Aktualizacja z 25 kwietnia 2016

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Wydano aktualizację dla Team Fortress 2 (angielski)Wydano aktualizację dla Team Fortress 2 (angielski)

Lista zmian

Łatka 1

Nieudokumentowane zmiany

Łatka 2

  • Naprawiono crash klienta związany z niestandardowymi HUDami.
  • Naprawiono Przypudrowanego Konsyliarza nie używającego właściwych tekstur drużyny BLU.
  • Naprawiono widzenie drzwi Trybu turniejowego na początku rudny w trybie Mann kontra Maszyny.
  • Zaktualizowano Rogatywkę Patrioty dodając drugi styl, który chowa słuchawki Skauta.
  • Zaktualizowano szybkie wyszukiwanie gier dla Innych trybów gry włączając do niego mapy Trybu Średniowiecznego.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji

Patch 1

Modified: bin/tf.fgd
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MakeScenesImage.exe
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxconvert.exe
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/mysql_wrapper.dll
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor.dll
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor_ims.dll
Modified: bin/qc_eyes.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shadercompile.exe
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/sourcevr.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Deleted: tf/cfg/mapcycle_quickplay_ctf_sd.txt
Modified: tf/maps/cp_gorge.bsp
Modified: tf/maps/cp_vanguard.bsp
Modified: tf/scripts/items/items_game.txt.sig
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/cp_gorge.nav
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/fwk_scout_hotdog.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/fwk_scout_hotdog_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/fwk_scout_hotdog.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/fwk_scout_hotdog_blue.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_blue.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann_blue.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_blue.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/fwk_scout_hotdog.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/fwk_scout_hotdog.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/fwk_scout_hotdog.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/fwk_scout_hotdog.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/fwk_scout_hotdog.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/fwk_scout_hotdog.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_spy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_demo.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_engineer.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_heavy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_medic.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_scout.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_sniper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_soldier.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_spy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/dec2014_viking_boots/dec2014_viking_boots.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/dec2014_viking_boots/dec2014_viking_boots.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/dec2014_viking_boots/dec2014_viking_boots.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/dec2014_viking_boots/dec2014_viking_boots.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/dec2014_viking_boots/dec2014_viking_boots.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair/fwk_heavy_bandanahair.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair/fwk_heavy_bandanahair.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair/fwk_heavy_bandanahair.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair/fwk_heavy_bandanahair.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair/fwk_heavy_bandanahair.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair_s2/fwk_heavy_bandanahair_s2.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair_s2/fwk_heavy_bandanahair_s2.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair_s2/fwk_heavy_bandanahair_s2.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair_s2/fwk_heavy_bandanahair_s2.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair_s2/fwk_heavy_bandanahair_s2.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/sbox2014_war_helmet_s1/sbox2014_war_helmet_s1.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/sbox2014_war_helmet_s1/sbox2014_war_helmet_s1.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/sbox2014_war_helmet_s1/sbox2014_war_helmet_s1.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/sbox2014_war_helmet_s1/sbox2014_war_helmet_s1.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/sbox2014_war_helmet_s1/sbox2014_war_helmet_s1.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair/fwk_sniper_bandanahair.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair/fwk_sniper_bandanahair.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair/fwk_sniper_bandanahair.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair/fwk_sniper_bandanahair.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair/fwk_sniper_bandanahair.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_s2/fwk_sniper_bandanahair_s2.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_s2/fwk_sniper_bandanahair_s2.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_s2/fwk_sniper_bandanahair_s2.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_s2/fwk_sniper_bandanahair_s2.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_s2/fwk_sniper_bandanahair_s2.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/dec15_diplomat/dec15_diplomat.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/resource/ui/hudteamstatus.res
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/taunt_manrobic.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/taunt_manrobic_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/fwk_scout_hotdog.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/fwk_scout_hotdog_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair/fwk_heavy_bandanahair.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair/fwk_heavy_bandanahair_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair_s2/fwk_heavy_bandanahair_s2.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair_s2/fwk_heavy_bandanahair_s2_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/sbox2014_war_helmet_s1/sbox2014_war_helmet_s1.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/sbox2014_war_helmet_s1/sbox2014_war_helmet_s1_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair/fwk_sniper_bandanahair.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair/fwk_sniper_bandanahair_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_s2/fwk_sniper_bandanahair_s2.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_s2/fwk_sniper_bandanahair_s2_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/dec15_diplomat/dec15_diplomat.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/dec15_diplomat/dec15_diplomat_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/color_panel_blu_more_opaque.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/color_panel_red_more_opaque.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/comp_player_status.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/comp_player_status_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/comp_player_status_skull.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/fwk_scout_hotdog.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/fwk_scout_hotdog_blue.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_bronze/asiafortress_cup_division2_bronze_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_gold/asiafortress_cup_division2_gold_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division2_silver/asiafortress_cup_division2_silver_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_bronze/asiafortress_cup_division3_bronze_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_gold/asiafortress_cup_division3_gold_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/asiafortress_cup_division3_silver/asiafortress_cup_division3_silver_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann/enlightened_mann_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/enlightened_mann_s2/enlightened_mann_s2_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_first/ozfortress_summer_cup_first_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_participant/ozfortress_summer_cup_participant_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_second/ozfortress_summer_cup_second_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/ozfortress_summer_cup_third/ozfortress_summer_cup_third_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s1/short2014_all_mercs_mask_s1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/short2014_all_mercs_mask_s2/short2014_all_mercs_mask_s2_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair/fwk_heavy_bandanahair_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair/fwk_heavy_bandanahair_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair_s2/fwk_heavy_bandanahair_s2_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair_s2/fwk_heavy_bandanahair_s2_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fwk_heavy_bandanahair_s2/fwk_heavy_bandanahair_s2_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/sbox2014_war_helmet_s1/sbox2014_war_helmet_s1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/sbox2014_war_helmet_s1/sbox2014_war_helmet_s1_normal.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann_color.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/enlightened_mann/enlightened_mann_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair/fwk_sniper_bandanahair_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair/fwk_sniper_bandanahair_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_s2/fwk_sniper_bandanahair_s2_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_s2/fwk_sniper_bandanahair_s2_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/fwk_sniper_bandanahair_s2/fwk_sniper_bandanahair_s2_normal.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/dec15_diplomat/dec15_diplomat_blue_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/dec15_diplomat/dec15_diplomat_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/dec15_diplomat/dec15_diplomat_normal.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_color.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_normal.vtf

Patch 2

Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MakeScenesImage.exe
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxconvert.exe
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/mysql_wrapper.dll
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor.dll
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor_ims.dll
Modified: bin/qc_eyes.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shadercompile.exe
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/sourcevr.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tier0.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: hl2.exe
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/scripts/items/items_game.txt.sig