Stek z Bizona

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Kanapka czyni mnie silnym!
Gruby

Stek z Bizona (oryg. Buffalo Steak Sandvich) jest drugorzędną bronią dla Grubego i został wydany jako część zestawu Hibernujący Niedźwiedź. Składa się z kawałka steku bawoła i jest alternatywą dla Kanapki oraz Tabliczki Ladyczeko. Nie leczy punktów zdrowia, gdy gracz wciśnie przycisk podstawowego strzału (domyślnie lewy przycisk myszy), natomiast wciśnięcie przycisku alternatywnego strzału (domyślnie prawy przycisk myszy) spowoduje wyrzucenie Steku, podobnie do Kanapki, po czym jego podniesienie wyleczy 50% punktów zdrowia Grubego (lub członka drużyny).

Podczas działania efektów Steku zostaje zwiększona prędkość poruszania się, obrażenia otrzymywane i zadane są minikrytami, a gracz może używać tylko broni do walki wręcz. Efekty działania trwają przez 15 sekund i pozwalają użytkownikowi poruszać się z prędkością 311 jednostek Hammera na sekundę, około 35% szybciej niż normalnie. Efekty te nie działają, gdy podniesiemy wyrzucony wcześniej Stek.

Obrażenia

Zobacz też: Obrażenia

Brak. Po zjedzeniu gracz porusza się szybciej, obrażenia otrzymywane i zadane są minikrytami.

Czasy funkcjonowania

Leczenie i czasy funkcjonowania
Efekt Gracz zadaje i otrzymuje obrażenia minikrytyczne i porusza się szybciej
Leczenie
Ilość leczenia 50% maksymalnego zdrowia
Czasy funkcjonowania
Czas konsumowania 4.3 sek
Czas ładowania 30 sek [1]
Czas trwania efektu 15 sek
Czas wygaśnięcia upuszczonego przedmiotu 30 sek
Wartości są przybliżone i ustalone poprzez testy społeczności
  1. Tylko wtedy, gdy gracz przed zjedzeniem nie ma pełnego zdrowia, lub gdy Stek został wyrzucony.
    Czas naliczany jest od momentu rozpoczęcia jedzenia, lub wyrzucenia, a nie od momentu zjedzenia.

Zestaw przedmiotów

Hibernujący niedźwiedź
Backpack The Hibernating Bear Bundle.png
Stek z bizona
Buffalo Steak Sandvich
Efekt

Brak efektu

Demonstracja

Wytwarzanie

Zobacz też: Wytwarzanie

Plan wytworzenia

Metal z odzysku Kanapka Stek z bizona
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Sandvich.png = Item icon Buffalo Steak Sandvich.png
Żeton klasy - Gruby Żeton slotu - pomocniczy Metal ze złomu Możliwe rezultaty
Item icon Class Token - Heavy.png + Item icon Slot Token - Secondary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Sandvich.png Item icon Dalokohs Bar.png Item icon Buffalo Steak Sandvich.png Item icon Family Business.png
Item icon Panic Attack.png

Powiązane osiągnięcia

Leaderboard class scout.png Skaut

Zwolnić gońca
Zwolnić gońca
Zabij Skauta, gdy znajduje się on pod wpływem Kryt-o-Coli.
Nasi 1, Goście 0
Nasi 1, Goście 0
Zabij Grubego i zabierz jego kanapkę.

Leaderboard class heavy.png Gruby

Ostentacyjna konsumpcja
Ostentacyjna konsumpcja
Zjedz 100 kanapek.

Historia aktualizacji

17 grudnia 2010 (Australijskie Święta)

  • Przedmiot został dodany do gry.

21 grudnia 2010

22 grudnia 2010

19 stycznia 2011

  • Dodano nowy model talerza stosowany, gdy Gruby rzuci Stek z Bizona, aby uleczyć towarzyszy z zespołu. Poprzednio był to model talerza z Kanapką.

15 marca 2011

Błędy

  • Po jego wyrzuceniu pojawia się normalna Kanapka zamiast Steku. Działa w ten sam sposób, jak normalna wyrzucona Kanapka.
  • Zabicie Grubego pod wpływem działania efektów Steku z Bizona pozwala zdobyć osiągnięcia "Zwolnić gońca", prawdopodobnie dlatego, że ma on podobne właściwości do Kryt-o-Coli.
  • Uwagi, które wypowiada Gruby po konsumpcji Steku są identyczne do tych po spożyciu Kanapki.

Ciekawostki

  • Pierwotnie zestaw Hibernujący Niedźwiedź miał zawierać także Kaktus Peyote, lecz został później zastąpiony przez Kanapkę.[1] (angielski)

Galeria

Zobacz też