Your Eternal Reward

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Behold the phenomenal, cosmic power of this diamond in the rough!
Your Eternal Reward publicity blurb

Your Eternal Reward je komunitou vytvořená zbraň na blízko pro Spye. Je to dlouhá zdobená dýka se značně orientálními rysy, má dřevěnou rukojeť a zlatou záštitu.

Tato zbraň má stejně jako Knife schopnost provádět tzv. backstab, tedy zabodnutí nepřítele zezadu, k této schopnosti je však přidána jedna důležitá vlastnost. Pokud hráč úspěšně zabodne nepřítele zezadu, okamžitě se zamaskuje jako jeho oběť bez jakéhokoliv kouře, který obvykle proces maskování doprovází. Navíc bude oběť zavražděna zcela tiše bez bolestného řevu a spoluhráči nebudou nijak upozorněni na přítomnost Spye v okolí, jelikož se jim na displeji nezobrazí ikonka při zabití tělo oběti rychle zmizí podobně jako když se Spy zneviditelňuje. Tento proces je tak rychlý, že není Spy během přechodu ze zamaskování do zamaskování vůbec odhalen, takže jej Sentry Guny neodhalí, což lze využít k odstranění neopatrných Engineerů a rychlému umístění sapperu na jejich stavby. Pokud Spy zabodne hráče, kterého léčí Medic, léčící paprsek okamžitě přejde na zamaskovaného Spye. Všechny tyto vlastnosti činí Spye jen těžce odhalitelným, protože oběť jen tiše zmizí, zatímco Spy zaujme její místo na bitevním poli.

Spy se nezamaskuje pokud cíl zabodnutí nezemře, tedy pokud je nezranitelný nebo pokud má na zádech Razorback. Spy se také nemůže zamaskovat za jednoho ze svých spoluhráčů. Pokud Spy zabije někoho s touto zbraní jinak než zabodnutím zezadu, nezamaskuje se, ale i tak tělo oběti tiše zmizí. Pokud se Spy dotkne doplňovací skříně, přijde o své zamaskování.

Pokud Hráč používá tuto zbraň, bude se muset spolehnout pouze na maskování pomocí zabíjení nepřátel, protože se nebude moci normálně zamaskovat pomocí Disguise Kitu, který se mu neobjeví v inventáři. Hráči zůstává schopnost změnit zbraň, kterou třída, za kterou je zamaskovaný, drží pomocí příkazu lastdisguise. Hráči s touto zbraní se při pohybu také musí více spoléhat na neviditelnost, zatímco si hledají vhodnou oběť.

Taunt s Your Eternal Reward je smrtící Šerm, Zabití šermem bude tiché a tělo oběti zmizí, Spy se však nezamaskuje, a to ani pokud tento taunt zasáhl nepřítele do zad.

Ikonku při zabití vytvořil hráč Psyke.

Poškození a funkční časy

Zhlédněte také: Poškození
Shodné s: Knife
Poškození a funkční časy
Typ poškození Na blízko
Poškození na blízko nebo na dálku? Na blízko
Poškození
Základní poškození 100% 40
Z přímé blízkosti 34-46
Backstab 600%
Kritické 120
Minikritický zásah 46-62
Časy funkcí
Attack interval 0.8
Hodnoty jsou přibližné a určené na základě testování komunitou.

Set

Původní článek: Sety
Saharan Spy
Backpack The Saharan Spy Bundle.png
Efekt

Speciální efekty při tauntování

Názorná ukázka

Craftování

Zhlédněte také: Craftování

Nákres

Cloak and Dagger Reclaimed metal Your Eternal Reward
Item icon Cloak and Dagger.png + Item icon Reclaimed Metal.png = Item icon Your Eternal Reward.png
Token herní třídy - Spy Token slotu - Na blízko Scrap metal Možné výsledky
Item icon Class Token - Spy.png + Item icon Slot Token - Melee.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Your Eternal Reward.png Item icon Conniver's Kunai.png Item icon Big Earner.png Item icon Wanga Prick.png
Item icon Sharp Dresser.png Item icon Spy-cicle.png

Jako craftovací přísada

Your Eternal Reward Refined metal Familiar Fez
Item icon Your Eternal Reward.png + Item icon Refined Metal.pngx4 = Item icon Familiar Fez.png
Your Eternal Reward Scrap metal Conniver's Kunai
Item icon Your Eternal Reward.png + Item icon Scrap Metal.png = Item icon Conniver's Kunai.png

Strange varianta


Související achievementy

Leaderboard class soldier.png Soldier

War Crime Spybunal
War Crime Spybunal
Zabij Spye, který právě backstabnul tvého spoluhráče.

Leaderboard class sniper.png Sniper

Consolation Prize
Consolation Prize
Nech se 50 krát backstabnout.
Shock Treatment
Shock Treatment
Zabij Spye, který zničil tvůj Razorback při pokusu o backstab.

Leaderboard class spy.png Spy

A Cut Above
A Cut Above
Zabij nožem nepřátelského Spye držícího revolver.


Agent Provocateur
Agent Provocateur
Bacstabni 10 krát své Steam přátele.


Come in From the Cold
Come in From the Cold
Bacstabni nepřítele, jež ti dominuje.


Counter Espionage
Counter Espionage
Baskstabni přestrojeného Spye.


Die Another Way
Die Another Way
Zabij Snipera poté, co tvůj pokus o backstab zničí jeho Razorback.


Dr. Nooooo
Dr. Nooooo
Backstabni Medica, který je připravený spustit Übercharge.


Fast Fingers
Fast Fingers
Backstabni Scouta používajícího Back Scatter.


FYI I am a Spy
FYI I am a Spy
Backstabni Medica, který tě léčil posledních 5 sekund.


High Value Target
High Value Target
Backstabni nepřítele, jež dominuje třem nebo více tvým spoluhráčům.


Identity Theft
Identity Theft
Backstabni nepřítele, za něhož jsi právě přestrojený.
Is It Safe?
Is It Safe?
Backstabni 50 nepřátel zabírajících kontrolní bod.


May I Cut In?
May I Cut In?
Backstabni nepřítele a Medica, jež ho léčí během 10 sekund.


Sapsucker
Sapsucker
Sapni nepřátelskou budovu a do 5 sekund backstabni Engineera, jež ji postavil.


Slash and Burn
Slash and Burn
Backstabni nepřítele, který se po smrti obnoví jako Pyro.


Spymaster
Spymaster
Backstabni 1000 nepřátel.


The Man from P.U.N.C.T.U.R.E.
The Man from P.U.N.C.T.U.R.E.
Zabij nepřítele tauntem Fencing.


The Man with the Broken Guns
The Man with the Broken Guns
Backstabni Engineera a během 10 sekund sappni 3 jeho budovy.


Triplecrossed
Triplecrossed
V jediném životě backstabni 3 Snipery.


Wetwork
Wetwork
Ubodej nepřítele k smrti, zatímco jsi politý Jaratem.


You Only Shiv Thrice
You Only Shiv Thrice
Backstabni 3 nepřátele během 10 sekund.

Minulé změny

Patch z 30. září 2010 (Mann-Conomy Update)
 • Tato zbraň byla přidána do hry.

Patch z 6. října 2010

 • Spy se nyní zamaskuje pouze pokud cíl zabodnutí zemře
 • Spy se již nemůže zamaskovat pokud nese Kufřík.

Patch z 8. října 2010

 • [Nezmíněno] Tato zbraň byla přidána do craftovacího plánu pro Familiar Fez.

Patch z 17. prosince 2010 (Australian Christmas)

 • Spyové s touto zbraní mohou nyní měnit zbraň, kterou třída, za kterou jsou přestrojeni, nese pomocí příkazu 'lastdisguise', a pokud jsou při zabití nepřítele přestrojeni, nebude třída, za kterou jsou přestrojeni, nést zbraň na blízko.
 • Spyové již při zabití s touto zbraní nemluví.
 • Sentry Guny již nestopují zamaskované Spye, kteří právě někoho zabodli zezadu.

Patch z 7. ledna 2011

 • Bylo opraveno zobrazování ikonky při zabití spoluhráčům oběti a spouštění špatných animací při používání této zbraně.

Patch z 14. února 2011

 • Byla opravena chyba, která způsobovala, že na dálku řízené výbušniny (Stickybomby) nemohly být zničeny zbraněmi na blízko.
 • Byla opravena chyba, která způsobovala, že hráči získávali bonusy za sety na turnajových servech, které zakázali určité zbraně pomocí příkazu item_whitelist.

Patch z 15. března 2011

Chyby

 • Existuje několik chyb z pohledu první osoby. Při vytažení zbraň splývá se spyovými prsty, je slyšet zvuk otevírání Nože a rukojeť splývá s rukávem.
 • Pokud hráč zemře poté, co vymění ve své výbavě Your Eternal Reward za Nůž, nebude se moci Respawnovat dokud nezmění třídu.
 • Pokud je hráč automatickým balancováním přehozen do jiného týmu při držení této zbraně, objeví se s Your Eternal Reward i Disguise Kitem v inventáři. A pokud si po smrti ve výbavě vybere Nůž, nebude mít naopak Disguise Kit k dispozici. Tyto problémy lze snadno vyřešit návštěvou doplňovací skříně.
 • Pokud Spy požije Your Eternal Reward k zabodnutí nepřítele, který je následně automatickým balancováním přehozen do spyova týmu, zamaskuje se jako spoluhráč a ne jako nepřítel.
 • Na počítačích s DirectX 8 existuje několik chyb, těla nepřátel nemizí a dýka je vidět i pokud je Spy zneviditelněný.
 • Pokud je nepřítel touto zbraní zabodnut zezadu, jeho tělo zmizí, ale předměty, které jsou k němu připevněny mohou zůstat viset ve vzduchu. Mezi tyto předměty patří například Odznaky, štíty, zbraně s polnicí, Postranní předměty a Gunboats.
 • Pokud Spy zabodne zezadu jinou třídu, než za kterou je přestrojen, bude po zabodnutí třída, za kterou je přestrojen, držet primární zbraň místo té, kterou spyova oběť držela v ruce.
 • Zabodnutí zamaskovaného Spye s Your Eternal Reward neodemkne achievement Counter Espionage.
 • Pokud Spy zvedne ruku a zůstane v dosahu prostředí, zůstane jeho ruka zdvižena .
 • Hráč může stále nést Kufřík a být při tom zamaskovaný, pokud zabodne nepřítele a sebere Kufřík ve stejnou chvíli.[1]
 • Po zabodnutí nese třída, za kterou je Spy zamaskovaný, vždy standardní zbraně, takže Demoman se štítem může nést Sticky Bomb Launcher a podobně.

Drobnosti

 • Před vydáním tohoto předmětu Robin Walker žertoval, že nevýhodou této zbraně bude nemožnost provádět "facestaby".[2]
 • Název zbraňe odkazuje na scénu z filmu Aladin z roku 1992[3], Kdy Džafar v přestrojení oklame Aladina a poté se ho pokusí zavraždit dýkou. Popis zbraně pro Polycount soutěž také odkazuje na některé dialogy z tohoto filmu.
 • Your Eternal Reward sdílí schopnost krádeže podoby se zbraní z modifikace pro hru Half-Life 2, Fortress Forever. Ve Fortress Forever však Spyovi zůstává schopnost maskování a pro zamaskování se jako jeho oběť musí být při bodnutí zamaskován.

Galerie

Reference

Zhlédněte také