Schade

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Wehhhhhh!
Pain is weakness leaving the body!
De Soldier

Schade in Team Fortress 2 is een gebeurtenis waarbij de gezondheid van de speler of object verminderd wordt. Schade kan worden veroorzaakt door wapens, brand, explosieven, valschade, bloeden, treinen, water, zaagbladen, en de Paardloze Hoofdloze Paardmann.

Wapen Schade

Schade van wapens is berekend op de volgende manier:

(Basis Schade) × (Afstand en Willekeurige Aanpassing) × (Raketschade Aanpassing) × (Zelfschade Vermindering)

Terwijl Voltreffers op de volgende manier berekend zijn:

(Basis Schade) × (Raketschade Aanpassing) × (Voltreffer Aanpassing)

Basis Schade

De basis schade van een wapen is een constant nummer dat vast staat aan een bepaald wapen. Schade wordt niet bepaald door waar het doelwit wordt geraakt, met de uitzondering van wapens die een Voltreffer krijgen op bepaalde gedeelten van het doelwit.

Afstand en Willekeurige Aanpassing

Hoe schade wordt aangetast door afstand.

De afstand aanpassing is een nummer tussen 0,5 en 1,5 dat in een sinusverhouding vermindert als de afstand tussen de aanvaller en het doelwit toeneem. Bij 1024 eenheden is het dieptepunt en alle afstanden voorbij 1024 worden behandeld als 1024 voor schade berekeningen. In deze formule is er een willekeurige variatie in afstand van ±102,4 eenheden (in de grafiek rondom 512 eenheden, bijvoorbeeld). Dit betekent dat de speler tot 102,4 eenheden dichterbij of verder weg berekend kan worden dan dat ze daadwerkelijk zijn, voor het berekenen van de formule. Dit is de 10% variatie waar veel spelers over hebben gehoord; het is niet simpelweg een 90%–110% vermeerdering voor de uiteindelijke schade.

De basis afstand gegeven aan de formule is aangepast voor de Raketwerper, Kleefbommenwerper (wanneer geactiveerd binnen 5 seconden), en Injectiepistool. Wanneer de afstand tussen de aanvaller en het doelwit minder dan 512 eenheden is, dan wordt het behandeld als ~74% dichterbij de 512 eenheden; dat betekent dat het doelwit behandeld wordt als verderweg dan dat het eigenlijk is. De resultaat is dus dat de maximale schade die gedaan kan worden voordat willekeurige variatie wordt toegepast is 120% (De paarse uitschieter in de grafiek). In het kort, krijgen deze wapens minder extra schade van de afstand aanpassing op korte afstand, maar nog steeds wel dezelfde lange afstands schade vermindering die alle anderen wapens hebben.

Slagwapens, Vlammenwerpers, Lichtpistolen, Granaatwerpers, Snipergeweren, en Jachtmannen worden allemaal behandeld alsof ze op 512 eenheden afstand zijn voor de formule. Vlammenwerpers, daarentegen, hebben hun eigen afstand aanpassing.

Wapens die projectielen schieten, zoals de Raketwerper en de Directe Inslag, krijgen een afstands aanpassing op basis van de afstand tussen de aanvaller en het doelwit op het moment dat het projectiel het doelwit raakt. Dit betekent dat het punt waar het projectiel vandaan wordt geschoten irrelevant is als er rekening wordt gehouden dat de schade die wordt uitgedeeld door dat projectiel bepaald wordt door de uiteindelijke positie van de aanvaller en het doelwit.

Notities
  1. De ±102,4-eenheden variatie neemt pas plaats na de aanpassing voor raketwerpers en andere afstands-aanpassende wapens.
  2. De uiteindelijke afstand gebruikt in de formule (na willkeurige aanpassing) kan niet boven 1024 of onder 0 gaan.
  3. Op servers waar willekeurige variatie is uitgezet (met behulp van de server cvar "tf_damage_disablespread"), de effectieve afstand gebruikt is 102,4 eenheden minder dan de verst mogelijke willekeurige afstand (dat is, na gemaximaliseerd te zijn bij 1024 eenheden). Dit betekent dat wanneer de speler meer dan 921,6 eenheden verwijdert is, behandeld wordt alsof hij/zij 921,6 eenheden verwijdert is; de normale maximum is 1024 en 102,4 minder is dus 621,6 eenheden.

Raketschade Aanpassing

De Raketschade Aanpassing is een nummer dat gebruikt wordt voor explosieve wapens die niet direct het doelwit raakt. Valve heeft nog niet de officiële statistieken voor raketschade afname vrijgegeven.

Zelf-Schade Vermindering

Explosieve wapens kunnen wellicht minder schade doen aan de gebruiker dan de vijanden, bepaald door de situatie. Zie individuele wapen pagina's voor meer informatie.

Voltreffer Aanpassing

Hoofdartikel: Voltreffer

Voltreffers en Mini-Crits hebben beide twee effecten. Een voltreffer zet de afstand en willekeurige aanpassers op 1 (waardoor deze effectief verdwijnt uit de formule). Het vermeerdert dan de uiteindelijke schade met 3.

Een Mini-Crit controleert om te zien of de basis afstand groter is dan 512: als het zo is, dan wordt het behandeld als 512 voor de formule (te zien als de gestippelde blauwe lijn in de grafiek) en dan wordt de ±102,4 aanpassing toegepast. Of het nu de afstand wel of niet heeft gemaximaliseerd, wordt de uiteindelijke schade vermeerdert met 1,35. Het eindresultaat is dat dit wapen geen schade verliest wanneer het doelwit meer dan 512 eenheden verwijdert is; als de aanval geen voltreffer of mini-crit is, dan verminderd de schade tot 1024 eenheden.

Notitie een rugsteek doet 6 maal schade van het doelwit's momentele leven in plaats van het het toepassen van een voltreffer aanpassing.

Wanneer geactiveerd beschermt de Back-up van het Bataljon nabije teamgenoten van voltreffers.

Schade Kwetsbaarheid, Weerstand en Blokkering

Een speler kan een aangepaste hoeveelheid aan schade krijgen door bepaalde voorwerpen. Deze effecten stapelen op door middel van vermeerdering. "X% Schade Kwetsbaarheid" vermeerdert die bepaalde schade bij 100% + X% en "Y% Schade Weerstand" vermeerdert die bepaalde schade bij 100% - Y%. (Bijvoorbeeld, het Stormend Schild geeft 40% explosieve schade weerstand, wat betekent dat alle inkomende schade vermeerdert wordt met 60%). Doordat effecten opstapelen, kunnen sommige combinaties resulteren in een andere waarde dan verwacht; bijvoorbeeld, de Soldier met De Tank Vernieler set (20% Sentry weerstand), de Pijn Trein (10% kogel schade) en een actieve Back-up van het Bataljon (35% vermindering van alle schade) heeft een gecombineerde weerstand tegen de kogels van de Sentry van 42,8% (in tegenstelling tot de 45% die verkregen zou worden als alle effecten bij elkaar werden opgeteld).

Sommige wapens of voorwerp sets geven een effect welke schade vermindert of vermeerdert van sommige typen wapens. Deze effecten worden toegepast op basis van "op drager" of "terwijl actief".

Wapen / Voorwerp Set Effect
Item icon Battalion's Backup.png
Back-up van het Bataljon
Pictogram info.png  Wanneer gebruikt geeft deze een defensieve buff aan nabije teamgenoten dat 35% blokkeert van alle inkomende schade en blokkeert Voltreffers.
Item icon Bushwacka.png
Bushwacka
Pictogram minus.png  20% vuur schade kwetsbaarheid op de drager.
Item icon Chargin' Targe.png
Stormend Schild
Pictogram plus.png  50% vuur schade weerstand op de drager

Pictogram plus.png  40% explosieven schade weerstand op de drager.

Item icon Fists of Steel.png
Fists of Steel
Pictogram plus.png  60% schade weerstand van alle op afstand bronnen terwijl actief.

Pictogram minus.png  100% schade kwetsbaarheid van slagwapens terwijl actief.

Item icon Pain Train.png
Pijn Trein
Pictogram minus.png  10% kogel schade kwetsbaarheid op drager.
Item icon Rocket Jumper.png
Raketspringer
Pictogram minus.png  100% vuur, explosieven en kogel schade kwetsbaarheid op de drager.
Item icon Southern Hospitality.png
Zuiderse Gastvrijheid
Pictogram minus.png  20% vuur schade kwetsbaarheid op drager.
Item icon Sticky Jumper.png
Kleefbomspringer
Pictogram minus.png  100% vuur, explosieven en kogel schade kwetsbaarheid op de drager.
Item icon The Expert's Ordnance.png
De Experts Geschut
Voorwerp Set
Pictogram plus.png  10% vuur schade weerstand op de drager.
Item icon The Hibernating Bear.png
De Winterslapende Beer
Voorwerp Set
Pictogram plus.png  5% Voltreffer schade weerstand op de drager.
Item icon The Gas Jockey's Gear.png
Pompbediendes Uitrusting
Voorwerp Set
Pictogram minus.png  10% kogel schade kwetsbaarheid op de drager.
Item icon The Tank Buster.png
De Tank Vernieler
Voorwerp Set
Pictogram plus.png  20% Sentry Gun schade weerstand op drager.

Zie ook