Scream Fortress 2017

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Scream Fortress 2017.png
Bu madde güncelleme ile gelen içerik içindir. Güncellemenin kendisi için 26 Ekim 2017 Yaması sayfasına bakınız.

Scream Fortress IX etkinliği 26 Ekim 2017 Yaması'nda yayınlandı. Bunun getirdiği 17 Cadılar Bayramı Kontratları ücretsizdir ve Sözleyici'yle ulaşılabilir. Buna ek olarak, bütün eski Scream Fortress haritaları geri döndü (Mann vs. Machine haritası olan Ghost Town dışında).

Zaman Çizgisi

Etkinliğin 26 Ekim 2017'den 8 Kasım 2017'ye kadar sürecek olması planlandı.

27 Ekim 2017 Yaması'de the Case Global Unusual Effects were updated to draw from a pool of previous years' Halloween Unusual effects during the event.

On 31 Ekim 2017 Yaması the Taunt Unusualifiers were updated to draw from a pool of previous years' Halloween Unusual effects during the event.

9 Kasım 12.00'dan önce Cadılar Bayramı kontratları Sözleyiciden kaldırılmıştır. Cadılar Bayramı kozmetikleri ve Ruh Gargoyle 10 Kasım 12.00'a kadar aktif kalmıştır..


Kontratlar

Ana madde: Scream Fortress 2017 Contracts

This Scream Fortress event offered 17 Halloween Contracts. They were free Contracts and did not require a Jungle Inferno Campaign Pass. These Halloween Contracts are different from the Merasmissions used in the previous Scream Fortress 2016 and Scream Fortress 2015. Not only are they different in their objectives, but they are also different in that they were accessed through the ConTracker (in a folder labeled "Halloween") in the same manner as the other Contracts activated in the Jungle Inferno Campaign. However, when completed, these Halloween Contracts were counted as Merasmissions by the Soul Gargoyle.

​This set encouraged and rewarded exploration of all Halloween maps, with exception on Ghost Town, confrontation of all boss challenges, and exercise of all current Halloween map features, including Halloween pumpkins, pumpkin bombs, magic spells, bumper cars, and Underworlds.

Three of these Contracts were dedicated to defeating bosses, seven to the released community Halloween maps of previous years, and six to the Valve-made Halloween maps. Additionally, there is a "Start" contract, which could be completed on any map within Casual Mode.

Ek Bilgiler

Eylem Eşyaları

Ana madde: Eylem eşyaları
Halloween Package Cadılar Bayramı Paketi

Galeri

Ayrıca Bakınız

Dış Bağlantılar