Elektrosapparen

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Spy's sappin' mah sentry!
Teknikern

Elektrosapparen, benämnd i Sentry Gun Operational Guide som FM/AM Sapper, är standard sekundärvapnet för Spionen. Det är en liten låda med 'Electro-Sapper' inskriberad och den har en mätare och spakar på fronten. Den har även två klamrar som utvecklas då den används.

Den huvudsakliga funktionen för Elektrosapparen är att förstöra en Teknikers byggnad. Skulle spelaren välja vapnet och stå nära en fientlig struktur kommer de se en vit kontur av Elektrosapparen på byggnaden, vilket indikerar att den är inom räckhåll och kan sappas. Då man trycker på primär eldknapp kommer vapnet att sättas på byggnaden, vilken sakta kommer ta skada innan den förstörs. En sappad byggnad kommer att sluta fungera; Vaktgevär kommer inte att sjkuta, Utmatare kommer inte att ge ut hälsa eller ammunition och Teleportörer kommer inte att teleportera. När den fästs på en byggnad kommer Elektrosapparen producera elektriska gnistor och ett högt väsande ljud. Om man placerar en Elektrosappare på ena ändan av en Teleportör, kommer ännu en Sapper automatiskt att placeras på andra änden av Teleportören, om en sådan finns. Om Spionen är förklädd kommer den klassen som Spionen är utklädd till spela upp en unik animation då han placerar sappern på byggnaden.

För varje byggnad som Spioner placerar en Elektrosapper på, kommer en ruta i deras HUD visa byggnadens kvarvarande hälsan samt Elektrosapparens hälsa.

När en byggnad väl sappas, kommer Teknikern att bli varnad genom en notifikation på hans HUD och kommer automatiskt att spela upp ett ljudklipp som uppmärksammar spelare runtomkring om byggnadens tillstånd. Tekniker kan ta bort Elektrosappare med två slag från deras närstridsvapen. När en Elektrosappare attackeras kommer Spionen att få en liknande notifikation på deras HUD. Om en Tekniker avlägsnar en Elektrosappare från en Teleportör kommer sappern på andra ändan utav teleportören också att avlägsnas. Slår en annan Tekniker på sappern innan den förstörs kan denne få en assist och även Sjukvårdare kan få en assist om de helar Teknikern som slår sönder sappern. Pyros utrustade med Hemrivaren kan också förstöra Sappers med ett slag om de träffar på en. Detta ger möjlighet för Spionen att göra slut på fiender, ofta med ett rygghugg, som kommer för att ta bort Elektrosapparen.

En liten mätare är synlig på Elektrosapparen då den bärs; den har ingen funktion annat än att vara kosmetisk. Elektrosapparen har oändlig ammunition och har ingen "nerkylningstid". Det är möjligt att placera Sappers på en byggnad kontinuerligt om en Tekniker avlägsnar dem och så snabbt att han inte hinner reparera skadan som de orsakar. Denna taktiken fungerar däremot inte särskilt ofta om det finns andra fiender i närheten.

Elektrosapparen går sönder i flera metallfragment då den avlägsnad. Fragmenten kan endast plockas upp för metall efter att den har avlägsnats från en Utmatare, varje del ger 3 metall.

Skada och Funktionstider

Se även: Skada
Skada och Funktionstider
Skada
Grundskada 100% 25 / s
Funktionstider
Tid för att förstöra en byggnad
Nivå 1:
6.00 s
Nivå 2:
7.20 s
Nivå 3:
8.64 s
Mini-Vaktgevär:
4.00 s
Värdena är ungefära och determinerades genom gemenskaps-testning.

Demonstration

Avvikande Variant


Relaterade Framsteg

Leaderboard class pyro.png Pyro

Brandvägg
Brandvägg
Tänd eld på 5 Spioner som har en sapper på en allierad byggnad.

Leaderboard class demoman.png Demoman

Spionsappning
Spionsappning
Döda 20 Spioner inom 5 sekunder efter att de har satt en Sapper på en allierad byggnad.

Leaderboard class engineer.png Engineer

Långt Borta Och Nära
Långt Borta Och Nära
Lyckas komma fram till och ta bort en sapper som placerats på din byggnad medan du var flera meter bort.


För En Handfull Sappers
För En Handfull Sappers
Förstör 25 sappersbyggnader som byggts av andra lagmedlemmar.
Snabbare Än Sin Egen Skugga
Snabbare Än Sin Egen Skugga
Döda en Spion och förstör två sappers inom 10 sekunder.

Leaderboard class spy.png Spy

Gemensam Operation
Gemensam Operation
Sätt en sapper på ett fiendevaktgevär inom 3 sekunder efter att en lagkamrat har satt ut en annan sapper.


Sapotör
Sapotör
Förstör 1000 teknikerbyggnader med sappers.
Sappern Räcker Inte Till
Sappern Räcker Inte Till
Sätt en sapper på en fiendebyggnad och hugg sedan Teknikern som byggde den i ryggen inom 5 sekunder.


Åskbollen
Åskbollen
Hugg en Tekniker i ryggen och sätt sedan sappers på 3 av hans byggnader inom 10 sekunder.

Uppdateringshistorik

Oktober 2, 2007 Patch
 • Fixade en serverkrasch relaterad till Spionens Sappers.

November 7, 2007 Patch

 • Fixade att Spioner kunde sätta Sappers genom tunna väggar.

December 20, 2007 Patch

 • Sappade byggnader tar nu aningen mindre skada från Spionen som sappade dem.

Mars 1, 2008 Patch (Xbox)

 • Fixade en exploatering med Spionens rygghuggg.

Juni 23, 2008 Patch

 • Fixade att vymodellen för Elektrosapparen hade en hackig animation.

Juni 8, 2009 Patch

 • Fixade att Spioner inte kunde sappa byggnader om en fientlig spelare kolliderade med byggnaden.

Augusti 13, 2009 Patch (Klasslösa Uppdateringen)

 • Sappers placerade på teleportörer kommer automatiskt att placera ännu en Elektrosappare på andra ändan av teleportören, om en sådan finns.

December 2, 2010 Patch

 • Fixade att Spioner kunde förstöra Sappers genom att använda "destroy 3 0" kommandot.

Mars 22, 2012 Patch

 • [Odokumenterad] Lade till Märklig kvalitet.
 • [Odokumenterad] En Namnlapp kan nu appliceras.
 • [Odokumenterad] Elektrosapparen visas nu i Ryggsäcken när valet att visa standardvapen är ifyllt.

Buggar

 • När en Elektrosappare hålls i vänster hand i vymodellen, kommer texten på framsidan att vara spegelvänd.
 • Vymodellen för vapnet visar att Spionen håller den i sin högra hand, men i världsvyn håller han den i båda händerna.
 • Vymodellen ser ut att bara ha en kabel ditsatt, men när den placeras på en byggnad ser den ut att ha två.
 • Elektrosapparen klipper igenom delar utav en uppgraderad Utmatare och genom lampan ovanpå Mini-Vaktgeväret. Dessutom så sätter klamrarna sig inte fast på sidan utav Vaktgeväret.
 • I klientvyn kan en liten polygon ses i botten på skärmen om man har ett högt Synfält inställt. Detta är troligen en del utav den oanvända handen som skulle slå på spaken på föremålets front.
 • Ett problem kan uppstå om en Elektrosappare placeras på en byggnad som håller på att uppgraderas till nästa nivå; Elektrosapparen kommen inte kunna tas bort av varken Tekniker eller Pyros med Hemrivaren. Den sappade byggnaden kommer fungera normalt, fast med minskande hälsa.

Kuriosa

 • I en tidigare version slog Spionen långsamt på spaken på fronten av Elektrosapparen. Detta påverkade inte spelets gång och lade inte till tid för vapenbytesanimationen.

Galleri

Relaterade Produkter

Se även