Obtaining Christmas Event achievements

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Obtaining Christmas Event achievements.

Prezentobranie
Prezentobranie
Zabierz trzy dowolne prezenty upuszczone przez graczy.
Poziom trudności: Łatwy
Jak odblokować: Gracze będą losowo upusczać Prezęty Świąteczne po smierci. Kiedy taki zauważysz - podnieś go