External Organ

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Da da da da. Da da da da. Pojď, zpívej se mnou! Da da da da da.
Heavy

External Organ je komunitou vytvořený kosmetický předmět pro Pyra. Jou to malé varhany nahrazující Pyrovu kyslíkovou bombu.

Tento předmět může být nošen pouze během Halloweenu nebo úplňku; v jiných obdobích se nezobrazí ve hře, pokud nemá server zapnutý
Halloweenský mód. Předmět může být vybaven, ale ve hře není vidět.

External Organ byl přidán na Steam Workshop.

Minulé změny

Patch z 29. října 2013 (Scream Fortress V)

  • External Organ byl přidán do hry.

Chyby

  • Díky nastavení textury, obarvení tohoto předmět nezmění jeho barvu.

Galerie