Czasopismo zaklęciowe

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Czasopismo Zaklęciowe jest możliwym do zdobycia przedmiotem akcji, poprzez włączenie Team Fortress 2 podczas trwania Halloweenowego wydarzenia Scream Fortress 2013 oraz Scream Fortress 2014. Po nałożeniu, pozwala graczom znajdować i rzucać zaklęcia. Domyślnie są one dostępne tylko na mapie Helltower, jednakże można je udostępnić na niestandardowych mapach Halloweenowych.

Jeśli nie jest założone, pojawi się zawiadomienie pozwalające nałożyć je poprzez wciśnięcie klawisza J - zawiadomienie to można zamknąć naciskając K. Powiadomienie to będzie się pojawiać dopóki gracz nie nałoży Czasopisma Zaklęciowego. Wyświetlać się to będzie tylko na mapie Helltower.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 29 października 2013

  • Czasopismo Zaklęciowe zostało dodane do gry.

Zobacz również