Aktualizacja z 10 lipca 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Ogólne

 • Zmniejszono intensywność efektów krwawienia oraz Sikwonda w trybie DX8.
 • Dodano funckję wyszukiwania za pomocą tekstu do plecaka i sklepu.
 • Dodano zmienną tf_hud_show_servertimelimit, umożliwiającą wyświetlanie pozostałego dla danej mapy czasu na HUDzie.
 • Odliczanie przed rozpoczęciem rundy w trybie MkM zostanie wstrzymane, jeżeli każdy z graczy anuluje gotowość.
 • Gdy w trybie MkM roboty zostaną zniszczone przez Snajpera poprzez strzał w głowę lub wybuchowy strzał w głowę, upuszczą "czerwone" pieniądze, które zamiast normalnie zniknąć zostaną automatycznie podniesione.
 • Naprawiono błąd powodujący niezapamiętywanie zmian dokonanych za pomocą suwaka dostosowującego nietypowe efekty.
 • Dwukrotne kliknięcie na Skrzynkę Mann Co. w plecaku przeniesie cię na stronę odpowiedniego klucza w sklepie.
 • Przedmioty o niestandardowej jakosci (np. kuriozalnej czy nietypowej) nie będą odtąd domyślnie możliwe do zaznaczenia jako składnik wytwarzania. Interfejs wyboru przedmiotu zawiera opcję umożliwiającą wyłączenie tej funkcji.
 • Nietypowe okazy i przedmioty jakości kuriozum nie nakładają się odtąd na siebie na ekranie wyboru wyposażenia.
 • Naprawiono błąd, który czasami powodował wyświetlanie nieprawidłowych cen na Rynku Społeczności Steam, jeżeli domyślna waluta była inna niż dolar amerykański.
 • Naprawiono błąd, który powodował, iż strona z popularnymi przedmiotami w sklepie nie zawsze była poprawie aktualizowana.
 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie niebieskiego efektu cząsteczkowego, gdy czerwoni Szpiedzy podnosili apteczki.
 • Naprawiono błąd, który powodował, iż określone pociski oraz fragmenty konstrukcji Inżyniera powodowały blokowanie się drzwi.
 • Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie animacji kulenia się podczas upokorzenia.
 • Naprawiono błąd, w którym efekty ÜberCharge'a były ciągle widoczne na graczu, jeżeli został on zabity, mając ÜberCharge w pełni naładowany.
 • Naprawiono błąd, który pozwalał nazwom/opisom przedmiotów zawierającym HTML na zmianę ich wyglądu w oknie Społeczności Steam.
 • Naprawiono brakujące tekstury zasobników poziomu 3.
 • Naprawiono poziomy szczegółowości (angielski) zasobników poziomu 2, które czasami wyglądały jak zasobnik poziomu 1.
 • Naprawiono efekty naznaczenia śmiercią, które pojawiały się nad zamaskowanymi lub niewidzialnymi graczami.
 • Naprawiono ikonę samobójstwa, która zamiast czaszki pokazywała ostatnią trzymaną przez gracza broń.
 • Naprawiono postacie w menu wyposażenia, które czasami wyglądały na niewidzialne.
 • Parametry broni będą się odtąd wyświetlać w tej samej kolejności zarówno w grze, jak i w oknie Społeczności Steam.
 • Cofnięto wsparcie dla WebAPI ITFItems/GetPlayerItems oraz ITFItems/GetSchema.

Mapy

 • cp_badlands
  • Poprawiono małą skalną półkę przy spirali, która blokowała skoki.
  • Poprawiono kolizje obiektów.
  • Poprawiono przenikanie.
 • cp_dustbowl
  • Naprawiono błąd umożliwiający graczom budowanie w pierwszej strefie odrodzenia BLU.
  • Naprawiono przenikanie graczy przez skały na drugim etapie.
  • Naprawiono kolizje w tunelach drugiego etapu.
  • Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie tekstur w Pyrowizji.
  • Poprawiono oświetlenie zboczy klifów.
  • Naprawiono błąd skyboxu na trzecim etapie.
  • Naprawiono błąd, który umożliwiał zabicie gracza przez sufit pod 1 punktem kontrolnym na drugim etapie.
  • Zmieniono wysokość sufitu w tunelu na trzecim etapie w celu poprawy widoczności.
  • Poprawiono kolizję obiektów.
 • cp_egypt
  • Usunięto nadużycia związane z przenikaniem.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji na szczytach sklepień i wysokich półkach.
 • cp_gorge
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji w pierwszej strefie odrodzenia BLU.
  • Zmieniono wielkość tekstur wody.
 • cp_granary
  • Naprawiono znaki orientacyjne, które wskazywały nieprawidłowy kierunek.
  • Usunięto możliwość dostania się graczy nad wysuniętą strefę odrodzenia RED.
  • Usunięto możliwość stawiania konstrukcji na kontenerach wewnątrz strefy odrodzenia.
  • Naprawiono dziury w skyboxie.
  • Usunięto możliwość kolizji z lampą widzącą w strefie odrodzenia RED.
  • Usunięto możliwość kolizji z kamerami nad strefami odrodzenia RED i BLU.
  • Skopiowano ogrodzenie z finalnego punktu kontrolnego BLU do RED.
  • Zbalansowano kolizje skał na obszarach finalnych punktów kontrolnych.
  • Przebudowano pierwszą strefę odrodzenia, by była jednakowa dla obu drużyn.
 • cp_gravelpit
  • Zmniejszono dach budynku nad punktem A.
  • Usunięto apteczkę, która znajdowała się pod terenem.
  • Dodano oznaczenia pod apteczkami i paczkami z amunicją.
 • cp_gullywash
  • Usunięto możliwość wydostania się graczy poza mapę w pobliżu centralnego punktu kontrolnego.
  • Usunięto nadużycia związane z kolizją w pobliżu centralnego punktu kontrolnego.
 • cp_mountainlab
  • Usunięto problemy z kolizją na drabinach i wzgórzu prowadzącym do pierwszego punktu kontrolnego.
  • Naprawiono statyczne oświetlenie obiektów.
 • cp_steel
  • Usunięto możliwość blokowania przez graczy drużyny przeciwnej drzwi prowadzących ze strefy odrodzenia BLU do punktu kontrolnego B.
  • Naprawiono kolizje na półce w pobliżu punktu kontrolnego B.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji w strefie odrodzenia RED.
  • Usunięto strefę odrodzenia BLU nad kratownicą.
 • ctf_2fort
  • Naprawiono budynek kolidujący z drzwiami strefy odrodzenia.
  • Usunięto nadużycia związane z przenikaniem na blankach.
  • Poprawiono wysokość drzwi prowadzących do spiralnych schodów w bazie BLU, aby gracze mogli przykucnąć za wybudowanym tam zasobnikiem.
  • Poprawiono kolizję obiektów.
  • Poprawiono przenikanie koła powozowego oraz innych obiektów.
 • ctf_well
  • Usunięto możliwość wydostania się graczy poza mapę.
 • koth_king
  • Apteczki i paczki z amunicją znajdują się teraz w odpowiadających sobie miejscach po obu stronach mapy.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji w drzwiach strefy odrodzenia.
 • koth_lakeside
  • Naprawiono rakiety przenikające przez teren w pobliżu punktu kontrolnego.
 • koth_viaduct
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji na krokwiach w strefie odrodzenia.
 • mvm_bigrock
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji na skale wewnątrz jaskini.
 • pl_badwater
  • Usunięto nadużycia związane z przenikaniem graczy oraz dodano brakujące strefy przenikania na dachach i kamiennych ścianach.
  • Poprawiono wygładzanie kolizji graczy.
  • Poprawiono kolizje ogrodzenia.
  • Poprawiono wiszące w powietrzu skały w skyboxie.
  • Poprawiono oświetlenie przedmiotów.
  • Poprawiono oświetlenie dna kanionu.
  • Poręcze nie kolidują odtąd z pociskami różnego rodzaju.
  • Zwiększono wydajność poprzez redukcję polygonów, redukcję kolizji modeli oraz zanikania modeli.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji wewnątrz strefy odrodzenia BLU.
  • Gracze nie mogą odtąd zostać uwięzionymi wewnątrz teleportów znajdujących się pod znakiem obok pierwszego punktu kontrolnego.
  • Gracze nie mogą odtąd wejść przez okna do pomieszczenia nad ostatnim punktem kontrolnym zanim 3 punkt nie zostanie zdobyty.
  • Drzwi zamykające się po zdobyciu drugiego punktu kontrolnego mogą odtąd zmiażdżyć graczy.
 • pl_barnblitz
  • Poprawiono budynek w skyboxie nad ostatnim punktem kontrolnym RED.
  • Teleporty budowane na blankach nad pierwszą strefą odrodzenia BLU nie będą odtąd ulegać autodestrukcji.
 • pl_frontier
  • Naprawiono niedziałające prawidłowo po zajęciu drugiego punktu kontrolnego drzwi w strefie odrodzenia.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji wewnątrz stref śmierci.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji wewnątrz drugiej strefy odrodzenia BLU.
  • Gracze RED po wygraniu rundy mogą odtąd wejść do strefy odrodzenia BLU.
 • pl_goldrush
  • Naprawiono nadużycia związane z kolizją obiektów i przenikaniem.
  • Gracze mogą odtąd stawiać konstrukcje wewnątrz garażu pod koniec trzeciego etapu.
  • Gracze nie mogą odtąd blokować wózka przez ścianę.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji w wyjściach ze stref ogrodzenia.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji na dachu budki pod koniec trzeciego etapu.
  • Gracze oraz budowle nie mogą odtąd zostać zabici/zniszczone przez podłogę w górnym pomieszczeniu w pobliżu punktu kontrolnego pierwszego etapu.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji na żerdzi w pierwszej strefie odrodzenia.
  • Poręcze nie kolidują odtąd z pociskami.
 • pl_thundermountain
  • Naprawiono bramę w trzecim etapie, która była widoczna przez sufit.
  • Naprawiono przenikanie w strefie odrodzenia BLU w trzecim etapie.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji na zboczach strefy śmierci w pierwszym etapie.
 • pl_upward
  • Usunięto nadużycie, które umożliwiało uwięzienie drużyny BLU wewnątrz ostatniej strefy odrodzenia.
  • Poprawiono kolizje, które pozwalały na zabicie graczy drużyny BLU wewnątrz pierwszej strefy odrodzenia.
  • Poprawiono zanikanie obiektów w strefie odrodzenia BLU.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji pod kładką na krawędzi ostatniego szybu.
  • Naprawiono nadużycia związane z przenikaniem.
  • Gracze nie mogą odtąd zostać uwięzieni przez teleportację pod schody w pobliżu ostatniego punktu kontrolnego.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji wewnątrz ostatniej strefy odrodzenia RED.
  • Gracze nie mogą odtąd stawiać konstrukcji wewnątrz drzwi stref odrodzenia.
  • Gracze nie mogą odtąd zostać uwięzieni wewnątrz znaku wskazującego punkt kontrolny.
  • Uniemożliwiono drużynie BLU wejście do ostatniej strefy odrodzenia, gdy jest ona neutralna.
  • Poprawiono kolizje i przenikanie.
  • Dopracowano wydajność kolizji.
  • Poręcze nie kolidują odtąd z pociskami.
  • Zmieniono teksturę wewnątrz ostatniej strefy odrodzenia RED.
 • plr_hightower
  • Usunięto nadużycie związane z przenikaniem nad budynkiem na krawędzi zbocza.
 • plr_nightfall
  • Usunięto możliwość wypadnięcia graczy poza mapę.
  • Zredukowano kolizję obiektów.
 • plr_pipeline
  • Naprawiono niewidzialne twarze.
  • Poręcze nie kolidują odtąd z pociskami.
 • tc_hydro
  • Usunięto nadużycie, w którym gracze mogli wyjść poza mapę.
  • Usunięto możliwość wchodzenia na pomnik.

Przedmioty

 • Kryt-o-Cola
  • Usunięto: Otrzymywane obrażenia mini-krytyczne.
  • Dodano: Zwiększono otrzymywane obrażenia o 25%.
 • Wstrzymywacz
  • Dodano 20% bonus do leczenia, gdy aktywny.
  • Dodano 80% podatność na odpychanie, gdy aktywny.
 • Skrzydłowy
  • Dodano 25% bonus do wysokości skoku, gdy aktywny.
 • Dostawa Specjalna (zestaw)
  • Usunięto: +25 maksymalnego zdrowia dla noszącego.
  • Dodano: Pozostawia nagrobek w miejscu śmierci ofiary.
 • Wsparcie Batalionu
  • Dodano dodatkowy, 15% bonus do odporności na ogień działek strażniczych dla wszystkich członków drużyny, gdy aktywny (50% odporności na obrażenia, gdy aktywny)
  • Wściekłość jest odtąd generowana na podstawie zadawanych obrażeń, zamiast otrzymywanych.
 • Bazooka Biedaka
  • Usunięto nadużycie, które pozwalało graczom na trzymanie naładowanej kilkoma rakietami bazuki (anulowanie przeładowania).
  • Rakiety-niewypały usuwają odtąd jedną rakietę z magazynku.
 • Sashimono Straceńca
  • Wściekłość jest odtąd generowana na podstawie zadawanych obrażeń[2]
  • Gracze w zasięgu działania efektu otrzymują (oprócz zdrowia za trafienie) bonus do prędkości.
 • Wyżymaczka Krów 5000
  • Zmniejszono pojemność magazynka (z 5 do 4).
  • Usunięto atrybut -10% do zadawanych obrażeń.
  • Usunięto atrybut o 5% wolniejsze przeładowanie.
  • Dodano brakujący opis "podpala graczy".
  • Nowe efekty cząsteczkowe oraz dźwięki.
 • Plan Ucieczki
  • Po wyciągnięciu oraz przez chwilę po schowaniu gracze zostają naznaczeni śmiercią.
 • Wyrzutnia Wolności
  • Usunięto: O 25% mniejszy magazynek.
  • Dodano: O 25% mniejsze otrzymywane obrażenia.
 • Pierwowzór
  • Eksplozje rakiet używają odtąd odpowiedniego dźwięku.
 • Ekwipunek Pancernego (zestaw)
  • Usunięto: +20% do odporności na ogień działek strażniczych.
  • Dodano: Pozostawia nagrobek w miejscu śmierci ofiary.
 • Flogistynator
  • Naprawiono pasek naładowania "Mmmph", który był zerowany po dotknięciu szafki z zaopatrzeniem.
 • Lewarek
  • Dodano: 15% bonus do szybkości, gdy aktywny.
  • Dodano: O 20% większa podatność na obrażenia z wszystkich źródeł.
 • Wyposażenie Palacza (zestaw)
  • Usunięto: +10% większa prędkość u noszącego.
  • Usunięto: +10% większa podatność na obrażenia u noszącego.
  • Dodano: Pozostawia nagrobek w miejscu śmierci ofiary.
 • Działo Nawalone
  • Odległość od celu nie ma odtąd bezpośredniego wpływu na siłę uderzenia kuli armatniej.
  • Zmniejszono czas przeładowania do jednej sekundy.
  • Dodano: Nowy dźwięk i efekty cząsteczkowe dla tzw. "Double-Donk" (uderzenie przeciwnika kulą armatnią na pół sekundy przed jej wybuchem).
  • Double-Donk zadaje odtąd obrażenia mini-krytyczne.
 • Stek z Bizona
  • Usunięto: Przyjmowane obrażenia są mini-krytycznymi.
  • Dodano: Przyjmowane obrażenia większe od 25%.
 • Jednoręki Bandyta
  • Usunięto błąd, który powodował leczenie przez mini działka, gdy były one konstruowane.
 • Ryzykowny Ratunek
  • Niewielkie zwiększenie zadawanych obrażeń.
  • Zwiększono poziom naprawiania konstrukcji z 50 do 75 na strzał.
 • Krótkie Spięcie
  • Zmniejszono ilość zużytej amunicji, gdy atak zniszczy pocisk.
  • Koszt amunicji zmniejszony do 18 za strzał.
 • Poskramiacz
  • Nieco zmniejszona celność na daleki dystans, gdy działko jest sterowane ręcznie.
  • Tarcza ochronna wyłącza się odtąd po jednej sekundzie od śmierci Inżyniera.
 • Kusza Krzyżowca
  • Zmieniono bełt na dużą strzykawkę.
  • Dodano nowe efekty smugi.
  • Dopracowano animację przeładowania (DPS bez zmian).
  • Usunieto możliwość leczenia graczy, którzy mieli aktywne przedmioty blokujące leczenie.[4]
 • Quick-Fix
  • Dodano 50% nadleczenie.
  • Jeżeli nikt nie jest leczony, Über wpływa na Medyka.
  • Strzelby z odrzutem (Force O' Nature) nie mają odtąd wpływu na graczy będących pod działaniem Überu Quick-Fixa.
 • Zaszczepiacz
  • Über pochłania odtąd całość obrażeń krytycznych wybranego rodzaju, lecz wyczerpuje Übercharge bazujące na ilośći zapobieżonych obrażeń.
 • Dalekosiężny Dżezail
  • Naprawiono ilość początkowego naładowania (-40% zamiast -20%)
  • Maksymalne naładowanie może odtąd wynieść 200%.
 • Wygodnicki Wczasowicz
  • Usunięto ujemny bonus do szybkości.
  • Dodano: Zwiększenie przyjmowanych obrażeń o 20%.
 • Darwińska Tarcza Ochronna
  • Dodano: Zmniejszenie przyjmowanych obrażeń od pocisków o 15%.
  • Dodano: Zwiększenie przyjmowanych obrażeń od eksplozji o 20%.
 • Zestaw Krokostylowy (zestaw)
  • Usunięto odporność na strzały w głowę.
  • Dodano: Pozostawia nagrobek w miejscu śmierci ofiary.
 • Dzwon Zmarłego
  • Po sfingowaniu śmierci, przyjmowane obrażenia skracają czas trwania niewidzialności.
 • L'Etranger
  • Dodano: 40% większy czas trwania niewidzialnosci.
 • Zamrożony Agent
  • Usunięto błąd, który powodował, iż po śmierci Szpiega licznik nie był zerowany.
 • Saharyjski Szpieg (zestaw)
  • Usunięto: Cichszy odgłos wychodzenia z niewidzialności.
  • Usunięto: Dłuższy o 0,5 sek. czas przechodzenia w niewidzialość.
  • Dodano nowe efekty cząsteczkowe podczas drwiny.

Nieudokumentowane zmiany

Uwagi

 1. Bigg Mann on Campus, Cool Cat Cardigan, Greased Lightning, Red Army Robin, Heavy-Weight Champ, Tsarboosh, Glasgow Great Helm, Caffeine Cooler, Half-Pipe Hurdler, Macho Mann, Trash Toter, Dry Gulch Gulp, El Muchacho, Backpack Broiler, Burning Bandana, Soot Suit, Hive Minder, Katyusha, Das Hazmattenhatten, Das Feelinbeterbager, Das Ubersternmann, Das Metalmeatencasen, Pardner's Pompadour, Birdman of Australiacatraz, Cobber Chameleon, Falconer, Graybanns, Black Watch, Tartan Spartan, Gaelic Golf Bag, Borscht Belt, Das Naggenvatcher, Whiskey Bib, Stormin' Norman, Flared Frontiersman, Valley Forge, Compatriot, Caribbean Conqueror, Colonial Clogs, Whirly Warrior, Federal Casemaker, Rebel Rouser, Das Maddendoktor, Bare Necessities, Harmburg, Gaelic Garb, Rogue's Brogues, Shogun's Shoulder Guard, Das Gutenkutteharen, Belgian Detective, Hornblower, Lieutenant Bites, Brawling Buccaneer, Blood Banker, After Dark, Delinquent's Down Vest, Wet Works, Baron von Havenaplane, Das Fantzipantzen, Bolshevik Biker, Pampered Pyro, Virtual Viewfinder, Gabe Glasses, Founding Father
 2. Dodano w aktualizacji z 27 czerwca 2013
 3. Odnosi się również do Ciastka Rybnego
 4. Nie naprawiono
 5. Naprawiono w aktualizacji z 11 lipca 2013

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_photos_mvm_coaltown_event.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_photos_mvm_ghost_town.vtf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_thumb_mvm_coaltown_event.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_thumb_mvm_ghost_town.vtf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/SDL2.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/chromehtml.dll
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxconvert.exe
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/headtrack_oculus.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/mysql_wrapper.dll
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/parsifal.dll
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor.dll
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor_ims.dll
Modified: bin/qc_eyes.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shadercompile.exe
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tier0.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: hl2.exe
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/warp_ps20.vcs
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/warp_ps20b.vcs
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/warp_ps30.vcs
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/warp_vs20.vcs
Modified: hl2/hl2_misc_dir.vpk/shaders/fxc/warp_vs30.vcs
Modified: hl2/hl2_sound_misc_dir.vpk/sound/music/hl2_ambient_1.wav
Added: hl2/hl2_sound_vo_english_dir.vpk/sound/vo/npc/male01/question31.wav
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/metal/metalfence007a.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/metal/metalgate001a.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/metal/metalgrate013a.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/metal/metalgrate014a.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/models/props_c17/gate_door01a.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/models/props_c17/gate_door02a.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/nature/blenddirtmud003a_tooltexture.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/wood/woodwall039a.vtf
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/maps/cp_badlands.bsp
Modified: tf/maps/cp_dustbowl.bsp
Modified: tf/maps/cp_egypt_final.bsp
Modified: tf/maps/cp_gorge.bsp
Modified: tf/maps/cp_granary.bsp
Modified: tf/maps/cp_gravelpit.bsp
Modified: tf/maps/cp_gullywash_final1.bsp
Modified: tf/maps/cp_mountainlab.bsp
Added: tf/maps/cp_process_final.bsp
Added: tf/maps/cp_standin_final.bsp
Modified: tf/maps/cp_steel.bsp
Modified: tf/maps/ctf_2fort.bsp
Modified: tf/maps/ctf_well.bsp
Modified: tf/maps/itemtest.bsp
Modified: tf/maps/koth_king.bsp
Modified: tf/maps/koth_lakeside_final.bsp
Modified: tf/maps/koth_viaduct.bsp
Modified: tf/maps/mvm_bigrock.bsp
Deleted: tf/maps/mvm_coaltown_event.bsp
Added: tf/maps/mvm_ghost_town.bsp
Modified: tf/maps/pl_badwater.bsp
Modified: tf/maps/pl_barnblitz.bsp
Modified: tf/maps/pl_frontier_final.bsp
Modified: tf/maps/pl_goldrush.bsp
Modified: tf/maps/pl_thundermountain.bsp
Modified: tf/maps/pl_upward.bsp
Modified: tf/maps/plr_hightower.bsp
Modified: tf/maps/plr_nightfall_final.bsp
Modified: tf/maps/plr_pipeline.bsp
Modified: tf/maps/tc_hydro.bsp
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/cp_dustbowl.nav
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/cp_egypt_final_l_0.lmp
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/cp_gorge.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/koth_king.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/koth_lakeside_event.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/koth_lakeside_final.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/koth_viaduct.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/mvm_bigrock.nav
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/mvm_coaltown_event.nav
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/mvm_ghost_town.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/pl_badwater.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/pl_barnblitz.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/pl_goldrush.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/pl_thundermountain.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/pl_upward.nav
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_photos_mvm_coaltown_event.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_thumb_mvm_coaltown_event.vmt
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/pyro.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/pyro.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/pyro.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/pyro.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/pyro.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/scout.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/scout.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/scout.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/scout.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/scout.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/hwm/scout.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/desert_marauder.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/desert_marauder.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/desert_marauder.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/desert_marauder.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/desert_marauder.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/pyro.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bonesaw/c_bonesaw_medic_animations.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bonesaw/c_medic_animations.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_liberty_launcher/c_liberty_launcher.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_liberty_launcher/c_liberty_launcher.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_liberty_launcher/c_liberty_launcher.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_liberty_launcher/c_liberty_launcher.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_liberty_launcher/c_liberty_launcher.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_liberty_launcher/c_liberty_launcher.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_market_gardener/c_market_gardener.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_market_gardener/c_market_gardener.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_market_gardener/c_market_gardener.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_market_gardener/c_market_gardener.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_market_gardener/c_market_gardener.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_market_gardener/c_market_gardener.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_medic_arms.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_medic_arms.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_medic_arms.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_medic_arms.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_medic_arms.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter_p.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter_p.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter_p.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter_p.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter_p.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_reserve_shooter/c_reserve_shooter_p.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/class_fx.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/class_fx_dx80.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/crit.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/drg_cowmangler.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/items_demo.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/mvm.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/rockettrail.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/rockettrail_dx80.pcf
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/rockettrail_dx90_slow.pcf
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/resource/ui/econ/confirmcollectdialog.res
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/scripts/population/mvm_coaltown_event.pop
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/player/crit_received1.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/player/crit_received2.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/player/crit_received3.wav
Added: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/player/doubledonk.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_explosion_charge_01.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_explosion_charge_02.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_explosion_charge_03.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_explosion_normal_01.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_explosion_normal_02.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_explosion_normal_03.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_main_shot.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_over_charge.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/weapons/cow_mangler_reload_final.wav
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/claimcheck.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/claimcheck_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_filter_process.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_filter_process_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_filter_standin.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_filter_standin_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_coldfront_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_collection_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_egypt_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_fastlane_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_freight_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_frontier_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_gullywash_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_harvest_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_hoodoo_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_junction_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_kongking_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_lakeside_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_manor_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_mountainlab_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_nightfall_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_offblast_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_process.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_process_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_process_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_process_large_single.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_standin.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_standin_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_standin_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_standin_large_single.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_steel_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_turbine_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_watchtower_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/stamp_yukon_detail.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_01.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_01_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_02.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_02_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_03.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_03_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_04.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_04_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_05.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_05_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_06.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_06_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_07.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_07_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_08.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_08_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/crate_summer_cooler_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/gift_wrapped_summer_key.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/gift_wrapped_summer_key_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_01.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_01_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_02.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_02_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_03.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_03_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_04.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_04_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_05.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_05_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_06.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_06_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_07.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_07_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_08.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_08_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/key_summer_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/pile_of_summer_keys.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/crafting/pile_of_summer_keys_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/concrete/concretewall003d.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/concrete/concretewall003e.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/concrete/concretewall003f.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/cp_standin/a_blue_sign.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/cp_standin/a_red_sign.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/cp_standin/b_blue_sign.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/cp_standin/b_red_sign.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/cp_standin/c_blue_sign.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/cp_standin/c_red_sign.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/doubledonk.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/healingtrail.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/red_dx8.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/soldier_buff_defense_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/soldier_buff_defense_red.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/soldier_buff_healonhit_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/soldier_buff_healonhit_red.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/soldier_buff_offense_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/soldier_buff_offense_red.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/effects/yellow_dx8.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_gameplay/tombstone_crocostyle.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_gameplay/tombstone_gasjockey.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_gameplay/tombstone_specialdelivery.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_gameplay/tombstone_tankbuster.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_spytech/tv001.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/weapons/c_items/c_etool.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/weapons/c_items/c_liberty.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_macho_mann_glasses/jul13_macho_mann_glasses_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_se_headset/jul13_se_headset_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/jul13_sweet_shades/jul13_sweet_shades_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_blam_o_shanter/jul13_blam_o_shanter_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_gaelic_garb/jul13_gaelic_garb_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_gallant_gael/jul13_gallant_gael_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_pillagers_barrel/jul13_pillagers_barrel_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_scotsmans_golfbag/jul13_scotsmans_golfbag_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_stormn_normn/jul13_stormn_normn_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/jul13_trojan_helmet/jul13_trojan_helmet_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_hair/jul13_king_hair_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_king_pants/jul13_king_pants_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_scrap_reserve/jul13_scrap_reserve_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/jul13_thirst_quencher/jul13_thirst_quencher_phongexponent.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bagdolier/jul13_bagdolier_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_bear_necessitys/jul13_bear_necessitys_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_border_armor/jul13_border_armor_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_heavy_weight_belt/jul13_heavy_weight_belt_phongexponent.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_honchos_heavy_reader/jul13_honchos_heavy_reader_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_katyusha/jul13_katyusha_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_red_army_robin/jul13_red_army_robin_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/jul13_unfamiliar_tarboosh/jul13_unfamiliar_tarboosh_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_bro_plate/jul13_bro_plate_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_class_act/jul13_class_act_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_emergency_supplies/jul13_emergency_supplies_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_heavy_defender/jul13_heavy_defender_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_madmans_mop/jul13_madmans_mop_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_montys_menace/jul13_montys_menace_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_positive_pressure_veil/jul13_positive_pressure_veil_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_secret_state_surgeon/jul13_secret_state_surgeon_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/jul13_uncivil_servant/jul13_uncivil_servant_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_bee_keeper/jul13_bee_keeper_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_el_muchacho/jul13_el_muchacho_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_furious_fryup/jul13_furious_fryup_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_hot_rag/jul13_hot_rag_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_pyro_towel/jul13_pyro_towel_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/jul13_soot_suit/jul13_soot_suit_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_greased_lightning/jul13_greased_lightning_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_koolboy/jul13_koolboy_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_varsity/jul13_scout_varsity_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_scout_vestjacket/jul13_scout_vestjacket_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_skater_boy/jul13_skater_boy_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/jul13_the_cunningmann/jul13_the_cunningmann_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_bushmans_blazer/jul13_bushmans_blazer_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_cameleon/jul13_cameleon_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_falconer_punch/jul13_falconer_punch_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/jul13_sniper_souwester/jul13_sniper_souwester_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_colonial_clogs/jul13_colonial_clogs_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_dandy_yankee/jul13_dandy_yankee_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_gangplank_garment/jul13_gangplank_garment_phongexponent.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_generals_attire/jul13_generals_attire_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_helicopter_helmet/jul13_helicopter_helmet_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_lt_bites/jul13_lt_bites_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_ol_jack/jul13_ol_jack_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_shoguns_guard/jul13_shoguns_guard_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_eagle/jul13_soldier_eagle_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_soldier_fedora/jul13_soldier_fedora_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_caribbean_conqueror/jul13_the_caribbean_conqueror_phongexponent.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/jul13_the_presidential/jul13_the_presidential_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_blood_banker/jul13_blood_banker_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_classy_royale/jul13_classy_royale_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_double_clue/jul13_double_clue_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_harmburg/jul13_harmburg_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/jul13_rogues_brogues/jul13_rogues_brogues_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_photos_cp_process_final.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_photos_cp_standin_final.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_thumb_cp_process_final.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/maps/menu_thumb_cp_standin_final.vtf