Loose Canon

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Loose Canon
LooseCanon Titlecard.png
Informace o komiksu
Vydán: 2. července 2010
Stránek: 13
Umělec: Makani
Tento článek je o komiksu. Pro zbraň navštivte Loose Cannon.
Madam, říkejte mi prosím Dell. "Pan Conagher" byl můj dědeček.
Engineer

Loose Canon (Uvolněný Kánon) je komiks vydaný 2. července 2010, tři dny před oznámením Engineer Updatu. Komiks vypráví příběh o tom jak vznikly prapůvodní spory mezi mezi RED a BLU, o bratřích Redmondu a Blutarchu Mannových, a role které Engineer a jeho rodina hrála naskrz generacemi. V komiksu se také nachází historicky první zmínka o Austráliu.

Tento komiks je významný díky obohacení příběhu Zephaniaha Manna a představením Engineerova dědečka, Radigana Conaghera.

Souhrn

Loose Canon začíná v přítomnosti, Engineerem čekajícím na jeho setkání s Blutarchem Mannem. Je pozdraven postarší ženou, Blutarchovou asistentkou, která mu sdělí že ho Blutarch přijme. Krátce si ještě promluví o obrazu za Engineerem, který si přeje být oslovován Dell. Jak oba kráčí do Blutarchovy kanceláře, se asistentka Engineera zeptá, pokud je obeznámen se vztahem mezi jeho dědečkem a rodinnou Mannů, Engineer odvětí že o tomto slyší prvně, tím že jeho dědeček toho nikdy moc nenamluvil. Asistentka začne vysvětlovat, že před mnoha lety, se jeho dědečkovi podařil vyřešit Blutarchův velmi citlivý problém, ale též naznačí že jeho řešení začíná pomalu selhávat. Dále mu jen poví že sám Blutarch ho obeznámí s veškerými detaily, a nakonec dá Engineerovi radu ať si za žádnou cenu s Blutarchem netřese rukou.

Komiks se poté přesouvá do roku 1850, ke čtení závěti a poslední vůle Zephaniaha Manna. Babička Administrátorky, Elizabeth, získává zbytek Zephaniahova majetku; dědeček Saxtona Halea, Barnabas, získává kompletní vedení nad Mann Co. a jinou neznámou věc (člověk který závěť četl, větu nedokončil, protože byl přerušen Barnabasovým zápasem s pumou); a konečně Blutarch a Redmond dědí "partnerství" ve formě Zephaniahových zbývajících pozemků, rozdělených na půl mezi oba bratry. Toto je kvůli nekonečnému hašteřením o nepodstatných zbytečnostech mezi Blutarchem a Redmondem. Nyní jim ale Zephaniah zanechává něco o co mohou vést pořádný spor.

Komiks poté poskočí o 40 let dopředu, do roku 1890, kde se Radigan setkává s teď-již zestárlým Blutarchem. Blutarch začne vyprávět o svém plánu na ovládnutí pozemků svého bratra. Prvně si on i Redmond ihned najali skupinu žoldáků, kteří mají za úkol převzít pozemky toho druhého, avšak po dobu 40 let souboje nikdy neskončili jinak než remízou. Tudíž, když Blutarch nemohl převzít pozemky svého bratra silou, rozhodl se že svého bratra přežije. Nicméně Redmond stále žije. Blutarch tedy Radiganovi nakáže, aby mu postavil přístroj na prodloužení života, aby konečně mohl přežít svého bratra. Radigan se na chvíli v tichosti zamyslí, a po krátké úvaze, nabídku přijme.

Ten večer se Radigan vrací zpět domů. Když odemyká dveře od svého obchodu s vybavením a municí, spatří neznámou ženu, čekajíc na něj uvnitř obchodu. Ačkoliv žena vzhledově připomíná Administrátorku, odsekne Radigana ještě než stihne dokončit jeho otázku o ženině původu, s tím že ušetří spoustu času pokud se nebudou bavit o tom kdo je a jak to, že ví co ví. O souhlasu Radigana pro sestrojení přístroje na prodloužení Blutarchova života, žena ví. A ptá se jestli mu to ještě může rozmluvit. Radigan odmítne. Žena, která tuto odpověď očekávala, navrhne alternativu: úkaže Radiganovi věc, která se zdá být zlatou cihlu. Záhy mu ale vysvětlí jak Australané pomocí Austrália za posledních 40 let technologicky předčili zbytek světa, přestože byli považování za národ idiotů. Prvek Austrália je totiž k nalezení výhradně v Austrálii, navíc ve velmi malém množství. Tvrdí, že strávila poslední dekádu hledáním tohoto vzácného prvku, celkem ho našla 100 liber (45 kilogramů), a je ochotna je všechny přenechat Radiganovi, pokud vyhoví jejímu požadavku a sestrojí identický přístroj na prodloužení života ještě pro Redmonda.

Nyní se komiks se vrací zpátky do přítomnosti, zpět do Blutarchovi kanceláře, kde se stále ještě odehrává rozhovor mezi Blutarchem a Engineerem. Blutarch poznamená že Redmond si také postavil naprosto stejný stroj, což očividně utvrzuje, že neměl ani ponětí o tom že Redmondův stroj byl také sestrojen Radiganem. Poté začne nahněvaně vysvětlovat, jak se jeho přístroj místy porouchává, a že po Engineerovi chce, aby ho opravil. Engineer mu vysvětlí, že je polichocen tím, že si ho na opravu vyžádal, ale bohužel nemá nejmenší ponětí jak přístroj opravit, či jak funguje. A kdyby se ho byť jen dotkl, Blutarcha by tím více než pravděpodobně zabil. Blutarch se ho zeptá pokud by přístroj mohl opravit, kdyby měl dědečkovy původní nákresy, na což Engineer odpověděl že by mohl, ale je si jistý, že si je vzal s sebou do hrobu. Blutarch znenadání plány vytáhne a hodí je na stůl, s tím že se je posledních 60 let snažil rozluštit, a že ho to stálo nemalé jmění. Engineerovi poví, že si je může vypůjčit pod jednou podmínkou, ale uprostřed věty se zastaví. Zmatený Engineer se zeptá zda je v pořádku, na což Blutarchova asistentka odpoví že je jen mrtvý. Přístroj po chvilce Blutarcha přivede k životu, skrz elektrický šok. V tu chvíli popadne Engineera a prohlásí, že každým dnem zůstává déle mrtvý, a že na "druhé straně" nic není. A opět mu přikáže ať přístroj opraví.

Později, v Engineerově dílně, si Engineer prohlíží dědečkovy plány a poznámky, komiks nám napovídá, že Blutarch Engineerovi plány půjčil, aby je rozluštil a tím padem se naučil jak stroj opravit. Také poznamená, že pokud Engineer najde něco jiného a zajímavého, že jde o jeho majetek, který mu neprodleně musí předložit a který za žádnou cenu nesmí sám stavět. Načež lze Engineera vidět se zákeřným výrazem, poté co objevil složku s názvem "Guns: Maps of Australium Caches" ("Zbraně: Mapa Nalezišť Austrália").

Strany

Strany (bez textu)

Drobnosti

  • Loose cannon (Uvolněný kanón) je kanón který je ledabyle přivázán, tím pádem se postupem času uvolní. Tento kanón byl využíván hlavně na lodích. Když se takový kanón uvolnil, jezdil ze strany na stranu celé paluby lodi, například uprostřed bouřky. Nemá vědomí a je schopen zabít jakéhokoliv námořníka do kterého najede, či přejede. / Loose canon (Uvolněný kánon) je kánon (příběh), a především, "slovní hříčka" (určitá slova která v originále (v Angličtině) zní podobně, v tomto případě, např. Cannon/Canon, v Češtině Kanón/Kánon) který byl ledabyle napsán, tudíž jsou v něm nedostatky a dokáže poškodit celý příběh.

Strana 1

  • Bylo odhaleno Engineerovo příjmení, čímž je Conagher. Toto je pokračování tradice, spočívající v odhalení celého jména aspoň jednoho žoldáka v každém celoplošném komiksu, kterou začal WAR! Komiks.
  • Malíř Kicasso je založen na skutečném malíři, Pablu Picassovi. Vyslovení jeho jména v angličtině, vytváří slovní hříčku, kde Kicasso, zní jako "Kick-ass-so".

Strana 2

  • Obraz na této straně je založen na Picassově Auto-Portétu z jeho Modrého Období. Toto je odkaz na fakt, že Blutarch má všechno, včetně jeho domova, či žoldáků, sladěné do modra.

Strana 4

Strana 5

  • Eyelander je k zahlédnutí za Radiganem, položený vedle glóbu na skřínce.

Strana 8

  • V pozadí Radiganova obchodu lze spatřit několik plánů a nákresů Sentry Gun, kterou používá Engineer.

Strana 9

Strana 13

  • Ručně psané poznámky na plánu "Life Extender Machine" ("Přístroj Na Prodloužení Života") napovídají, že stroj byl postaven ještě pro další, třetí osobu (která není ani Blutarch čí Redmond), nicméně není jasno pro koho, jelikož konec panelu zakrývá jméno osoby.
  • V textové (normální) verzi komiksu, složka "Guns" kterou drží Engineer, má podtitulek "Maps of Australium Caches"; ve verzi komiksu bez textu tento podtitulek chybí.

Zhlédněte také

Externí odkazy