Rygghugg

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Spion 
Killicon backstab.png
 Tung Artillerist
Surprise.
So, your deadly skill is jogging? Mine is murdering people.
Spionen till Spanaren

Ett Rygghugg är en sammanhangsberoende attack med Spionens Kniv eller Din Eviga Belöning som resulterar i en one-hit kill. En Spion kan rygghugga en fiende så länge som han är nära nog att träffas av en närstridsattack och att Spionen är inom 180° räckvidd till fiendens rygg. Rygghugg orsakar skada motsvarande 600% av målets nuvarande hälsa och blir alltid Kritiska träffar (om inte förhindrad av Bataljonens Förstärkning, däremot kommer det inte bli någon skadereducering). På grund av mekaniken för Spionens närstridsattacker, olikt andra närstridsvapen, ansluter rygghugg direkt vid aktivering. För att indikera att Spionen är inom det räckhåll som krävs kommer han att vända sin Kniv nedåt, redo för ett hugg. Kniven förblir i denna position tills målet är utom räckhåll, eller tills Spionen attackerar med ett rygghugg.

Ett rygghugg kan genomföras under förklädnad, fast förklädnaden kommer att försvinna vid attack, oavsett om den träffar eller ej. Ett rygghugg kan inte döda Spanare som använder Bonk! Atomic Punch, spelare som är ÜberLaddade eller Spioner som använder Dödsringaren med minst 3 hälsa. Krypskyttens upplåsbara sekundärvapen, Razorback, blockerar ett enda rygghugg och paralyserar Spionen tillfälligt. Detta vapen gör Krypskyttar mindre utsatta för rygghugg och tvingar Spioner att använda andra attackmetoder.

Att rygghugga med Din Eviga Belöning får inte fienden att skrika, kroppen försvinner och ingen dödsnotifikation ges till offrets lagkamrater. Spionen kommer sedan förklä sig till fienden nästan ögonblickligen.

Rygghuggstekniker

 • Hugg-och-Sappa: Rygghugg en (försvarande) Tekniker, innan du byter till Electro Sappern och sappar Teknikerns Vaktgevär; detta måste göras snabbt nog så att Vaktgeväret inte får tid att vända sig om och döda dig. En erfaren Spion kan förutspå Vaktgevärets vändning och röra sig mot den efter att han har huggit (eftersom att den kommer att följa honom vinner han tid); att använda Din Eviga Belöning kan vara effektivt i denna situation, eftersom att du förklär dig direkt efter rygghugget och hindrar Vaktgeväret från att upptäcka dig; en Spion som inte är förklädd måste förlita sig på skydd för att undvika att väcka Vaktgevärets uppmärksamhet, eftersom att Vaktgeväret inte kommer luras av din direkta förklädnad då den redan börjat skjuta. Denna taktik är lättare att använda på Tekniker som använder Grälmakaren, eftersom att Vaktgeväret kommer att vara inaktivt i tre sekunder efter Teknikerns död.
 • Sappa-och-Hugg: Sappa en Teknikers obevakade byggnad som ett bete, göm dig och hugg honom då han återvänder för att ta bort Electro Sapparen.
 • Trapp-Hugg: Stå på toppen utav ett par trappor, ansikte mot ansikte med en fiende. Spring framåt, hoppa och vänd dig i luften för att sedan rygghugga dem. Denna teknik kan vara svår att bemästra, men den är också svår att skydda sig ifrån eftersom att fienden nästan måste vända sig helt om för att undvika det.
 • Snurrhugg: Medan en fiende springer emot dig, låt dem springa förbi dig innan du snurrar runt och hugger deras retererande rygg. Det är den enda pålitliga metoden för att rygghugga en Spanare.
 • Matador Hugget: Det här är en avancerad Spionteknik. Tekniken involverar att lura en fiende till ett hörn där du ögonblickligen backar ut och hugger fienden i samma ögonblick som han vänder sig åt samma håll som du gjorde. Notera att detta bara fungerar en eller två gånger per fiende, fungerar inte mot Tung Artillerister och används bäst mot jagande Pyros.
 • Huvudhugg: Ibland kommer Tenkiker att placera sina Vaktgevär och Utmatare på ett sätt som tillåter honom att ha ryggen mot ett hörn, vilket skyddar honom mot rygghugg. Det är möjligt att hoppa upp på Teknikerns huvud och sikta mot hans rygg till du får ”rygghuggsredo” animationen vilket låter dig rygghugga honom medan du står på hans huvud.
 • Ninja-Hugg (eller utkasthugg): Detta är likt ett trapp-hugg, men istället fokuserar det på att slå till fiender från de minst anade vinklarna (vanligtvis från platåer ovanför motståndaren – broar och dylikt över huvudvägar på flera kartor är ideala för detta syfte) och används bäst tillsammans med antingen Dolken och Manteln eller Dödsringaren. Dölj dig på en bro/hög plats (eller göm dig om du använder Dödsringaren) och då fienden passerar under, hoppa ner och hugg dem i ryggen. Att genomföra själva hugget är lättare med Dolken och Manteln, men att fly därifrån är lättare med Dödsringaren (speciellt emot flera motståndare). Att försöka ninja-hugga samma fiende vid precis samma ställa två gånger är alltid en dålig idé (gör det igen, någonstans där det är säkrare, han kan vara paranoid) – denna taktik kan också användas som distrahering; gör ett ninja-hugg, gå någon annanstans och byt taktik. Resultatet är ofta att din motståndare kommer Spionchecka intensivt i det området han blev rygghuggen i.
 • Cirkel-Sidledshugget: Är en avancerad Spionteknik och är svår att bemästra. För att utföra den, måste du stå ansikte mot ansikte med en enda fiende. Antingen springer du mot honom eller låter honom komma till dig. Då, just innan han är inom närstrids räckhåll, rör dig sidleds åt ett håll (höger eller vänster) ett ögonblick innan du snabbt byter håll. Detta kommer visa fiendens rygg en väldigt kort tid, då du ska rygghugga honom hastigt. Detta är väldigt användbart mot spelare som försöker att gå närstrid med Spioner, som till exempel Spanare. Tänk på, att på grund utav manöverns hastighet, kan offret svära på att han såg dig framifrån och kallar det ett ansiktshugg. Skulle tekniken misslyckas och du missar hugget, kommer du att vara extremt sårbar och kommer troligtvis att dö. Men om du utför det korrekt, kan denna teknik möjliggöra ett rygghugg i annars fatala situationer. Utmärkt för Dödsringar-Spioner. Det är inte rekommenderat att försöka sig på den här tekniken mot Pyros. Även om tekniken fortfarande fungerar, kommer du troligtvis att bli antänd och ta rejält med skada, om inte Pyron vill gå i närstrid.


Problem

Se även: Lag compensation

På grund av en glitch, kan ett hugg som ser ut att ha inträffat framifrån, ibland registreras som ett rygghugg. Vanligtvis känt som ansiktshugg, vilka vanligtvis är resultatet utav laggkompensation från spelmotorn själv. Innan spelets patchar, var ansiktshugg mer vanliga på grund utav buggar i hur spelet registrerar rygghugg.

En annan Gemenskaps term, är misslyckshugg, vilket refererar till ett rygghugg som skulle ha lyckats men som istället bara orsakade vanlig Knivskada, trots att animationen för rygghugg spelas och kniven får kontakt. Dessa hugg är ofta länkade till latensförutsättningar mellan servern och spelaren.

Servrar med kommandot tf_weapon_criticals 0 aktiverat har rapporterat att problem med rygghuggsanimationen, som normalt spelas upp när en spelare är i perfekt position för ett rygghugg, gör så att animationen inte spelas upp alls.

Relaterade Framsteg

Leaderboard class soldier.png Soldier

Spiontribunalen Har Sagt Sitt
Spiontribunalen Har Sagt Sitt
Döda en Spion som precis huggit en lagkamrat i ryggen.


Leaderboard class sniper.png Sniper

Stötande Beteende
Stötande Beteende
Döda en Spion vars försök till rygghugg blockerades av din Razorback.
Tröstpris
Tröstpris
Bli huggen i ryggen 50 gånger.

Leaderboard class spy.png Spy

Provocerande Vänskap
Provocerande Vänskap
Hugg dina vänner från Steam-gemenskapen i ryggen 10 gånger.


Kontraspionage
Kontraspionage
Hugg en förklädd Spion i ryggen.


Dr. Nooooo
Dr. Nooooo
Hugg en Sjukvårdare i ryggen som är redo att utföra en ÜberLaddning.\


Värdefull Måltavla
Värdefull Måltavla
Hugg en fiende som dominerar 3 eller fler av dina lagkamrater i ryggen.


Är Den Säker?
Är Den Säker?
Hugg 50 fiender som erövrar kontrollpunkter i ryggen.


Sappern Räcker Inte Till
Sappern Räcker Inte Till
Sätt en sapper på en fiendebyggnad och hugg sedan Teknikern som byggde den i ryggen inom 5 sekunder.


Mästerspion
Mästerspion
Hugg 1000 fiender i ryggen.


Trippelförräderi
Trippelförräderi
Hugg 3 Krypskyttar i ryggen i ett enda liv.
Tid För Hämnd
Tid För Hämnd
Få ett Hämndmord genom ett rygghugg.


Ur Dödlig Ryggvinkel
Ur Dödlig Ryggvinkel
Döda en Krypskytt efter att ditt rygghugg förstört hans Razorback.


Så Du Vet: Jag Är En Spion
Så Du Vet: Jag Är En Spion
Hugg en Sjukvårdare i ryggen som har helat dig inom de senaste 5 sekunderna.


Identitetsstöld
Identitetsstöld
Hugg den fiende i ryggen som du är förklädd till.


Jag Har Din Rygg
Jag Har Din Rygg
Hugg både en fiende och Sjukvårdaren som helar honom i ryggen, inom 10 sekunder.


Stick Och Brinn
Stick Och Brinn
Hugg en fiende i ryggen som sedan övergår till att bli Pyro innan han återskapas.


Åskbollen
Åskbollen
Hugg en Tekniker i ryggen och sätt sedan sappers på 3 av hans byggnader inom 10 sekunder.


Man Hugger Bara Tre Gånger
Man Hugger Bara Tre Gånger
Hugg 3 fiender i ryggen inom 10 sekunder.

Uppdateringshistorik

Oktober 25, 2007 Patch

 • Fixade en exploatering då man kunde rygghugga en spelare som inte var vänd från dig.

Februari 19, 2008 Patch

 • Fixade fall där en Spion högg en spelare framifrån men registrerades som ett rygghugg.

Februari 24, 2009 Patch

 • Ändrade rygghuggshantering för att fixa ansiktshugg.
 • Reducerade radien till 160 grader. Tog bort snabb-rygghugg och reducerade därför Spionens rygghuggsräckvidd (Har sedan dess återinförts). Gjorde rygghugg snabbare.

Mars 5, 2009 Patch

 • Ökade rygghuggscheckning så att Spioner kan “sid-hugga” igen.

Maj 21, 2009 Patch

 • Tung Artilleristen och Krypskytten har nu nya unika dödsanimationer.

Juni 8, 2009 Patch

 • Lade till unki dödsanimation för rygghugg till Tung Artilleristen.
 • Fixade fall då säkra rygghugg misslyckades.

Augusti 13, 2009 Patch

 • Osynliga Spioner som står i rygghuggsposition höjer inte längre sin kniv.

December 17, 2009 Patch

 • Lade till fler dödsanimationer för rygghugg.

Januari 13, 2010 Patch

 • Lade till dödsanimation för rygghugg till Spanaren, Spionen, Sjukvårdaren, Demoman, Teknikern och Pyro. Alla dödsanimationer har 25% chans att spelas upp.

Kuriosa

 • Ursprungligen var Spionens rygghuggsanimation straxt över en sekund och hade den nuvarande animationen, men nersaktad. Detta ändrades till den nuvarande, snabbare versionen använd idag för att bevara balans.
 • Att döda en fiende med ett rygghugg kommer ibland att orsaka en speciell dödsanimation. Denna animationen har 25% chans att inträffa och varierar från klass till klass.
  • Krypskyttens rygghuggsanimation sågs först i Trailer 2 innan några rygghuggsanimationer var tillagda i spelet.
 • Om en överhelad Tung Artillerist, som har Stålnävarna utrustade, blir rygghuggen, kommer skadan att bli 12X hans hälsa på grund av att Rygghugget ger 2X skada, Kritisk träff ger +3X, vilket blir 6X hans hälsa, och med 100% sårbarhet mot närstridsvapen, inkluderat Kniven (Eller Din Eviga Belöning), dubblar detta skadan till 12X. Rygghugget skulle orsaka 5,400 Skada, den högsta skada som kan orsakas i spelet.

Externa Länkar