Augusti 20, 2013 Patch

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Källa: Team Fortress 2 Update Released (Engelska)

Patchanteckningar

Team Fortress 2

Anteckningar

  1. Den Hela Halvan

Filer ändrade

Notera: Ändringsloggen nedanför är generad från en jämförelse mellan två versioner av spelet.
Versionsändringar
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/anim_tank.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage1.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage1.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage1.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage1.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage1.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage1.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage2.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage2.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage2.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage2.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage2.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage2.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage3.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage3.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage3.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage3.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage3.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_damage3.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_part1_destruction.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_part1_destruction.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_part1_destruction.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_part1_destruction.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/boss_tank_part1_destruction.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/carrier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/carrier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/carrier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/carrier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/carrier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/carrier_parts.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/carrier_parts.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/carrier_parts.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/carrier_parts.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/carrier_parts.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/static_boss_tank.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/static_boss_tank.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/static_boss_tank.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/static_boss_tank.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/static_boss_tank.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/tank_track_l.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/tank_track_l.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/tank_track_l.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/tank_track_l.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/tank_track_l.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/tank_track_r.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/tank_track_r.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/tank_track_r.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/tank_track_r.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/tank_track_r.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/twcarrier_addon.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/twcarrier_addon.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/twcarrier_addon.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/twcarrier_addon.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/bots/tw2/boss_bot/twcarrier_addon.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_armor/tw_demobot_armor.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_armor/tw_demobot_armor.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_armor/tw_demobot_armor.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_armor/tw_demobot_armor.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_armor/tw_demobot_armor.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_helmet/tw_demobot_helmet.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_helmet/tw_demobot_helmet.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_helmet/tw_demobot_helmet.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_helmet/tw_demobot_helmet.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_helmet/tw_demobot_helmet.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_sentrybuster/tw_sentrybuster.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_sentrybuster/tw_sentrybuster.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_sentrybuster/tw_sentrybuster.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_sentrybuster/tw_sentrybuster.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/tw_sentrybuster/tw_sentrybuster.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_armor/tw_engineerbot_armor.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_armor/tw_engineerbot_armor.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_armor/tw_engineerbot_armor.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_armor/tw_engineerbot_armor.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_armor/tw_engineerbot_armor.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_helmet/tw_engineerbot_helmet.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_helmet/tw_engineerbot_helmet.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_helmet/tw_engineerbot_helmet.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_helmet/tw_engineerbot_helmet.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_helmet/tw_engineerbot_helmet.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_armor/tw_heavybot_armor.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_armor/tw_heavybot_armor.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_armor/tw_heavybot_armor.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_armor/tw_heavybot_armor.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_armor/tw_heavybot_armor.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_helmet/tw_heavybot_helmet.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_helmet/tw_heavybot_helmet.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_helmet/tw_heavybot_helmet.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_helmet/tw_heavybot_helmet.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_helmet/tw_heavybot_helmet.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_chariot/tw_medibot_chariot.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_chariot/tw_medibot_chariot.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_chariot/tw_medibot_chariot.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_chariot/tw_medibot_chariot.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_chariot/tw_medibot_chariot.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_hat/tw_medibot_hat.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_hat/tw_medibot_hat.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_hat/tw_medibot_hat.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_hat/tw_medibot_hat.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_hat/tw_medibot_hat.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_armor/tw_pyrobot_armor.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_armor/tw_pyrobot_armor.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_armor/tw_pyrobot_armor.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_armor/tw_pyrobot_armor.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_armor/tw_pyrobot_armor.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_helmet/tw_pyrobot_helmet.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_helmet/tw_pyrobot_helmet.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_helmet/tw_pyrobot_helmet.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_helmet/tw_pyrobot_helmet.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_helmet/tw_pyrobot_helmet.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_armor/tw_scoutbot_armor.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_armor/tw_scoutbot_armor.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_armor/tw_scoutbot_armor.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_armor/tw_scoutbot_armor.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_armor/tw_scoutbot_armor.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_hat/tw_scoutbot_hat.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_hat/tw_scoutbot_hat.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_hat/tw_scoutbot_hat.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_hat/tw_scoutbot_hat.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_hat/tw_scoutbot_hat.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_armor/tw_sniperbot_armor.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_armor/tw_sniperbot_armor.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_armor/tw_sniperbot_armor.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_armor/tw_sniperbot_armor.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_armor/tw_sniperbot_armor.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_helmet/tw_sniperbot_helmet.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_helmet/tw_sniperbot_helmet.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_helmet/tw_sniperbot_helmet.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_helmet/tw_sniperbot_helmet.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_helmet/tw_sniperbot_helmet.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_armor/tw_soldierbot_armor.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_armor/tw_soldierbot_armor.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_armor/tw_soldierbot_armor.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_armor/tw_soldierbot_armor.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_armor/tw_soldierbot_armor.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_helmet/tw_soldierbot_helmet.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_helmet/tw_soldierbot_helmet.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_helmet/tw_soldierbot_helmet.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_helmet/tw_soldierbot_helmet.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_helmet/tw_soldierbot_helmet.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_armor/tw_spybot_armor.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_armor/tw_spybot_armor.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_armor/tw_spybot_armor.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_armor/tw_spybot_armor.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_armor/tw_spybot_armor.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_hood/tw_spybot_hood.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_hood/tw_spybot_hood.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_hood/tw_spybot_hood.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_hood/tw_spybot_hood.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_hood/tw_spybot_hood.vvd
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/tw_demobot_armor/tw_demobot_armor.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/tw_demobot_armor/tw_demobot_armor_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/tw_demobot_helmet/tw_demobot_helmet.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/tw_demobot_helmet/tw_demobot_helmet_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/tw_sentrybuster/tw_sentrybuster.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/tw_sentrybuster/tw_sentrybuster_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_armor/tw_engineerbot_armor.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_armor/tw_engineerbot_armor_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_helmet/tw_engineerbot_helmet.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_helmet/tw_engineerbot_helmet_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_armor/tw_heavybot_armor.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_armor/tw_heavybot_armor_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_helmet/tw_heavybot_helmet.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_helmet/tw_heavybot_helmet_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/tw_medibot_chariot/tw_medibot_chariot.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/tw_medibot_chariot/tw_medibot_chariot_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/tw_medibot_hat/tw_medibot_hat.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/tw_medibot_hat/tw_medibot_hat_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_armor/tw_pyrobot_armor.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_armor/tw_pyrobot_armor_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_helmet/tw_pyrobot_helmet.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_helmet/tw_pyrobot_helmet_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_armor/tw_scoutbot_armor.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_armor/tw_scoutbot_armor_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_hat/tw_scoutbot_hat.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_hat/tw_scoutbot_hat_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_armor/tw_sniperbot_armor.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_armor/tw_sniperbot_armor_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_helmet/tw_sniperbot_helmet.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_helmet/tw_sniperbot_helmet_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_armor/tw_soldierbot_armor.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_armor/tw_soldierbot_armor_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_helmet/tw_soldierbot_helmet.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_helmet/tw_soldierbot_helmet_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/tw_spybot_armor/tw_spybot_armor.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/tw_spybot_armor/tw_spybot_armor_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/tw_spybot_hood/tw_spybot_hood.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/tw_spybot_hood/tw_spybot_hood_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/bots/tw2/boss_bot/tw2_tankbody1.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/bots/tw2/boss_bot/tw2_tankbody1_damage1.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/bots/tw2/boss_bot/tw2_tankbody1_damage2.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/bots/tw2/boss_bot/tw2_tankbody1_damage3.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/bots/tw2/boss_bot/tw2_tankbody2.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/bots/tw2/boss_bot/tw2_tankbody2_final.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/bots/tw2/boss_bot/twcarrier.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_armor/tw_demobot_armor_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_helmet/tw_demobot_helmet_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/tw_demobot_helmet/tw_demobot_helmet_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/tw_sentrybuster/tw_sentrybuster_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_armor/tw_engineerbot_armor_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_armor/tw_engineerbot_armor_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_helmet/tw_engineerbot_helmet_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/tw_engineerbot_helmet/tw_engineerbot_helmet_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_armor/tw_heavybot_armor_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_armor/tw_heavybot_armor_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_helmet/tw_heavybot_helmet_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/tw_heavybot_helmet/tw_heavybot_helmet_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_chariot/tw_medibot_chariot_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_chariot/tw_medibot_chariot_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_hat/tw_medibot_hat_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/tw_medibot_hat/tw_medibot_hat_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_armor/tw_pyrobot_armor_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_armor/tw_pyrobot_armor_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_helmet/tw_pyrobot_helmet_1_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_helmet/tw_pyrobot_helmet_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_helmet/tw_pyrobot_helmet_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/tw_pyrobot_helmet/tw_pyrobot_helmet_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_armor/tw_scoutbot_armor_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_armor/tw_scoutbot_armor_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_hat/tw_scoutbot_hat_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/tw_scoutbot_hat/tw_scoutbot_hat_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_armor/tw_sniperbot_armor_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_armor/tw_sniperbot_armor_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/tw_sniperbot_helmet/tw_sniperbot_helmet_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_armor/tw_soldierbot_armor_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_armor/tw_soldierbot_armor_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_helmet/tw_soldierbot_helmet_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/tw_soldierbot_helmet/tw_soldierbot_helmet_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_armor/tw_spybot_armor_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_armor/tw_spybot_armor_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_hood/tw_spybot_hood_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/tw_spybot_hood/tw_spybot_hood_color.vtf