Kontrollpunkter (Spelläge)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
cp_dustbowl
This point ain't gonna cap itself! Get over here!
Teknikern
Denna artikeln handlar om spelläget. För det fysiska objektivet, se Kontrollpunkter (objektiv).

Kontrollpunkter (CP) är den "huvudsakliga" speltypen i Team Fortress 2, bestående av 4 av de ursprungliga 6 kartorna. Spelet kretsar runt erövring och försvar av olika Kontrollpunkter.

Spelsätt

Attack

Kontrollpunkter erövras genom att stå på dem. Hastigheten som punkten erövras i beror på hur många spelare från det erövrande laget som står på dem: två BLU spelare kommer att erövra en RED kontrollpunkt snabbare än vad en BLU skulle gjort. Spanare räknas som två spelare och även Soldater och Demomen som bär på Ägaren kommer att räknas som två spelare. Det finns en begränsning för hur snabbt en kontrollpunkt kan erövras (se Kontrollpunktstiming).

Försvar

Om spelare från båda lagen är på samma, upplåsta punkt, kommer den punkten att vara omtvistad, vilket betyder att inga framsteg mot erövring av ett lag ändras. När spelare från det attackerande laget avlägsnats från punkten kommer deras framsteg att förloras gradvis, inte omedelbart.

Vända punkter

När en kontrollpunkt är neutral och båda lagen försöker att erövra den, kan man vända dem. Om ett lag börjar att erövra en neutral punkt men misslyckas och erövringen avbryts, måste det andra laget först "vända" det fientliga lagets erövring innan de själva kan börja ta över kontrollpunkten.

Begränsningar

  • Förklädda Spioner kan inte blockera en erövring om de är förklädda till en klass från det erövrande lagen och kan inte erövra en punkt om det är förklädda till någon ur fiendelaget.
  • Dolda Spioner kan inte försvara eller erövra kontrollpunkter.
  • ÜberLaddade spelare kan inte erövra kontrollpunkter, men de kan blockera fiendens erövringar.
  • Spanare under effekten av Bonk! Atomic Punch kan varken blockera fiendens erövring eller erövra deras kontrollpunkter.

Spellägen

Huvudartikel: List of game modes/sv
cp_yukon

Standard Kontrollpunkt

Standard Kontrollpunkt, även känt som Linjär eller Symmetriska Kontrollpunkter, kartor spelas symmetriskt. Båda lagen startar med två kontrollpunkter var och en central punkt som inte ägs av något lag. Laget som erövrar alla kontrollpunkter vinner. I standard Kontrollpunktkastror måste kontrollpunkter erövras i en oavbruten linje (därför det "linjära" i Linjära Kontrollpunkter). I början av en runda är båda lagens kontrollpunkter låsta medan centrumpunkten är upplåst och kan erövras. När ett lag har tagit centrumpunkten kan motståndarens närmsta kontrollpunkt att låsas upp och kan erövras. Därifrån kan inte fler än tvår kontrollpunkter vara upplåsta samtidigt; om man tar en punkt låses punkten bakom den och låser upp punkten framför, om en sådan finns. Kontrollpunkter som är nära ett lags återskapningsområde erövras mycket snabbare av fiendelaget. Standard Kontrollpunktkartor kommer att inleda Sudden Death (eller Dödläge) om inget lag erövrar alla kontrollpunkterna innan tiden går ut. Om tiden går ut medan en erövring pågår kommer matchen gå in på Övertid, vilket tillåter spelet att förlängas om erövringen lyckas.

Attack/Försvar

Attack/försvar, även känt som Asymmetriska Kontrollpunkter, kartor spelas asymmetriskt med BLU som attackerare och RED som försvarare. RED börjar med alla kontrollpunkter i deras kontroll och BLU vinner om de lyckas erövra alla punkter. Kontrollpunkter kan endast erövras i en viss ordning (fast vissa kartor, som Gravel Pit och Steel, kan göra undantag). RED vinner om de hindrar BLU från att erövra alla kontrollpunkter innan tiden går ut. Punkter erövrade av BLU är oftast låsta och kan inte erövras tillbaka och BLU lägger även till tid till klockan varje gång de erövrar en punkt.

Attack/Försvar kartor finns i varierande stilar:

Stil Beskrivning Exempel
Linjär singelstadie BLU must capture all control points in a set order. Gorge, Mountain Lab, Mann Manor
Linjär multistadie BLU måste erövra en rad kontrollpunkter i ordning för att avancera till nästa stadie. Man måste lyckas att nå till sista stadiet för att kunna vinna. Om BLU misslyckas att vinna ett stadie kommer kartan att återställas till stadie 1 och lagen byts. Dustbowl, Egypt
Pyramidstil BLU måste erövra tre kontrollpunkter. De första två kan erövras i vilken ordning som helst och när dessa har erövrats kommer den slutgiltiga kontrollpunkten att låsas upp. Gravel Pit, Junction
Centraliserad stil BLUs mål är att erövra den centrala kontrollpunkten. Det finns ett par andra punkter tillgängliga, vilka kan erövras en åt gången i ordning. Om man erövrar dessa kontrollpunkter blir det mycket enklare för laget att erövra den sista kontrollpunkten. Steel
Medeltida stil Likt principen i pyramidstilen, med skillnaden att man måste erövra den sista punkten inom en viss tid då den låses upp; annars kommer den sista punkten att låsas igen och de inledande kontrollpunkterna återkommer till REDs ägo. Tid belönas inte vid en erövring av de inledande punkterna. DeGroot Keep

Strategi

Huvudartikel: Community Control Point strategy/sv

Kartor

Se även: List of maps/sv

Kontrollpunktkartor har prefixet cp_; gemenskapsgjorda kartor identifieras med kursiv font.

Standard Kontrollpunkt

Namn Bild Fil namn
5Gorge 5gorge1.png cp_5gorge
Badlands Badlands2.png cp_badlands
Coldfront Coldfront5.png cp_coldfront
Fastlane Fastlane1.png cp_fastlane
Freight Freight1.png cp_freight_final1
Granary TF2 Granary Map.jpg cp_granary
Well TF2 Well Map.jpg cp_well
Yukon CP Yukon overview.png cp_yukon_final

Attack/Försvar

Namn Bild Fil namn
DeGroot Keep Degroot Keep Castle.png cp_degrootkeep
Dustbowl TF2 Dustbowl Map.jpg cp_dustbowl
Egypt Egypt 01.jpg cp_egypt_final
Gorge Cp gorge.jpg cp_gorge
Gravel Pit Tf2 gravelpit.jpg cp_gravelpit
Junction Junct 01.jpg cp_junction_final
Mann Manor Mannmanor cp 01.png cp_manor_event
Mountain Lab Art Pass Winner 3DNJ.jpg cp_mountainlab
Steel Steel Main.png cp_steel

Uppdateringshistorik

April 29, 2008 Patch (Gold Rush Uppdateringen)

  • Lade till ett Stoppursläge till Turneringsläget som automatiskt används på Attack/Försvar kartor.
  • Spioner förklädda till sitt eget lag kan nu erövra kontrollpunkter.
  • Fixade en ovanlig klientkrasch vid nivåbyte under en erövring av en kontrollpunkt.

Se även

  • Territoriell Kontroll, ett spelläge med dynamiska standard kontrollpunkter som ändras beroende på vilket lag som vinner varje runda.
  • Arena, ett spelläge som använder sig av en kontrollpunkt som ett sekundärt mål.