Eld

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
En brinnande Tung Artillerist
I appear to have burst into flames.
Spionen om det helt uppenbara

Eld eller efterglöd refererar till skada-över-tid effekt som orsakas på en spelare som träffas av en fientlig Pyros Eldkastare, Ryggbrännare, Avfettare, Signalpistol, Detonator, eller Vässad Vulkanbit. En Krypskytt kan också sätta eld på fiender om en fredlig Pyro har antänt hans Huntsmans pilar. Även Soldater kan sätta eld på fiender med ett fullt laddat Komanglaren 5000 skott. Detta är användbart för slå-och-spring taktiker och för att försvaga eller göra slut på en motståndare om skadan från Eldkastaren inte är nog för att döda dem. Det tillåter Pyros att få poäng även fast de är döda eftersom att elden kan göra slut på en skadad motståndare.

När man blir eldsatt, kommer ens spelkaraktär automatiskt att skrika att de brinner och varna Sjukvårdare och lagkamrater i närheten om deras situation. Att sätt eld på en motståndare kommer dessutom att skapa en desorienterade effekt på deras skärm (flammor kommer att täcka kanterna av skärmen och ett brinnande ljud kommer att höras). Detta kan användas till lagets fördel om Pyron lyckas anfalla en grupp attackerande fiender. Krypskyttar som blir eldsatta kommer finna det extremt svårt att få ett ordentligt skott, eftersom att deras inzoomade vy kommer att röra sig varje gång Krypskytten tar skada från elden. När man ropar på en Sjukvårdare kommer bubblan med Sjukvårdare!-symbolen vara täckt av eld vilket notifierar Sjukvårdaren om att spelaren brinner.

Eld kan användas för att utföra Spionkollningar. En liten puff med eld kommer att antända en fientlig Spion även om han är dold eller förklädd. Om spelare blir eldsatta kommer man se partiklar i lagfärger komma ut ur dem. Detta är en användbar effekt för att urskilja förklädda Spioner.

Eldeffekten börjar omedelbart efter att man skadas av Eldkastaren, Ryggbrännaren, Avfettaren, Signalpistolen, den Vässade Vulkanbiten eller en brinnande pil från Huntsman. Varje eldeffekt kommer att vara i 10 sekunder och tillagda träffar från dessa vapen kommer att återställa varaktigheten av elden tillbaka till tio sekunder. Eld skadar en spelare varje halvsekund med 3 HP för varje gång (2 HP för varje med Avfettaren, 3 HP för var fjärde), vilket ger en total av 60 skada under de 10 sekunderna. (45 skada för Avfettaren). Efterglödskada kan inte ge Kritiska träffar men kan däremot fortfarande ge Mini-kritiska träffar om målet är täckt med Jarate eller om den attackerande Pyron är buffad av Buffbaneret.

Notera att fientliga Pyros inte kan bli eldsatta. Medan en Pyro fortfarande tar skada från kontakt av Eldkastaren kommer de inte ta ytterligare skada över tid. Pyron räknas däremot att brinna i en kort sekund, medan han har den skärrade grafiska effekten, efter att ha tagit skada från ett eldvapen och trots att han inte tar extra skada kan han fortfarande bli Kritiskt träffad från Brandslaktaren,Postpucklaren, Solstickan, Signalpistolen eller Detonatorn.

Det är möjligt att få kroppsdelar att fatta eld, (en Soldat eller Demoman assisterar en Pyro i att explodera en fiende), med cl_burninggibs 1/0 kommandot.

Att överleva Eld

Följande kommer att släcka elden på en spelare:

 • Att plocka upp ett hälsopaket, en Smörgos eller Buffelbiffsmörgos.
 • Att täcka sig totalt i vatten. Pölar och låga vattenkällor (som i tunnlarna i 2Fort) kommer inte att släcka en brinnande spelare.
 • Till skillnad från en vanlig ÜberLaddning; kommer en Kritzkrieg laddning inte att släcka elden om målet redan helas.
 • Att helas av en Sjukvårdare, Utmatare eller Bombvagn i en hel sekund kommer att släcka elden.
 • Att stänkas ner med Jarate av en allierad Krypskytt eller Manisk Mjölk från en allierad Spanare. Krypskyttar och Spanare kan även släcka sig själva genom att kasta respektive behållare vid deras fötter.
 • Att bli puffad av en luftkompression av en fredlig Pyro.
 • Att aktivera Dödsringaren som en Spion.
 • Få effekten av ett Förrådsskåp.
 • Att rygghugga någon medan man bär på Konspiratorns Kunai.
 • Döda någon med Halv-Zatoichi som en Soldat eller Demoman.


Följande metoder släcker inte eld men kan hjälpa spelare att överleva genom att helas snabbare än vad efterglöden kan orsaka i skada:

 • Att äta en (inte släppt) Smörgos eller Dalokohs-Kaka.
 • Att helas av en Sjukvårdare, en Teknikers Utmatare eller av Bombvagnen i mindre än en full sekund.
 • Att dricka Bonk! Atomic Punch kommer att stoppa all efterglödskada, men det kan återkomma efter att effekten av Bonk! har gått ur. Notera att den inte skyddar mot efterglöd som orsakats av Signalpistolen eller Detonatorn.
 • En Sjukvårdares hälsogenerering är ofta tillräcklig för att överleva. Med Sprutgeväret kommer den minimala hälsogenereringen (3HP/sek) att återställa hälsan med hälften utav hastigheten av efterglödskadan.
 • Ett Oktoberfest hån kan rädda en Sjukvårdare som har låg hälsa.
 • Hälsan man får då man träffar med Blutsaugern eller Svarta Lådan.
 • Att skjuta en motståndare täckt i Manisk Mjölk kommer att hela 60% av den orsakade skadan.
 • Hälsa som fås vid dödande med Eyelandern eller Hästlöse Huvudlöse Horsemanns Halshuggare som Demoman.
 • Anfallskölden ger 50% resistans mot eld som ger efterglöd.
 • Det Strålande Skyddet ger 20% resistans mot eld som orsakar efterglöd
 • Bataljonens Förstärkning ger 35% resistans mot skada till Soldaten och alla lagkamrater inom dess räckvidd.
 • Dödsringaren ger 90% skaderesistans om man antänds som en dold Spion.
 • Den Medeltida Sjukvårdarens set bonus möjliggör att man kan självhela snabbare än vad Avfettarens efterglöd kan göra skada och stärker därför chansen att överleva en normal efterglöd.
 • Expert's Ordnance set bonus ger 10% resistans mot eldskador som ger efterglöd.

Vapenspecifikt

Följande vapen ger tillagd resistans eller sårbarhet mot eldbaserade attacker. Notera att både kontaktskada (uteslutande närstridsskadan från Vässad Vulkanbit) och efterglöd är modifierad.

Vapen / Föremålsuppsättning Effekt
Rocket Jumper
Rakethopparen
Pictogram minus.png  Ger 100% sårbarhet mot eldskada på bäraren.
Chargin' Targe
Anfallsskölden
Pictogram plus.png  Ger 50% resistans mot eldskada på bäraren.
Sticky Jumper
Klisterbombshopparen
Pictogram minus.png  Ger 100% sårbarhet mot eldskada på bäraren.
Southern Hospitality
Söderns Gästfrihet
Pictogram minus.png  Ger 20% sårbarhet mot eldskada på bäraren.
Bushwacka
Bushwacka
Pictogram minus.png  Ger 20% sårbarhet mot eldskada på bäraren.
Item icon The Expert's Ordnance.png
The Expert's Ordnance
Item Set
Pictogram plus.png  Ger 10% resistans mot eldskada på bäraren.
Splendid Screen
Det Strålande Skyddet
Pictogram plus.png  Gers 20% resistans mot eldskada på bäraren.

Relaterade Framsteg

Achieved.png Generellt

Eldkastare
Eldkastare
Sätt eld på fem fiender inom 30 sekunder.


Leaderboard class soldier.png Soldier

Grillat Är Godast
Grillat Är Godast
Döda 20 fiender medan du brinner.


Leaderboard class pyro.png Pyro

Uppmärksamhetssökande
Uppmärksamhetssökande
Tänd eld på 100 fiender med signalpistolen.


Brännskada
Brännskada
Tänd eld på 3 Sjukvårdare som är redo att utföra en ÜberLaddning.


Kontrollerad Eld
Kontrollerad Eld
Sätt eld på 50 fiender som erövrar en av dina kontrollpunkter.


Brandvägg
Brandvägg
Tänd eld på 5 Spioner som har en sapper på en allierad byggnad.


Har Du Eld?
Har Du Eld?
Tänd eld på en fiendespion medan han slänger en cigarett.


Den Rätta Gnistan
Den Rätta Gnistan
Sätt eld på en fiende och Sjukvårdaren som helar honom.


Eldsjäl
Eldsjäl
Orsaka 1 miljon poäng total eldskada.


Spontan Antändning
Spontan Antändning
Tänd eld på 10 dolda Spioner.


Grillad Kyckling
Grillad Kyckling
Sätt eld på två 2 fiendespanare samtidigt.
Elddop
Elddop
Tvinga 10 brinnande fiender att hoppa ner i vatten.


Kombinerad Eld
Kombinerad Eld
Använd ditt hagelgevär till att göra slut på 20 spelare du har tänt eld på.


Bokbål
Bokbål
Tänd eld på 5 fiender som bär på din information.


Eld I Sikte
Eld I Sikte
Tänd eld på 10 Krypskyttar medan de är inzoomade.


Eld Och Lågor
Eld Och Lågor
Tänd eld på 10 förklädda Spioner.


Steka Fläsk
Steka Fläsk
Döda 50 Tunga Artillerister med din eldkastare.


Åkarbrasa
Åkarbrasa
Tänd eld på en rakethoppande Soldat medan han är i luften.


Andra Gradens Brännskada
Andra Gradens Brännskada
Döda en brinnande fiende som tänts på av en annan Pyro.


Fara För Brand
Fara För Brand
Tänd eld på 10 fiender som nyligen använt en teleportör.

Leaderboard class heavy.png Heavy

Rasputin
Rasputin
Bli skjuten, bränd, nerklubbad och ta emot explosionsskador i ett enda liv.


Leaderboard class engineer.png Engineer

Ädelt Släckte
Ädelt Släckte
Låt utmatare som du har byggt släcka 20 brinnande spelare.


Leaderboard class medic.png Medic

Brännskador
Brännskador
Hjälp till att bränna 5 fiender med en enda ÜberLaddning på en Pyro.


Vattenterapi
Vattenterapi
Släck 100 brinnande lagkamrater.


Leaderboard class sniper.png Sniper

Vänner I Vått Och Torrt
Vänner I Vått Och Torrt
Släck en brinnande lagkamrat med din Jarate.


Leaderboard class spy.png Spy

Livsgnista
Livsgnista
Överlev i 30 sekunder efter att någon tänt eld på dig medan du varit dold.


Buggar

 • Brinnande dockor kommer inte släckas då de hamnar i vatten.

Dödsikoner