Polycount Pin

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Good job everyone!
Heavy to the contest's participants

Polycount Pin je komunitou vytvořený postranní předmět pro všechny třídy. Jedná se o malý zelený odznak s Polycount logem.

Tento předmět byl udělen všem účastníkům a lidem, jenž se podíleli na Polycount soutěži. Odznak byl vytvořen hráčem DKK z Polycount fór.

Minulé změny

Patch z 30. září 2010 (Mann-Conomy Update)

  • Polycount Pin byl přidán do hry.

Patch z 8. října 2010

  • Tento předmět lze nyní přejmenovat.

Galerie

Zhlédněte také

Seznam vlastníků Polycount Pin