Bonk! Atomic Punch

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Bonk! is fulla radiation, which as we all know is pretty great for givin' people superpowers.
Bonk! Atomic Punch publicity blurb

Bonk! Atomic Punch je odemknutelná sekundární zbraň pro Scouta. Je to malá plechovka enegry drinku, která má etiketu odpovídající barvě týmu. Červený tým má Bonk! s příchutí "Cherry Fission" (třešňové štěpení) a Modrý tým má příchuť "Blutonium Berry" (plutoniová bobule).

Po vypití Bonk! Atomic Punche se hráč stane na 8 sekund nezranitelným. Během této doby nemůže hráč útočit, pouze běhat a skákat a změní se pohled z první osoby na pohled ze třetí osoby. Po skončení efektu bude na chvíli zpomalen podle výše vstřebaného poškození. Při běhu se za hráčem táhnou rozmazané čáry. Cokoliv co by normálně Scoutovi ublížilo, během této doby zobrazí nad jeho hlavou symbol "Miss!" (Vedle!) a Scout pronese jednu ze svých hlášek. Scout nemůže použít Bonk! pokud nese kufřík nebo jej vzít pokud je pod tímto efektem. Scauti pod tímto efektem nemohou zabrat nebo ubránit cíl, jako je například kontrolní bod nebo vozík s nákladem. Hráč má k dispozici neomezený počet plechovek Bonku!, ale nemůže ji použít okamžitě po skončení efektu, musí počkat než se znovu nabije cool down předmětu, zobrazený v HUDu. Efekt Bonku! se ztratí pokud hráč navštíví regenarční skříň.

Pod efektem Bonku! je hráč imunní vůči téměř všem typům poškození, což zahrnuje přímé poškození, zbytkové poškození, sebe poškození a poškození z pádu. Poškození za čas jako je hoření nebo krvácení neudělí po dobu trvání efektu Bonku! žádné poškození, bude ale pokračovat po skončení efektu. Nicméně proti poškození závislým na zásahu, pokud nejsou založena na počtu uděleného poškození, není Scout chráněn, není také chráněn proti odhození, enviromentálnímu poškození nebo telefragu.

Jelikož pití Bunku! je považováno za taunt, existují některá místa kde pití nemůže být provedeno, například pod vodou. Pokud je hráč během pití Bonku! vržen do vzduchu odhozením, animace pití se zruší, je to však stále bráno jako vypití a ukazatel se vyprázdní.

Pokud je hráč pod efektem Bonku!, stále může provádět taunty a získat zabití použitím Home Run tauntu.

Bonk! Atomic Punch je automaticky přidělen hráčům, kteří dokončí 22 Scout achievementů.

Funkční časy

Časy funkcí
Efekt The user has temporary invincibility.
Čas spotřeby 1.2 s
Délka nabíjení 22 s
Doba trvání efektu 8 s
Hodnoty jsou přibližné a určené na základě testování komunitou.

Názorná ukázka

Craftování

Zhlédněte také: Craftování

Nákres

Token herní třídy - Scout Token slotu - Sekundární Scrap metal Možné výsledky
Item icon Class Token - Scout.png + Item icon Slot Token - Secondary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Bonk! Atomic Punch.png Item icon Crit-a-Cola.png Item icon Mad Milk.png Item icon Winger.png
Item icon Pretty Boy's Pocket Pistol.png Item icon Flying Guillotine.png

Jako craftovací přísada

Bonk! Atomic Punch Kritzkrieg Crit-a-Cola
Item icon Bonk! Atomic Punch.png + Item icon Kritzkrieg.png = Item icon Crit-a-Cola.png
Bonk! Atomic Punch Batter's Helmet Bonk Helm
Item icon Bonk! Atomic Punch.pngx2 + Item icon Batter's Helmet.png = Item icon Bonk Helm.png
Reclaimed metal Bonk! Atomic Punch Force-A-Nature Soda Popper
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Bonk! Atomic Punch.png + Item icon Force-A-Nature.png = Item icon Soda Popper.png
Reclaimed metal Bonk! Atomic Punch Sandman Atomizer
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Bonk! Atomic Punch.png + Item icon Sandman.png = Item icon Atomizer.png

Strange verze

Související achievementy

Leaderboard class scout.png Scout

Artful Dodger
Artful Dodger
Vyhni se 1000 zranění v jednom životě pomocí Bonk! Atomic Punch.

Minulé změny

Patch z 24. února 2009 (Scout Update)
 • Bonk! Atomic Punch byl přidán do hry.

Patch z 20. dubna 2009

 • Scout nyní upustí kufřík který nesl pokud se napije Bonku.

Patch z 25. června 2009

 • Opravena chyba zneužití počtu nabitých Bonků! po návštěvě regenerační skříně.

Patch z 17. prosince 2009 (WAR! Update)

 • Přidán zvuk dobití k ukazateli dobití.

Patch z 13. ledna 2010

 • Opravena chyba kdy chyběl efekt fáze použití tohoto předmětu.

Patch z 28. dubna 2010

 • Odstraněna penalizace pohybu po vypití.
 • Nyní má cool down pro další použití, stejně jako Sandman.

Patch z 12. května 2010

 • [Nezmíněno] Bonk! Atomic Punch byl nyní přidán do craftovacího nákresu pro Crit-a-Cola.
 • [Nezmíněno] Bonk! Atomic Punch byl nyní přidán do craftovacího nákresu pro Bonk Helm.
 • [Nezmíněno] Bonk! Atomic Punch byl nyní přidán do craftovacího nákresu pro Dalokosh Bar.

Patch z 30. září 2010 (Mann-Conomy Update)

 • [Nezmíněno] Scout vždy přehodí na ruční zbraň po vypití Bonk! Atomic Punche.

Patch z 17. prosince 2010 (Australium Christmas)

 • [Nezmíněno] Scout nyní přehodí na primární zbraň po vypití Bonk! Atomic Punch, místo na ruční zbraň.

Patch z 15. března 2011

 • [Nezmíněno] Bonk! Atomic Punch byl odstraněn z craftovacího nákresu pro Dalokohs Bar.

Patch z 23. června 2011 (Über Update)

 • [Nezmíněno] Bonk! Atomic Punch byl nyní přidán do craftovacího nákresu pro Atomizer.
 • [Nezmíněno] Bonk! Atomic Punch byl nyní přidán do craftovacího nákresu pro Soda Popper.

Patch z 18. srpna 2011

 • [Nezmíněno] Opraven částicový efekt při animaci vytahování zbraně, ktera se nezobrazovala v cenzurované verzi.

Patch z 23. srpna 2011

 • Přidáno jednodušší chování k botům s Bonk! Atomic Punch.

Patch z 15. září 2011

 • Opravena chyba kdy kulky z Nataschi neumožňovaly Scoutovi použít Bonk! Atomic Punch.

Patch z 27. června 2012 (Pyromania Update)

 • Zvýšena doba trvání z 6 na 8 sekund.

Patch z 27. srpna 2013

 • [Nezmíněno]Přidána strange kvalita.

Patch z 12. listopadu 2013

Patch z 22. prosince 2014 (Smissmas 2014)

Patch z 2. července 2015 #1 (Gun Mettle Update)

 • Aktualizován popis, aby lépe vystihl vlastnosti zbraně.

Chyby

 • Popis "Vypij a staň se nezranitelným na 8 sekund. Během této doby nemůžeš útočit." Chybí na festive verzích.
 • Při efektech závislých na zásahu, jako je od Blutsaugeru a zásah Scouta pokrytého Mad Milkem, se bere jako normální útok.
 • Efekt Bonk! Atomic Punch nechrání hráče před ohnivým poškozením z pochodní na mapě Egypt a jiných enviromentálních nebezpečích, jak by se dalo očekávat. Možná úmyslně.
 • Pokud hráč spáchá sebevraždu pod efektem Bonku!, zabití připadne poslednímu hráči který udělil poškození (pomocí zbraně) hráči s Bonkem, i když byl hráč v dobu udělení poškození nezranitelný.
 • I když hráč nemůže zabrat kontrolní bod pod efektem Bonk! Atomic Punche, stání na kontrolním bodu mu přesto udělí bod za zabraní.
 • Pokud Soldier vykoná taunt Kamikaze blízko Scouta pod efektem Bonk! Atomic Punche, hra zaregistruje, že Soldier zabil Scouta, i když ten neobdržel žádné poškození.
 • Pokud je hráč při tauntu vyhozen do vzduchu, Bonk se zkonzumuje, ale bez efektu.

Drobnosti

 • Bonk! Atomic Punch používá tažný mechanismus otevírání vynalezený v roce 1956, ten byl v 70. letech 20. století nahrazen současným mechanismem otevírání.
 • Doporučená denní dávka pro dospělého člověka je 90 gramů cukru. Za předpokladu, že údaje na Bonk! Atomic Punch jsou pravdivé, obsahuje tedy stonásobnou dávku. Plechovka by tedy vážila okolo 9 kg. Což je přibližně 20 liber.
 • Etikety na Bonk! Atomic Punchi a Crit-a-Cole udávají, že použité ingredience jsou: voda, radiace a cukr. Na etiketě je také několik řádků náhodných písmen.
  • Slogan u Modrého týmu na "Blutonium Berry" variantě Bonk! Atomic Punche je "Now with 33% MORE REAL Radiation!" (Nyní s 33% více skutečné radiace!) a u Červeného týmu je slogan na "Cherry Fission", "Now with ISOTOPES!" (Nyní s izotopy).
 • Podle popisu Bonk Leadwear byl Bonk vynalezen v roce 1932 Americkým sodovkovým magnátem Theophilus Bonkem, byl vyroben z zinku, chloridu amonia, roztavené soli a cukru.
 • V komiksu Grave Matters můžeme vidět reklamu na Bonk a také reklamu na nepoužitý model pro Bottle jménem Blu Streak.
 • Podle etikety na červeném festive Bonku se jmenuje "Nuclear Winter Wonderland." Nukleární zima je termín pro hypotetickou situaci, kdy dochází ke globální změně klimatu v důsledku jaderného výbuchu, následkem velké exploze se do atmosféry dostane velké množství popela, úlomků a kouře, které by měly za následek pokles teplot a změny klimatu. To by vedlo ke radioaktivnímu spadu, možným ohnivým bouřím a potažmo nové době ledové.
  • Obě festive varianty jsou označeny "Holiday Punch" (sváteční úder) s červenou příchutí "Exothermic Eggnog" (exotermický vaječný likér) a modrou příchutí "Mulled Mistletopes" (odhozené jmelí).

Galerie

Související zboží

Zhlédněte také