Strategi

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
För generella kartspecifika strategier, var god se varje kartas individuella artikel. Andra artiklar angående strategi kan hittas i Strategikategorin.
Strategy image.png

Denna sida innehåller strategi guider till alla klasser, olika spellägen, tjäna framsteg och för själva spelet.

Vissa 'strategier och förklaringar kan använda förkortningar, slang eller alternativa namn av olika anledningar, antingen för att hålla ett visst flöde eller för att ha en viss avslappnad stil. Vid alla instanser där du är osäker, var god sök bland glossering av spelartermer, ifall termen finns listad där.

Klasstrategier

Dessa är grundstrategier, strategier som lär grunden till de olika klasserna, och ibland, små användbara tips. Redigera dessa med stor varsamhet.

Gemenskapsstrategier

Dessa strategier kan erbjuda mer detaljerade beskrivningar, men kan vara med subjektiva eller situationsartade än de grundläggande strategierna.

Anti-klass strategier

Dessa är strategier för att spela mot en klass, istället för som klassen.

Klass-mekanism strategi

Dessa ärstrategier om klass-specifika mekanismer, som att dölja för Spionen.

Generella strategier

Dessa sidor är generella strategier som inte är specifika till en klass eller ett spelläge, och hjälper med vissa spelelement. Se även Lagstategi, och Lista med officiella tips som ges i spelet.

Gemenskapsstrategi för Spellägen

Dessa sidor handlar om att lära sig att spela mera effektivt i Spellägen, som alla klasser.

Gemenskapsstrategier för kartor

Dessa sidor handlar om att lära sig att spela mera effektivt på de officiella Team Fortress 2 kartorna, som alla klasser.

Arena

Anfall/Försvar (Kontrollpunkter)

Anfall/Försvar (Bomb)

Erövra Flaggan

Kontrollpunkter

Herre på Täppan

Mannskraft

Mann mot Maskin

Medeltida läge (Kontrollpunkter)

PASS Time

Bomb

Bomblopp

Spelarförstörelse

Robotförstörelse

Specialleverans

Territoriell Kontroll

Dominering

Versus Saxton Hale

Zombie Infection

Gemenskapsstrategier för Evenemang

Dessa sidor är stragier begränsade till speciella evenemang, som Halloween.

Strategier för Framsteg

Dessa är strategier för att tjäna olika framsteg.

Generealla framsteg

Klassframsteg

Spellägeframsteg

Kartframsteg

Evenemang framsteg

Andra framsteg

Kontrakt strategier

Dessa är strategier för att klara av Kontrakt.