Loose Canon

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Loose Canon
LooseCanon Titlecard.png
Informace o komiksu
Vydán: 2. července 2010
Stránek: 13
Umělec: Makani
Tento článek je o komiksu. Pro zbraň navštivte Loose Cannon.
Madam, říkejte mi prosím Dell. "Pan Conagher" byl můj dědeček.
Engineer

Loose Canon je komiks vydaný 2. července 2010, tři dny před oznámením Engineer Updatu. Komiks vypráví příběh o tom jak vznikly prapůvodní spory mezi mezi RED a BLU, o bratřích Redmondu a Blutarchu Mannových, a role které Engineer a jeho rodina hrála naskrz generacemi. V komiksu se také nachází historicky první zmínka o Austráliu.

Tento komiks je významný díky obohacení příběhu Zephaniaha Manna a představením Engineerova dědečka, Radigana Conaghera.

Rozbor

Loose Canon začíná v přítomnosti, Engineerem čekajícím na jeho setkání s Blutarchem Mannem. Je pozdraven postarší ženou, Blutarchovou asistentkou, která mu vyřídí že ho Blutarch přijme. Krátce si ještě promluví o malbě za Engineerem, který si přeje být oslovován Dell. Jak oba kráčí do Blutarchovy kanceláře, se asistentka Engineera zeptá, pokud je obeznámen s vztahem mezi jeho dědečkem a rodem Mannů, Engineer odvětí že o tomto slyší prvně, tím že jeho dědeček toho nikdy moc nenamluvil. Asistentka začne vysvětlovat, že před mnoha lety, se jeho dědečkovi podařil vyřešit velmi citlivý Blutarchův problém, ale též naznačí že jeho řešení začíná pomalu selhávat. Rozhovor tím že Blutarch ho sám obeznámí s veškerými detaily, a radou ať si za žádnou cenu s Blutarchem netřese rukou.

Komiks se poté přesouvá do roku 1850, ke čtení závěti, a poslední vůle Zephaniaha Manna. Babička Administrátorky, Elizabeth, získává zbytek Zephaniahova majetku; dědeček Saxtona Halea, Barnabas, získává kompletní vedení nad Mann Co. a jinou neznámou věc (Člověk který závěť četl větu nedokončil, protože byl přerušen Barnabasovým zápasem s pumou); a konečně Blutarch a Redmond dědí "partnerství" ve formě Zephaniahových zbývajících pozemků, rozdělených na půl mezi oba bratry. Toto je kvůli nekonečnému hašteřením o nepodstatné zbytečnosti mezi Blutarchem a Redmondem. Nyní jim ale Zephaniah zanechává něco o co mohou vést pořádný spor.

Komiks poté poskočí o 40 let dopředu, do roku 1890, kde se Radigan setkává s teď-už zestárlým Blutarchem. Blutarch začne vyprávět o svém plánu na ovládnutí pozemků svého bratra; Prvně si on i Redmond ihned najali skupinu žoldáků, kteří mají za úkol převzít pozemky toho druhého, avšak po dobu 40-ti let souboje nekončili jinak než remízou. Tudíž, když Blutarch nemohl převzít pozemky svého bratra silou, rozhodl se že svého bratra přežije. Nicméně Redmond stále žije. Blutarch tedy Radiganovi nakáže, aby mu postavil přístroj ne prodloužení života, aby konečně mohl přežít svého bratra. Radigan se na chvíli v tichosti zamyslí, a po krátké úvaze, nabídku přijme.

Ten večer se Radigan vrací domů. Když odemyká dveře od svého obchodu "Vybavení a Munice", Radigan spatří neznámou ženu, čekajíc na něj uvnitř obchodu. Ačkoliv žena připomíná Administrátorku, odsekne Radigana ještě než stihne dokončit větu; s tím že ušetří spoustu času pokud se nebudou o ženině původu, či 'jak ví co ví' bavit. To, že Radigan souhlasil se sestrojením přístroje na prodloužení Blutarchova života, žena ví. A ptá se jestli mu to ještě může rozmluvit. Radigan odmítne. Žena, která tuto odpověď očekávala, navrhne alternativu: úkaže Radiganovi věc, která se zdá být zlatou cihlu. Žena mu vysvětlí jak Australané pomocí Austrália za posledních 40 let technologicky předčili zbytek světa, přestože byli považování za národ idiotů. Prvek Austrália je totiž k nalezení výhradně v Austrálii, navíc ve velmi malém množství. Tvrdí, že strávila poslední dekádu hledáním tohoto vzácného prvku; celkem ho našla 45 kilogramů, a je ochotna je všechny přenechat Radiganovi, pokud sestrojí identický přístroj na prodloužení života ještě pro Redmonda.

Nyní, se komiks se vrací zpátky do přítomnosti, zpět do Blutarchovi kanceláře, kde se stále ještě odehrává rozhovor mezi Blutarchem a Engineerem. Blutarch poznamená že hned jak si on postavil přístroj na prodloužení života, tak si Redmond taky jeden postavil, což očividně utvrzuje, že o domluvě, či setkání Radigana a neznámé ženy neměl ani ponětí. Poté začne nahněvaně vysvětlovat, jak se jeho přístroj místy porouchává, a že po Engineerovi chce, aby ho opravil. Engineer ho obeznámí, že je polichocen tím, že si ho na opravu vyžádal, ale bohužel nemá nejmenší ponětí jak přístroj opravit, či jak funguje. A kdyby se ho byť jen dotkl, Blutarcha by tím více než pravděpodobně zabil. Blutarch se ho zeptá pokud by přístroj mohl opravit, kdyby měl dědečkovy původní nákresy; na což Engineer odpověděl že by mohl, ale je si jistý, že si je dědeček vzal s sebou do hrobu. Blutarch znenadání plány vytáhne a hodí je na stůl, s tím že se je posledních 60 let snažil rozluštit, a že ho to stálo nemalé jmění. Poté podotkne, že si je Engineer může vypůjčit pod jednou podmínkou, ale uprostřed věty se zastaví. Zmatený Engineer se zeptá jestli je v pořádku, na což Blutarchova asistentka odpoví že je "jen" mrtvý. Přístroj po chvilce Blutarcha přivede k životu, skrz elektrický šok. V tu chvíli popadne Engineera a prohlásí, že každým dnem je čím dál tím víc mrtvý, a že na "druhé straně" nic není. A opět mu přikáže ať přístroj opraví.

Později, v Engineerově dílně, si Engineer prohlíží dědečkovy plány a poznámky, komiks nám napovídá, že Blutarch Engineerovi plány půjčil, aby je rozluštil a aby se naučil jak stroj opravit. Také poznamená, že pokud Engineer najde něco jiného a zajímavého, ať to k němu přinese, a ať to nestaví. Na poslední stránce je Engineer, se zákeřným výrazem, po té co objevil složku s názvem "Guns: Maps of Australium Caches" ("Zbraně: Mapa nalezišť Austrália").

Strany

Strany (bez textu)

Drobnosti

  • Loose cannon (Uvolněný kanón) je kanón který je ledabyle přivázán, tím pádem se postupem času uvolní. Tento kanón byl využíván hlavně na lodích. Když se takový kanón uvolnil, jezdil ze strany na stranu celé paluby lodi, například uprostřed bouřky. Nemá vědomí a je schopen zabít jakéhokoliv námořníka do kterého najede, či přejede. / Loose canon (Uvolněný kánon) je kánon (příběh), a především, "slovní hříčka" (určitá slova která v originále (v Angličtině) zní podobně, v tomto případě, např. Cannon/Canon, v Češtině Kanón/Kánon) který byl ledabyle napsán, tudíž jsou v něm nedostatky a dokáže poškodit celý příběh.

Stránka 1

  • Bylo odhaleno Engineerovo příjmení, čímž je Conagher. Toto je pokračování tradice, spočívající v odhalení celého jména aspoň jednoho žoldáka v každém celoplošném komiksu, kterou začal WAR! Komiks.
  • Malíř Kicasso je založen na skutečném malíři, Pablu Picassovi. Vyslovení jeho jména v angličtině, vytváří slovní hříčku, kde Kicasso, zní jako "Kick-ass-so".

Stránka 2

  • Obraz na této straně je založen na Picassově Auto-Portétu z jeho Modrého Období. Toto je odkaz na fakt, že Blutarch má všechno, včetně jeho domova, či žoldáků, sladěné do modra.

Stránka 4

Stránka 5

  • Eyelander je k zahlédnutí položený vedle glóbu na skřínce, za Radiganem.

Stránka 8

  • Několik plánů a nákresů je k vidění v pozadí Radiganova obchodu, které vypadají jako Sentry Guns které používá Engineer.

Stránka 9

Stránka 13

  • Ručně psané poznámky na plánu "Life Extender Machine" ("Přístroji na Prodloužení Života") napovídají, že stroj byl postaven ještě pro další, třetí osobu (která není ani Blutarch čí Redmond), nicméně není jasno pro koho, jelikož konec panelu zakrývá jméno osoby.
  • V textové (normální) verzi komiksu, složka "Guns" kterou drží Engineer, má podtitulek "Maps of Australium Caches"; v bez textové verzi komiksu, tento podtitulek chybí.

Zhlédněte také

Externí odkazy