Nehratelné postavy

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
You're that wee lass, works with the angry lady who's always screamin' at us while we fight.
RED Demoman ke slečně Paulingové

Nehratelné postavy, běžně zkracované jako NPC (Non-player characters), jsou všechny postavy ve světě Team Fortress 2 vyjma herních tříd. Ikdyž většina z nich není přímo zůčastněna ve hře, stále mají svoji roli v příběhu Team Fortress 2.

Společnosti a divize

Zepheniah Mann

Zleva doprava: Barnabas Hale, Blutarch Mann, Zepheniah Mann, služebná Elizabeth a Redmond Mann. Mimo záběr na pravé straně je také k vidění tajemný muž. (Prvně považován za Silase Manna, což bylo později vyvráceno díky druhé polovině portrétu.)

Zepheniah Mann byl zámožný Angličan, který byl přesvědčen svými hloupými syny Blutarchem a Redmondem ke koupi velkých pozemků půdy na pohraničí Ameriky. Snil o úpravě půdy ve velké pískovny určené k výrobě zbraní. Při cestě na prohlídku své nově zakoupené země byl zasáhnut téměř každou možnou nemocí známou člověku, aby následně s úděsem zjistil, že zemí je myšlena prázdná a nepoužitelná poušť. Nakonec zanechal poslední vůli a závěť psanou na jeho vlastní kůži, která mu v důsledku nemoci opadala:

  • Jeho služebné Elizabeth zanechal veškerý majetek včetně listin, účtů a dluhů, jeho tabákové plantáže, a zbytky svého jmění. Elizabeth se výrazně podobá Administrátorce Helen, a s největší pravděpodobností je jejím předkem.
  • Jeho poradci a stopaři Barnabasu Haleovi, předku Saxtona Halea, zanechal kompletní kontrolu nad společností Mann Co..
  • Jeho "mentálně postiženým" synům, Blutarchovi a Redmondovi zanechal partnerství. Všechna nová půda, kterou jej přesvědčili nakoupit bude mezi ně rozdělena rovným dílem, aby se mohli hašteřit donekonečna. Blutarch a Redmond jsou stále naživu díky životu prodlužujícím přístrojům postavených Radiganem Conagherem.
  • Poslední část jeho závěti je nečitelná, lze vidět pouze: "Lastly to... I leave the entirety of my... and swear you to utmost secrecy in its keeping." Osoba, které je toto určeno je nejspíš ona zakrytá postava z portrétu.
  • Dodatkem k záznamům v poslední vůli: je jasné, že Zepheniahův bratr, Silas Mann, byl také přítomen. To však bylo zjištěno až na základě odhalení zbylé části roztržené fotografie.

Také proklel každého, kdo by chtěl užívat střelných zbraní poblíž jeho hrobu, což by vyvolalo strašení, jaké nikdo nazažil. Na základě jeho slov se Zepheniahův duch s oblečeným Ghastly Gibus kloboukem pravidelně zjevuje v sezónní verzi mapy Harvest, kde byl pohřeben. Kdokoliv se k němu přiblíží moc blízko pak po několik sekund utíká ve strachu, nemůže skákat ani útočit, stejně jako v případě omráčení Sandmanem.


Silas Mann

Viz také Horseless Headless Horsemann.
Silas Mann
R.I.P. SILAS MANN
— Ne zrovna přesný náhrobek Silase Manna

Silas Mann je považován za bratra Zepheniahe Manna, avšak jeho historie v rodině je opředena tajemstvími. Je známo, že se jedná o spolumajitele firmy Zepheniah Mann & Sons. Quarterly Concern, společnosti, která se teoreticky mohla vyvinout v Mann Co.. Jeho firemními zásluhami se zdají být klíče and jmenovky. Silas skonal krátce po svém bratrovi, ale smrt pro něj nebyla koncem. Nyní bloudí místnostmi sídla Mann Manor jako Horseless Headless Horsemann, podobně jako Zepheniah straší v Harvest jakožto zářivě modrý duch.


Blutarch a Redmond Mannové

I have mounted an epic campaign of leisure against the ravages of time. Waiting for nature to do to my brother what my men could not. And yet here we are at the end. And he... won't... DIE.
Blutarch Mann líčí jeho tažení proti svému bratrovi

Blutarch Mann a Redmond Mann jsou dvojčata, synové Zepheniahe Manna, jenž vlastní společností BLU a RED - každému připadá jedna. Zasvětili celý svůj život sporu, který mezi sebou vedou kvůli rozlehlým pozemkům, jenž jim zanechal jejich otec. Po jeho smrti si oba ze synů najali skupiny devíti žoldáků za účelem rychlého odstranění toho druhého a převzetí kontroly nad jeho pozemky. Nicméně jejich síly byly natolik vyrovnané, že to vedlo k dlouhodobě patové situaci, tudíž Blutarch pověřil Radigana Conaghera sestrojením život prodlužujícího přístroje, doufajíce, že svého soka prostě přežije. Radigan však stroj poskytl také Redmondovi a jejich spor se tedy vlekl až do roku 1960.

  • Redmondova silueta je k vidění, jak sedí čelem ke stroji (patrně tomu, jenž postavil Radigan) v nepřístupné části spawnu RED uvnitř Mann Manor. Nahlédnutí do těchto prostorů pomocí "noclip" odhaluje, že normálně viditelné části jeho těla, hlava a ruka, jsou jediné vymodelované.
  • V místnosti sídla skýtající kontrolní bod C je k vidění malba svalnatého, lehce se usmívajícího Redmonda. Vedle něj pak stojí Blutarch, znázorněn jako zlý skřítek. Podobný portrét (kde jsou však podoby bratrů prohozeny) lze spatřit v pokoji Blutarcha Manna v komiksu Loose Canon.


Asistentka Blutarcha Manna

1950
1890
Give him a moment, dear. He's just dead.
každodenní rutina Blutarchovi asistentky

Blutarchova asistentka je žena neznámého jména, která pracovala pro Blutarcha alespoň 60 let. Je zobrazena, jak v roce 1950 představuje Blutarchovi Della Conaghera a ve vzpomínce z r. 1890 pak Radigana Conaghera. Poté, co Della několikráte osloví "pane Conagher", on slušně opáčí, ať mu raději říká "Dell", neboť "pan Conagher" byl jeho dědeček. Ona odvětí "Ano, pamatuji se."

  • První výskyt Blutarchovi asistentky byl v komiksu Loose Canon.


Elizabeth

Elizabeth
Who I am does not concern you.
Elizabetin neznámí původ

Elizabeth, jejíž příjmení je neznámé, byla pravá ruka Zepheniahe Manna. Po jeho smrti jí zanechal většinu majetku, včetně listin, účtů a dluhů. Je první známý nástupce Helen, ve smyslu administrace týmů RED a BLU. Je velice nápadně podobná současné Administrátorce, což naznačuje vysokou pravděpodobnost nějakého příbuzenského vztahu mezi nimi.


Emily ?

Emily ?

V komiksu Loose Canon žena nápadně podobná Elizabeth přesvědčí Radigana Conaghera ke stavbě druhého života prodlužujícího přístroje pro Blutarchova bratra Redmonda tím, že ho podplatí pomocí Australia a příběhů o jeho zázračných efektech. Kde přišla ke sto librám (pozn. cca 45 kg) tohoto prvku však není známo. Předpokládá se, že Elizabeth je její matka, ačkoli její jméno ani původ nebyl nikdy odhalen. Pokud je tomu tak, pak Helen (Administrátorka), může být Elizabetina vnučka a vlastnictví firmy TF Industries je dědeno z generace na generaci.

  • Původní "vydání" komiksu líčí Elizabeth jako 'Emily', což vede k myšlence, že to bylo zamýšlené jméno Elizabethiny dcery a že se tyto dvě postavy nejspíš lettererovi (pozn. ten, co vkládá do komixů texty) pletou. Zdá se, že Emily má nějaký hlubší citový vztah k Redmondu Mannovi. Ikdyž nejspíše neoficiálně, mapa cp_manor_event má v sobě ukrytý umělecký portrét Emily, zamýšlený patrně jako Easter egg.


Helen

Viz Administrátorka.


Kurýr Administrátorky

Kurýr Administrátorky
This is the place.
Kurýr Administrátorky po nalezení bytu BLU Soldiera

Kurýr Administrátorky je záhadný jedinec najatý Administrátorkou v komiksu doprovázejícím vydání WAR! updatu, aby doručil zprávy pomocí miniaturizované televize. Dostal za úkol najít BLU Soldiera (Jane Doe) a poštvat jej proti jeho kamarádovi, RED Demomanovi (Tavish DeGroot), což vede k přesvědčení, že se jedná o špióna pracujícího pro firmu TF Industries.

Další kurýr se objevil v komiksu vydaném v rámci Replay updatu, kde byl zabit RED týmem při pokusu dostat z něj informace. Administrátorku to podráždilo, avšak z důvodu, že přišla o svoji miniaturní televizi, a bude jich muset nakoupit víc. Není známo, zda se jedná o stejného kurýra jako v předchozím případě, ale výrok Administrátorky "zastřelili dalšího kurýra" naznačuje, že se tak stalo již několikrát a žoldáci si navykli je zabíjet.


Slečna Paulingová

slečna Paulingová
Oh, and Mr. DeGroot? Your friend's employers made him the same offer.
Slečna Paulingová zažehává válku mezi Tavishem DeGrootem a Janem Doem

Slečna Paulingová je věrná pomocnice Administrátorky. Vykonává řadu činností, jako např. hlášení neobvyklých výsledků tajných kontrol zaměstnanců, objednávky a doručení zboží, nebo přepojování komunikačních kanálů. Během běžného sledování slečna Paulingová zjistila, že RED Demoman a BLU Soldier se stali dobrými kamarády, což poté ohlásila Administrátorce. Slečna Paulingová obecně souhlasí s názory jejího zaměstnavatele, ale spíše ze strachu z jejího hněvu, než že by se s nimi opravdu ztotožňovala. Když se Administrátorka dotázala, co že to vlastně ti přátelé dělají, její odpověď zněla: "Ehm. Chodí bruslit... prohlíží si katalogy zbraní... někdy si jenom tak povídají..." Trvá na tom, že Administrátorka "není zas tak špatná, když ji lépe poznáš". V komiksu Meet the Director je znázorněno, jak se Scout snaží slečnu Paulingovou sbalit.

Na základě příkazu Administrátorky měla osobně doručit množství velice ?' nestálých ?, na míru vyrobených zbraní společností Mann Co. určených pro Demomana, výměnou za souhlas se zabitím jeho kamaráda Soldiera.

V rámci Patch z 22. prosince 2010 slečna Paulingová dala všem majitelům Team Fortress 2 Stocking Stuffer Key, a to k velké nelibosti Administrátorky.

Slečna Paulingová také dohlížela nad rozhovory Directora se všemi členy RED týmu předtím, než jej nalákala do dolů, kde jej pravděpodobně zabila na základě rozkazu Administrátorky.

  • Slečna Paulingová je prvně k vidění v komiksu WAR! vydaného u příležitosti WAR! updatu.


ʍɛƦʟø

Odkazy

Reference


Související články

Externí odkazy