací na 175% základního poškození z bezprostřední blízkosti, ale ponechávají si stejné základní poškození na vzdálenost 512, nebo více.

Sticky bomb vystřelené před více než 5 vteřinami, Melee braně, Flamethrowery, Flare Guny, Grenade Launchery, Sniperky, a Huntsmany jsou v tomto vzorci zaokrouhleny na 512 jednotek. Avšak plamenomety jsou postiženy jimi odděleně vypočítanými modifikátory vzdálenosti.

Zbraně, které střílí projektily, jako Rocket Launcher a Direct Hit, aplikují modifikátor vzdálenosti na zranění založené na rozdílu vzdáleností útočníka a cíle. To znamená, že místo, ze kterého byl projektil vystřelen nehraje žádnou roli s ohledem na zranění způsobené oním projektilem; záleží pouze na konečné pozici útočníka a jeho cíle.

Modifikátor rozptylu

Modifikátor rozptylu je číslo, které se používá pro výbušné zbraně, které nejsou přímo propojené s cílem. Valve zatím nezveřejnilo oficiální statistiky pro rozptylové zranění.

Redukce sebe-poškození

Výbušné zbraně mohou podle situace působit menší zranění jejich nositeli než-li jejich cíli. Pro bližší informace se koukněte na individuální stránky zbraní.

Modifikátor Kritických zásahů

Kritické zásahy a mini-krity májí každý dva efekty. Kritický zásah nastavuje modifikátor vzdálenost a náhoda na 1 (ve skutečnosti jej odstraní). Konečné škody jsou poté 3x větší.

U mini-critů záleží na tom, je-li vzdálenost větší než 512: pokud je tomu tak, tak se zaokrouhlí jako 512 pro účely vzorce (na grafu znázorněno jako modrá přerušovaná čára) a pak je aplikován modifikátor ±153.6. Ať je vzdálenost omezená, nebo ne je poté konečné zranění 1.35x větší. Konečným výsledkem je, že zbraň nepřestává udělovat poškození je-li cíl dále než 512 jednotek; pokud není útok kritický, nebo mini-kritický tak je možné že zranění se sníží až na 1024 jednotek.

Bonusové poškození pridané kritickými, nebo mini-kritickými zásahy - včetně odebrání modifikátoru vzdálenosti - je "kritického" typu místo standartního typu zbraně (např. kulky, nebo výbušniny). To ovlivňuje kalkulaci rezistance poškození.

Poznámka: Backstab působí 2x tolik škod, kolik je protivníkův aktuální počet životů, avšak za normálních podmínek je také kritický, takže je zranění 6x vyšší než život nepřítele.

Když jste pod efektem Battalion Backupu, nebo jste léčeni Vaccinatoreem, tak jste chráněni vy, i vaši spoluhráči proti kritickým a mini-kritickým zásahům, ty jsou na místo toho změněny na normální poškození.

Typy poškození

Každá zbraň má přidělený typ zranění, jaké bude udělovat. Některé zbraně dokonce mohou mít více než jeden typ poškození jako například nabitá střela Cow Mangleru.

  • Kulky půsoví zranění, které je typicky spojené s hitscan zbraněmi, ačkoli zranění způsobené většinou projektilů se do této skupiny také počítá (třeba stříkačky a šípy).
  • Výbušné zranění je obvikle způsobeno výbušnými projektily. Hráči zabití explozí se většinou rozprsknou.
  • Ohnivá poškození jsou způsobena všemi zbraněmi, které chrlí oheň a mají efekt afterbutrn.
  • Krvácení je aplikováno na krvácející hráče.
  • Melee zranění je způsobeno melee zbraněmi. Melee útoky mohou zničit stickybomby a způsobí, že hráči budou při zabití hlasitě křičet.
  • Kritické zranění je způsobeno kritickými a mini-kritickými zásahy.
  • Zranění z pádu je aplikováno na hráče, kteří spadli na zem z příliš velké výšky a/nebo přistáli příliš rychle.
  • Rozdrcení je způsobeno pokud je hráč vtěsnán mezi dvěma předměty (např. mezi zemí a zavírajícími se dveřmi). Při smrti rozdrcením obrazovka problikne červeně.

Slabosti, odolnosti, a blokování

Hráč může kvůli určitým předmětům nabrat určitou sumu modifikovaného zranění. Tyto efekty se hromadně stackují. "X% slabosti vůči..." násobí ten určitý typ zranění o 100% a pak přidá X% a "Y% odolnosti vůči..." násobí ten určitý typ zranění o 100% a pak odebere Y%; například Chargin' Targe přidává 40% odolnosti proti výbuchům, to znamená, že veškeré příchozí explozivní zranění je násobeno 60%.

Jelikož jsou efekty hromadně stackovány, tak kombinace efektů má za následek trochu jiné hodnoty, než je očekáváno; například Soldier s Pain Train (10% slabost proti kulkám) a aktivní Battalion's Backup (50% odolnost proti Sentry Gun) má kombinovanou odolnost 45% proti kulkám od sentry - narozdíl od 40%, to by mohlo vzniknout z jednoduchého složení několika efektů.


List of weapons with damage vulnerability and resistance
Sekundární Bonk! Atomic Punch Pictogram info.png  While under the effects, immune to all damage.
Bonk! Atomic Punch
Na blízko Candy Cane Pictogram minus.png  +25% explosive damage vulnerability on wearer.
Candy Cane
Sun-on-a-Stick Pictogram plus.png  +25% fire damage resistance when active
Sun-on-a-Stick
Sekundární Battalion's Backup Pictogram info.png  When used, it provides a defensive buff to nearby teammates that blocks 35% of incoming damage, 50% of Sentry Gun damage, and nullifies Critical hits.
Battalion's Backup
Na blízko Pain Train Pictogram minus.png  +10% bullet damage vulnerability on wearer.
Pain Train
Primární Phlogistinator Pictogram info.png  Invulnerable while 'Mmmph' taunting.
Phlogistinator
Sekundární Detonator Pictogram minus.png  +50% explosion self-damage vulnerability on wearer
Detonator
Na blízko Powerjack Pictogram minus.png  +20% damage vulnerability from all sources when active
Powerjack
Sekundární Chargin' Targe Pictogram plus.png  +50% fire damage resistance on wearer.
Pictogram plus.png  +30% explosive damage resistance on wearer.
Chargin' Targe
Splendid Screen Pictogram plus.png  +20% fire damage resistance on wearer.
Pictogram plus.png  +20% explosive damage resistance on wearer.
Splendid Screen
Tide Turner Pictogram plus.png  +15% fire damage resistance on wearer.
Pictogram plus.png  +15% explosive damage resistance on wearer.
Tide Turner
Na blízko Pain Train Pictogram minus.png  +10% bullet damage vulnerability on wearer.
Pain Train
Claidheamh Mòr Pictogram minus.png  +15% damage vulnerability from all sources when active
Claidheamh Mòr
Primární Natascha Pictogram plus.png  +20% damage resistance when below 50% health and spun up.
Natascha
Brass Beast Pictogram plus.png  20% damage resistance when below 50% health and spun up.
Brass Beast
Sekundární Buffalo Steak Sandvich Pictogram minus.png  While under the effects, damage taken increased by 20%.
Buffalo Steak Sandvich
Na blízko Warrior's Spirit Pictogram minus.png  +30% damage vulnerability from all sources when active.
Warrior's Spirit
Fists of Steel Pictogram plus.png  +40% damage resistance from ranged sources while active.
Pictogram minus.png  +100% damage vulnerability from melee sources while active.
Fists of Steel
Na blízko Southern Hospitality Pictogram minus.png  +20% fire damage vulnerability on wearer.
Southern Hospitality
Sekundární Vaccinator Pictogram info.png  While healing, provides healer and heal target with constant 10% resistance to the selected damage type.
Pictogram info.png  Übercharge provides 75% resistance and full crit resistance to a selected damage type.
Vaccinator
Sekundární Darwin's Danger Shield Pictogram plus.png  +50% fire damage resistance on wearer.
Pictogram plus.png  Grants full immunity to the effects of afterburn.
Darwin's Danger Shield
Na blízko Bushwacka Pictogram minus.png  20% damage vulnerability from all sources on wearer when active.
Bushwacka
Na blízko Spy-cicle Pictogram plus.png  On Hit by Fire: Fireproof for 1 second and Afterburn immunity for 10 seconds.
Spy-cicle
PDA 2 Invis Watch Enthusiast's Timepiece Pictogram info.png  +20% damage resistance when Cloaking.
Invis Watch Enthusiast's Timepiece
Quäckenbirdt
Quäckenbirdt
Cloak and Dagger Pictogram info.png  +20% damage resistance when Cloaking.
Cloak and Dagger
Dead Ringer Pictogram info.png  When being damaged (activating Dead Ringer), blocks 75% of incoming damage and gives afterburn immunity for 3 seconds.
Pictogram info.png  After Dead Ringer has been activated, 65% damage resistance on wearer which fades to 20% in 3 seconds.
Dead Ringer


Historie updatů

Patch z 28. září 2007

Patch z 17. prosince 2010

  • [Nezmíněno] Melee zbraně již neudělují zranění stejné jako kulky.

Patch z 14. února 2011

  • [Nezmíněno] Melee zbraně se už nepočítají jako střelné zbraně při počítání slabosti.

Viz Více