Hasar

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Wehhhhhh!
Acı, vücuttan ayrılan bir zayıflıktır!
Soldier

Team Fortress 2'deki hasar, bir oyuncunun veya herhangi bir varlığın nedeniyle kişinin canının azalmasıdır. Hasarlar silah, ateş, patlama, düşme, kanama, belirli alay hareketlerinden veya tren, su, testere bıçakları, Horseless Headless Horsemann, MONOCULUS, Merasmus veya Underworld gibi çevresel ölüm tehlikelerinden kaynaklanabilir.

Silah hasarı

Silah hasarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

(Temel Hasar) × (Mesafe Faktörü Olasılığı) × (Dayanıklılık/Savunmasızlık Faktörleri Olasılığı) × (Zıplama Faktörü)

Düşüş hasarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

10 + [ 3 × [ 5 × ( Hız / 300 ) ] × [ 0.6 × (Mevcut Sağlık Puanı) ] ]

Temel hasar

Bir silahın temel hasarı, o silaha ayarlanmış sabit bir sayıdır. Hasar, hedefe rastgele belirli bölgelerine kritik isabetler gelebilmesi haricinde, vurulan hedefe bağlı değildir.

Mesafe ve olasılık faktörleri

How damage is affected by distance.

Mesafe faktörleri, saldıran ile hedef arasındaki mesafe arttıkça sinüzoidal (belirli oranda) dalgalar halinde azalan 1.5 ile 0.5 arasında olan bir sayıdır. Dalga oranı 1024 birimdir ve 1024'ün ötesindeki tüm mesafeler hasar hesaplaması nedeniyle 1024 birim olarak kabul edilir. Bu formülde, ±102.5 birim mesafede, rastgele bir değişme derecesi vardır (grafikte 512 birim olarak gösterilmiştir). Bu formülün amacına göre, gerçekte olduğundan daha fazla veya daha uzakta olunsa bile 102.5 birimdeymişsiniz gibi varsayılacağı anlamına gelir. Bu, birçok oyuncunun duyduğu %15 oranlık değişimdir; %85–115'lik bir oran son hasarda yapılan bir oran değildir.

Roketatarlar, Yapışkan Bomba Atarlar (5 saniye içinde patlatıldığında), Şırınga Silahı, Dürüst Bizon ve Pomson 6000 için mesafe faktörleri değiştirilmiştir. Formülde kullanılan mesafe 512 birimden daha az olduğunda, hasar oranı daha basık bir şekilde olur. Sonuç olarak, verebileceğiniz maksimum hasar oranı Roketatar için %125, Yapışkan BombaAtarlar, Şırınga Tabanlarıcı, Dürüst Bizon ve Pomson için de %120'dir (yandaki grafikte vişne çürüğü renginde gösterilmiştir). Kısacası, bu silahlar yakın mesafeden uzak mesafeye göre daha az hasar verirler, ancak uzak mesafede çoğu silahta olduğu gibi aynı oranda hasar azalması ayarlanmıştır.

Ancak bunun aksine, Scout'ın ana silahları için mesafe faktörü (Kısa Fren hariç) yakın mesafeden daha fazla hasar verme oranına sahiptir, çok yakından %175 hasar verir ve normal hasarın en üst düzeyine çıkılır, fakat normal varsayılan hasar oranı 512 birim veya daha yüksek aralıklarda tutulur.

5 saniye önce fırlatılan yapışkan bombalar, Yakın Dövüş silahları, İşaret Fişeğine benzer alev tabancaları, Bomba atarlar (Delifişek hariç), Tüfekler, oklar ve Uçan Giyotin silahlarının hepsi bu formül için 512 birim olarak kabul edilir. Ancak Alev Silahları, mermi ömrüne bağlı olarak ayrı ayrı hesaplanan faktörlerden etkilenirler.

Roketatar ve Direkt Vuruş gibi silahların mermileri hedefe ulaştığı anda saldıran oyuncu ile hedef arasındaki mesafeye bağlı olarak hasar verir. Yani mermi tarafından yapılan hasar hesaplanırken merminin ateşlendiği alanın alakalı olduğu anlamına gelir; sadece saldıran oyuncunun nihai pozisyonu ve hedefin konumu önemlidir.

Notlar
 1. Formülde kullanılan son mesafe, 1024'ün üzerinde veya 0'ın altında olamaz.
 2. Olasık faktörünün devre dışı bırakıldığı sunucularda (cvar ayarı "tf_damage_disablespread" komutunun kullanılmasıyla), kullanılan 102.5 birim uzaklığı, "mümkün olan en uzun rastgele uzaklıktan" (1024 birim kapatıldıktan sonra) daha azdır. Bu, 921,5 birimden daha uzak olmanın 921,5 birim uzaklıkta olduğu anlamına gelir; 921,5 birim, 1024 ve 102.5 birimden daha azdır.
 3. Hedef bir yapı ile mesafe faktörü her zaman 1.0'dır.
 4. Bununla birlikte, bir Seviye 3 Taretin roketi, Taret'in sahibine olan mesafeye bağlı olarak hedef mesafe faktöründen etkilenir.

Zıplama faktörü olasılığı

Zıplama faktörü, doğrudan hedefe fırlatılamayan patlayıcı silahlar için kullanılan bir sayıdır. Valve henüz zıplama hasarı konusu için resmi bir istatistik yayınlamamıştır.

Kendi kendine hasar vermenin azaltılması

Patlayıcı silahları kullanmak kullanıcıya düşmanlardan daha az hasar almasına sebebiyet verebilir. Daha fazla bilgi için silahın kendi bireysel sayfalarına bakın.

Kritik faktörü olasılığı

Ana madde: Kritik vuruş

Kritik vuruş ve mini-kritik vuruşun her biri iki etkiye sahiptir.

Kritik vuruş, normal hasarın 2 katı daha hasar verirken, mini-kritik sadece 0.35 kat daha hasar verir.

Hem kritik vuruşlar hem de Mini kritikler, son mesafenin 512 birimden büyük olup olmadığını kontrol eder: eğer büyükse, tüm hasarlar eşdeğer bir artışla dengelenir. Sonunda, oyuncunun 512 birimden fazla olduğu durumlarda, silahın mesafe değişkeni faktörü nedeniyle silah hasar vermez; saldırı Kritik veya Mini kritik değilse, hasar oranı 1024 birime kadar düşmeye devam edecektir.

Kritik bir vuruşa ve mini kritik vuruşa eklenen ek artış - artış veya düşme mesafesi oranı azaltımı işlemine dahil edilir - normal silah mermisi (veya patlayıcısı) "kritik" tiptedir.

Not: Bir düşmanı normal şartlar altında arkadan bıçaklama düşmanın sağlığının 2 katı oranıyla hasar verir, ancak kritik vuruş olursa eğer düşmanın mevcut sağlığının 6 katı oranıyla daha çok hasar verir, aslında her halükarda garanti bir öldürme sağlar.

Tümen Desteği aktif iken takımdaki oyuncuları kritik ve mini-kritikler vuruşlardan korur, direk olarak önlemez ama sanki normal bir hasar almış gibi varsayar. Ayrıca Aşı Aleti'nin koruyucu kalkanı iyileştiren ve iyileştirilen kişiye seçilmiş olan hasar türüne karşı ve kritik hasarın %100'ünü engeller.

Hasar türleri

Her silahın bir hasar türü vardır. Bazı silahlar aynı anda birden fazla hasar türünü etkisiz kılabilir; Örneğin, İnek Mengenesi 5000'in şarjlı atışları, oyuncuları ateşe verebilir veya bir patlama sağlayabilir.

 • Mermi hasarı genel olarak hitscan (anlık isabet eden mermi) silahlarıyla bağlantılıdır. Standart bir öldürme şekline sahiptir.
 • Patlayıcı hasarı genellikle patlayıcı mermileri neden olur. Oyuncu bu hasar türüyle öldüğünde, ceseti paramparça olur
 • Alev hasarı hem alev silahlarının hem de yanma sonrası hasarların neden olduğu hasar türüdür.
 • Kanama oyunculara kanama hasarı uygulanır.
 • Yakın dövüş silahı hasarından yakın dövüş silahları ele alınmaktadır. Yakın dövüş silahları yapışkan bombaları yok edebilir ve bir oyuncuyu öldürürken çok fazla ses yapabilir.
 • Kritik hasarlar, kritik ve Mini-kritik vuruşlardan kaynaklanır, farklı ses efektleri vardır ve daha yüksek sesle öldüren çığlıklar üretir.
 • Düşme yere çok yüksek bir yerden veya hızla temas eden oyunculara uygulanır.
 • Ezilme bir oyuncu iki nesne arasında (örneğin bir kapı) kalırsa buna ezilme hasarı denir. Ezilme hasarı sebebiyle ölmek, ekranın kırmızı renkte yanıp sönmesine neden olur.

Hasar savunmasızlığı, dayanıklılık ve engelleme

Bir oyuncu belirli öğeler nedeniyle değişik miktarda hasar alabilir. Bu etkilerin olduğu öğeler genellike tek bir etki yoktur, çift etki vardır. Mesela "%X hasar açığı" olarak ele alırsak eğer, X'e %100 oranı ekleyip artar ve "%Y hasar direnci" olarak varsayıp %100 oranı ekleyelim ancak Y%'nin üstüne eklenmez onun yerine çıkarılırmak zorunda kalınır; Örnek verip daha basit haliyle anlatmak gerekirse, Hücüm Kalkanının +30% patlayıcı hasarı direncine sahiptir, yani gelen tüm patlayıcı hasarlarının %70 ile çarpıldığı anlamına gelmektedir.

Etkiler çift olarak veya birden fazla şekilde yayıldığı için, etki kombinasyonları düşünülenden biraz daha farklı bir değerdedir; örneğin Acı Deneyim kullanan (%10 daha az mermi hasar direnci) bir Soldier, Tümen Desteğini (taretlerden alınan hasarı %50 azaltır) aktif ederse eğer, Taretlere karşı %45'lik bir dirence sahip olmaktadır.

Bazı silahlarda belirli silah türlerinden gelen hasar türlerini arttıran veya azaltan bir etki yaratır. Bu etkiler "kullanıcı üzerinde" (silah kuşanılanlar bölümünde olduğu zaman) veya "aktifken" (silahı o anda aktif olarak kuşanıp kullanıldığı zaman) uygulanabilir.


List of weapons with damage vulnerability and resistance
İkincil Bonk! Atomic Punch Pictogram info.png  While under the effects, immune to all damage.
Bonk! Atomik Kuvvet
Yakın Dövüş Candy Cane Pictogram minus.png  +25% explosive damage vulnerability on wearer.
Şeker Kamışı
Sun-on-a-Stick Pictogram plus.png  +25% fire damage resistance when active
Güneş Asası
İkincil Battalion's Backup Pictogram info.png  When used, it provides a defensive buff to nearby teammates that blocks 35% of incoming damage, 50% of Sentry Gun damage, and nullifies Critical hits.
Tümen Desteği
Yakın Dövüş Pain Train Pictogram minus.png  +10% bullet damage vulnerability on wearer.
Acı Deneyim
Birincil Phlogistinator Pictogram info.png  Invulnerable while 'Mmmph' taunting.
Flojistonatör
İkincil Detonator Pictogram minus.png  +50% explosion self-damage vulnerability on wearer
Patlatıcı
Yakın Dövüş Powerjack Pictogram minus.png  +20% damage vulnerability from all sources when active
Akülü Krikolyoz
İkincil Chargin' Targe Pictogram plus.png  +50% fire damage resistance on wearer.
Pictogram plus.png  +30% explosive damage resistance on wearer.
Hücum Kalkanı
Splendid Screen Pictogram plus.png  +20% fire damage resistance on wearer.
Pictogram plus.png  +20% explosive damage resistance on wearer.
Görkemli Kalkan
Tide Turner Pictogram plus.png  +15% fire damage resistance on wearer.
Pictogram plus.png  +15% explosive damage resistance on wearer.
Dalgakıran
Yakın Dövüş Pain Train Pictogram minus.png  +10% bullet damage vulnerability on wearer.
Acı Deneyim
Claidheamh Mòr Pictogram minus.png  +15% damage vulnerability from all sources when active
Meşhur İskoç Kılıcı
Birincil Natascha Pictogram plus.png  +20% damage resistance when below 50% health and spun up.
Nataşa
Brass Beast Pictogram plus.png  20% damage resistance when below 50% health and spun up.
Pirinç Canavar
İkincil Buffalo Steak Sandvich Pictogram minus.png  While under the effects, damage taken increased by 20%.
Bizon Biftekli Sandviç
Yakın Dövüş Warrior's Spirit Pictogram minus.png  +30% damage vulnerability from all sources when active.
Savaşçının Ruhu
Fists of Steel Pictogram plus.png  +40% damage resistance from ranged sources while active.
Pictogram minus.png  +100% damage vulnerability from melee sources while active.
Demir Yumruk
Yakın Dövüş Southern Hospitality Pictogram minus.png  +20% fire damage vulnerability on wearer.
Güney Misafirperverliği
İkincil Vaccinator Pictogram info.png  While healing, provides healer and heal target with constant 10% resistance to the selected damage type.
Pictogram info.png  Übercharge provides 75% resistance and full crit resistance to a selected damage type.
Aşı Aleti
İkincil Darwin's Danger Shield Pictogram plus.png  +50% fire damage resistance on wearer.
Pictogram plus.png  Grants full immunity to the effects of afterburn.
Darwin'in Tehlike Kalkanı
Yakın Dövüş Bushwacka Pictogram minus.png  20% damage vulnerability from all sources on wearer when active.
Çalıbiçer
Yakın Dövüş Spy-cicle Pictogram plus.png  On Hit by Fire: Fireproof for 1 second and Afterburn immunity for 10 seconds.
Buz Salkımı
PDA2 Invis Watch Enthusiast's Timepiece Pictogram info.png  +20% damage resistance when Cloaking.
Görünmezlik Saati Koleksiyoncunun Saati
Quäckenbirdt
Quäckenbirdt
Cloak and Dagger Pictogram info.png  +20% damage resistance when Cloaking.
Pelerin ve Hançer
Dead Ringer Pictogram info.png  When being damaged (activating Dead Ringer), blocks 75% of incoming damage and gives afterburn immunity for 3 seconds.
Pictogram info.png  After Dead Ringer has been activated, 65% damage resistance on wearer which fades to 20% in 3 seconds.
Kusursuz Kopya


Güncelleme geçmişi

28 Eylül 2007 Yaması

17 Aralık 2010 Yaması (Avustralya Noeli)

 • [Belgelenmemiş] Yakın dövüş silahları artık mermi hasarı türü şeklinde bir hasar veremeyecek.

14 Şubat 2011 Yaması

 • [Belgelenmemiş] Yakın dövüş silahları hasar açıklarını hesaplarken artık mermi kullanılan silahlardaki gibi hasar türü hesaplanmıyor.

Ayrıca bakınız