Helande

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
En Sjukvårdare från RED helar en Tung Artillerist från RED
Alright, I feel good!
Spanaren

Helande är en förmåga primärt tillhörande Sjukvårdarklassen medan han använder hans Hälsovapen eller Kritzkrieg. Genom att överföra en helande stråle på en allierad (eller en förklädd fientlig Spion), kan sjukvårdaren aktivt återställa spelarens hälsa. Utöver att återställa hälsa, tillåter helande Sjukvårdaren att fylla sin ÜberLaddningsmätare. Sjukvårdaren kan inte hela byggnader, vilka måste repareras genom att använda Teknikerns närstridsvapen, så som Skiftnyckeln.

Helande och ÜberLaddningsnivåer

Hastigheten för helande är linjärt baserad på efter hur lång tid det var sedan målet sist skadades. Om målet skadades för mindre än 10 sekunder sedan, helas de med den normal hastigheten av 24 hälsa per sekund. Från 10 till 15 sekunder, ökar denna hastighet linjärt från 24 till maximalt 72 hälsa per sekund. Denna mekanik finns för att uppmuntra spelare att dra sig tillbaka för att hela sig, eftersom att utan den boostade helningshastigheten, fann spelare ofta att strida, dö och återskapas gick snabbare än att dra sig tillbaka och helas till fullo för att åter igen gå in i strid.[1]

ÜberLaddningens uppbyggnadshastighet halveras om målet har 142.5% hälsa eller mer. Om flera spelare helar ett mål, delas hastigteten för att bygga upp en laddning med antalet Sjukvårdare som helar det målet.[2]

För exakta tider, se de individuella sidorna för Hälsovapnet och Kritzkrieg.

Överhelning

Överhelning refererar till att en spelares hälsa är upp till 150% över deras maximala HP. Sjukvårdare kan överhela spelare med vilket sekundärvapen som helst, utom Quick-Fix. Spelarens hälsokors på HUD kommer att lysa starkare då han eller hon är mer överhelad. En partikel effekt bestående av små lagfärgade hälsosymboler kommer omgiva den överhelade spelaren. Den Hattlösa Uppdateringen ökade storleken på överhelningssymbolerna.

En full överhelning försvinner efter exakt 20 sekunder för alla klasser, förutsatt att spelaren inte tar skada. Medan en Tung Artillerists hälsa kan boostas upp till 450, kommer den återgå till sin bashälsa på 300 lika snabbt som en Spanares, vilket kan boostas upp till 185 från 125. Om en Sjukvårdare helar en spelare som redan har 100% hälsa kommer det ta 1 till 3 sekunder att öka det till 150% (överhelad). Klasser med högre bashälsa tar längre tid att ge en full överhelning än de med låg bashälsa.

Under konfiguration, eller medan man närmar sig ett mål, kan en Sjukvårdare hålla flera lagkamrater vid fronten överhelade istället för att bara hela ett primärt mål. Detta ökar även hastigheten för att bygga upp en ÜberLaddning.

När man räknar mängden överhelning en klass får, om numret adderat blir till en ökning som inte följer mönstret med intervallet 5 (5, 10, 15, 20, osv), kommer mängden alltid gå ner till den närmaste 5:e (ex. 175 -> 262.5 skulle ändras till 260).

Class Modifier Normal Max Over-healed Max
Leaderboard class scout.png Scout
Bas 125 185
Leaderboard class scout.png Scout
Med Sandman utrustad. 110 165
Leaderboard class scout.png Scout
Med Specialleverans-settet utrustad. 150 225
Leaderboard class soldier.png Soldier Bas 200 300
Leaderboard class pyro.png Pyro Bas 175 260
Leaderboard class demoman.png Demoman Bas 175 260
Leaderboard class demoman.png Demoman Med Eyelandern eller Hästlöse Huvudlösa Horsemanns Halshuggare utrustad och inga halshuggningar. 150 225
Leaderboard class demoman.png Demoman Med Eyelandern eller HHHH utrustad efter en halshuggning. 165 245
Leaderboard class demoman.png Demoman Med Eyelandern eller HHHH utrustad efter två halshuggningar. 180 270
Leaderboard class demoman.png Demoman Med Eyelandern eller HHHH utrustad efter tre halshuggningar. 195 290
Leaderboard class demoman.png Demoman Med Eyelandern eller HHHH utrustad efter fyra halshuggningar. 210 315
Leaderboard class demoman.png Demoman Med Claidheamh Mòr utrustad. 160 240
Leaderboard class heavy.png Heavy Bas 300 450
Leaderboard class heavy.png Heavy Efter att ha ätit Dalokohs-Kakan. 350 450
Leaderboard class heavy.png Heavy Med Krigarens Anda utrustad. 280 420
Leaderboard class heavy.png Heavy Med Krigarens Anda utrustad efter att ha ätit Dalokohs-Kakan. 330 420
Leaderboard class engineer.png Engineer Bas 125 185
Leaderboard class engineer.png Engineer Med Revolvermannen utrustad. 150 225
Leaderboard class medic.png Medic Bas 150 225
Leaderboard class medic.png Medic Med Vita-Sågen utrustad. 140 210
Leaderboard class sniper.png Sniper Bas 125 185
Leaderboard class sniper.png Sniper Med Darwins Farosköld utrustad. 150 225
Leaderboard class spy.png Spy Bas 125 185
Leaderboard class spy.png Spy Med Konspiratorns Kunai utrustad. 60 90
Civil Bas 50 75

Icke-Sjukvårdar Helande

 • De flesta kartor är rustade med varierade storlekar av hälsoupplock.
 • Förrådsskåpen inne i återskapning ger spelare full hälsa.
 • Utmatare och Bombvagnar kommer aktivt hela fredliga spelare och Spioner förklädda till fredliga spelare som står nära dem.
 • Tung Artillerister kan även äta Smörgosar eller Dalokohs-Kakor för att återfå hälsa och släppa Smörgosar eller Buffelbiffsmörgosar till andra spelare.
 • Sjukvårdare som är utrustade med Kritzkrieg kan använda dess hån för att återfå lite av sin egen hälsa.
 • Blutsaugern kommer att hela Sjukvårdaren med 3 HP för varje avfyrat skott som träffar en fiende.
 • Demomen som halshugger en fiende med Eyelandern eller Hästlöse Huvudlöse Horsemanns Halshuggare återfår 15HP samt att maxhälsan ökar.
 • Spanare kan använda Manisk Mjölk för att möjliggöra för honom och hans lagkamrater att återfå hälsa genom att skada fientliga spelare som är nedstänkta i det.
 • Soldater kan hela 15 hälsa för varje motståndare som träffas med Svarta Lådan.
 • Även Pyros som reflekterar en raket avfyrad av Svarta Lådan kommer återfå 15 hälsa om det skadar en motståndare.
 • Pyros lyckas döda en motståndare med Eldomkraften får upp till 75 hälsa, vilket kan överhela Pyron.
 • Spelare som dödas av Spanare som har Polkagrisen utrustad kommer att släppa ett litet hälsopaket.
 • När den aktiveras, kommer Signalsnäckan hela 35% av all skada orsakad av spelare inom banerets räckhåll.
 • Spioner som rygghugger en motståndare med Konspiratorns Kunai kommer att få en massiv överhelning på 120 hälsa.
 • En Soldat eller Demoman helas till fullo om de lyckas döda en motståndare när de är utrustade med Halv-Zatoichi.

För mer detaljerad information på andra källor för helande, se sidan Hälsa.

Sjukvårdare! ikoner

Relaterade Framsteg

Achieved.png Generellt

Förklädningsmästare
Förklädningsmästare
Lura en fientlig Sjukvårdare att hela dig.
Lagdoktor
Lagdoktor
Samla in 25000 helningspoäng som Sjukvårdare.

Leaderboard class scout.png Scout

Slagtåligt
Slagtåligt
Överlev 500 i skada i ett liv.


Leaderboard class soldier.png Soldier

Krigsbrott Och Straff
Krigsbrott Och Straff
Döda 3 fiender som har skadat en Sjukvårdare som helar dig i ett enda liv.


Leaderboard class pyro.png Pyro

Den Rätta Gnistan
Den Rätta Gnistan
Sätt eld på en fiende och Sjukvårdaren som helar honom.


Leaderboard class heavy.png Heavy

Klasskamp
Klasskamp
Arbeta med en allierad Sjukvårdare och döda ett fiendepar bestående av en Tung Artillerist & en Sjukvårdare.


Fabriksarbetare
Fabriksarbetare
Döda 20 fiender medan du laddas upp av en utmatare.
Omdistribution Av Hälsa
Omdistribution Av Hälsa
Hela 1000 i skada med förbandslådor i ett enda liv.

Leaderboard class engineer.png Engineer

Ensam Är (inte Lika) Stark
Ensam Är (inte Lika) Stark
Håll en Tung Artillerist helad med din utmatare medan han dödar 5 fiender.


Den Onde, Den Gode, Den Skjutne
Den Onde, Den Gode, Den Skjutne
Reparera ett vaktgevär under beskjutning medan du helas av en Sjukvårdare.
Drugstore Cowboy
Drugstore Cowboy
Låt utmatare som du har byggt mata ut en sammanlagd mängd på 100 000 i hälsa under din karriär.


Doktorn Kan Komma
Doktorn Kan Komma
Låt en utmatare hela 3 lagmedlemmar samtidigt.

Leaderboard class medic.png Medic

Doktor Charm
Doktor Charm
Hela en lagkamrat medan han tjänar in ett eget framsteg.


Gå Ronden
Gå Ronden
Hela 200 lagkamrater efter att de ropat på 'Sjukvårdare!'.


Vattenterapi
Vattenterapi
Släck 100 brinnande lagkamrater.


Praktikant
Praktikant
Samla ihop 7000 helningspoäng i ett enda liv.


Tillståndet Är Kritiskt
Tillståndet Är Kritiskt
Hela en Tekniker medan han reparerar sitt vaktgevär under tiden som det beskjuts.
Fyrtal I Avfyrning
Fyrtal I Avfyrning
Hela en lagkamrat som blir beskjuten av 4 fiender samtidigt.


Överläkare
Överläkare
Samla ihop 1 miljon helningspoäng totalt.


Rygghuggologi
Rygghuggologi
Döda en fiendespion som du har helat.


Specialist
Specialist
Samla ihop 10000 helningspoäng i ett enda liv.


Leka Doktor
Leka Doktor
Bli den förste i ett lag utan Sjukvårdare att växla till Sjukvårdare efter att en lagkamrat ropat på 'Sjukvårdare!' och hela sedan 500 i hälsa.

Leaderboard class sniper.png Sniper

Regnmakare
Regnmakare
Kasta Jarate på en fiende och den Sjukvårdare som helar honom.
Pilgrymsfärd
Pilgrymsfärd
Döda ett par bestående av en Tung Artillerist och en Sjukvårdare med pilbågen.

Leaderboard class spy.png Spy

Så Du Vet: Jag Är En Spion
Så Du Vet: Jag Är En Spion
Hugg en Sjukvårdare i ryggen som har helat dig inom de senaste 5 sekunderna.


Försäkringsbedrägeri
Försäkringsbedrägeri
Döda en fiende medan du blir helad av en fiendesjukvårdare.
Jag Har Din Rygg
Jag Har Din Rygg
Hugg både en fiende och Sjukvårdaren som helar honom i ryggen, inom 10 sekunder.

Se även

Externa länkar