Mechanismy hry

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Boj na mapě 2Fort.
And that is how you do it, men!
The Soldier

Mechanismy Team Fortress 2 určují pravidla a možnosti pro hráče, servery a ty, co upravují obsah. Správné porozumění těmto mechanismum dovoluje plynulejší a komplexnější zážitek ze hry.

Engine

Hlavní článek: Source engine

Team Fortress 2 běží na Orange Box verzi Source enginu a je vytvořeno pro běh na PC, Xboxu 360, PS3, a Macu. TF2 je optimalizováno a vyváženo pro hru 24 hráčů a méně (18 na Xboxu 360 a 16 na PS3), nicméně servery mohou přijmout až 32 hráčů, pokud si to přejí (pouze PC/Mac). S veškerými činnostmi hráčů je jednáno jako s konzolovými příkazy a proměnnými známými jako ConVary.

Třídy

Z leva do prava: Pyro, Engineer, Spy, Heavy, Sniper, Scout, Soldier, Demoman a Medic.
Hlavní článek: Třídy

V Team Fortress 2 je devět hratelných tříd. Ty jsou rozřazené na "útočné," "obranné" a "podpůrné" toto rozřazení však nemá žádný vliv na hru. Jejich schopnosti a vlastnosti závisí na nesených předmětech.

Leaderboard class scout.png Scout: Útočná třída s 133.33% rychlostí pohybu a 125 body zdraví specializující se na taktiku "tref a uteč" a plnění cílů. Může provádět dvojitý skok a zabírá obsazovací body (a tlačí vozíky) rychlostí rovnající se dvěma lidem.
Leaderboard class soldier.png Soldier: Útočná třída s 80% rychlostí pohybu a 200 body životů, která je schopná přizpůsobit se mnoha situacím. Může provádět raketový skok.
Leaderboard class pyro.png Pyro: Útočná třída se 100% rychlostí pohybu a 175 body zdraví vhodná pro boj ve stísněných prostorách. Může zapálit nepřítele a nikdy nezačne hořet.
Leaderboard class demoman.png Demoman: Obranná třída s 93.33% rychlostí a 175 body života, specializuje se na odepření území a udělování poškození. Může provádět sticky jump.
Leaderboard class heavy.png Heavy: Obranná třída se 76.67% rychlostí a 300 body zdraví, exceluje v neustálém udělování a utržování poškození.
Leaderboard class engineer.png Engineer: Obranná třída se 100% rychlostí a 125 body zdraví, specializuje se na odepření území a podporu týmu. Může vytvářet, udržovat a vylepšovat stavby.
Leaderboard class medic.png Medic: Podpůrná třída se 106.67% rychlosti a 150 body zdraví, specializuje se na zlepšování životnosti a účinnosti spoluhráčů. Má pasivní regeneraci zdraví a může aktivovat ÜberCharge.
Leaderboard class sniper.png Sniper: Podpůrná třída se 100% rychlostí a 125 body zdraví, ideální pro eliminaci nepřátel na dálku. Může provádět headshoty.
Leaderboard class spy.png Spy: Podpůrná třída se 100% rychlostí a 125 body zdraví, skvělá pro tajné vyrušování a vraždění nepřátel. Může se maskovat, skrýt a zabodávat nepřátele zezadu.

Ve hře existuje i kód pro třídu Civilisty, nikdy však nebyla přidána do žádného herního módu.

Boj

Boj je hlavním způsobem, jak mezi sebou týmy soupeří o splnění svých cílů. Team Fortress 2 obsahuje mnoho různých mechanismů, které ovlivňují boj.

Poškození

Jak je poškození ovlivněno vzdáleností.
Hlavní články: Poškození, Kritický zásah, Minikritický zásah
Shlédněte také: Zdraví

Většina zbraní způsobuje poškození. Pokud není server upraven, nezpůsobují poškoení spoluhráčům, spousta z nich však může poškodit svého uživatele. Poškození se různí podle několika skutešností, většina zbraní nedělá různá poškození v závislosti na tom, jak se trefíte, výjimkou jsou headshoty a zabodnutí zezadu). Většina zbraní dělá větší poškození nepřátelům, kteří jsou blízko a menší poškození na dálku, MiniKritické poškození není ovlivněno druhým pravidlem a Kritické poškození není ovlivněno ani jedním z nich. Poškození se liší vzdáleností útočníka a cíle při zásahu. Zranění od výbuchů se snižuje s rostoucí vzdáleností od centra výbuchu. I když většina výbušných zbraní může zranit svého uživatele, většinou garantují snížené sebepoškození.

Šance na Krit v závislosti na předchozím poškození.

U většiny zbraní, pokud to tedy nastavení serveru nezakazuje, existuje náhodná odchylka poškození (přibližně ±10%) a zbraně mohou náhodně způsobovat Kritické zásahy (většina zbraní má 2-12% šanci ovlivněnou předtím uděleným poškozením, přičemž u zbraní na blízko je to 15-25% a některé zbraně nemají náhodné Krity vůbec). Kritické zásahy nejsou ovlivněny náhodnou odchylkou ani vzdáleností od cíle a většinou jsou doprovázeny týmově zbarveným efektem a zvukem elektrického šoku (nejnápadněji u výbušných zbraní). Při zásahu kritickým zásahem zazní charakteristický zvuk a cílový hráč býva značně odhozen. Násobení poškození se liší, ale obvykle to bývá 200-300% ze základní hodnoty. Kritické zásahy nemůžou i přes zvukový efekt zranit svého uživatele.

Několik zbraní a statutárních efektů může spůsobit Minikritické zásahy. MiniKrity fungují podobně jako Krity, ale přidávají pouze 35% poškození navíc, odhazují méně než Kritické zásahy a nemají stejný audiovizuální efekt. Zatímco poškození neopadává se vzdáleností, pořád udělají Minikritické zásahy větší poškození zblízka. Stejně jako Krity, ani MiniKrity neudělí zvýšené poškození svému uživateli.

Stavby nedostávají poškození navíc od Kritických a Minikritických zásahů, a jim a jimi udělené poškození není ovlivněno vzdáleností, ale poškození jimi udělené může být minikritické.

Detekce zásahu

Zamaskování nemají stejné hitboxy.
Hlavní články: Hitbox, Střely, Hitscan

Vetšina zbraní používá buď střely, nebo využívá tzv. hitscany. Střelné zbraně, jako je například Raketomet střílejí pohybující se předměty a jejich umístění a efekt záleží na stavu serveru, takže mohou bít méně užitečné pro hráče s vysokou odezvou. Střely mají obvykle vlastní fyzikální pravidla, která nejsou spojena s hráčem a rychlost a směr hráče neovlivňuje rychlost střely. Střely nestartují ze středu obrazovky, ale ze strany na které drží hráč zbraň. Pro kolizi střel nepoužívá hitboxy (neviditelné objekty složící k ověření zásahu), které padnou modelům, ale místo nich používají velké a spojené hitboxy závislé na pozici hráče, takže stojící Heavy a krčící se Scout mohou bít zasaženi úplně stejně. Pyrovy útoky založené na částicovém efektu funguje na stejném principu.

Hitscan zbraně vytvářejí místo letících střel okamžité útoky typu zásah/rána vedle. Zbraně na blízko a zbraně střílející kulky a broky jsou označovány jako hitscan zbraně. Zásahy jsou pak určovány podle stavu hry útočníka, což může vyvolat zmatky typu "Já už byl schovanej, jaks' mě mohl trefit?" Tyto zbraně střílí ze středu obrazovky (i když to tak vůbec nemusí vypadat). Zbraně na blízko používají stejné hitboxy jako zbraně jako Raketomet, ostatní pak hitboxy přesně odpovídající modelu postavy (stojící Heavy je potom mnohem snadnější cíl než krčící se Scout).

Rychle střílející zbraně nebo zbraně s rozptylem broků mají náhodný rozptyl, kulky či broky pak letí náhodně, výjimkou jsou pak pomalu střílející zbraně, kdy je vždy první kulka naprosto přesná. příkaz pro server tf_use_fixedweaponspreads uplatní vždy stejný rozptyl pro brokovnice. Žádné zbraně nemají zpětný ráz, pouze kužel přesnosti u Ambassador se se střelbou rozšiřuje.

Druhy zbraní

Hlavní článek: Zbraně
Shlédněte také: Munice

Každá třída má svou unikátní sadu zbraní, každou patřící určitému slotu, slotu 1, 2 a 3 (obvykle jsou tyto sloty nazývány primárním, sekundárním a na blízko). Některé třídy mají ještě sloty navíc, například na PDA a Maskovací sadu. To, jaké předměty si hráči vyberou tvoří jejich výbavu.

Většina zbraní, které nejsou nablízko potřebují k používání Munici. Zbraně používající munici mohou mít munici na principu rezerv (omezený zásobník, který může být doplněn ze zásoby munice, jako je například Pistole) nebo mohou být plně nabité (jediná zásoba munice, zbraň se nepřebijí, takovou zbraní je třeba Minigun). Nabijení zbraní může být pomocí zásobníků (všechny náboje nabity najednou během jediné animace, tak je to například u Revolveru) nebo mohou být nabijeny postupně (náboj po náboji, tak je to například u Brokovnice). Přebíjení může být kdykoli přerušeno útokem nebo změnou zbraní. Pokud přebijíte zbraň, která se nabijí postupně, trvá nabití prvního náboje déle než nabití těch ostatních (například u Granátometu trvá nabití prvního náboje 1.24 sekundy a 0.6 sekundy u každého dalšího náboje).

Spoust zbraní, které nepoužívají munici se místo toho musí nabít (například Jarate). Pro nabití takovýchto zbraní stačí obvykle počkat nějaký čas, navštívit doplňovací skříň nebo se respawnovat (vyjímkou může být například Chargin' Targe). Některé zbraně se musí nabít speciálními činnostmi, například Medi Gun a Buff Banner.

Statutární efekty

Shlédněte také: Zbraně

Statutární efekty zahrnují stavy hráče vyvolané určitými zbraněmi, mezi tyto efekty patří například Oheň a Krvácení. Všechny tyto efekty jsou odstraněny smrtí hráče nebo změnou třídy a většinu z nich odtraní i ÜberCharge. Některé mohou být odstraněny léčením nebo skokem do vody.

Pozitivní efekty

 • ÜberCharge: ÜberChargovaný hráč je imunní proti všem zdrojům poškození mimo nebezpečí z prostředí, jako jsou například vlaky. ÜberChargovaní hráči mohou být poznáni podle týmově zbarveného obrysu a svítících očí. Tento efekt způsobuje Medi Gun.
 • Kritická podpora: Všechny útoky od hráče pod efektem kritické podpory budou kritické. Zbraně takového hráče září barvou týmu a elektricky jiskří. Tento efekt způsobuje Kritzkrieg, K.G.B., Frontier Justice, a Chargin' Targe, také se objevuje při zabrání Inteligence, při First Blood, sebrání Halloweenské dýně při Halloweenu nebo při Zesměšnění.
 • Megaheal: Hráč pod tímto efektem je imunní vůči efektům narušujícím pohyb (jako je knockback, omráčení a zpomalení) a je léčen rychlostí 100,8-302,4 HP za sekundu (v závislosti na tom, jak nedávno byl hráč poškozen), což je trojnásobná rychlost lečení Quick-Fixu. Efekt vytváří pulzující kruhy okolo nohou podobně jako u Buff Banneru. Tento efekt lze získat u Quick-Fixu.
 • MiniKrit podpora: Mini-kritické útoky způsobují o 35% více poškození. Zbraně pod tímto efektem září týmovou barvou se žlutým nádechem (zelenavě u BLU, do oranžova u RED). Způsobuje Crit-a-Cola, Buff Banner, Chargin' Targe, a Buffalo Steak Sandvich.
 • Přeléčení: Zdraví přeléčeného hráče je nad úrovní 100% původní hodnoty (maximálně 150%). Přeléčení hráči vypouštějí týmově zbarvené částice ve tvaru kříže. Tento efekt způsobuje Medi Gun, Kritzkrieg, Eyelander, Powerjack a HHHH.
 • Uhýbání: Uhýbání zabrání nepříteli ve způsobení jakéhokoli poškození, neovlivňuje však odhození ani aplikaci jiných efektů. Uhýbající se hráči za sebou zanechávají rozmazanou stopu a útoky na ně způsobují zobrazení textu, který značí minutí. Způsobuje Bonk! Atomic Punch.
 • Snížení poškození: Hráči využívající snížení poškození jsou imunní proti poškození a odhození navíc od kritických a minikritických zásahů a dostávají o 35% menší poškození. Takový efekt vytváří pulzující kruhy okolo nohou (stejný efekt jako u Buff Banneru). Způsobuje Battalion's Backup.
 • Hype: Tento efekt umožňuje Scoutovi skočit o 5 více skoků ve vzduchu. Efekt je pouze u zbraně Soda Popper.
 • Odolnosti: Hráč na sobě může mít až tři typy odolností. Mezi ně patří odolnost vůči kulkám, odolnost vůči výbuchům a odolnost vůči ohni. Odolnosti se dávají pomocí Vaccinatoru a při ÜberChargi se síla odolnost zvýší z 10 % na 75 % s ochranou proti Kritickým zásahům.

Negativní efekty

 • Oheň: Hořící hráč dostává poškození po určitou dobu (efekt známý jako "afterburn"), Pyrové jsou vůči tomuto efektu imunní. Tento efekt většinou udělí 3 body poškození za polovinu sekundy a trvá 10 sekund a celkem tedy spůsobí 60 bodů poškození (Degreaser udělí jen 2 body poškození za polovinu sekundy s celkovým počtem 40 bodů poškození). Efekt je způsoben těmito zbraněmi: Plamenomet, Backburner, Degreaser, zapálené šípy a Světlice.
 • Krvácení: Krvácející hráči dostávají poškození po určitou dobu. Délka krvácení závisí na zdroji (buď 6 nebo 5 sekund) a udělí 3 až 5 bodů poškození každou sekundu. Krvácení způsobuje Southern Hospitality, Tribalsman's Shiv a Boston Basher.
 • Zpomalení: Nekteré zbraně způsobují při zásahu zpomalení nepřátelského pohybu s různou účinností. Způsobuje Nataša.
 • Jarate polití: Útoky proti hráčům, kteří jsou polití Jarate budou MiniKritické. Hráči s tímto efektem jsou zbarveni do žluta a kapají z nich žluté částice. Tento efekt způsobuje Jarate a Sydney Sleeper.
 • Mad Milk efekt: Hráči, kteří zaútočí na hráče, kteří jsou polití mlékem si vyléčí 75% poškození, které způsobí cíli (bez přeléčení). Z nasáklých hráčů kapají bílé částice. Způsobuje Mad Milk.
 • Prchající stav: Prchající hráči mají o 10% nižší rychlost pohybu a při skrčení se nemohou pohybovat a nemoho střílet z žádné zbraně, mohou ale provádět taunty. Takoví hráči se dají poznat podle změněných animací, které se liší s každou třídou (většinou vypadají vystrašeně nebo neklidně). Způsobuje Sandman, zesměšnění a Duchové.
 • Označení pro smrt: Hráč, který je označen pro smrt dostává MiniKritické poškození od nepřátel. Označený hráč má nad hlavou obrázek lebky se zkříženými hnáty. Narozdíl od Jarate lze efekt ztratit až po určité době a nelze dobu trvání zkrátit. Scouti mohou označit nepřátele k smrti pomocí Fan O'War. Soldieři jsou označeni k smrti při použití Escape Planu a jednu sekundu po výměně zbraní. Scouti jsou označeni k smrti na 5 sekund po útoku, když jsou pod účinkem Crit-a. -Cola a Engineeři jsou označeni pro smrt, když přesouvají budovu s Rescue Rangerem (ať už je přesouvají z dálky nebo ne) a jednu sekundu poté. Navíc v MvM může být Sandman vylepšen tak, aby aplikoval označení pro smrt na jakéhokoli robota zasaženého míčkem nebo zbraní na blízko. V Mannpower držení vlajky po dobu 90 sekund označí hráče s kufříkem pro smrt.
 • Benzín: Hráči politi benzínem ze zbraně Gas Passer jsou zapáleni na 10 sekund o při zasažení nepřítelem (i Rocket Jumperem a Sticky Jumperem. Efekt se vztahuje i na Pyra a Snipera s Darvin's Danger Shieldem, kteří jsou imunní vůči dohořívání.

K těmto efektům jsou hráči navíc ovlivněni změnami ve statistikách a schopnostech, které se mohou změnit s různými nesenými předměty.

Odhození

Pyro používající Tlakovou vlnu proti Scoutovi.
Hlavní člének: Odhození
Shlédněte také: Skákání

Většina zbraní má alespoň nějakou formu odhození (i když u mnoha z nich může být odhození malé a těžko zaznamenatelné). Míra odhození závisí na poškození, Kritu či MiniKritu a vlastnostech zbraní. Odhazování se používá k ovlivňování polohy a pohybu hráčů, obvzláště nepřátel skrze Žonglování a sebe sama pomocí Rocket jumpingu nebo Sticky jumping. Některé zbraně a schopnosti, například Force-A-Nature a tlaková vlna jsou založeny na schopnosti odhazování. ÜberChargovaní hráči jsou odhozením ovlivněni méně a zamaskovaní Spyové jím nejsou ovlivněni vúbec.

Prostředí

V závislosti na mapě a serveru se mohou cíle a pravidla hry zásadně změnit. Správným porozuměním těmto odlišnostem si mohou hráči najít prostředí, které jim padne a plně se zapojit ke snaze týmu o úspěch.

Cíle

bránící tým střežící Obsazovací bod na mapě Gravel Pit.
Hlavní článek: List of game modes

Mapy jsou vytvářeny v závislosti na různých módů hry, které určují úlohu týmů ve hře. Tými mohou soupeřit o stejný cíl (například v KOTH, CTF, PLR) nebo se mohou v cílech lišit (PL, útok/obrana CP).

Hodně herních módů používá obsazovací body, které jsou obsazeny, pokud na nich hráč stojí po určitou dobu, čas nutný k obsazení se liší a snižuje se s rostoucím počtem hráčů, kteří na něm stojí. Pokud na bodu stojí hráči obou týmů, nemůže být zabrán. Payload vozíky fungují podobně, pokud u nich někdo stojí, posouvají se směrem ke kontrolním bodům.

Na všech oficiálních mapách s útokem proti obraně vždy útočí modří a červení brání. Modří mají obvykle rychlejší respawn, ale červení mají před začátkem kola čas připravit si dobrou obranu.

Pro seznam herních módu a cílů hry shlédněte Seznam herních módů

Prvky mapy

Z leva do prava: 100% lékárnička, Sandvich, 50% balíček munice
Zhlédněte také: Respawn, Doplnění, Sebratelné předměty

Hráči začínají kolo v respawnovací místnosti svého týmu, kde si mohou změnit třídu a výbavu. Většina těchto místností obsahuje doplňovací skříně, které obnoví zdraví, munici, doplní většinu měřičů u předmětů a odstraní většinu negativních statutárních efektů, podobný efekt je dosažen změnou postavy. Pokud zemře, čeká hráč po dobu pěti nebo deseti sekund (přesný čas závisí na mapě, týmu a jeho velikosti, stavu cíle a nastavení serveru), poté se znovu objeví v nejzažší respawn místnosti, tyto místnosti mohou být odemčeny zabráním obsazovacího bodu nebo dotlačením vozíku do kontrolního bodu a může být stracen, bokud některý bod zabere nepřítel.

Mnoho map používá dveře, i když to tak nevypadá, pracují servery se dveřmi tak, jako by byly úplně zavřeny nebo úplně otevřeny. Většina dveří se otevře, pokud k nim přijde nějaký hráč z nějakého směru (mohou být jen pro hráče určitého týmu a mohou jít otevřít pouze z jedné strany, nebo mohou být například otevřeny všemi a ze všech stran) a zavřou se, pokud poblíž není žádný hráč. Některé dveře se otevřou až za unčitých podmínek (například obsazení bodu). Některé efekty mohou projít skrz dveře, například spršky z Jarate nebo Mad Milku.

Hranice map bývají vyznačeny neviditelnými plochami, všechny, i venkovní mapy mají stropy a hranice pro hráče, skrz ně nemůže hráč projít, i když střely můžou. Na mapách se také vyskytují viditelné objekty, kterých se nelze dotknout, takže mohou být použity například ke schovávání Lepivých bomb.

Na mapách se obvykle vyskytují sebratelné předměty, a to na různých místech. Sebratelné balíčky zdraví a munice zůstávají na místě do sebrání, a znovu se objeví po deseti vteřinách. Balíčky se liší podle velikosti (respektive lahvička s léky, plechovka s první pomocí a chladící box nebo malá šedá krabice, střední béžová krabice a velká dřevěná krabice s municí) a doplní 20.5%, 50% nebo 100% zdraví nebo 20.5%, 50% nebo 100% munice a 41, 100 nebo 200 kovu. Pokud hráč zemře, obvykle upustí zbraň, která doplní 50%munice a 100 kovu (Engineerova krabice doplní 100% munice a 200 kovu). Zničené stavby taktéž zanechávají kusi kovu, které lze sebrat pro doplněni munice a kovu. Heavy pokud má ve chvíli smrti v ruce Sandvich, Dalokohs Bar nebo Buffalo Steak Sandvich jej upustí a po sebrání doplní hráčům 50 bodů zdraví (75 Scoutům)

Nastavení serveru

Hlavní článek: Servery, Prohlížeč serverů
Shlédněte také: SourceTV, Modifikace

Nastavení serveru mohou mít silný dopad na hru co se týče výkonu a vyvážení hry. Hráči si mohou vybrat, na jakém druhu serveru budou hrát pomocí Prohlížeče serverů, ve výběru jim může pomoci filtrování na základě tagů (které například obsahují módy a změny v časech respawnování), počtu hráčů, mapě, odezvě a podobně. Servery blíže k lokaci hráče mají většinou nižší odezvu, což vede k plynulejšímu hraní a přesnějšímu ověřování zásahů. Plynulost hry také závisí na hardwaru serveru, zejména při vyšším počtu hráčů nebo spuštěných modifikacích.

Servery mohou mít spuštěné scripty a konfigurační soubory (stejně jako hráči) s konzolovými příkazy. Pro různé funkce existují různé přídavky pro servery, které mohou upravovat hraní nebo pomáhat se správou a statistikou. Mezi nejznámější patří SourceMod a HLStatsX. Místo používání přídavků mohou servery používat externí programy pro přiřazování, které jim dovolují vidět i statistiky mimo hru, mezi tyto programy patří například TF2 Lobbies.

Existuje několik možností úpravy serveru bez použití přídavku (pluginu) nebo externího programu. Mezi ně patří

 • Časy respawnovaní: Čas pro respawnování může být zkrácen nebo zcela odstraněn. To může změnit průběh hry na mapě a změnit vyvážení hry, to však umožní intenzivnější boje.
 • Nastavení poškození: Servery mohou vypnout náhodné kritické zásahy, náhodnou odchylku poškození i rozptyl broků pomocí ConVarů. Toto se dělává na soutěžních serverech a serverech, kde se často hraje Arena.
 • Maximální počet hráčů: I když bylo TF2 původně vytvořeno pro 24 hráčů a méně, mohou servery zvýšit počet hráčů až na 32 na úkor výkonu. To zvýší množství spamu a zpomalí plnění cílů, ale zvýší velikost bitvy na mapě.
 • Určení cílů: Cíle hry na mapách mohou být servery upraveny tak, že se například změní časový limit nebo počet odnesených vlajek nutný k vítězství nebo se může vypnout Krit podpora za First Blood nebo za odnesení vlajky.
 • Pure: ConVar příkaz sv_pure určuje, jaké druhy upravených složek je na serveru povoleno. Pokud je nastaven na 0, klienti mohou používat sokoli se jim zachce, při hodnotě 1 lze použít pouze serverem povolený obsah a při hodnotě 2 pouze obsach, který schválilo Valve.
 • SourceTV: Servery mohou povolit SourceTV, čímž umožní připojení velkého množství pozorovatelů bez riskování vyrušování z jejich strany. SourceTV funguje jako pozorovatel na serveru a následně visílá svůj pohled na hru přes stejnou IP adresu, ale přes jiný port.
 • Speciální módy: Existují speciální módy, které dovolují změnit hru bez ohledu na mapu či herní mód, mezi ně patří higlander a turnajové módy. Ty jsou obvykle používány při soukromých událostech a soutěžích.


Další pravidla upravují velikost a vyvážení týmů, limity pro ping a například povolují alltalk (1 hlasový chat pro oba týmy).

Nastavení

Existují různé spůsoby, jak upravit Team Fortress 2. Volby, které si hráč vybere v nastavení mohou ovlivnit interakci se hrou, výkon a vzhled. většina z těchto možností není povolena u konzolových verzí hry.

Nastavení programu

Hlavní články: Steam, Možnosti při spuštění

Vzhledem k tomu, že dlouhá historie updatů a přídavků do TF2 zvýšila nároky na výkon, mohli by být některé standartně zapnuté vlastnosti nežádoucí pro majitele slabších strojů.

Steam standartně dovoluje jak Steam Cloud synchronisaci, tak i Steam Community In-Game rozhraní, to může být nastaveno v nastavení Steamu, v rozhraní Steamu mohou být také nastaveny možnosti při spuštění. Jak již název napovídá, tato nastavení se uplatňují při spuštění hry a mohou být nastaveny ve Steam knihovně kliknutím na vlastnosti u Team Fortress 2. Příkazy se oddělují čárkami a začínají pomlčkou, pokud to nejsou konzolové příkazy a plusem pokud to konzolové příkazy jsou. Tyto možnosti dovolují různé efekty, například:

 • Hladké používaní Alt+Tabu: Hráči, kteří si přejí používat jiná okna a programy během hraní TF2 mohou mít TF2 spuštěné v okně bez ohraničení. Pro rozlišení 1440x900 bude parametr vypadat takto:-window -noborder -w 1440 -h 900
 • DirectX úroveň: Kvůli výkonu nebo usobním přednostem lze spustit TF2 v nižším levelu, například pro DX 8.1 vypadá příkaz takto: -dxlevel 81
 • Vypnutí přebytečného obsahu: Využití paměti a úpadek výkonu mohou být vyřešeny vypnutím nevyužívaného obsahu. Například: -novid -nojoy -noipx -nocrashdialog


Nastavení grafických a zvukových karet může být použito k potlačení nastavení hry. Například některé grafické karty mohou změnit hodnotu u mat_picmip na hodnotu převyšující tu, která je normálně povolena, to však může být považováno za cheatování.

Team Fortress 2 může být ovlivněno nastavením pro ovládání myši v operačním systému. Nastavení v OS může být vypnuto příkazem pro spoštění (m_rawinput 1).

Přizpůsobení

Standartní a maximální zorné pole ze stejného bodu.
Hlavní články: Možnosti, Scriptování, HUD

Nejpřímější cestou k přizpůsobení TF2, kterou může hráč použít jsou panely možností přímo ve hře. V základu jsou panely možností snadným způsobem, jak nastavit ConVary, které by jinak musely být nastaveny ručně pomocí vývojařské konzole. Těmito panely jsou:

 • Klávesnice: Dovoluje nastavit klávesi (ručně přes bind "Klávesa" "Příkaz"). Pokročilá nastavení dovolují nastavení rychlé změny zbraní (změna zbraně bez potvrzení klávesou pro útok) a zapnutí vývojařské konzole.
 • Myš: Obsahuje možnosti pro ovládání myši nebo gamepadu. Možnost "Raw input" dovoluje obejít nastavení pro myš z operačního systému.
 • Zvuky: Obsahuje několik nastavení pro zvuk, uzavřené titulky nefungují bez speciálních složek.
 • Video: Dovoluje nastavit různé možnosti obrazovky, některá nastavení dostupná přes spouštěcí příkazy a configurační soubory jsou skryté. Pokročilé možnosti obsahují posuvník zorného pole, který umožňuje širší pohled na dění ve hře.
 • Hlas: Jednoduchá nastavení pro mluvení ve hře.
 • Možnosti pro multiplayer: Obsahuje velké množství nastavení spojených se hrou (většinu z nich v pokročilých nastaveních) a nastavení pro stahovatelný obsah.

Tato nastavení jsou ukládána jako ConVary v souboru config.cfg, který se nachází ve složce cfg (která bývá na adrese C:\Program Files\Steam\steamapps\STEAMLOGIN\team fortress 2\tf\). Standartně je soubor config.cfg ukládán do Steam Cloudu.

ConVary mohou být změněny ještě detailněji používáním scriptů.


Nástroje

Hlavní článaky: Help:Recording demos, Stránka pro přispěvatele

Existuje několik nástrojů pro snadnější hraní, upravování a analyzování Team Fortress 2. Mezi ně patří:

 • Demo Recording and Playback: Hráči mohou nahrát takzvaná dema hry (Příkazem record názevsouboru do konzole) a pak je sklédnout nebo použít později. Dema mohou bít přehrána příkazem playdemo názevsouboru a zaznamenána jako video pomocí příkazu startmovie. PREC je běžný nástroj k automatickému nahrávání videa
 • TF2 Tool Mode: TF2 může být spuštěno v "módu nástrojů" pomocí spouštěcího příkazu -tools. Tento mód dovoluje upravovat komentář, materiály a hlavně částice.
 • Source SDK: Source engine Sada pro vývojaře neboli SDK, je sada programů pro všechny programy na Source enginu fungující přes Steam, obsahuje například Prohlížeč Modelů (běžně používán pro wiki obrázky) a Hammer editor (používá se pro tvorbu map). SDK může být stažen přes Steam Knihovnu v sekci nástroje. Má svou vlastní wiki stránku.
 • GCFScape: One can examine and extract the contents of TF2 using

Tyto nástroje mohou upravit různé součásti hry, jejich přítomnost ve hře však závisí na nastavení serveru. hlavně na příkazu sv_pure.

Uživateli vytvořený obsah může být poslán Valve pomocí stránky pro přispěvatele. Povedený obsah může být přidán do hry, autor získá dobrou pověst a bude odměněn za svůj příspěvek.

Zhlédněte také

Externí odkazy