Mechaniczny Inżynier

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


Engineer Robot
Engineer Robot
Podstawowe informacje
Zdrowie: 500 (Inżynier)
275 (Typ 2, Typ 3)
Szybkość: 100%

Mecha-Inżynier lub Robo-Inżynier został dodany do trybu Mann kontra Maszyny podczas Mecha Aktualizacji. Jako jedyny robot nie posiada takiej samej ilości zdrowia, co ludzki odpowiednik, a mianowicie 500HP, gdzie Inżynier ma 125HP.

Warianty

Inżynier

Ikona Nazwa Podstawowe Pomocnicze Do walki wręcz Atrybuty
Engineer
Inżynier Shotgun
Strzelba
Pistol
Pistolet
Wrench
Klucz
Pictogram plus.png 500 HP
Pictogram plus.png Pobliżu miejsca pojawienia buduje teleporter i działko
Pictogram plus.png Przesuwa teleporter naprzód


Ikona Nazwa Podstawowe Pomocnicze Do walki wręcz Atrybuty
Engineer
Inżynier
(Type 2)
Shotgun
Strzelba
Pistol
Pistolet
Wrench
Klucz
Pictogram plus.png 275 HP
Pictogram info.png Normalne pojawianie się
Pictogram plus.png Przesuwa teleporter naprzód


Ikona Nazwa Podstawowe Pomocnicze Do walki wręcz Atrybuty
Engineer
Inżynier
(Type 3)
Shotgun
Strzelba
Pistol
Pistolet
Wrench
Klucz
Pictogram plus.png 275 HP
Pictogram info.png Normalne pojawianie się
Pictogram info.png Nie może budować teleporterów


Galeria