Mannskraft Spelläge

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


He-hey! I'm flying!
Spanaren som använder sig utav Änterhaken

Mannskraft är ett spelläge som ursprungligen visades med Smissmas 2014 uppdateringen i Mann Co. Beta programmet. Det blev officiellt släppt som ett fullständigt spelläge med Scream Fortress VII uppdateringen. Mannskraft är en modifierad version av Erövra Flaggan spelläget.

Spelstil

Vid start av en Mannskraft match, kommer spelaren bli uppmanad att utrusta sig med Änterhaken. Änterhaken tillåter spelare att hålla fast sig till yttor men också att snabbt förflytta sig genom kartor. Spelaren färdas i en rak-linje till punkten där Änterhaken har fäst sig, och spelare kan inte använda deras vapen medans Änterhaken används. Spioner kan använda deras Änterhake medans de är döljda eller förklädda, och deras hakes rep kommer vara samma färg som deras förklädnad. Genom att hoppa medans man dras av Änterhaken, blir spelarens uppåt hastighet ökad, som boostar spelaren framåt och tillåter för enklare manövring till vertikal terräng. Tung Artilliristen och flag-bärare är dock undantag till denna förmåga.

För att klara målet av kartorna, måste spelaren erövra Informationen 10 gånger, till skillnad från det vanliga 3 gånger på vanliga CTF matcher. För att erövra fiende lagets Information, måste ditt lags Information vara obestridd och vara på dess startpunkt. Till skillnad från vanlig Erövra Flaggan, blir timern som visas över den tappade Informationen inte återställd om den plockas upp igen, vilket gör det svårare att erövra Informationen. Tilläggsvis, om en Informations bärare inte har någon uppgradering, kommer de få en hälsa regenerering likvärdig till 0,1x av klass standard hälsa regeneration. Flaggor blir giftiga och markera bäraren för död 90 sekunder efter att den har blivit stulen. Om båda lags flaggor är stulna och giftiga, kommer dem återvända nästa gång dem tappas. I motsats till ett vanligt Erövra Flaggan spel, om informationen erövras belönas spelaren med 10 poäng på poänglistan, istället för den vanliga mängden poäng som är 2, och laget som erövrar Informationen får inte någon 10 sekunder kritisk skade-boost. Flaggbärare får deras änterhakes rörlighetshastighet reducerad. Fartminskningen är högre med en uppgradering och mindre för Spanare och spelare som använder Agility uppgraderingen.

Återupplivnings timern är förkortad med ungefär 4 sekunder vid död från en annan spelare. Återupplivnings timern är 0 sekunder om spelaren dör av något annat än en spelare (självmord). Spelare ges också cirka 10 sekunder av odödlighet efter att de har återupplivats.

Om en spelare inte har en uppgradering utrustad, kommer de se uppgraderade fiende spelare glöda om de är under 30% av deras maximala hälsa. Det finns ingen gräns på avståndet av denna glöd, så länge spelaren upprätthåller tydlig siktlinje av fienden.

Alla närkampsvapen gör 30% extra skada, om attacken inte är mini-kritiskt eller helt kritiskt. Demomän som utrustar sig med en sköld ges inte denna bonus. Ytterligare, sköldladdnings mätarens passiva uppfyllning är minskad, och minskningen är större om spelaren har en uppgradering. Föremål och handlingar som lägger till laddning till sköld mätaren lägger till mindre när en uppgradering är buren. Sjukvårdare har en reducerad helnings takt av 75% om han eller hans "patient"(mål) har en uppgradering, och 50% helnings takt om bägge två bär en uppgradering. Mål med uppgraderingar kan inte bli överhelade. ÜberChargesågen ger 10%ÜberCharge istället för den vanliga 25%, och endast 5% om Sjukvårdaren bär en uppgradering. Ingenjörens byggnader utlöser sig mycket fortare, och Spanare tar ingen Fall skada. Bataljonens Förstärkning tar 1500 skada för att fyllas istället för den vanliga 600.

Om en spelares antal dödade är väldigt hög jämfört med andra spelare i matchen, kommer spelaren att gå in i ett dominant läge för en kort stund. Under denna tid, kommer spelaren bli markerad för död om en uppgradering bärs, och deras uppgradering blir också mindre effektiv.

Slumpmässiga kritiska träffar och dominationer är inaktiverade.

Uppgraderingar

I Mannskraft, kan spelaren plocka upp många olika uppgraderingar som finns runtom kartan. När en uppgraderad spelare dör, kommer uppgraderingen tappas i fiende lagets färg. Neutrala uppgraderingar kan plockas upp av alla lag, medans lagfärgade kan endast bli upplockade av laget som färgen matchar eller Spioner som är förklädda (dock kan Spioner inte plocka upp fienders "Hämnd"). I Vanligt Spelläge, finns det endast en version av varje uppgradering tillgängligt (med varje lags "Hämnd" som undantag). Om en uppgradering inte plockas upp i tid, kommer den försvinna och återkomma någon annanstans. Lagfärgade uppgraderingar kommer försöka komma upp i lagets egna bas, eller så nära som möjligt. Neutrala uppgraderingar finns på slumpmässiga platser.

Dem nuvarande uppgraderingarna är:

Neutralt Lag Lag RED Lag BLU Typ Användning Användning vid domination Ikon
Mannpower Powerup Strength.png Mannpower Powerup Strength RED.png Mannpower Powerup Strength BLU.png Styrka Dubbel skada för alla vapen (ignorerar 30% bonus attack för närkampsvapen);
Immun mot skade avtagning på distans;
Påverkar inte attacker som är kritiska, men påverkar sådana som är mini-kritiska.
Skade bonus för alla vapen reducerad till 1,4x. Mannpower Mode Powerup Strength Icon.png
Mannpower Powerup Resistance.png Mannpower Powerup Resistance RED.png Mannpower Powerup Resistance BLU.png Resistans Reducerar inkommande skada med 50%;
Immun mot Pest;
Immun mot Reflektera;
Blockerar rygghugg.
Inkommande skada reducering minskad till 35%. Mannpower Mode Powerup Resistance Icon.png
Mannpower Powerup Vampire.png Mannpower Powerup Vampire RED.png Mannpower Powerup Vampire BLU.png Vampyr All skada gjord returneras som hälsa;
Överhelnings hälsa avtar drastiskt;
Eldkastare och Miniguns returnerar ~0.558x till hälsa; Närkampsvapen attacker returnerar 1,25x till hälsa;
25% skaderesistans;
Max hälsa ökat med 80;
Immun mot Reflektera;
Raketkastare (exkluderar Cow Mangler 5000) och granatkastare har 1,5x magasin storlek, avrundat ner. (Luftangreppet bonus magasin storlek tilläggs efteråt).
Inkommande skada reduktionen är borttagen;
Sprängvapens magasin bonus är borttagen.
Mannpower Mode Powerup Vampire Icon.png
Mannpower Powerup Reflect.png Mannpower Powerup Reflect RED.png Mannpower Powerup Reflect BLU.png Reflektera 80% av skada tagen är reflekterad tillbaka mot attackeraren (men skada reflekterad på detta vis kan inte döda attackeraren);
Max hälsa ökat till 400;
100% av mottagen Vaktgevärs skada är reflekterad tillbaka mot Vaktgeväret;
Tillbakaknuffs kraft på spelare som skadar uppgraderings bäraren.
Max hälsa reducerad till 320;
Reflekterad skada reducerad till 50%.
Mannpower Mode Powerup Reflect Icon.png
Mannpower Powerup Haste.png Mannpower Powerup Haste RED.png Mannpower Powerup Haste BLU.png Hast 2x Avfyrnings hastighet;
4x Omladdnings hastighet;
2x Luftstöt avfyrnings redohet;
5x Signalpistol, Detonator och Svedskottet avfyrnings redohet;
2x Människosmältaren avfyrnings redohet;
2.5x Jägaren avfyrnings redohet;
Dubbelt magasin storlek och maximal mängd ammunition;
Rörlighets hastighet ökat med 30%;
Klisterbomber beväpnas 2x snabbare;
2x Übercharge ökning och helnings takt;
Krypskyttegevär har 2x insiktnings hastighet och 3x uppladdningshastighet;
Påverkar inte något utav Pyros primär vapen.
Vapen avfyrningstakt ökning minskad till 1,5x;
Vapen omladdningshastighet ökning minskad till dubbelt.
Mannpower Mode Powerup Haste Icon.png
Mannpower Powerup Regeneration.png Mannpower Powerup Regeneration RED.png Mannpower Powerup Regeneration BLU.png Regenerera Ammunition och metall blir helt påfyllt varje 5 sekunder;
Hälsa är regenererad på en takt likvärdig till klass standard helning regeneration.
Hälsa regenerering är 70% av normal takt. Mannpower Mode Powerup Regeneration Icon.png
Mannpower Powerup Precision.png Mannpower Powerup Precision RED.png Mannpower Powerup Precision BLU.png Precision Kulspridning minskad med 90%;
Immun mot avståndsskada avtag;;
Krypskyttegevär har 2x insiktningshastighet och 3x uppladdningshastighet, och gör 2x mer skada;
Raket och granat färdhastighet ökat med 250%;
Explosionsvapen magasin storlek ökat med 50%;
Explosiva projektiler har nu ingen radie skada avtag;
Immun mot självriktad explosions skada.
Krypskytte insiktningshastighet minskad till 1.5x;
Krypskytte uppladdningshastighet minskad till 2x;
Krypskyttegevär skada ökning minskad till 1,5x;
Explosionsvapen radie avtag är normal;
Ingen explosionsvapen magasin storlek ökning.
Mannpower Mode Powerup Precision Icon.png
Mannpower Powerup Agility.png Mannpower Powerup Agility RED.png Mannpower Powerup Agility BLU.png Agility Rörlighetshastighet ökad med 50%;
Änkerhake hastighets ökning;
Hopp-höjd ökat med 80%;
Immun mot fall-skada;
Omedelbar vapen byte;
Reducerad änkerhake hastighet bonus när man bär Information.
Inga ändringar när man dominerar. Mannpower Mode Powerup Agility Icon.png
Mannpower Powerup Knockout.png Mannpower Powerup Knockout RED.png Mannpower Powerup Knockout BLU.png Knockout Begränsar bäraren till att endast använda närkampsvapen och Änkerhake;
Max hälsa ökat beroende på klass:
•Spanare, Ingenjör, Krypskytt, Spion: 175
•Soldat, Sjukvårdare: 150
•Pyro, Tung Artillirist: 125
•Demoman: 150
•Demoman med sköld utrustad: 30
•Demoman med Ögländaren eller Halv Zatoichi, med eller utan sköld: 20
Immun mot luftstötar och skada tillbakaknuffar; Närkampsvapen gör 190% av vanlig skada och knuffar bort offret med våld;
Närkamps träffar tvingar motståndaren att tappa sin uppgradering eller flagga om de bär en;
4X närkampsskada mot byggnader;
Hämtar hälsapaket utan att ta bort hälsa bonusen;
-80% Sköld laddning påfyllnings takt, inkluderar laddning tjänat från svärd, Vindvändaren, och Ali Babas Lilla Stövlar.
Närkampsskada ökning minskad til 1,4x. Mannpower Mode Powerup Knockout Icon.png
Mannpower Powerup King.png Mannpower Powerup King RED.png Mannpower Powerup King BLU.png King Max hälsa ökat med 100;
Avfyrning och omladdningshastighet ökat med ~16.7%;
Krypskyttegevär har 1,5x insiktnings och laddningshastighet;
50% ökning i Ubercharge intjäning och helningshastighet;
Hälsa regenereras i en takt likvärdig till 0,3x av klass standard hälsa regenerering;
Alla effekter förutom max hälsa ökning är delade av närvarande lagkamrater, dock är regenererings buffen endast applicerad på lagkamrater och fiende Spioner som också har uppgraderingar.
Max hälsa ökning minskad till 20. Mannpower Mode Powerup King Icon.png
Mannpower Powerup Plague.png Mannpower Powerup Plague RED.png Mannpower Powerup Plague BLU.png Pest Ökad hälsopakets insamlings radie;
Beröring av en fiende ger de och och deras närvarande lagkamrater pesten;
Pest offer blöder till döds på 10 sekunder om de inte plockar upp ett hälsopaket eller använder en återförsörjnings kabinett;
Pest blockerar Kung uppgraderingens hälsa regenerering och lag buff;
50% skada resistans mot Pest offer.
Skada resistans till infekterad spelare minskad till 20%. Mannpower Mode Powerup Plague Icon.png
Mannpower Powerup Supernova.png Mannpower Powerup Supernova RED.png Mannpower Powerup Supernova BLU.png Supernova Urladda din supernova attack (änterhake sekundär eldgivning) för att temporärt bedöva närvarande fiender;
Kräver full uppgraderings mätare;
Uppgradering mätare fylls över tid och skada gjord;
Bedövade fiender tappar Informationen och deras uppgradering blir knuffad bort ifrån Supernova attacken;
Uppgraderingar tappade på detta vis är färgade i Supernova användarens färg;
När den blir avlöst, kommer Supernova uppgraderingen försvinna och återskapas någon annanstans;
När uppgraderings mätaren är full, kommer fiender glöda om det är inom synhåll, inkluderar även förklädda Spioner.
Inga ändringar när man dominerar. Mannpower Mode Powerup Supernova Icon.png
Mannpower Powerup Critical Hit.png Mannpower Powerup Critical Hit RED.png Mannpower Powerup Critical Hit BLU.png Hämnd Temporär full-kritisk kraft för 30 sekunder;
Temporär 2x skada mot byggnader i 30 sekunder;
Aktiveras och blir tillgänglig när matchen är väldigt obalanserad.
Inga ändringar när man dominerar.

Obalans detektion

När en Mannskraft karta laddas, ges lag RED och BLU en osynlig poäng räknare som automatiskt är satt till noll. För varje spelare som spelaren dödar med en uppgradering, lägger servern till ett poäng till det lagets räknare. Om skillnaden mellan lag RED och BLUs poäng är större eller lika med 24, blir kartan tilltalad att köra Obalans åtgärder. Detta involverar att Hämnd uppgraderingen aktiveras framför det förlorande lagets startrum, och/eller byta två spelare mellan lagen beroende på deras skicklighets nivå. Obalans detektion och obalans åtgärder är orelaterade till dominans statusen.

Dominans status

I och med Oktober 1, 2020 Patch, finns det en ny funktion som kallas Dominans status. Denna funktion blev implementerad för att förhindra spelare från att gå på väldigt höga mördarserier -- en vanlig förekomst inom Mannskraft. Inom 5 minuters intervaller, testar servern för att se om några spelare är applicerbara för att ges Dominans status. När ett nummer av mord en spelare gör inom dessa 5 minuter överstiger 3x serverns median, kommer spelaren ges Dominans statusen. Dominans status kvarstår i 10 minuter. Under effekterna av Dominans status, är spelare markerade för död medans de har en uppgradering utrustad, och deras utrustad uppgraderingar blir försämrade. En spelare som går in i dominans status är indikerad till fiende laget genom ett meddelande som säger "En fiende spelare dominerar matchen. Spelfältet har blivit utjämnat till din fördel." i chatten.

Hälsa regenerering

Källor av hälsa regenerering unika till Mannskraft använder en unik helning mekanism som skalas i hastighet beroende på klassen som helas. Hälsa regenereras varje 0,25 sekunder och det gröna hälsa-siffran visad är exakt hälften av hälsan tillagd. Den vanliga helnings takten för varje klass är som följande:

Klass HP/s
Leaderboard class scout.png Leaderboard class spy.png 128
Leaderboard class engineer.png Leaderboard class sniper.png 112
Leaderboard class pyro.png Leaderboard class demoman.png Leaderboard class medic.png 96
Leaderboard class soldier.png 80
Leaderboard class heavy.png 64

Strategi

Huvudartikel: Gemenskapsstrategi för Mannskraft

Kartor

Huvudartikel: Lista över kartor

Mannskraft har fyra kompatibla kartor och har inga specifika prefix.

Namn Bild Filnamn
Foundry Ctf foundry.jpg ctf_foundry
Gorge Ctf gorge.jpg ctf_gorge
Hellfire Ctf hellfire.jpg ctf_hellfire
Thundermountain Ctf thundermountain.jpg ctf_thundermountain

Uppdateringshistorik

December 22, 2014 Patch (Smissmas 2014)
 • Mannskraft lades till i spelet.

December 23, 2014 Patch

 • Fixade förklädda Spioner från att använda fel färg på änterhaken.
 • Fixade änterhaken från att fortfarande vara fäst till spelare efter de dör och återlivas.
 • Fixade Regenererings uppgraderingen från att förhindra spelare att plocka upp hälsapaket och ammunitionpaket.
 • Fixade Resistans uppgraderings skölden att dras för Spioner när de är döljda.
 • Fixade Resistans uppgraderings skölden från att använda fel färg för förklädda Spioner.
 • Fixade att inte kunna se uppgraderings ikoner för förklädda Spioner.
 • Uppdaterade ctf_gorge för att fixa belysnings problem.
 • Uppdaterade ctf_foundry för att fixa belysnings problem och förhindra spelare från att komma utanför det spelbara området på kartan.
 • När hud_fastswitch är inaktiverat, nedtryckning av HANDLING knappen kommer välja änterhaken i vapenurvals menyn.

Januari 7, 2015 Patch

 • Fixade att inte alltid kunna utrusta sig med änterhaken.
 • Fixade att byta mellan änterhake från ett vapen som förhindrar byte.
 • Fixade änterhaken från att fästa sig till döda spelare eller spelare som inte längre finns.
 • Uppdaterade Vampyr uppgraderingen till att ge hälsa för skada gjord av Sapper.
 • Ökade återupplivning odödlighets tiden från 6 sekunder till 8 sekunder.
 • Lade till fiende laget func_nobuild volymer till erövrings zonerna på ctf_foundry och ctf_gorge för att förhindra kampning med Vaktgevär vid startrum.
 • Uppdaterade ctf_gorge.
  • Fixade spelare från att kunna ta sig utanför kartan.
  • Öppnade tillgång till det platta taket vid erövrings området.

Januari 27, 2015 Patch

 • Fixade en bugg relaterad till ikoner över huvudet från att försvinna (Uppgraderingar).
 • Ny temporär uppgradering - Uber. Återkommer vid 1/3 av hastigheten av kritiska uppgraderingen.
 • Fixade några buggar som gjorde att uppgraderingar slutade återskapas.
 • Fixade HANDLING knappen från att bete sig annorlunda beroende på inställningen för hud_fastswitch.
 • Uppgraderings ändringar:
  • Vampyr: Eldkastare och Minigun returnerar 80% av skada tillbaka som hälsa istället för 100%.
  • Warlock: Lade till 25% skada resistans. 100% av vaktgevärs skada är nu reflekterad tillbaka mot vaktgeväret.
  • Vampyr och Warlock max hälsa max health buffar är nu additiva (+80hp och +100hp) istället för multiplikativa (x1,4 och x1,5).
  • Hast: Klisterbomber armerings tid är reducerad.
  • Precision och Hast: Krypskyttegevär har nu snabbare skada ökning och insiktning efter avfyrat skott.
  • Precision: Krypskyttegevär har nu dubbel skada. Ökat sprängvapens magasin storlek med 50%.
 • Poäng Support
  • Erövra flagga: +20 poäng.
  • Returnera lag flagga: +4 poäng.
  • Döda en fiende som bär en uppgradering: +1 poäng.
 • Flagg mekanismer
  • Erövrade flaggor tar nu 12 sekunder att återkomma från marken så det inte kan bli stulna direkt.

Februari 11, 2015 Patch #1

 • Fixade bugg som ibland gjorde att två Informations väskor att skapas.
 • Minskat eröverings trigger storleken till att matcha erövrings zonen på CTF_Gorge.
 • Uppgradering ändringar:
  • Hast: Dubblar Hälsovapen ubercharge uppladdningshastighet.
  • Vampyr: Reducerad hälsa tagen när man använder Eldkastare eller Minigun.

Februari 18, 2015 Patch

 • Warlock: Fixade reflekterad skada även om man är odödlig.
 • Lade till en 0,2 sekunders fördröjning mellan att släppa och avfyra änterhaken igen.

Mars 12, 2015 Patch

 • Fixade dedikerade serverar från att krascha av Soldater med Manstövlar när de landar på en spelare med Warlock uppgraderingen.
 • Lade till en ny karta ctf_thundermountain.
 • Lade till ny uppgradering: Knockout.
  • Begränsar bäraren till närkamp och änterhake bara.
  • Max hälsa ökat med 150.
  • Immun mot luftstötar och skada knuffar.
  • Närkampsvapen är alltid kritiska och knuffar bort offret med våld.
  • Närkampsträffar tvingar offret till att tappa sin uppgradering och informationsväska om de bär en.
  • 4X närkampsskada mot byggnader.
 • Änterhake ändringar.
  • Lade till hake hopp- tryck på hopp knappen medans du dras in för att lossa dig och hoppa extra långt (jump velocity convar "tf_grapplinghook_jump_up_speed").
  • Lade till stöd för att kunna fästa sig till fiende spelare.
   • Släpp avfyrnings knappen efter att haken träffar en spelare för att dra dig mot de.
   • Fästa offren kommer börja blöda för 2 hälsa i sekunden.
   • Haka av dig när som helst genom att byta tillbaka till änterhaken, eller avfyra den igen bort från offret.
   • Tvinga avhakning om haken inte är i siktlinje för mer än 1 sekund.
   • Ljud signal lades till när en spelare blir hakad av en fiendes änterhake.
  • Lade till nytt änterhake vapen ljud och hake projektil.
  • Minskad max avfyrnings avstånd till 4000 enheter (convar "tf_grapplinghook_max_distance").
  • Ökade hake om avfyrnings fördröjning från 0,2 sekunder till 0,5 sekunder.
  • Åter aktiverade fall skada för änterhake (convar "tf_grapplinghook_prevent_fall_damage").
  • Fixade änterhakes rep från att dras i fel färg för förklädnade kamrat Spioner.
 • Lade till Hämnd temporär uppgradering.
  • Aktiverar och skapas när matchen upptäcks vara väldigt obalanserad.
  • Temporärt ger kritiska träffar, ökar också eldgivningshastighet och magasin storlek.
 • Lade till unik uppgraderings upplock ljud.
 • Slumpmässiga närkampskritiska träffar är nu aktiverade i Mannskraft (ConVar "tf_weapon_criticals_melee 2").
 • Styrka: Fixade vaktgevär från att ärva dubbel skada multiplikationen.
 • Minskat tiden det tar för en tappad uppgradering att kunna plockas upp igen med 0,5 sekunder.
 • [Odokumenterad] Lade till ny utgivare modell för Mannskraft uppgraderingar.
 • [Odokumenterad] Lade till nya lagfärgade dekoreringar för Mannskraft uppgraderingar.

Mars 18, 2015 Patch

 • Lade till uppgraderings ikoner till HUD dödnotis rapporter.
 • Fixade Thunder Mountain från att inte visas upp i Snabbspel lista av kartor.
 • Fixade Informationen från att bli oåtkomlig under marken vid erövrings punkten.
 • Sjukvårdare förflyttar sig saktare än deras helnings mål medans de använder änterhaken.
 • Tog bort slumpmässig vapen skada spridning.
 • Tog bort kritisk immunitet från Resistans uppgraderingen.
 • Tog bort slumpmässiga närkamps kritiska träffar.
 • Ökat all skada från närkampsvapen med 30%.
 • Knockout uppgradering.
  • Tog bort närkamps skada kritiska träffar.
  • Lade till dubble skada multiplikator.
  • Halv-Zatoichi mord fyller nu endast på till bas hälsan, inte den förbättrade hälsan.

Mars 31, 2015 Patch

 • Uppdaterad änterhake modellen och spelar animationer.
 • Fixade att inte kunna vissa av uppgraderings ljuden.
 • Tog bort ctf_foundry från listan av vanliga kartor för att fokusera på att samla information på dem kvarstående.
 • Knockout: minskat närkampsskada multiplikatorn.
 • Knockout: max hälsa förbättringen har blivit minskad för Tung Artilleristen och för Demoman med sköld eller ett halshuggningsbart svärd utrustat.
 • Änterhake: ökade standard skada för hakade spelare och ökat blöd skadan medans fäst.

Oktober 1, 2015 Patch

 • Uppdaterade änterhakens sammanstötnings ljud.
 • Uppdaterade reducerad skada tagen ljud.
 • Tung Artilleristen kan inte längre byta till änterhaken tills Minigun har spunnit ner.
 • Fixade en utnyttjningsbar bugg relaterad till Knockout uppgraderingen, som inte byte till närkampsvapnet.
 • Fixade spelare som ibland fastnade i änterhaken.

Oktober 28, 2015 Patch (Scream Fortress VII)

 • Inte längre i Beta.
 • Lade till kartan: Hellfire.
 • Tre uppgraderingar: Kung, Pest, Supernova.
 • Änterhake ändringar:
  • Minskat max längd av repet.
  • Minskat änterhakes lossning hopp-höjd.
  • 30% hake rörlighetshastighets straff för Tung Artilleristen.
 • Flagg regler ändringar:
  • Flaggor kan inte längre returneras genom att röra dem.
  • När den tappas, flaggor returnerar efter spelavbrott. Detta avbrott återställer INTE flaggan om den plockas upp igen innan den returneras eller erövras.
  • 25% hakes hastighet straff för uppgraderade flagg bärare (med undantag för Agility).
  • Liten hälsa regenerering för icke uppgraderade flagg bärare.
  • Flaggor och erövrings zoner är inaktiverade i 30 sekunder efter en erövring.
 • Uppgraderings regel ändringar:
  • När en spelare dödas, kommer uppgraderingen tappas i fiende lagets färg. Medvetet tappade uppgraderingar är neutral färgade.
  • Du kan inte plocka upp fiende färgade uppgraderingar.
  • Lagfärgade uppgraderingar kommer försöka återskapas i det lagets bas om den inte plockas upp i tid.
 • Andra ändringar:
  • Uppgraderings ikoner överhuvudet är nu lagfärgade.
  • Warlock uppgradering bytt namn till Reflektera.
  • Minskat Knockout max hälsa bonus för Demomän som bär svärd och sköldar.
  • Hast ökar nu Jägarens eldgivningshastighet.
 • Bugg fixar:
  • Reflektera skada inträffar inte längre efter död (Pyro efterbränna).

November 6, 2015 Patch

 • Spioner förklädda som fiender kan nu plocka upp fienders färgade uppgraderingar.
 • Minskat Knockout uppgradering hälsa bonus för Demomän som bär sköldar och eller svärd.
 • Fixade änterhake som ibland blev omvald vid avfyrning (istället för att byta till det tidigare vapnet).
 • Fixade en klient krasch vid byte från änterhaken.

November 9, 2015 Patch

 • Fixade server krasch relaterad till Mannskraft spelläget.

November 13, 2015 Patch

 • Uppdaterade hälsapaket till att ge spelare den normala mängden även om deras uppgradering ökar deras max hälsa.
 • Uppdaterade Vampyr kraften till att minska mängden hälsa som ges av eldkastarattacker lite grann. Eldkastaren matchar nu Minigun i detta avseende.

November 25, 2015 Patch

 • [Odokumenterad] Mannskraft är inte längre det första valet i snabbspel.
 • [Odokumenterad] Fixade en utnyttjningsbar bugg relaterad till Buffelbiffsmörgos och tappade uppgradering i Mannskraft spelläge.

December 2, 2015 Patch

 • Supernova
  • Minskat uppladdningstiden.
  • Ökat mängden skada skada som bidrar till uppladdning.
  • Fixade en bugg där konturlinje effekten visades på döljda Spioner.
 • Fixade en bugg där kritiska närkamps attacker multiplicerades ovanpå den vanliga skada ökningen. Kritiska närkamps attacker gör nu samma skada.
 • Demomän utrustad med sköldar är nu exkluderad från 30% närkampsskada ökningen.
 • Lade till highlight effekter till aktiva Hämnd uppgraderingar.
 • Minskat poäng som ges för flagg erövring nu när fiender inte kan returnera tappade flaggor genom att röra den.

December 17, 2015 Patch (Tough Break Uppdateringen)

 • Flaggor kommer bli giftiga (markera bäraren för död) 90 sekunder efter att den har blivit stulen.
 • Om båda lags flaggor är stulna och giftiga, kommer dem returneras när dem tappas.
 • Fixade spelare från att kunna använda änkerhaken under uppvärmningens frys period.
 • Minskat antalet flaggor som behöver erövras för att vinna från 10 till 7 på officiella servrar.
 • Regenererings uppgradering
  • Hälsa regenererings mängd ändringar - Spanare, Krypskytt och Spion ökat och Ingenjör minskat.
 • Reflektera uppgradering
  • Lade till tillbakaknuffs styrka till alla spelare som skadar uppgraderings bäraren (förutom eldskada).
 • Lade till överhelnings effekt till alla spelare där deras max hälsa ökas av en uppgradering.

Februari 29, 2016 Patch

 • Änterhakes rörlighet straff för uppgraderad flagg bärare ökat med 10%. Flagg bärare utan uppgradering har fortfarande inget straff.
 • Reflektera uppgradering
  • Tog bort 25% resistans attribut.
  • Alla klasser kan nu ha upp till 400 hälsa.
  • Fixade en bugg där reflektionsskada var uträknat innan avståndsskada minskning hade reducerats.
  • Reflektionsskada ökat från 50% till 80% av skada tagen.
  • Fixade en bugg där vaktgevär raketer reflekterades mot ägarens Ingenjör och inte vaktgeväret själv.
 • Supernova uppgradering
  • Minsta bedövnings längd ökat från 1 till 2 sekunder.
  • Bedövnings längd ökat med 0,5 sekunder för varje extra offer bedövad (max 4 sekunder).
 • Vampyr uppgradering
  • Närkampsattacker returnerar nu 1,25x skada till hälsa (upp från 1,0x).
 • Regenerering och Kung uppgradering
  • Ökat frekvensen av hälsa regenerering. Takten för helning ökad för Spanare och Spion.
  • Ökat metall regenerering mängd.

Mars 29, 2016 Patch

 • Minskat Demoman hälso-bonus när Knockout bärs med ett halshuggningsbart närkampsvapen.
 • Minskat Demoman sköld laddning regenereringshastighet när Knockout bärs.
 • Minskat Vindvändaren skölden anfalls uppladdning mängd för mord när Knockout bärs.

Maj 11, 2016 Patch

 • Spelare kan inte längre byta lag i Mannskraft spelläge.

Juni 22, 2016 Patch #2

 • Fixade Mannskraft spelläge från att visas upp i fel snabbspel UI kategori.

Juli 7, 2016 Patch #1 (Meet Your Match Uppdateringen)

 • Alla officiella kartor är nu satta till Mannskraft spelläge utan användningen av tf_powerup_mode convar.

Juli 9, 2016 Patch

 • Uppdaterade Mannskraft spelläge till att använda 7 erövringar per runda i matchningsservrar (var 3).

Februari 14, 2017 Patch

 • Fixade uppgraderingar från att ibland tas bort från spel i Mannskraft spelläge.

April 13, 2017 Patch

 • Fixade inkorrekta stringar och HUD bilder för Reflektera uppgraderingen i Mannskraft spelläge.

Augusti 2, 2017 Patch #1

 • All-klass
  • Spelare kan inte längre håna när de är hakad till en fiende (du kan fortfarande håna om fienden är hakad till dig).
  • Spelare kan inte längre använda änterhaken om de är frysta eller innan en runda börjar medans man är bedövad.
  • Fixade att inte kunna utrusta sig med änterhaken när man accepterar meddelandet om att utrusta sig med den.
 • Ingenjör
  • Halverat mängden Skiftnyckel träffar som krävs för att uppgradera byggnader.
 • Pyro
  • Minskat haknings rörlighetshastigheten när hakad till en annan spelare p.g.a deras fördel i närkampsstrid.
  • Minskat takten för raseri laddning när man bär en uppgradering.
 • Agility
  • Minskat haknings rörlighetshastighet bonusen när Informationen bärs.
 • Knockout
  • Minskat närkampsskada bonus.
  • Uppdaterat hälsa bonus per klass:
   • Spion, Krypskytt, Ingenjör, Spanare, och Tung Artilleristen ökat.
   • Sjukvårdare, Soldat och Demoman oändrat.
   • Pyro och Demoryddare minskat.
 • Precision
  • Tog bort radie skade nedtrappning på explosiva projektiler.
  • Tog bort explosiv självskada.
 • Resistans och Vampyr
  • Lade till immunitet till reflektionsskada.

Augusti 2, 2017 Patch #2

 • Fixade en server krasch relaterad till vaktgevärs raketer i Mannskraft spelläge.

Oktober 20, 2017 Patch #1 (Jungle Inferno Update)

 • Knockout uppgradering samlar nu hälso paket utan att ta bort från hälso bonusen. Resulterar i Knockout bärare att samla mer hälsa från varje hälsopaket.
 • Resistans uppgradering blockerar nu rygghugg.

Mars 28, 2018 Patch

 • Lade till ctf_foundry till Vanligt spelläge.

Augusti 21, 2020 Patch (Summer 2020 Pack)

 • Ökat det vanliga erövringar per runda för Mannskraft spelläge.

Oktober 1, 2020 Patch (Scream Fortress XII)

 • Spelstils ändringar
  • Flagg bärare änterhakes rörlighetshastighet minskad.
   • Spanare utan uppgradering eller med Agility uppgradering - minskat till 0,8x av vanliga änterhakes rörlighetshastighet (minskad från vanliga änterhakes rörlighetshastighet i tidigare versioner).
   • Spanare med vilken annan uppgradering som helst - 0,65x (ingen ändring från tidigare version).
   • Alla andra klasser utan uppgradering eller Agility uppgradering - minskat till 0,65x av normal änterhakes rörlighetshastighet (minskad från 0,8x i tidigare version).
   • Alla andra klasser med en uppgradering - minskat till 0,5x normal änterhakes rörlighetshastighet (minskad från 0,65x i tidigare version).
  • Kritiska träffar skada regler ändrade
   • Vapen som ger kritiska träffar boost på luftburna mål kommer inte längre göra så i Mannskraft spelläge, eftersom att var luftburen är en viktig och vanligt utförd rörlighetsstil jämfört med det vanliga spelet.
   • Närkampsvapen som ger mini-kritisk skada har inte längre sin vanliga 1,3x skada boost i Mannskraft.
  • Sjukvårdare
   • Fri åktur borttagen. Tidigare när ett mål helades, drogs spelaren med de när de förflyttade sig med änterhake.
   • Minskat helningshastighet och ubercharge uppbyggnad när man bär en uppgradering eller helar någon med en uppgradering.
    • Sjukvårade som bär Hast eller Agility är exkluderad från Sjukvårdar uppgraderings koller.
    • Om Sjukvårdaren inte har någon uppgradering och målet inte har någon heller - vanlig helning och uber uppbyggnads takt.
    • Om endast en av spelarna (antingen Sjukvårdare eller målet) har en uppgradering - halva helning och uber uppbyggnads takt.
    • Om både Sjukvårdare och målet bär uppgraderingar - fjärdedels helning och uber uppladdnings takt.
   • Tog bort överhelning från mål som bär uppgraderingar.
  • Tung Artilleristen
   • Tog bort upp-hopp boosten när änterhaken används. Du kan fortfarande hoppa för att koppla av haken, men Tung Artilleristen får inte längre någon höjd boost när han gör så.
  • Soldat
   • Bataljonens Förstärkning raseri uppbyggnad minskat till 2,5x för att motarbeta dem ytterliga förmånerna som extra 20hp och kritiska träff immunitet i jämförelse till Buffbaneret.
  • Ingenjör
   • Burna byggnader blir nu utlösta direkt.
  • Spanare
   • Tog bort fall-skada.
  • Spion
   • Rygghugg till otillåtna om du är ansluten till en fiende via änterhake. Detta appliceras om du är haken till någon eller om någon annan är haken till dig.
   • Knivens redohets tid är inte längre direkt när du byter mellan vapen, även om du bär uppgraderingen Agility.
   • Konspiratörens Kunai räknar inte längre med offrets uppgraderade hälsa när den tar skada gjord till hälsa.
  • Hast buff
   • Omladdningshastighet ökat med 2x normal till 4x normal.
   • Pyros Signalpistol avfyrningsredohet hastighet ökat från 2x normal till 5x normal.
  • Vampyr ändringar
   • Fixade en bugg där Vampyr bärare inte kunde motta hälsa från skada gjord av explosioner som också gjorde självskada.
   • Ökade explosions vapen magasin storlek med 1,5x.
  • Resistans ändringar
   • Vampyrer får inte längre en 25% boost till deras hälsa tjänat av närkampsattacker mot spelare som bär Resistans uppgraderingen.
  • Fixade en bugg där änterhaken frånkopplades efter ett par sekunder om haken var inbäddad i geometri bakom klipp volymer.
 • Spel Balans Ändringar
  • När matchen upptäcker en skicklighets obalans mellan lagen, kommer utvalda spelare att flyttas mellan lagen för att ta itu med det.
  • Om en spelare dominerar en match tillräckligt länge (mord antal är högre relativt till andra spelare i matchen), går de in i en dominans status för en viss tid. Denna status har dessa effekter:
   • Markerad för död
   • Uppgraderings notifikationer
    • Reflektera – max hälsa minskat från 400 till 320. Reflektera skada även minskad från 80% till 50%.
    • Vampyr – skada resistans borttagen. Inget explosionsvapen magasin storlek ökning.
    • Styrka – spel multiplikator minskad från 2x till 1,4x.
    • Regenerering – hälsa regenereras i 70% av den normala takten
    • Hast – vapen avfyrning ökning minskad från 2x till 1,5x. Vapen omladdningshastighet ökning minskad från 4x till 2x.
    • Knockout – närkampsskada ökning minskad från 1,9x till 1,4x.
    • Kung – max hälsa ökning minskad från 100 till 20.
    • Pest – skada resistans på infekterade spelare minskad från 50% till 20%.
    • Precision -
     • Krypskyttegevär - Insiktningshastighet ökning minskad från 2x till 1,5x. Skott uppladdning ökning minskad från 3x till 2x. Skade bonus minskad från 2x till 1,5x.
     • Explosionsvapen - Vanlig explosions radie avtagning. Ingen magasin storlek ökning.
    • Resistans – skada tagen minskad från 50% till 35%.
   • Server variabler associerade med denna funktion:
    • tf_powerup_mode_dominant_multiplier – multiplikatorn över server medianen en spelares mord antal behöver vara för att bli besluten till att vara dominant.
    • tf_powerup_mode_killcount_timer_length – Tids intervallen att vänta mellan tester av dominanta spelare.

November 5, 2020 Patch

 • Dominanta spelare är nu markerade för död endast om de bär en uppgradering.
 • Sköld laddnings mätare passiva uppladdningstakt minskad. Minskning är större när en uppgradering är buren.
 • Föremål eller handlingar som lägger till på sköld laddnings mätaren lägger nu till mindre om en uppgradering är buren.
 • Burna byggnader utlöser sig snabbare än normalt, men inte direkt.
 • Halshuggningsbara svärd får inte längre närkampsskada boost som andra närkampsvapen får i Mannskraft.
 • Styrka uppgraderingen multiplicerar inte länge kritisk skada.
 • Sjukvårdare
  • Uppgraderade Sjukvåradre med icke uppgraderade mål ges en mindre reducerad helningshastighet (50% -> 75% av normal takt).
  • Minskad ubercharge uppladdning med ÜberChargesåg träffar i Mannskraft. 40% av normal takt om inte uppgraderad, 20% av normal takt om uppgraderad.

Oanvänt innehåll

The Über powerup model
 • Det finns en oanvänd uppgradering kallad "Über", vilket ger än ÜberCharge i 20 sekunder.

Buggar

 • Knockout ikonen på fryskamerans utseende blir bort klippt.
 • Ryggsäcks beskrivningen för Knockout uppgraderingen är föråldrad, den säger att den fortfarande ger kritiska träffar.
 • Det är vanligtvis inte möjligt att bära byggnader eller förklädena sig om man bär Knockout uppgradering; dock, är det fortfarande möjligt att skapa nya byggnader eller förklädnader genom att använda konsol kommandon build <0-3> eller disguise <1-9> <-1/-2> medans man har änterhaken aktiverad.
 • Skade ljudet från Pest uppgraderingen kommer fortsätta spelas om den stoppas av en Dödsklocka, Anfallsskölden, eller andra handlingar som tar bort effekter av blödning.

Kuriosa

 • Många av Mannskraft mekanismer, som t.ex Änterhaken och uppgraderingar, var mycket inspirerade av Threewave CTF mod för Quake.
 • Kung uppgraderings symbolen liknar faktiskt den vanliga schack drottning ikonen.

Galleri