Herre På Täppan

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Since their discovery in 1895, hills have fascinated kings.
Klasslösa Uppdateringen

Herre På Täppan är likt Arena. Herre På Täppan fokuserar på en enda Kontrollpunkt i mitten utav kartan, vilken är neutral och låst i början utav omgången. Lagen måste ta sig till Kontrollpunkten och erövra den då den blir tillgänglig. När en punkt väl är erövrad av ett lag, kommer deras lagklocka påbörja en tre minuters nedräkning. Om fiendelaget lyckas erövra deras punkt kommer deras klocka börja räkna ned medan det andra lagets klocka stannar tills det återerövrar punkten. Laget vinner när de har ägt kontrollpunkten och de tre minuterna har gått ut. Om ett lags tid når noll medan det motsatta laget håller på att erövra punkten i mitten, kommer Övertid att inträffa; det första laget måste då beskydda punkten från att erövras (eller återerövra den om den blir tagen) för att vinna.

Strategi

Huvudartikel: Community King of the Hill Strategy/sv

Herre På Täppankartor

Herre På Täppankartor har prefixet koth_; gemenskapsgjorda kartor identifieras med kursiv font.

Namn Bild Fil namn
Harvest KOTH Harvest Farmhouse.PNG koth_harvest_final
Harvest Event Koth harvest event bluspawn.jpg koth_harvest_event
Lakeside Koth lakeside.jpg koth_lakeside_final
Nucleus
(Herre På Täppan)
Nucleus.PNG koth_nucleus
Sawmill
(Herre På Täppan)
Environmental death Saw Blades.png koth_sawmill
Viaduct Viaduct 01.jpg koth_viaduct
Badlands Badlands2.png koth_badlands