Grundläggande Tung Artillerist strategi

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Låt oss slåss. Man mot stor bebisman.
Den Tunga Artilleristen
Heavytaunt1.PNG

Den Tunga Artilleristen är den största, tuffaste men den långsammaste klassen i hela spelet. Även om hans Minigun tar tid att snurra upp så är det en av de största skadokällorna i hela spelet, framförallt i närstrid. Den Tunga Artilleristen kan fortsätta att snurra upp sin Minigun utifall att fler fiender skulle dyka upp. Hans höga hälsa och eldkraft gör honom till en jättebra Sjukvårdarkompis. Men hans storlek och långsamma hastighet gör honom till en prioriterad måltavla för Spioner och Krypskyttar, och hans Miniguns höga ljud gör honom inte så bra för att ligga i bakhåll. En bra Tung Artillerist samarbetar med sitt lag för att uppnå sitt lags objektiv. Hans användbarhet, i offensiva och defensiva lägen ska inte underskattas.

Primära vapen

Minigun + reskins

Minigun Iron Curtain

Se ditt Minigun som ett snabbskjutande Gevär. Det är otroligt kraftfullt, men mindre effektivt ju längre bort din fiende är. Även om ditt Minigun är kraftfullt tar det tid innan det snurrar upp och om du skjuter det blir du otroligt långsam. Antingen har man sitt primära vapen framme hela tiden eller så byter du vapen mellan strider för att snabbare ta dig fram. Du kan snurra upp det i förväg för att överaska fiender runt hörnor.

Natascha

Natascha

Natascha saktar ner dina fiender vilket tvingar dem att möta dig i strid. Effekten av Nersaktningen kommer att avbryta vilken rörelse fienden hade tänkt göra, vare sig det var att backa undan och ta skydd eller springa emot dig. Den minskade skadan, däremot gör att du är i ett direkt underläge mot andra Tunga Artillerister som använder den vanliga Minigunen eller Mässingmonstret.

Mässingmonstret

Brass Beast

Medan Mässingmonstret är det starkaste vapnet när det gäller skada per sekund så rör du dig i princip inte alls. Den långa tiden det tar för vapnet att snurra upp gör det olämpligt för att röra sig runt hela tiden och att ligga i bakhåll. Om du inte har snurrat upp ditt vapen i förväg är du till och med sårbar från fiender framifrån. Använd den tillsammans med ditt Gevär i defensiva situationer där du inte behöver röra på dig så mycket.

Tomislav

Tomislav

Tomislavens snabbare snurrhastighet gör att du kan utdela skada först vilket kompenserar för att din eldkraft minskar. Dessutom är den tysta snurrhastigheten utmärkt för att ligga i bakhåll. Mot de flesta fiender, möjligtvis med undantag från en annan Tung Artillerist kan du dela ut rätt mycket skada innan dess svaghet märks allt för mycket. Använd Gorbatjovs Rushande Uppercut för att kunna ta dig runt mer snabbare.

Elddraksvärmaren

Huo-Long Heater

Elddraksvärmaren delar ut lika mycket skada som den vanliga Minigunen, men när du snurrar upp den skapar du en ring av eld som kan antända fiender och Spioner. Nackdelen är att eldsringen tar 6 ammunition per sekund så man måste använda den sparsamt. Eftersom du redan gör så mycket skada i närstrid är den bäst för att ta ut spioner som försöker rygghugga dig. Men du måste reagera snabbt eftersom elden inte gör alltför mycket skada.

Sekundära vapen

Gevär

Shotgun

Även om Geväret är ett sekundärt vapen och svagare än ditt Minigun så kan det fortfarande dela ut mycket skada. Använd det när du rör dig från ett område till ett annat där ditt Minigun skulle vara för tidskrävande att snurra upp.

Smörgås + reskins

Sandvich Robo-Sandvich

Smörgåsen är ett annat sekundärt vapen, som istället för att dela ut skada, kompenserar genom att hela dig. Använd den för att återhämta dig från olika strider. Se till att du står någonstans säkert när du äter din Smörgås, för du kan inte göra någonting medan du äter den. Använd sekundär-skjutsknappen för att kasta din Smörgås till lagkamrater, oftast till en Sjukvårdare som helar dig.

Dalokohs-Kakan + reskins

Dalokohs Bar Fishcake

Dalokohs-Kakan kan inte hela dig lika snabbt som Smörgåsen och kan inte ges till dina lagkamrater. Men eftersom den inte har en nerkylningsperiod kan du äta den när som helst, hela tiden för att hålla din hälsa vid topp. Den kan vara användbar om ditt lag inte har en Sjukvårdare men har hälsokällor som Utmatare och/eller Förbandslådor.

Buffelbiffsmörgåsen

Buffalo Steak Sandvich

Buffelbiffsmörgåsen är bäst för att snabbt ta dig runt i slagfältet. Du borde helst undvika att slåss emot fiender medan du äter den eftersom du tar större skada och kan bara använda ditt slagsvapen. Överväg att använda den med Stålnävarna som gör att du tar mindre skada från skjutvapen. Precis som Smörgåsen kan den kastas till lagkamrater för att hela dem.

Familjens Ensak

Family Business

Det större magasinet och den ökade ammunitionen kompenseras med att den gör mindre skada, vilket innebär att det fungerar som Geväret.