Działko strażnicze

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


Inżynier z Działkiem poziomu 3.

Działko strażnicze, potocznie zwane działkiem lub wieżyczką, jest konstrukcją, którą Inżynier może zbudować przy pomocy swojego PDA, czyli narzędzia budowy. Samo działko jest trójnogim urządzeniem skonstruowanym z metalu, przybiera kolor drużyny i posiada laserowy celownik (tylko podczas korzystania z Poskramiacza).

Działka strażnicze automatycznie obierają za cel gracza znajdującego się najbliżej wieżyczki (oczywiście gracz ten musi znajdować się w jej zasięgu i polu wiedzenia). Działka zadają stałe obrażenia zauważalnie odpychające graczy, są odporne na trafienia krytyczne i stanowią fundament dobrej obrony celów map. Z drugiej strony, aby Działko mogło wykorzystać swój pełen potencjał, trzeba poświęcić dłuższą chwilę na jego rozbudowę, choć nawet wieżyczkę 3. poziomu nie tak trudno jest zniszczyć, zwłaszcza będąc pod wpływem ładunku Übercharge czy sapując ją jako Szpieg. Inżynierowie muszą brać pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze ataku drużyny przeciwnej i korzystać ze wszelkich możliwych metod, by ich Działko przetrwało.

Funkcjonowanie

Wybudowanie Działka strażniczego kosztuje Inżyniera 130 sztuk metalu, 200 – ulepszenie go do 2. poziomu oraz dodatkowe 200 – do 3., przez co łączy koszt wybudowania wieżyczki 3. poziomu wynosi 530 sztuk metalu. Z każdym poziomem Działko zyskuje większą siłę ognia i zdrowie, a na końcu: nawet rakiety. Zasięg pozostanie bez zmian niezależnie od poziomu. Kosztem swojego metalu, Inżynier może odnawiać zdrowie i amunicję Działka, uderzając w nie swoim Kluczem i tracąc w zamian część metalu. Odnowienie 1 wystrzelonego pocisku kosztuje 1 sztukę metalu, a jednorazowo wystrzelonych rakiet – 2 sztuki. Metal pozostający po zniszczonym Działku może być podniesiony przez Inżyniera, odnawiając 60 sztuk jego metalu, lub przez inne klasy, odnawiając im amunicję.

Podczas stawiania działka strażniczego, wokół Inżyniera pojawia się trójwymiarowa sfera w kolorze drużyny reprezentująca zasięg wieżyczki (wynoszący 1100 jednostek Hammera). W czasie budowania się Działka, jego zdrowie zwiększa się wraz z postępem budowy do momentu, aż osiągnie swój maksymalny poziom, a sama wieżyczka będzie gotowa do atakowania wrogów. Działko strażnicze obraca się o 90 stopni, aby patrolować okolicę, choć w razie wykrycia wroga jest w stanie wykonać pełen obrót, co niestety zajmuje odrobinkę czasu, umożliwiając szybszym klasom przemknięcie niezauważonym. Stawiając wieżyczkę, Inżynier jest w stanie ręcznie ją obrócić, decydując, w którą stronę Działko będzie patrolować obszar; gdy tylko pojawi się plan budowy wieżyczki, wystarczy kliknąć przycisk ataku alternatywnego (domyślnie prawy przycisk myszy), co spowoduje obrócenie się planu konstrukcji o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Działka strażnicze nie będą strzelać w niewidzialnych ani przebranych wrogich Szpiegów, ale jeśli wieżyczka namierzy takowego nieprzebranego, a ten zacznie się przebierać, działko nie przestanie do niego strzelać do chwili, gdy ten włączy niewidzialność, ucieknie poza zasięg wieżyczki lub zwyczajnie się schowa. Działka nie będą również strzelać, jeśli między nimi a wrogiem znajduje się woda (np. wodospad, nie kałuża lub jeziorko), wróg zwyczajnie się za czymś schowa (tyczy się to również zasobnika Inżyniera), wrogi Szpieg umieści na działku Saper lub w momencie, gdy wieżyczka się buduje albo zostaje ulepszona na wyższy poziom.

W przeciwieństwie do większości innych broni, działka strażnicze nie są w stanie uzyskać jakichkolwiek trafień krytycznych; możliwe jest natomiast uzyskanie minikrytycznych, jeśli cel jest oblany Sikwondem, naznaczony Wachlarzem Wojennym lub Inżynier znajduje się blisko Żołnierza z aktywowanym Sztandarem Chwały – we wszystkich tych przypadkach obrażenia jednego naboju działka zwiększają się do 22.

Dodany w Aktualizacji Inżyniera Poskramiacz – możliwa do odblokowania drugorzędna broń – umożliwia Inżynierowi przejęcie ręcznej kontroli nad swoim działkiem, blokując wieżyczce automatyczne namierzanie celów, jednakże jednocześnie dwukrotnie zwiększając szybkostrzelność działka. Poskramiacz zapewnia działku tarczę, która blokuje dwie trzecie otrzymywanych przez nie obrażeń, oraz sprawia, że wieżyczka posiada nieograniczony zasięg. W momencie, gdy Inżynier zmieni trzymaną broń na inną, przez 3 sekundy działko jest nieaktywne, ale wciąż chronione przez tarczę; po upływie tego czasu, wieżyczka znowu działa normalnie.

Wyżej wymieniona aktualizacja umożliwiła Inżynierom również przenoszenie swoich konstrukcji. Inżynier przenoszący swoją konstrukcję porusza się 10% wolniej i nie może strzelać ani zmieniać broni, jednakże po ponownym postawieniu działka, wraca ono do stanu, w jakim zostało podniesione, i buduje się dwukrotnie szybciej. Przenoszenie nie sprawia, że Inżynier traci jakikolwiek procent amunicji czy swojego metalu (chyba że do przeniesienia użyto alternatywnego ataku Ryzykownego Ratunku, który kosztuje Inżyniera 100 sztuk metalu). Jeśli gracz przenoszący swoją konstrukcję zginie, jest ona niszczona, a stosowna informacja wyświetla się w prawym górnym rogu ekranu. Zasapowane działka strażnicze nie mogą zostać przeniesione.

Inżynier może zostać zraniony przez swoje działko. Na dystansie mniejszym niż 300 jednostek Hammera, rakiety wystrzelone z Działka przelatują przez Inżyniera zupełnie tak, jakby był on zwykłym kompanem z drużyny, lecz gdy ten dystans zostanie przekroczony, po trafieniu w Inżyniera rakiety wybuchają, a ten otrzymuje normalne obrażenia od wybuchów (odrzut pocisków działka strażniczego umożliwia Inżynierowi wykonywanie skoków na rakietach Działka strażniczego i na pociskach – przy pomocy Poskramiacza).

W trybie Mann kontra Maszyny działka strażnicze zyskują bonusy z Mannierek Wzmacniających, których użyje ich właściciel. Mannierka Übercharge tworzy wokół działka tarczę podobną do tworzonej przez Poskramiacz, która blokuje wszystkie otrzymywane przez nie obrażenia. Mannierka z krytykami podwaja szybkostrzelność działka. Mannierka Ulepszenie Konstrukcji natychmiastowo ulepsza Działko (i nie tylko) do 3. poziomu. Również same wieżyczki mogą być ulepszane; można między innymi zwiększać ich zdrowie i szybkostrzelność, a nawet wykupić możliwość wybudowania dodatkowego Jednorazowego działka strażniczego, funkcjonującego tak jak Mini-działko.

Demonstracja

Minidziałko

Mini-działko strażnicze ukazane na stronie Aktualizacji Inżyniera.
Kocham to maleństwo!
Inżynier o swoim Mini-działku strażniczym.

Minidziałko jest bardziej przystosowaną do bezpośredniej walki wersją normalnego Działka strażniczego, które dostępne jest poprzez korzystanie z możliwej do odblokowania broni do walki wręcz dla Inżyniera: Jednorękiego Bandyty. Mini-działko to mniejsza wersja Działka strażniczego poziomu 1., którą wyposażono w światełko przy obracaniu się oraz pomalowano w kratę świecącą farbą. Podobnie jak standardowe Działko, można je przenosić. Od aktualizacji z 2. lipca 2015 roku Mini-działko zaczyna się budować, mając 50% swojego maksymalnego zdrowia, które wraz z postępem budowy osiąga 100%, co czyni jest bardziej podatnymi na ataki podczas budowania się.

Demonstracja

Zalety

 • Budowa pochłania tylko 100 sztuk metalu (w przypadku normalnego Działka koszt budowy wynosi 130); pozwala to Inżynierowi z pełnym zapasem metalu na wybudowanie Zasobnika i Mini-działka bez konieczności podnoszenia paczek z amunicją, aby odnowić zapas swojego metalu.
 • Budowa trwa znacznie krócej w porównaniu ze standardowym Działkiem. Uderzanie w Mini-działko jeszcze bardziej przyspiesza ten proces. Po podniesieniu, buduje się ono tylko 1,5 sekundy.
 • Strzela 50% szybciej od Działka poziomu 1.
 • Obraca się 35% szybciej od standardowego Działka.
 • Jest mniej więcej dwa razy mniejsze od Działka 1. poziomu, co utrudnia wrogom jego dostrzeżenie.
 • Bardziej się przydaje do skoków na działkach, ponieważ większa szybkostrzelność i mniejsze zadawane obrażenia pozwalają uzyskać tę samą wysokość skoku mniejszym kosztem zdrowia Inżyniera.

Wady

 • Posiada tylko 100 zdrowia, a Działko poziomu 1. – 150.
 • Przy rozpoczęciu procesu budowy jego zdrowie wynosi tylko 50.
 • Nie może zostać ulepszone. Właściciel i inni Inżynierowie mogą tylko je naprawiać i odnawiać amunicję.
 • Zadaje 50% mniej obrażeń od Działka 1. poziomu (co po przeliczeniu zmniejsza obrażenia na sekundę z 64 na 48).
 • Resztki zostające po jego zniszczeniu nie odnawiają metalu.
 • Po wykonaniu skoku na działku, nie jest zbytnio przydatne przy rozstawianiu nowej bazy.

Poziomy działek strażniczych

Poziom Ikona zabicia Zdrowie Koszt
(Metal)
Uzbrojenie Obrażenia Amunicja
1

RED Level 1 Sentry Gun.png

Killicon sentry1.png Bez tarczy Poskramiacza: 150

Z tarczą Poskramiacza: 450

130 Jednolufowy karabin maszynowy

Obrażenia

 • Maksymalny przyrost obrażeń: 19,49
 • Bazowe obrażenia: 16
 • Maksymalny spadek obrażeń: 8,45

Odstęp między atakami

 • Bez Poskramiacza: 0,225 sek.
 • Z Poskramiaczem: 0,135 sek.

Średnie obrażenia na sekundę

 • Bez Poskramiacza: 71,11 - 84,44
 • Z Poskramiaczem: 118,52 - 140,74
150 naboi
2

RED Level 2 Sentry Gun.png

Killicon sentry2.png Bez tarczy Poskramiacza: 180

Z tarczą Poskramiacza: 540

330 Dwie kartaczownice Gatlinga

Obrażenia

 • Maksymalny przyrost obrażeń: 19,49
 • Bazowe obrażenia: 16
 • Maksymalny spadek obrażeń: 8,45

Odstęp między atakami

 • Bez Poskramiacza: 0,135 sek.
 • Z Poskramiaczem: 0,09 sek.

Średnie obrażenia na sekundę

 • Bez Poskramiacza: 118,51 - 140,74
 • Z Poskramiaczem: 177,78 - 211,11
200 naboi
3

RED Level 3 Sentry Gun.png

Killicon sentry3.png Bez tarczy Poskramiacza: 216

Z tarczą Poskramiacza: 648

530 Dwie kartaczownice Gatlinga Kartaczownice Gatlinga

Obrażenia

 • Maksymalny przyrost obrażeń: 19,49
 • Bazowe obrażenia: 16
 • Maksymalny spadek obrażeń: 8,45

Odstęp między atakami

 • Bez Poskramiacza: 0,135 sek.
 • Z Poskramiaczem: 0,09 sek.

Średnie obrażenia na sekundę

 • Bez Poskramiacza: 118,51 - 140,74
 • Z Poskramiaczem: 177,78 - 211,11

Rakiety

Obrażenia

 • Maksymalny przyrost obrażeń: 150
 • Bazowe obrażenia: 100
 • Maksymalny spadek obrażeń: 52,81

Zadawane obrażenia obliczane są od dystansu dzielącego Inżyniera i cel, a nie działko i cel.

Odstęp między atakami

 • Bez Poskramiacza: 3,06 sek.
 • Z Poskramiaczem: 2,25 sek.

Uwaga: Wrogi Pyro może je odbić, korzystając ze swojego strumienia sprężonego powietrza.

200 naboi

20 salw rakiet

Minidziałko

Red Mini Sentry.png

Killicon minisentry.png Bez tarczy Poskramiacza: 100

Z tarczą Poskramiacza: 300

100 Jednolufowy karabin maszynowy

Obrażenia

 • Maksymalny przyrost obrażeń: 9,74
 • Bazowe obrażenia: 8
 • Maksymalny spadek obrażeń: 4,22

Odstęp między atakami

 • Bez Poskramiacza: 0,18 sek.
 • Z Poskramiaczem: 0,09 sek.

Średnie obrażenia na sekundę

 • Bez Poskramiacza: 44,44 - 55,56
 • Z Poskramiaczem: 88,89 - 111,11
150 naboi
Jednorazowe działko strażnicze

Red Mini Sentry.png

Killicon minisentry.png 100 Without Gunslinger: 130

With Gunslinger: 100

Jednolufowy karabin maszynowy

Obrażenia

 • Maksymalny przyrost obrażeń: 9,74
 • Bazowe obrażenia: 8
 • Maksymalny spadek obrażeń: 4,22

Odstęp między atakami: 0,225 sek.

Średnie obrażenia na sekundę: 35,56 - 42,22

Note: Only available in Mann vs. Machine as an upgrade and cannot be wrangled, repaired, or have its ammo refilled.

150 naboi

Powiązane osiągnięcia

Achieved.png Ogólne

Operator działka strażniczego
Operator działka strażniczego
Zabij 10 nieprzyjaciół z jednego działka strażniczego.

Leaderboard class scout.png Skaut

Rewolwerowiec
Rewolwerowiec
Zniszcz aktywne działko strażnicze, używając tylko pistoletu.

Leaderboard class soldier.png Żołnierz

Wieczny Inżynier
Wieczny Inżynier
Zabij Inżyniera, gdy naprawia on swoje ostrzeliwane działko strażnicze.
Działa rozwalonych
Działa rozwalonych
Zniszcz 5 działek strażniczych Inżyniera, stojąc poza ich zasięgiem.

Leaderboard class pyro.png Pyro

Niszczyciel
Niszczyciel
Zniszcz 50 konstrukcji wzniesionych przez Inżynierów.

Leaderboard class demoman.png Demoman

Szkockie Bum
Szkockie Bum
Jedną detonacją bomb samoprzylepnych wysadź Inżyniera wraz z jego działkiem strażniczym i zasobnikiem.

Leaderboard class engineer.png Inżynier

Teksański dwukrok
Teksański dwukrok
Dobij wroga strzelbą, który został wcześniej zraniony przez twoje działko strażnicze.


Zastępca
Zastępca
Zdobądź 10 asyst, gdzie w zabiciu przeciwnika brało udział działko strażnicze innego sojuszniczego Inżyniera.


Najlepsza mała rzeźnia w Teksasie
Najlepsza mała rzeźnia w Teksasie
Zabij 5000 wrogów, korzystając z działek strażniczych.


Inżynieria medyczna
Inżynieria medyczna
Napraw ostrzeliwane działko strażnicze będąc leczonym przez Medyka.


W pocie czoła
W pocie czoła
Napraw i/lub naładuj 50 razy działko strażnicze innego Inżyniera, kiedy ten kontroluje je Poskramiaczem.
Nieuprzejmy Inżynier
Nieuprzejmy Inżynier
Prześlij przeciwnikowi migawkę, na której jesteś ty oraz działko, które go właśnie zabiło.


Samosąd
Samosąd
Spraw, aby twoje działko strażnicze zabiło wroga, który zabił cię w przeciągu ostatnich 10 sekund.


Jeśli je zbudujesz, oni zginą
Jeśli je zbudujesz, oni zginą
Przemieść działko strażnicze poziomu 3 w miejsce, gdzie zdobędzie zabójstwo krótko po swoim rozstawieniu.


Ziemia niczyja
Ziemia niczyja
Użyj działka strażniczego, aby zabić 25 przeciwników, którzy przejmują punkt kontolny.


Ochrona patentowa
Ochrona patentowa
Zniszcz wrogie działko strażnicze swoim działkiem strażniczym pod kontrolą Poskramiacza.

Leaderboard class medic.png Medyk

Pomocna dłoń
Pomocna dłoń
Ulecz Inżyniera, podczas gdy naprawia on działko strażnicze i jest ostrzeliwany.

Leaderboard class sniper.png Snajper

Działa na złom
Działa na złom
Zniszcz 3 działka strażnicze zbudowane przez Inżyniera.

Leaderboard class spy.png Szpieg

Z Cyklu Dzieła Niedokończone
Z Cyklu Dzieła Niedokończone
Zabij Inżyniera, który pracuje przy działku strażniczym.
Zgodna Współpraca
Zgodna Współpraca
Wyłącz czasowo działko strażnicze przeciwnika w ciągu 3 sekund od momentu, gdy członek Twojej drużyny unieruchomi inne działo.

Mvm navicon.png Mann kontra Maszyny – osiągnięcia

Platforma mobilna
Platforma mobilna
Grając Inżynierem, ucieknij ze swoim działkiem przed gotowym do detonacji pogromcą działek.
Edycja -> Cofnij
Edycja -> Cofnij
Podczas fali ataku zbuduj nowe działko strażnicze w 3 sekundy po zniszczeniu poprzedniego, używając Mannierki z ładunkiem „Błyskawiczne ulepszenie konstrukcji”.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 20 września 2007
 • Naprawiono brak migotania elementów Działka strażniczego, chyba że Działko znajdowało się w pobliżu granic mapy.

Aktualizacja z 25 października 2007

Aktualizacja z 7 listopada 2007

 • Naprawiono błąd związany z punktowaniem zniszczeń konstrukcji Inżyniera.

Aktualizacja z 20 grudnia 2007

 • Zasapowane konstrukcje otrzymują teraz nieco mniej obrażeń od Sapera.
 • [Nieudokumentowane] Naprawiono exploit modelu umożliwiający na 1. etapie Dustbowl budować Działka strażnicze i Teleporty za metalowym płotem.

Aktualizacja z 14 lutego 2008

 • Serwer od teraz zapisuje informacje o zniszczeniu konstrukcji przez jej właściciela.
 • Naprawiono ucinanie cienia Działka strażniczego.

Aktualizacja z 28 lutego 2008

 • Jeśli Inżynier opuści serwer, jego konstrukcje wybuchają zamiast zanikać.
 • Naprawiono możliwość zniszczenia przez Inżyniera zasapowanych konstrukcji.

Aktualizacja z 29 kwietnia 2008 (Aktualizacja Gold Rush)

 • Twórcy map mogą od teraz budować konstrukcje Inżyniera na mapach; mogą również ustalać, czy te mają być niezniszczalne.

Aktualizacja z 13 sierpnia 2009

 • Naprawiono namierzanie przez Działko w pełni niewidzialnych Szpiegów, gdy ci byli najbliższym celem.

Aktualizacja z 28 kwietnia 2010

 • Zabicie się własnym Działkiem dłużej nie nalicza wieżyczce zabójstw.

Aktualizacja z 30 kwietnia 2010

 • Naprawiono możliwość budowania więcej niż jednej konstrukcji danego typu.

Aktualizacja z 8 lipca 2010 (Aktualizacja Inżyniera)

 • Dodano możliwość przenoszenia konstrukcji oraz przejmowania kontroli na działkiem przy pomocy Poskramiacza.
 • Dodano do każdego modelu działka laser.
 • [Nieudokumentowane] Uderzanie Działka Kluczem od teraz ulepsza, naprawia i odnawia amunicję przy każdym uderzeniu. Jeśli Inżynier nie ma wystarczającej ilości metalu, pierw Działko jest naprawiane (oraz/lub ulepszane).

Aktualizacja z 9 lipca 2010

 • Naprawiono exploit, który pozwalał Inżynierom budowanie Mini-działek poziomu 2. i 3.

Aktualizacja z 13 lipca 2010

 • Naprawiono exploit, który pozwalał Inżynierom budować Mini-działka poziomu 3.

Aktualizacja z 19 lipca 2010

 • Naprawiono exploit, który pozwalał przy pomocy Poskramiacza zabijać działkiem swoich towarzyszy.

Aktualizacja z 18 października 2010

 • Naprawiono exploit, który pozwalał Inżynierom budować kilku działek strażniczych.
 • (Teoretycznie) Naprawiono możliwość budowania Mini-działek 3. poziomu przy pomocy Poskramiacza.

Aktualizacja z 19 października 2010

 • Naprawiono kolejny exploit, który pozwalał Inżynierom budować kilku działek strażniczych.
 • Naprawiono możliwość budowania Mini-działek 3. poziomu przy pomocy Poskramiacza (tym razem naprawdę).

Aktualizacja z 17 grudnia 2010 (Australijskie Święta)

 • Działka strażnicze już nie namierzają Szpiegów, którzy zabili kogoś dźgnięciem w plecy przy pomocy Ostatecznej Nagrody.

Aktualizacja z 7 stycznia 2011

 • Zaktualizowano ikony zabójstw działkami.

Aktualizacja z 10 stycznia 2011

 • Mini-działko otrzymało własną ikoną zabójstwa.

Aktualizacja z 19 stycznia 2011

 • Naprawiono nieodtwarzanie odpowiedniego dźwięku, gdy Mini-działko zostało zasapowane lub brakowało mu amunicji.

Aktualizacja z 3 lutego 2011

 • Inżynierowie, którzy odnowią przyjaznemu Działku amunicję, otrzymują asystę za zabójstwa tego dziełka.

Aktualizacja z 10 marca 2011 (Zestaw Szoguna)

 • Naprawiono nieliczenie do osiągnięcia „Najlepsza mała rzeźnia w Teksasie” zabójstw uzyskanych pod kontrolą Poskramiacza lub przez Mini-działko.

Aktualizacja z 5 maja 2011 (Aktualizacja Powtórkowa)

Aktualizacja z 17 kwietnia 2012

 • Naprawiono możliwość budowania w miejscach, w których nie powinno to mieć miejsca.

Aktualizacja z 27 czerwca 2012 (Aktualizacja Pyromanii)

 • Naprawiono rzadkie budowanie się działek z włączoną tarczą, mimo że Poskramiacz nie był aktywny, a tylko wyekwipowany.

Aktualizacja z 10 sierpnia 2012

 • Naprawiono rzadkie błędne budowanie się działek, w wyniku którego te obracały się do ziemi lub celowały w górę.

Aktualizacja z 19 marca 2013

 • Naprawiono błąd, przez który działka strażnicze czasem nie śledziły swoich celów prawidłowo.

Aktualizacja z 13 maja 2013

 • Naprawiono błąd, który pozwalał na budowanie mini-działek poziomu 3. w trybie Mann kontra Maszyny.

Aktualizacja z 7 lutego 2014

 • Naprawiono nieprawidłowe ukazywanie zasięgu Mini-działka.
 • Naprawiono błędne teksturowanie Działka strażniczego poziomu 1.

Aktualizacja z 15 maja 2014

 • Naprawiono błąd, przez który działka strażniczego czasem wyglądały, jakby były nadleczone.

Aktualizacja z 18 czerwca 2014

 • Na pociski działka, które opuszczą domyślny zasięg wieżyczki, działa od teraz grawitacja.
 • Zmieniono sposób obliczania obrażeń zadawanych przez działko; teraz obrażenia zależne są od pozycji działka, a nie Inżyniera.

Aktualizacja z 10 września 2014

 • Naprawiono błędne skalowanie hitboxu Mini-działka.

Aktualizacja z 7 stycznia 2015

Błędy

 • Możliwe jest wybudowanie Mini-działka mimo wyekwipowanego innego klucza. Wystarczy wyciągnąć plan budowy Mini-działka, mając założonego Jednorękiego Bandytę, po czym szybko zmienić go na inny klucz. Gracz wybuduje wtedy Mini-działko, tracąc 130 sztuk metalu. Nie działa to w drugą stronę.
 • Czasem po przeniesieniu ulepszonego Działka, wystrzeli ono jeden pocisk w momencie „wchodzenia” na wyższy poziom, gdy w jego zasięgu znajdzie się jakiś wróg.
 • Zdarza się, że po usunięciu sapera z Działka strażniczego 3. poziomu, wieżyczce znika cała amunicja i rakiety.
 • Działko pod wpływem Poskramiacza nie odtwarza animacji przeładowania rakiet.
 • Użycie Poskramiacza na Mini-działku czasem skutkuje jego niewróceniem do stanu sprzed przejęcia nad nim kontroli. Ponowne użycie Poskramiacza naprawia ten błąd.
 • Gdy animacja budowy Mini-działka dobiegnie końca, wieżyczka będzie lekko pod ziemią.
 • Grawitacja wpływa na pociski działka.

Ciekawostki

Nieużywana ikona zabójstwa Działkiem
 • Pierwotne plany Działka strażniczego stworzył Radigan Conagher w 1890.[1] Wizualnie nie różnią się one od aktualnych planów.
 • Działko strażnicze pika przy każdej zmianie kierunku obrotu. Ilość piknięć odpowiada poziomowi Działka; dla przykładu wieżyczka 3. poziomu pika 3 razy. Wraz z każdym poziomem głośność piknięć również wzrasta. Działko poziomu 1. jest nieco trudniejsze do usłyszenia niż poziomu 3. – umożliwia to uważnym graczom wykrycie strzeżonego obszaru jest zanim do niego wkroczą.
 • Po namierzeniu celu przez chwilę działko wydaje z siebie dodatkowe ciche piknięcia.
 • W plikach gry znaleźć można nieużywaną ikonę zabójstwa Działkiem; ujrzeć ją można po prawej.
 • Śmierci upozorowane Dzwonem Zmarłego nie są naliczane przez działko jako zabójstwa czy asysty, lecz mimo wszystko liczą się do osiągnięcia Najlepsza mała rzeźnia w Teksasie.
 • Valve zamówiło i otrzymało od Weta Workshop (angielski) automatycznie namierzające ludzi (angielski) Działko strażnicze poziomu 1.
 • Kliknięcie PPM w bibliotece Steam na Team Fortress 2 i wybranie „Wyświetl instrukcję” spowoduje otwarcie pliku PDF z instrukcją obsługi Działka strażniczego.

Galeria

Gadżety

Osobny artykuł: Produkty

Odniesienia

 1. Komiks „Luźny Kanon” (angielski), strona 8, dostęp od 2010-10-18

Zobacz też

Linki zewnętrzne