Aktualizacja z 2 lipca 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

  • Zaktualizowano pliki lokalizacyjne.
  • Wybierając Skrzynię Mann Co. pojawi się przycisk "Get Key", którego kliknięcie spowoduje otworzenie się Sklepu Mann Co. z kluczem potrzebnym do otworzenia wybranej wcześniej skrzyni.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Added: bin/dmxconvert.exe
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/summer_appetizer_crate.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/summer_appetizer_crate_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/summer_jul13_appetizer_key.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/summer_jul13_appetizer_key_large.vtf