Kuriozalny filtr

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Kuriozalne filtry to narzędzia, które są możliwe do nabycia wyłącznie w Sklepie Mann Co. Kuriozalne filtry mogą być użyte tylko na broniach Kuriozum. Dodanie kuriozalnego filtru do broni o jakości Kuriozum i wybranie jednej z dostępnych statystyk spowoduje jej naliczanie tylko i wyłącznie na konkretnej mapie oraz doda przedrostek do nazwy broni zależnie od mapy, do której jest ten filtr. Wszystkie dochody ze sprzedaży Kuriozalnych filtrów są przeznaczane twórcom map, minus podatek netto.

Uwaga: Dodanie tego do licznika Kuriozalnej Części może nie przyznać tytułu.

Warianty

Ikona Kuriozalny filtr Prefiks Kuriozalnego filtra
Backpack Strange Filter - Coldfront (Community).png Kuriozalny filtr: Coldfront (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum mrozu Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Egypt (Community).png Kuriozalny filtr: Egypt (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum z Egiptu Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Junction (Community).png Kuriozalny filtr: Junction (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum fachowca Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Mountain Lab (Community).png Kuriozalny filtr: Mountain Lab (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum z gór Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Steel (Community).png Kuriozalny filtr: Steel (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum ze stali Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Gullywash (Community).png Kuriozalny filtr: Gullywash (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum wyrafinowania Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Turbine (Community).png Kuriozalny filtr: Turbine (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum z turbin Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Fastlane (Community).png Kuriozalny filtr: Fastlane (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum spod prawa Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Freight (Community).png Kuriozalny filtr: Freight (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum z lokomotywy Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Yukon (Community).png Kuriozalny filtr: Yukon (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum z Kanady Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Harvest (Community).png Kuriozalny filtr: Harvest (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum po żniwach Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Lakeside (Community).png Kuriozalny filtr: Lakeside (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum spod piramidy Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Kong King (Community).png Kuriozalny filtr: Kong King (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum MennKo Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Frontier (Community).png Kuriozalny filtr: Frontier (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum z dziczy Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Hoodoo (Community).png Kuriozalny filtr: Hoodoo (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum psychoaktywnego Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Nightfall (Community).png Kuriozalny filtr: Nightfall (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum oślepienia Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Watchtower (Community).png Kuriozalny filtr: Watchtower (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum czuwającego Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Offblast (Community).png Kuriozalny filtr: Offblast (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum tajemnicy Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0
Backpack Strange Filter - Mann Manor (Community).png Kuriozalny filtr: Mann Manor (społeczności)
Backpack Shovel.png
kuriozum upiora Saperka kuriozum
Strange Shovel - Kills: 0

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 20 grudnia 2012 (Mecha Aktualizacja)

  • Dodano Kuriozalne filtry do Sklepu Mann Co. w celu wsparcia twórców map.

Zobacz także