Pile Of Ash

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Dammit!
Soldaten som försöker bygga ihop sina skatter

Hög Med Aska var ett föremål som kunde bli skapat av fyra nerbrända föremål av mysterious treasures. Vid använding så öppnades den identiskt med en Mann Co.-Butikspake and gav en bränd låda och en av de föremål som blev introducerade i Pyromania Update (förutom Flykplanen). Detta föremål blev togs bort från spelet Juli 11, 2012 Patch.

Tillverkning

Se även: Crafting

Ritning

Mystisk Skatt Pile Of Ash
Backpack Mysterious Treasure.pngx4 = Item icon Pile of Ash.png

Uppdateringshistorik

Juni 27, 2012 Patch (Pyromania Update)

  • Detta föremål lades till i spelet.

Juli 11, 2012 Patch

  • Alla föremål som har med aska att göra har försvunnit.