Strategi

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


För generella kartspecifika strategier, var god se varje kartas individuella artikel. Andra artiklar angående strategi kan hittas i Strategikategorin.
Strategy image.png

Vissa strategier och förklaringar kan använda förkortningar, slang eller alternativa namn av olika anledningar, antingen för att hålla ett visst flöde eller för att ha en viss avslappnad stil. Vid alla instanser där du är osäker, var god sök bland glossering av spelartermer, ifall termen finns listad där.

Klasstrategier

Notera: Dessa är grundstrategier, strategier som lär grunden till de olika klasserna, och ibland, små användbara tips. Redigera dessa med stor varsamhet.

Gemenskapsstrategier

Notera: Dessa strategier kan erbjuda mer detaljerade beskrivningar, men kan vara med subjektiva eller situationsartade än de grundläggande strategierna.

Anti-klass strategier

Notera: Dessa är strategier för att spela mot en klass, istället för som klassen.

Gemenskapsstrategi för Spellägen

Notera:Dessa sidor handlar om att lära sig att spela mera effektivt i Spellägen, som alla klasser.

Gemenskapsstrategier för kartor

Notera: Dessa sidor handlar om att lära sig att spela mera effektivt på de officiella Team Fortress 2 kartorna, som alla klasser.

Lagstrategi

Huvudartikel: Lagstrategi

Individuella strategier

Framstegsstrategier