Medimedes

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
I am Archimedes!
Medic

Medimedes je komunitou vytvořený kosmetický předmět pro Medica. Tento předmět nahrazuje Medicovu hlavu týmově zbarvenou hlavou Archimeda.

Oči a zobák jsou připojeny k Medicově obličeji což umožňuje kopírování Medicových animací obličeje. Nasazením tohoto předmětu se zapínají další hlasové reakce.

Tento předmět může být nošen pouze během Halloweenu nebo úplňku; v jiných obdobích se nezobrazí ve hře, pokud nemá server zapnutý
Halloweenský mód. Předmět může být vybaven, ale ve hře není vidět.

Medimedes byl přidán do Steam Workshopu pod názvem "Medic-medes".

Minulé změny

Patch z 29. října 2013 (Scream Fortress V)

  • Medimedes byl přidán do hry.

Galerie

Zhlédněte také