Aktualizacja z 10 lipca 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Ogólne

 • Zmniejszono intensywność efektów krwawienia oraz Sikwonda w trybie DX8.
 • Dodano funckję wyszukiwania za pomocą tekstu do plecaka i sklepu.
 • Dodano zmienną tf_hud_show_servertimelimit, umożliwiającą wyświetlanie pozostałego dla danej mapy czasu na HUDzie.
 • Odliczanie przed rozpoczęciem rundy w trybie MkM zostanie wstrzymane, jeżeli każdy z graczy anuluje gotowość.
 • Gdy w trybie MkM roboty zostaną zniszczone przez Snajpera poprzez strzał w głowę lub wybuchowy strzał w głowę, upuszczą "czerwone" pieniądze, które zamiast normalnie zniknąć zostaną automatycznie podniesione.
 • Naprawiono błąd powodujący niezapamiętywanie zmian dokonanych za pomocą suwaka dostosowującego nietypowe efekty.
 • Dwukrotne kliknięcie na Skrzynkę Mann Co. w plecaku przeniesie cię na stronę odpowiedniego klucza w sklepie.
 • Przedmioty o niestandardowej jakosci (np. kuriozalnej czy nietypowej) nie będą odtąd domyślnie możliwe do zaznaczenia jako składnik wytwarzania. Interfejs wyboru przedmiotu zawiera opcję umożliwiającą wyłączenie tej funkcji.
 • Nietypowe okazy i przedmioty jakości kuriozum nie nakładają się odtąd na siebie na ekranie wyboru wyposażenia.
 • Naprawiono błąd, który czasami powodował wyświetlanie nieprawidłowych cen na Rynku Społeczności Steam, jeżeli domyślna waluta była inna niż dolar amerykański.
 • Naprawiono błąd, który powodował, iż strona z popularnymi przedmiotami w sklepie nie zawsze była poprawie aktualizowana.
 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie niebieskiego efektu cząsteczkowego, gdy czerwoni Szpiedzy podnosili apteczki.
 • Naprawiono błąd, który powodował, iż określone pociski oraz fragmenty konstrukcji Inżyniera powodowały blokowanie się drzwi.
 • Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie animacji kulenia się podczas upokorzenia.
 • Naprawiono błąd, w którym efekty ÜberCharge'a były ciągle widoczne na graczu, jeżeli został on zabity, mając ÜberCharge w pełni naładowany.
 • Naprawiono błąd, który pozwalał nazwom/opisom przedmiotów zawierającym HTML na zmianę ich wyglądu w oknie Społeczności Steam.
 • Naprawiono brakujące tekstury zasobników poziomu 3.
 • Naprawiono poziomy szczegółowości (angielski) zasobników poziomu 2, które czasami wyglądały jak zasobnik poziomu 1.
 • Naprawiono efekty naznaczenia śmiercią, które pojawiały się nad zamaskowanymi lub niewidzialnymi graczami.
 • Naprawiono ikonę samobójstwa, która zamiast czaszki pokazywała ostatnią trzymaną przez gracza broń.
 • Naprawiono postacie w menu wyposażenia, które czasami wyglądały na niewidzialne.
 • Parametry broni będą się odtąd wyświetlać w tej samej kolejności zarówno w grze, jak i w oknie Społeczności Steam.
 • Cofnięto wsparcie dla WebAPI ITFItems/GetPlayerItems oraz ITFItems/GetSchema.

Mapy

 • cp_badlands
  • Poprawiono małą skalną półkę przy spirali, która blokowała skoki.
  • Poprawiono kolizje obiektów.
  • Poprawiono przenikanie.
 • cp_dustbowl
  • Naprawiono błąd umożliwiający graczom budowanie w pierwszej strefie odrodzenia BLU.
  • Naprawiono przenikanie graczy przez skały na drugim etapie.
  • Naprawiono kolizje w tunelach drugiego etapu.
  • Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie tekstur w Pyrowizji.
  • Poprawiono oświetlenie zboczy klifów.
  • Naprawiono błąd skyboxu na trzecim etapie.
  • Naprawiono błąd, który umożliwiał zabicie gracza przez sufit pod 1 punktem kontrolnym na drugim etapie.
  • Zmieniono wysokość sufitu w tunelu na trzecim etapie w celu poprawy widoczności.
  • Poprawiono kolizję obiektów.
 • cp_egypt
  • Usunięto nadużycia związane z przenikaniem.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji na szczytach sklepień i wysokich półkach.
 • cp_gorge
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji w pierwszej strefie odrodzenia BLU.
  • Zmieniono wielkość tekstur wody.
 • cp_granary
  • Naprawiono znaki orientacyjne, które wskazywały nieprawidłowy kierunek.
  • Usunięto możliwość dostania się graczy nad wysuniętą strefę odrodzenia RED.
  • Usunięto możliwość stawiania konstrukcji na kontenerach wewnątrz strefy odrodzenia.
  • Naprawiono dziury w skyboxie.
  • Usunięto możliwość kolizji z lampą widzącą w strefie odrodzenia RED.
  • Usunięto możliwość kolizji z kamerami nad strefami odrodzenia RED i BLU.
  • Skopiowano ogrodzenie z finalnego punktu kontrolnego BLU do RED.
  • Zbalansowano kolizje skał na obszarach finalnych punktów kontrolnych.
  • Przebudowano pierwszą strefę odrodzenia, by była jednakowa dla obu drużyn.
 • cp_gravelpit
  • Zmniejszono dach budynku nad punktem A.
  • Usunięto apteczkę, która znajdowała się pod terenem.
  • Dodano oznaczenia pod apteczkami i paczkami z amunicją.
 • cp_gullywash
  • Usunięto możliwość wydostania się graczy poza mapę w pobliżu centralnego punktu kontrolnego.
  • Usunięto nadużycia związane z kolizją w pobliżu centralnego punktu kontrolnego.
 • cp_mountainlab
  • Usunięto problemy z kolizją na drabinach i wzgórzu prowadzącym do pierwszego punktu kontrolnego.
  • Naprawiono statyczne oświetlenie obiektów.
 • cp_steel
  • Usunięto możliwość blokowania przez graczy drużyny przeciwnej drzwi prowadzących ze strefy odrodzenia BLU do punktu kontrolnego B.
  • Naprawiono kolizje na półce w pobliżu punktu kontrolnego B.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji w strefie odrodzenia RED.
  • Usunięto strefę odrodzenia BLU nad kratownicą.
 • ctf_2fort
  • Naprawiono budynek kolidujący z drzwiami strefy odrodzenia.
  • Usunięto nadużycia związane z przenikaniem na blankach.
  • Poprawiono wysokość drzwi prowadzących do spiralnych schodów w bazie BLU, aby gracze mogli przykucnąć za wybudowanym tam zasobnikiem.
  • Poprawiono kolizję obiektów.
  • Poprawiono przenikanie koła powozowego oraz innych obiektów.
 • ctf_well
  • Usunięto możliwość wydostania się graczy poza mapę.
 • koth_king
  • Apteczki i paczki z amunicją znajdują się teraz w odpowiadających sobie miejscach po obu stronach mapy.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji w drzwiach strefy odrodzenia.
 • koth_lakeside
  • Naprawiono rakiety przenikające przez teren w pobliżu punktu kontrolnego.
 • koth_viaduct
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji na krokwiach w strefie odrodzenia.
 • mvm_bigrock
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji na skale wewnątrz jaskini.
 • pl_badwater
  • Usunięto nadużycia związane z przenikaniem graczy oraz dodano brakujące strefy przenikania na dachach i kamiennych ścianach.
  • Poprawiono wygładzanie kolizji graczy.
  • Poprawiono kolizje ogrodzenia.
  • Poprawiono wiszące w powietrzu skały w skyboxie.
  • Poprawiono oświetlenie przedmiotów.
  • Poprawiono oświetlenie dna kanionu.
  • Poręcze nie kolidują odtąd z pociskami różnego rodzaju.
  • Zwiększono wydajność poprzez redukcję polygonów, redukcję kolizji modeli oraz zanikania modeli.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji wewnątrz strefy odrodzenia BLU.
  • Gracze nie mogą odtąd zostać uwięzionymi wewnątrz teleportów znajdujących się pod znakiem obok pierwszego punktu kontrolnego.
  • Gracze nie mogą odtąd wejść przez okna do pomieszczenia nad ostatnim punktem kontrolnym zanim 3 punkt nie zostanie zdobyty.
  • Drzwi zamykające się po zdobyciu drugiego punktu kontrolnego mogą odtąd zmiażdżyć graczy.
 • pl_barnblitz
  • Poprawiono budynek w skyboxie nad ostatnim punktem kontrolnym RED.
  • Teleporty budowane na blankach nad pierwszą strefą odrodzenia BLU nie będą odtąd ulegać autodestrukcji.
 • pl_frontier
  • Naprawiono niedziałające prawidłowo po zajęciu drugiego punktu kontrolnego drzwi w strefie odrodzenia.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji wewnątrz stref śmierci.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji wewnątrz drugiej strefy odrodzenia BLU.
  • Gracze RED po wygraniu rundy mogą odtąd wejść do strefy odrodzenia BLU.
 • pl_goldrush
  • Naprawiono nadużycia związane z kolizją obiektów i przenikaniem.
  • Gracze mogą odtąd stawiać konstrukcje wewnątrz garażu pod koniec trzeciego etapu.
  • Gracze nie mogą odtąd blokować wózka przez ścianę.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji w wyjściach ze stref ogrodzenia.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji na dachu budki pod koniec trzeciego etapu.
  • Gracze oraz budowle nie mogą odtąd zostać zabici/zniszczone przez podłogę w górnym pomieszczeniu w pobliżu punktu kontrolnego pierwszego etapu.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji na żerdzi w pierwszej strefie odrodzenia.
  • Poręcze nie kolidują odtąd z pociskami.
 • pl_thundermountain
  • Naprawiono bramę w trzecim etapie, która była widoczna przez sufit.
  • Naprawiono przenikanie w strefie odrodzenia BLU w trzecim etapie.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji na zboczach strefy śmierci w pierwszym etapie.
 • pl_upward
  • Usunięto nadużycie, które umożliwiało uwięzienie drużyny BLU wewnątrz ostatniej strefy odrodzenia.
  • Poprawiono kolizje, które pozwalały na zabicie graczy drużyny BLU wewnątrz pierwszej strefy odrodzenia.
  • Poprawiono zanikanie obiektów w strefie odrodzenia BLU.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji pod kładką na krawędzi ostatniego szybu.
  • Naprawiono nadużycia związane z przenikaniem.
  • Gracze nie mogą odtąd zostać uwięzieni przez teleportację pod schody w pobliżu ostatniego punktu kontrolnego.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji wewnątrz ostatniej strefy odrodzenia RED.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji wewnątrz drzwi stref odrodzenia.
  • Gracze nie mogą odtąd zostać uwięzieni wewnątrz znaku wskazującego punkt kontrolny.
  • Uniemożliwiono drużynie BLU wejście do ostatniej strefy odrodzenia, gdy jest ona neutralna.
  • Poprawiono kolizje i przenikanie.
  • Dopracowano wydajność kolizji.
  • Poręcze nie kolidują odtąd z pociskami.
  • Zmieniono teksturę wewnątrz ostatniej strefy odrodzenia RED.
 • plr_hightower
  • Usunięto nadużycie związane z przenikaniem nad budynkiem na krawędzi zbocza.
 • plr_nightfall
  • Usunięto możliwość wypadnięcia graczy poza mapę.
  • Zredukowano kolizję obiektów.
 • plr_pipeline
  • Naprawiono niewidzialne twarze.
  • Poręcze nie kolidują odtąd z pociskami.
 • tc_hydro
  • Usunięto nadużycie, w którym gracze mogli wyjść poza mapę.
  • Usunięto możliwość wchodzenia na pomnik.

Przedmioty

 • Kryt-o-Cola
  • Usunięto: Otrzymywane obrażenia mini-krytyczne.
  • Dodano: Zwiększono otrzymywane obrażenia o 25%.
 • Wstrzymywacz
  • Dodano 20% bonus do leczenia, gdy aktywny.
  • Dodano 80% podatność na odpychanie, gdy aktywny.
 • Skrzydłowy
  • Dodano 25% bonus do wysokości skoku, gdy aktywny.
 • Dostawa Specjalna (zestaw)
  • Usunięto: +25 maksymalnego zdrowia dla noszącego.
  • Dodano: Pozostawia nagrobek w miejscu śmierci ofiary.
 • Wsparcie Batalionu
  • Dodano dodatkowy, 15% bonus do odporności na ogień działek strażniczych dla wszystkich członków drużyny, gdy aktywny (50% odporności na obrażenia, gdy aktywny)
  • Wściekłość jest odtąd generowana na podstawie zadawanych obrażeń, zamiast otrzymywanych.
 • Bazooka Biedaka
  • Usunięto nadużycie, które pozwalało graczom na trzymanie naładowanej kilkoma rakietami bazuki (anulowanie przeładowania).
  • Rakiety-niewypały usuwają odtąd jedną rakietę z magazynku.
 • Sashimono Straceńca
  • Wściekłość jest odtąd generowana na podstawie zadawanych obrażeń[2]
  • Gracze w zasięgu działania efektu otrzymują (oprócz zdrowia za trafienie) bonus do prędkości.
 • Wyżymaczka Krów 5000
  • Zmniejszono pojemność magazynka (z 5 do 4).
  • Usunięto atrybut -10% do zadawanych obrażeń.
  • Usunięto atrybut o 5% wolniejsze przeładowanie.
  • Dodano brakujący opis "podpala graczy".
  • Nowe efekty cząsteczkowe oraz dźwięki.
 • Plan Ucieczki
  • Po wyciągnięciu oraz przez chwilę po schowaniu gracze zostają naznaczeni śmiercią.
 • Wyrzutnia Wolności
  • Usunięto: O 25% mniejszy magazynek.
  • Dodano: O 25% mniejsze otrzymywane obrażenia.
 • Pierwowzór
  • Eksplozje rakiet używają odtąd odpowiedniego dźwięku.
 • Ekwipunek Pancernego (zestaw)
  • Usunięto: +20% do odporności na ogień działek strażniczych.
  • Dodano: Pozostawia nagrobek w miejscu śmierci ofiary.
 • Flogistynator
  • Naprawiono pasek naładowania "Mmmph", który był zerowany po dotknięciu szafki z zaopatrzeniem.
 • Lewarek
  • Dodano: 15% bonus do szybkości, gdy aktywny.
  • Dodano: O 20% większa podatność na obrażenia z wszystkich źródeł.
 • Wyposażenie Palacza (zestaw)
  • Usunięto: +10% większa prędkość u noszącego.
  • Usunięto: +10% większa podatność na obrażenia u noszącego.
  • Dodano: Pozostawia nagrobek w miejscu śmierci ofiary.
 • Działo Nawalone
  • Odległość od celu nie ma odtąd bezpośredniego wpływu na siłę uderzenia kuli armatniej.
  • Zmniejszono czas przeładowania do jednej sekundy.
  • Dodano: Nowy dźwięk i efekty cząsteczkowe dla tzw. "Double-Donk" (uderzenie przeciwnika kulą armatnią na pół sekundy przed jej wybuchem).
  • Double-Donk zadaje odtąd obrażenia mini-krytyczne.
 • Stek z Bizona
  • Usunięto: Przyjmowane obrażenia są mini-krytycznymi.
  • Dodano: Przyjmowane obrażenia większe od 25%.
 • Jednoręki Bandyta
  • Usunięto błąd, który powodował leczenie przez mini działka, gdy były one konstruowane.
 • Ryzykowny Ratunek
  • Niewielkie zwiększenie zadawanych obrażeń.
  • Zwiększono poziom naprawiania konstrukcji z 50 do 75 na strzał.
 • Krótkie Spięcie
  • Zmniejszono ilość zużytej amunicji, gdy atak zniszczy pocisk.
  • Koszt amunicji zmniejszony do 18 za strzał.
 • Poskramiacz
  • Nieco zmniejszona celność na daleki dystans, gdy działko jest sterowane ręcznie.
  • Tarcza ochronna wyłącza się odtąd po jednej sekundzie od śmierci Inżyniera.
 • Kusza Krzyżowca
  • Zmieniono bełt na dużą strzykawkę.
  • Dodano nowe efekty smugi.
  • Dopracowano animację przeładowania (DPS bez zmian).
  • Usunieto możliwość leczenia graczy, którzy mieli aktywne przedmioty blokujące leczenie.[4]
 • Quick-Fix
  • Dodano 50% nadleczenie.
  • Jeżeli nikt nie jest leczony, Über wpływa na Medyka.
  • Strzelby z odrzutem (Force O' Nature) nie mają odtąd wpływu na graczy będących pod działaniem Überu Quick-Fixa.
 • Zaszczepiacz
  • Über pochłania odtąd całość obrażeń krytycznych wybranego rodzaju, lecz wyczerpuje Übercharge bazujące na ilośći zapobieżonych obrażeń.
 • Dalekosiężny Dżezail
  • Naprawiono ilość początkowego naładowania (-40% zamiast -20%)
  • Maksymalne naładowanie może odtąd wynieść 200%.
 • Wygodnicki Wczasowicz
  • Usunięto ujemny bonus do szybkości.
  • Dodano: Zwiększenie przyjmowanych obrażeń o 20%.
 • Darwińska Tarcza Ochronna
  • Dodano: Zmniejszenie przyjmowanych obrażeń od pocisków o 15%.
  • Dodano: Zwiększenie przyjmowanych obrażeń od eksplozji o 20%.
 • Zestaw Krokostylowy (zestaw)
  • Usunięto odporność na strzały w głowę.
  • Dodano: Pozostawia nagrobek w miejscu śmierci ofiary.
 • Dzwon Zmarłego
  • Po sfingowaniu śmierci, przyjmowane obrażenia skracają czas trwania niewidzialności.
 • L'Etranger
  • Dodano: 40% większy czas trwania niewidzialnosci.
 • Zamrożony Agent
  • Usunięto błąd, który powodował, iż po śmierci Szpiega licznik nie był zerowany.
 • Saharyjski Szpieg (zestaw)
  • Usunięto: Cichszy odgłos wychodzenia z niewidzialności.
  • Usunięto: Dłuższy o 0,5 sek. czas przechodzenia w niewidzialość.
  • Dodano nowe efekty cząsteczkowe podczas drwiny.

Nieudokumentowane zmiany

Uwagi

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_photos_mvm_coaltown_event.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_photos_mvm_ghost_town.vtf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_thumb_mvm_coaltown_event.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_thumb_mvm_ghost_town.vtf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/SDL2.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/chromehtml.dll
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxconvert.exe
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/headtrack_oculus.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/mysql_wrapper.dll
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/parsifal.dll
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor.dll
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor_ims.dll
Modified: bin/qc_eyes.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shadercompile.exe
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tier0.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: hl2.exe
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/warp_ps20.vcs
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/warp_ps20b.vcs
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/warp_ps30.vcs
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/warp_vs20.vcs
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/warp_vs30.vcs
Modified: hl2/hl2_sound_misc_dir.vpk/sound/music/hl2_ambient_1.wav
Added: hl2/hl2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/npc/male01/question31.wav
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/metal/metalfence007a.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/metal/metalgate001a.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/metal/metalgrate013a.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/metal/metalgrate014a.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/models/props_c17/gate_door01a.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/models/props_c17/gate_door02a.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/nature/blenddirtmud003a_tooltexture.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/wood/woodwall039a.vtf
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/maps/cp_badlands.bsp
Modified: tf/maps/cp_dustbowl.bsp
Modified: tf/maps/cp_egypt_final.bsp
Modified: tf/maps/cp_gorge.bsp
Modified: tf/maps/cp_granary.bsp
Modified: tf/maps/cp_gravelpit.bsp
Modified: tf/maps/cp_gullywash_final1.bsp
Modified: tf/maps/cp_mountainlab.bsp
Added: tf/maps/cp_process_final.bsp
Added: tf/maps/cp_standin_final.bsp
Modified: tf/maps/cp_steel.bsp
Modified: tf/maps/ctf_2fort.bsp
Modified: tf/maps/ctf_well.bsp
Modified: tf/maps/itemtest.bsp
Modified: tf/maps/koth_king.bsp
Modified: tf/maps/koth_lakeside_final.bsp
Modified: tf/maps/koth_viaduct.bsp
Modified: tf/maps/mvm_bigrock.bsp
Deleted: tf/maps/mvm_coaltown_event.bsp
Added: tf/maps/mvm_ghost_town.bsp
Modified: tf/maps/pl_badwater.bsp
Modified: tf/maps/pl_barnblitz.bsp
Modified: tf/maps/pl_frontier_final.bsp
Modified: tf/maps/pl_goldrush.bsp
Modified: tf/maps/pl_thundermountain.bsp
Modified: tf/maps/pl_upward.bsp
Modified: tf/maps/plr_hightower.bsp
Modified: tf/maps/plr_nightfall_final.bsp
Modified: tf/maps/plr_pipeline.bsp
Modified: tf/maps/tc_hydro.bsp
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/cp_dustbowl.nav
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/cp_egypt_final_l_0.lmp
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/cp_gorge.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/koth_king.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/koth_lakeside_event.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/koth_lakeside_final.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/koth_viaduct.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/mvm_bigrock.nav
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/mvm_coaltown_event.nav
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/mvm_ghost_town.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/pl_badwater.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/pl_barnblitz.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/pl_goldrush.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/pl_thundermountain.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/pl_upward.nav
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_photos_mvm_coaltown_event.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_thumb_mvm_coaltown_event.vmt
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/pyro.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/pyro.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/pyro.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/pyro.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/pyro.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/scout.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/scout.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/scout.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/scout.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/scout.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/scout.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/desert_marauder.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/desert_marauder.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/desert_marauder.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/desert_marauder.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/desert_marauder.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bonesaw/c_bonesaw_medic_animations.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bonesaw/c_medic_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_liberty_launcher/c_liberty_launcher.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_liberty_launcher/c_liberty_launcher.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_liberty_launcher/c_liberty_launcher.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_liberty_launcher/c_liberty_launcher.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_liberty_launcher/c_liberty_launcher.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_liberty_launcher/c_liberty_launcher.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_market_gardener/c_market_gardener.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_market_gardener/c_market_gardener.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_market_gardener/c_market_gardener.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_market_gardener/c_market_gardener.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_market_gardener/c_market_gardener.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_market_gardener/c_market_gardener.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_medic_arms.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_medic_arms.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_medic_arms.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_medic_arms.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_medic_arms.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter_p.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter_p.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter_p.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter_p.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter_p.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter_p.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/class_fx.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/class_fx_dx80.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/crit.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/drg_cowmangler.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/items_demo.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/mvm.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/rockettrail.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/rockettrail_dx80.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/rockettrail_dx90_slow.pcf
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/resource/ui/econ/confirmcollectdialog.res
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/scripts/population/mvm_coaltown_event.pop
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/player/crit_received1.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/player/crit_received2.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/player/crit_received3.wav
Added: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/player/doubledonk.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_explosion_charge_01.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_explosion_charge_02.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_explosion_charge_03.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_explosion_normal_01.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_explosion_normal_02.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_explosion_normal_03.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_main_shot.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_over_charge.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_reload_final.wav
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/claimcheck.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/claimcheck_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_filter_process.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_filter_process_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_filter_standin.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_filter_standin_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_coldfront_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_collection_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_egypt_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_fastlane_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_freight_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_frontier_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_gullywash_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_harvest_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_hoodoo_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_junction_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_kongking_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_lakeside_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_manor_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_mountainlab_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_nightfall_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_offblast_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_process.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_process_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_process_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_process_large_single.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_standin.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_standin_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_standin_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_standin_large_single.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_steel_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_turbine_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_watchtower_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_yukon_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_01.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_01_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_02.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_02_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_03.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_03_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_04.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_04_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_05.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_05_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_06.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_06_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_07.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_07_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_08.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_08_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/gift_wrapped_summer_key.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/gift_wrapped_summer_key_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_01.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_01_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_02.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_02_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_03.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_03_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_04.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_04_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_05.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_05_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_06.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_06_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_07.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_07_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_08.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_08_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/pile_of_summer_keys.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/pile_of_summer_keys_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/concrete/concretewall003d.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/concrete/concretewall003e.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/concrete/concretewall003f.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/cp_standin/a_blue_sign.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/cp_standin/a_red_sign.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/cp_standin/b_blue_sign.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/cp_standin/b_red_sign.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/cp_standin/c_blue_sign.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/cp_standin/c_red_sign.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/doubledonk.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/healingtrail.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/red_dx8.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/soldier_buff_defense_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/soldier_buff_defense_red.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/soldier_buff_healonhit_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/soldier_buff_healonhit_red.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/soldier_buff_offense_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/soldier_buff_offense_red.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/yellow_dx8.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_spytech/tv001.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/weapons/c_items/c_etool.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/weapons/c_items/c_liberty.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher_phongexponent.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt_phongexponent.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment_phongexponent.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror_phongexponent.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_photos_cp_process_final.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_photos_cp_standin_final.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_thumb_cp_process_final.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_thumb_cp_standin_final.vtf