Overdose

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Overdosen er et primert våpen for Medic. Det er en prototype av sprøytepistolen,med en hvit og lagfarget sprøyteboks i stedet for en sprøytebeholder.

Dette våpenet gjør 10% mindre skade mot fiender enn sprøytepistolen. Men, samtidig som medicen bygger über, vil bevegelseshastigeten hans øke med 1% for hver 10% über. Maximum er 10% rasker, ved 100% über. Bonusen gjelder kun for da overdosen blir holdt ute.

Overdosen ble testet i Team Fortress 2 beta, som "Beta Syringe Gun".

Skade og funksjonstider

Se også: Skade
Skade og funksjonstider
Shot type Projectile
Damage type Kule
Ranged or Melee damage? Langtrekkende
Skade
Maximum ramp-up 120% 11
Base damage 100% 9
Maximum fall-off 50% 5
Næravstand 9-11
Mellom-distanse 5-9
Lang-distanse 5-6
Kritisk 27
Mini-crit 12
Function times
Attack interval 0.1 s
Reload 1.6 s
Values are approximate and determined by community testing.

Demonstrasjon

Gjenstandssett

Hovedartikkel: Item sets
The Clinical Trial
Item icon Meet The Medic! Bundle.png
Overdose
Overdose
Effekt

Ingen effekt

Konstruering

Se også: Crafting

Tegninger

Gjenvunnet metall Gorbatsjov Rusende Uppercut Korsfarerens Armbrøst Overdose
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Gloves of Running Urgently.png + Item icon Crusader's Crossbow.png = Item icon Overdose.png
Klassepollett – Medic Plasspollett – Primær Vrakmetall Mulige Resultater
Item icon Class Token - Medic.png + Item icon Slot Token - Primary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Blutsauger.png Item icon Crusader's Crossbow.png Item icon Overdose.png

Merkelig variant


Opdateringshistorie

23 juni 2011 Patch (Über Update)

  • Overdosen ble lagt til i spillet.

28 juni 2011 Patch

  • La til/Rafinerte rekyl/trekke/crit/påfylle styrker for overdosen.

22 juli 2011 Patch

  • ((udokumentert)) Skade-bonus atributten ble endret fra "-10% skade gjort" til "10% skadestraff".

16 februar 2012 Patch

  • Fikset at feile lyder ble spilt.

23 februar 2012 Patch

  • La til Merklig Overdose.

1 mars 2012 Patch

  • Fikset at man ikke hørte tredjepersons våpenlyder.
  • Modifiserte rekylen slik at den passet lydeffekten.

22 mars 2012 Patch

  • ((udokumentert)) Fikset at Overdose-projektilene ikke viste for andre spillere.

Bugs

  • Hvis über aktiveres, og medicen bytter til overdosen med en gang, vil farts-bonusen fortsette å være på den % überen var da våpenene ble byttet om,i stedet for at farten ble redusert.
  • Avtrekkeren og luftbegeret beveger seg ikke da man lader omm og da man skyter.