Handel Bronią

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Scouttradeupfinal.jpg
If you've got ten campaign-exclusive items just sitting around, we've got good news for you. Now you can trade them in for a higher-tier item! Simply click on any Gun Mettle item in your inventory and choose "Mann Co. Trade-Up" from the drop-down menu to give it a shot!
TF2 Official Blog


Handel Bronią jest opcją która dodaje opcje Handlu niechcianymi broniami i przedmiotami z Plecaka by otrzymać przedmiot lepszego Stopnia.


Stopnie Handlu Bronią

Panel Handlu

Handel możliwy jest wyłącznie na przedmiotach odpowiedniego stopnia, Handel Stopniami zezwala graczowi na połączenie dziesięciu Dekorowanych broni lub przedmiotów kosmetycznych z jednego stopnia. Po połączeniu otrzymamy przedmiot wyższego stopnia.

Handel Bronią wymaga broni lub przedmiotów kosmetycznych tego samego stopnia. Jakości dekoracji broni mogą być dowolnie mieszane (Civilian, Freelance, Mercenary, etc.). Kuriozum na broniach zezwala na handel, lecz Nietypowy Okaz nie.

Po zaakceptowaniu otrzymamy broń wyższego stopnia z kolekcji przedmiotów które połączymy. Handel broniami Kuriozum będzie skutkował otrzymaniem nagrody wyższego stopnia w jakości Kuriozum.

W przypadku dekorowanych broni, jakość będzie dostosowana do średniej jakości którą łączymy. Łączenie dziesięciu przedmiotów Przetestowanych w Boju stopnia Cywilnego dekorowanych broni będzie skutkowało jedną bronią Przetestowaną w Boju stopnia Wolnego Strzelca; jakkolwiek, jeśli dziesięć Fabrycznie Nowych broni stopnia Komandos zostanie połączone, rezultatem takiego połączenia będzie Fabrycznie Nowa broń stopnia Asasyn

Halloweenowa transmutacja

Panel Transmutacji

Dostępne podczas Scream Fortress 2015, Transmutacje zezwalają na połączenie trzech przedmiotów, po tym otrzymamy niewymienialny i nieprzetwarzalny kosmetyczny przedmiot z poprzedniego Scream Fortress. Panel można uruchomić poprzez Gargulca Dusz.

Lista przedmiotów akceptowanych przez Transmutacje

Historia Aktualizacji

Aktualizacja z 27 sierpnia 2015

  • Dodano Handel Bronią

Aktualizacja z 28 października 2015

  • Dodano Halloweenowe Transmutacje.

Galeria

Linki