Trepanabotomizer

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
I experimented on my own head! HAHAHAHA!
Medic

Trepanabotomizer je komunitou vytvořený kosmetický předmět pro Medica. Jedná se o kovové chirurgické zařízení přišroubované k Medicově hlavě. Světélka na tomto předmětu svítí ve tmě.

Tento předmět může být nošen pouze během Halloweenu nebo úplňku; v jiných obdobích se nezobrazí ve hře, pokud nemá server zapnutý
Halloweenský mód. Předmět může být vybaven, ale ve hře není vidět.

Trepanabotomizer byl přidán do Steam Workshopu pod názvem "Quack's Cure-all".

Minulé změny

Patch z 29. října 2013 (Scream Fortress 2013)

  • Trepanabotomizer byl přidán do hry.

Drobnosti

  • Název předmětu vznikl smícháním slov "trepanace" (chirurgický zásah při kterém je vytvořena díra v lebce) a "lobotomie" (zákrok zahrnující přerušení nervových vláken spojujících mozkový lalok s ostatními částmi mozku).

Galerie