Tide Turner

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Imagine if I hadn't been drunk!
The Demoman on turn control

Tide Turner je komunitou vytvořená sekundární zbraň pro Demomana. Je to opotřebené kormidlo s několika ulomenými částmi.

Funguje podobně jako Chargin' Targe, nicméně při náběhu má hráč plnou kontrolu zatáčení a také se mu doplní 75% charge při zabití s ruční zbraní. Nevýhodou je, že pokud obdrží hráč během náběhu poškození, sníží se mu doba náběhu v měřítku 1:1. To znamená, že například obdržení 42 bodů poškození odečte ze zbývající doby charge 42%. Obdrží-li hráč poškození ve stejný moment kdy je náběh zahájen vysaje se ukazatel charge úplně nehledě na to kolik hráč obdržel poškození. Stejně jako ostatní Demomanovy štíty, poskytuje i tento pasivní odolnost vůči poškození z ohně a výbuchům, v tomto případě je to 15% pro oba prvky.

Síla náběhu je zobrazena v ukazateli, který je součástí HUDu, ukazatel mění barvy při čerpání charge. Použití ruční zbraně společně s náběhem poskytne extra poškození. Například, pokud je ukazatel bílý nebo zelený, útoky na blízku udělí normální poškození. Při žluté barvě, většinou v půlce náběhu, bude útok mini krit. Na rozdíl od Chargin' Targe, kde hráč udělí mini kritický útok při červeném ukazateli nebo ihned po naražení do nepřítele v závislosti na vyčerpaném chargi. Při přímém náběhu bude Tide Turnerem udeřen kterýkoliv nepřítel stojící v cestě za předpokladu, že jej hráč předčasně neukončil útokem. Poškození z nárazu štítem je závislé na vzdálenosti.

The Tide Turner byl přidán na Steam Workshop pod názvem "The Wheel of Misfortune".

Poškození a funkční časy

Zhlédněte také: Poškození
Poškození a funkční časy
Typ poškození Melee
Poškození na blízko nebo na dálku? Melee
Poškození
Základní poškození 100% 50 (+5 per head)
Minikritický zásah 68
Časy funkcí
Maximální doba nabíjení 12 s
Hodnoty jsou přibližné a určené na základě testování komunitou.

Poznámka: Při zabití na blízko s Claidheamh Mòr, Ali Baba's Wee Booties nebo s Bootlegger se doplní 25% charge, kdežto s Persian Persuader se doplní 20% při sebrání krabice s náboji nebo při úderu.

Rychlost

Původní článek: Speed
Stav Rychlost (jednotky za sekundu)
Naběhnutí 750
Naběhnutí s Scotsman's Skullcutter 637.5

Názorná ukázka

Craftování

Zhlédněte také: Crafting

Nákres

Reclaimed metal Chargin' Targe Ali Baba's Wee Booties Tide Turner
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Chargin' Targe.png + Item icon Ali Baba's Wee Booties.png = Item icon Tide Turner.png
Token herní třídy - Demoman Token slotu - Sekundární Scrap metal Možné výsledky
Item icon Class Token - Demoman.png + Item icon Slot Token - Secondary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Scottish Resistance.png Item icon Chargin' Targe.png Item icon Sticky Jumper.png Item icon Splendid Screen.png
Item icon Tide Turner.png Item icon Quickiebomb Launcher.png

Jako craftovací přísada

Reclaimed metal Reclaimed metal Tide Turner Quickiebomb Launcher
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Tide Turner.png = Item icon Quickiebomb Launcher.png

Související achievementy

Achieved.png General

Emergency Brake
Emergency Brake
Zabij Demomana běžícího se štítem.


Leaderboard class demoman.png Demoman

Beat Me Up, Scotty
Beat Me Up, Scotty
Zabij 5 nepřátel kritickým švihem Eyelanderu.


Chain Reaction
Chain Reaction
Get 3 kills within 6 seconds using the Demoman charge.
The Targe Charge
The Targe Charge
Rozeběhni se a nárazem štítu zabij nepřítele.


U-Turn
U-Turn
Kill an enemy that you couldn't see at the beginning of your charge.

Minulé změny

Patch z 18. června 2014 (Love & War Update)
 • Tide Turner byl přidán do hry.

Patch z 19. června 2014

 • Tide Turner nyní doplní ukazatel i při zabitích při nárazu.

Patch z 20. června 2014

 • Opravena chyba kdy Tide Turner uděloval poškození při nárazu z jakékoliv vzdálenosti.
 • Opravena chyba kdy Tide Turner doplnil Charge ukazatel při jakémkoliv useknutí hlavy.

Patch z 22. prosince 2014 (Smissmas 2014)

 • Změněny atributy:
  • Přidána penalizace: Obdržení poškození při náběhu se štítem redukuje zbývající čas náběhu.
  • Zabití při náběhu nyní přidají pouze 75% místo 100%.

Patch z 2. července 2015 (Gun Mettle Update)

 • Aktualizován popis, který nyní lépe vystihuje vlastnosti zbraně.
 • Změněny atributy:
  • Sebe poškození nyní už nesnižuje charge při náběhu.
  • Poškození z pádu již nyní nesnižuje charge při náběhu.
  • Počet charge odebraného při poškození během náběhu snížen ze 3 na 1 bod poškození.
  • [Nezmíněno] Změněno 75 charge za zabití náběhem na 75 charge za zabití na blízko.

Patch z 17. prosince 2015 (Tough Break Update)

 • Změněny atributy:
  • Náraz štítem uděluje poškození ve všech rozpětích, měřen podle vzdálenosti.
  • Posílení poškození na blízko po nárazu štítem je založeno na počtu zkonzumovaného charge. Nyní poskytuje mini krity při spotřebování 25%.
  • Náběh nyní z Demoknighta odstraní negativní statusy (krvácení, hoření, Mad Milk a Jarate).
  • Nyní poskytuje mini krity namísto plných kritů při nárazu.
  • Odolnost sníže na 15%.

Drobnosti

 • Jméno tohoto předmětu odkazuje na frázi "turn the tide", což znamená obrátit situaci ve svůj prospěch (například souboj).

Galerie