Kritiska träffar

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


Dere ain't enough Crits in the world ta kill me!
The Scout
En Tekniker som känner av en Kritisk träff.

Kritiska träffar eller "Krits" är attacker som gör extra skada och har särskiljande ljud, både när de blir avfyrade och när de träffar. När en spelare blir träffad av en sådan kommer orden "Critical Hit!!" (Kritisk träff) upp i gröna bokstäver ovanför spelaren som just blivit träffad (se bild), följt av ett högt "ding"-ljud. Kritiska träffar med närstridsvapen har oftast en unik animation, t.ex. Flaskans. Explosiva projektiler, så som raketer eller klisterbomber, har en lagfärgad glöd runt sig, samt gnistror i lagets färg, medan skott har lagfärgade spårljus. Kritiska explosiva träffar ger inte kritisk skada om spelaren som avfyrat vapnet tar skada av det, även om Kritljudet spelas.

Kritiska träffar ger typiskt ut 300% av basskadan från ett vapen och ignorerar normala parametrar som annars skulle ha en effekt på icke-kritiska skott, även om explosiva Krits fortfarande har en avfallsradie.

När en spelare dör till en Kritisk träff, kommer den klassen att skrika ett ljud som är olikt det från vanliga dödskrik, såvida inte klassen blir dödad av en Kritisk explosiv projektil, och dödsikonen kommer att bli omringad av en röd glöd.

Kritiska träffchanser

Se även: Skada
Kritisk träff chans baserat på skada.

Normala vapen har en 2% baschans att få en Krit, medans närstridsvapen har en 15% chans.[1] En tilläggsbonus i percent är också tillagd, baserad på den totala skada spelaren har gjort över 20 sekunder, vilket går från 0% vid noll skada, till 10% vid 800 skada.[1] Till exempel: Att ge ut 200 skada i de föregågna 20 sekunderna, blir den tilläggsbonus som spelaren får 2.5%.

Bland de vapen som får Kritiska träffar slumpmässigt, är chansen olika beroende på vilken typ av vapen det är. Enkelskottsvapen, som, till exempel, Hagelgeväret, Revolvern samt Raketgeväret, får en chans till Krit varje skott. Således kommer varje salva Hagelgeväret drar av ha en 2% chans att få en laddning med Kritiskt hagel, då i åtanke att ingen skada tidigare har delats ut. Multiskottsvapen, vilket inkluderar Minigunen, Sprutgeväret samt Eldkastaren, har dock en chans att få Kritiska träffar varje sekund. Med vapen som dessa, om de får en framgångsrik Kritisk rullning, kommer alla skott i två sekunder att vara Kritiska.

Speciella fall

En Tekniker som bär den Laglöses Rättvisa med hämndkrits
 • Kniven och Din Eviga Belöning ger bara ut Kritiska träffar på rygghugg och under Kritboost, slutet av rundan, Intelligens-övertagen och Kritzkrieg.
 • Rygghugg dödar omedelbart en fiende, då denna ger ut 6 gånger fiendes dåvarande hälsa. När kniven blir forcerad till Kritisk skott, utförs rygghuggningsanimationen, och den ger ut 120 skada.
 • Krypskyttegeväret, Ambassadören samt Huntsman får inte en chans till Krits, utan får istället Krits om de utför ett framgångsrikt huvudskott. Krypskyttens gevär kan bara utföra Krits medans den är zoomad, och Ambassadören bara när den är helt pricksäker, båda ger ut Kritiska träffar under effekten av Kritzkrieg.
 • Eldslaktaren får endast Kritiska träffar om målet brinner och ger annars ut hälften av den normala skadan. Dock kan den fortfarande utföra en Krit animation, men den ger inte ut någon Kritisk skada, om målet inte brinner. När den blir tvingad till att ge ut Krits, spelas animationen för Kritiska träffar, dock ger den fortfarande bara ut hälften av den originella skadan.
 • Ryggbrännaren har en garanterad Kritisk träff bakifrån.
 • K.G.B. får Kritiska träffar som ett vanligt melee vapen. Dock får den 5 sekunders konstant Kritiska träffar när en fiende dör till den. Denna kan användas på alla den Tunge Artilleristens vapen.
 • Eyelander får inte slumpmässiga Kritiska träffar, men får det när den blir tvingad till det, genom Kritzkrieg, slutet av rundan, eller när en full laddning av Chargin' Targe används. Chargin Targe kan också användes för att få en Kritisk träff för Flaskan, Ägaren, Skottens Skallskärare, Stekpannan eller Hästlöse Huvudlöse Horsemanns Halshuggare.
 • Jarate och Manisk Mjölk kan visa Kritisk träff, dock är detta bara kosmetiskt.
 • Vissa artiklar fungerar inte som konventionella vapen, och får så inte Krits under några omständigheter alls. Dessa inkluderar Bonk! Atomic Punch, Crit-a-Cola, Smörgosen, PDAs, Förklädnadskitet, Razorback, Osynlighetsklockan, Dolken och Manteln, Dödsringaren, Sapper samt Grälmakaren. Hånattacker ger inte heller ut Krits, håning mot en spelare som är under effekten av Jarate kommer dock producera en Mini-Krit.
 • Vid medium eller längre avstånd, kommer Signalpistolen att få en Kritisk träff om den träffar en spelare som redan brinner.
 • Den Laglöses Rättvisa får inte slumpmässiga Krits. I stället får spelaren hämnd Krits, baserad på hur många Teknikerns Vaktgevär lyckas döda eller få assist emot, tills den blir förstörd. För varje död fiende får den Laglösas Rättvisa två garanterade Krits, och en Krit för varje assist.
 • Revolvermannen får en garanterad Krit på det tredje slaget i rad, på antingen en fiende eller allierad, men får inga slumpmässiga Krits.
 • Användandet av ett hån medans under effekten av Buffbaneret/Crit-a-Cola eller när fienden är under effekten av Jarate resulterar det I en Mini-Krit dödshån. [1]
 • Varken Eldomkraften eller Söderns Gästfrihet får slumpmässiga Kritiska träffar.
 • Bushwacka får en Krit varje gång den normalt skulle få en Mini-Krit, t.ex. mot fiende Spanare under effekten av Crit-a-Cola, en fiende under effekten av Jarate eller om Krypskytten är under effekt av Soldatens Buffbaneret. Den får också Krits slumpmässigt.
 • Blödning-fmekanismen får inte slumpmässiga Krits, men får det om spelaren som tar skada är under effekten av Jarate.

Kritisk boost

Kritisk boost är en period då spelarens vapen är garanterad att få Kritiska träffar. Kritiska boosts är visade genom att spelarens vapen får en lagfärgad glöd samt gnistor av elektricitet.

 • Alla skott är Kritiska när spelaren är ÜberLaddad med Kritzkriegen. Detta har en effekt även på Huntsman och Krypskyttsgeväret.
 • En 5 sekunder lång Kritisk boost är given till den spelare som får Första blodArena-kartor. Om spelaren byter vapen under denna period, försvinner elektriciteten omkring vapnet, dock får spelaren fortfarande Kritiska träffar tills slutet av de 5 sekunderna.
 • Övertagandet av flaggan I Capture the Flag spelläget ger det lag som övertagit flaggan en 10 sekunder Kritisk boost period. Detta kan antingen bli ändrad eller avstängd genom konsol kommand.
 • En Kritisk boost är det enda sättet en Kniven kan få en kritisk träff utan att det är ett rygghugg. När detta händer, ger den ut 120 skada, tre gånger basskadan, men mindre än en normal Kritisk träff. Eldskaktaren visar en Kritisk träffanimation när den är boostad med Krits, men ger inte ut mer skada, om inte spelaren brinner. Söderns Gästfrihet, Eldomkraften, samt Eyelandern ger vanliga Kritiska träffar, men ger inte slumpmässiga Kritiska träffar.
 • I specialversionen av Harvest under Halloween, släppte dödade spelare godis fyllda Halloweenpumpor. När dessa blev upplockade av spelare, gav de 3-4 sekunder av Kritisk boost.

Första blod

 • Första blod Kritiska buffen ges ut till den som först dödar en annan spelare i en Arena-match. Med Första Blods buffen aktiv, kommer alla skott som spelaren avfyrar att vara Kritiska under 5 sekunder, effekten är den samma som om man är under effekten av en Kritzkrieg.

Mini-Kritiska träffar

En demoman som blir överöst med Minikrits

Mini-Krits lägger till en extra skadeprocent om 35% till ett vapens basskada. Precis som med vanliga Kritiska träffar, ignorerar de olika kriterier som annars skulle blivit inräknade. Fulla Kritiska träffar överskrider Mini-Krits. Mini Krits, liksom fulla Kritiska träffar, ger en röd linje runt dödsikonen.

I denna stund finns det 8 sätt att få en Mini-Krit:

 • Fiender under Jarate effekten.
 • Melee slag halvägs genom ett Chargin' Targe anfall.
 • Träffa en brinnande fiende med en Signalpistolen vid medium avstånd eller närmare.
 • Attackera en fiende medans man är under en vänlig Soldats Buff Banner effekt.
 • Träffa en fiende som flyger som ett resultat av en direkt träff av Direct Hit.
 • Attackera en fiende Spanare under effekten av Crit-a-Cola.
 • Och utöver detta, icke-Sticky Bomb projektiler som blir reflekterade av Pyrons Flamethrower ger alltid Mini-Krit skada.

Tidigare sätt att få en Mini-Krit:

 • Tidigare fick man Mini-Krits genom att skjuta en fiende i huvudet med Ambassadören. I dagsläget ger den en full Kritisk träff.
 • Pyrons eldkastare kunde tidigare göra Mini-Krits av reflekterade Sticky bomber. Detta ger nu ingen Kritisk boost.
 • Direkt träffen gav tidigare ut Mini-Krits på luftburna mål. Detta blev ändrat så att Direkt Träffen nu ger Mini-Krits på alla spelare som är luftburna, oberoende av vad som fick dom luftburna.

Mini-Krit-boost

Mini-Kritisk boost är en period då all skada är given med modifierad Mini-Krit skada. Detta kan I dagsläget göras om en Spanare är under effekten av Crit-a-Cola eller om spelare är under Buff Banner's effekt. Medans spelaren är under Mini-Krit period, kommer spelares vapen att lysa ett matt gult ljus, om de är på RED, och ett matt blått-grönt ljus om det är på BLU.

All skadekällor, inklusive Efterglöd och Vaktgevär, ger bara ut Mini-Kritisk skada om spelaren är boostad. Om spelaren t ex lämnar en boost efter att denne har avfyrat en projektil, och om projektilen är luftburen, kommer denna att förlora sin Mini-Krit medans den flyger. Om Pyron sätter eld på spelare, och sedan återgår till Mini-Krit boost området kommer all skada som Efterglöden gav att ge ut Mini-Krits. Sentry Guns kommer bara att ge ut Mini-Krits medans Teknikern är Mini-Krit boostad.

Relaterade framsteg

Leaderboard class scout.png Scout

First Blood
First Blood
Bli först med att döda någon i en Arenamatch eller en rankad match.
First Blood, Part 2
First Blood, Part 2
Döda 5 fiender med den kritiska First Blood-förstärkningen i en Arenamatch.

Leaderboard class soldier.png Soldier

Dubbelkritiska Raketer
Dubbelkritiska Raketer
Avfyra två oförstärkta kritiska raketer efter varandra.
Trestegsraket
Trestegsraket
Döda 3 fiender med en enda kritisk raket.

Leaderboard class pyro.png Pyro

Retureld
Retureld
Döda en Soldier med en reflekterad kritisk raket.


Leaderboard class demoman.png Demoman

Skotten Står Som Spön I Backen
Skotten Står Som Spön I Backen
Döda 5 fiendespelare genom att använda ett kritiskt hugg med Ögländaren.


Leaderboard class heavy.png Heavy

Kommunistiskt Slagord
Kommunistiskt Slagord
Döda en fiende med ett kritiskt slag.
Krockblock
Krockblock
Överlev en direktträff från en kritisk raket.

Leaderboard class engineer.png Engineer

Hämndteknik
Hämndteknik
Använd en kritisk hämndträff till att döda den fiendespelare som förstörde ditt vaktgevär.
De Oförsonliga
De Oförsonliga
Döda 3 fiender med kritiska hämndträffar utan att dö.

Leaderboard class medic.png Medic

Akutvård
Akutvård
Utför en ÜberLaddning på en lagkamrat mindre än en sekund innan denne träffas av en kritisk explosion.


Trivia

 • Mini-Krits staplas inte för att göra en Kritisk träff. T.ex, en Spanare under effekten av Crit-a-Cola täckt av Jarate som blir träffad medans han är luftburen med den Direkta Träffen medan Soldaten är Mini-Krit-boostad av Buffbaneret kommer bara att ge 35% mer skada.

Referenser