Stek z bizona

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Kanapka czyni mnie silnym!
Gruby o wartości protein

Stek z Bizona (oryg. Buffalo Steak Sandvich) jest stworzoną przez społeczność bronią drugorzędną dla Grubego. Jest to kawałek surowego steku z Bizona amerykańskiego.

Podobnie jak w Kanapce, Stek może być spożyty przez naciśnięcie klawisz głównego ataku lub drwiny. Kiedy jest zjedzona, tymczasowo zwiększa prędkość poruszania się Grubego do 299 JH/s (30% szybciej niż normalna prędkość Grubego), zmusza gracza do korzystania z broni wręcz, powoduje że obrażenia z ataków gracza są minikrytyczne i zwiększa otrzymywane obrażenia o 20%. Zwiększenie prędkości nie sumuje się z Gorącymi Rękawicami Uciekiniera lub ich reskinami. Tylko częściowo sumuje się z przyspieszeniem Nakazu eksmisji (zwiększając prędkość do 310 JH/s) i nie sumuje się z jego przyspieszeniem przy uderzeniu. Te efekty trwają przez 16 sekund (jednakże całe wzmocnienie trwa 18 sekund jeśli weźmie się pod uwagę czas trwania drwiny).

Podczas jedzenia, Gruby wydaje głośne odgłosy gryzienia a gracz jest zmuszony do korzystania z widoku z trzeciej osoby.

Gracze mogą użyć alternatywny atak aby upuścić stek na podłogę. Normalne efekty nie działają na upuszczonym steku; upuszczony stek działa jak średnia apteczka która może być podniesiona zarówno przez wrogów jak i sojuszników. Gruby nie może użyć własnego steka do podleczenia się; podniesienie go spowoduje reset czasu odnawiania. Stek upuszczony przez innego Grubego, nieważne czy jest sojusznikiem, może być tylko użyty do leczenia i nie zresetuje czasu odnawiania.

Czas odnawiania Steku z Bizona to 30 sekund. Gruby natychmiastowo odnowi stek jeśli odwiedzi Szafkę z zaopatrzeniem, podniesie jego własny stek lub podniesie apteczkę podczas posiadania pełnego zdrowia lub nadleczenia. Jeśli Gruby trzymający stek zostanie zabity, zostanie on upuszczony jako przedmiot który odnawia 50 zdrowia wszystkim klasom z wyjątkiem Skauta, któremu odnawia 75 zdrowia.

Leczenie i czasy funkcjonowania

Leczenie i czasy funkcjonowania
Efekt Zapewnia wzrost prędkości i trafienia minikrytyczne.
Zwiększa otrzymywane obrażenia o 20%.
Gracz może używać tylko broń do walki wręcz.
Leczenie
Ilość leczenia 50 / 75
50% maksymalnego zdrowia
Czasy funkcjonowania
Czas konsumowania 4.3 s
Czas ładowania 30 s / Natychmiastowo
Czas trwania efektu 16 s (18 sekund z uwzględnieniem animacji jedzenia)
Czas wygaśnięcia upuszczonego przedmiotu 30 s
Wartości są przybliżone i ustalone poprzez testy społeczności

Zestaw przedmiotów

Osobny artykuł: Zestawy przedmiotów
Hibernujący niedźwiedź
Backpack The Hibernating Bear Bundle.png
Efekt

Brak efektu

Demonstracja

Wytwarzanie

Zobacz też: Wytwarzanie

Plan wytworzenia

Metal z odzysku Kanapka Stek z bizona
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Sandvich.png = Item icon Buffalo Steak Sandvich.png
Żeton klasy - Gruby Żeton slotu - pomocniczy Metal ze złomu Możliwe rezultaty
Item icon Class Token - Heavy.png + Item icon Slot Token - Secondary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Sandvich.png Item icon Dalokohs Bar.png Item icon Buffalo Steak Sandvich.png Item icon Family Business.png
Item icon Panic Attack.png Item icon Second Banana.png

Powiązane osiągnięcia

Leaderboard class scout.png Skaut

Nasi 1, Goście 0
Nasi 1, Goście 0
Zabij Grubego i zabierz jego kanapkę.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 17 grudnia 2010 (Australijskie święta)
 • Przedmiot został dodany do gry.

Aktualizacja z 21 grudnia 2010

Aktualizacja z 22 grudnia 2010

Aktualizacja z 14 lutego 2011

 • Dodano nowy model talerza stosowany, gdy Gruby rzuci Stek z Bizona, aby uleczyć towarzyszy z zespołu. Poprzednio był to model talerza z Kanapką.

Aktualizacja z 15 marca 2011

Aktualizacja z 3 czerwca 2011

 • Dodano stworzone przez społeczność zasady reakcji dla Steka z Bizona.

Aktualizacja z 1 lipca 2011

 • Naprawiono exploit związany ze Stekiem z Bizona.

Aktualizacja z 7 lipca 2011

 • [Nieudokumentowane] Naprawiono błąd który pozwalał na zmianę broni na podstawową podczas efektu Steka z Bizona.

Aktualizacja z 13 października 2011 (Aktualizacja i wyprzedaż mannorocznicy)

 • Naprawiono błąd związany z brakiem licznika odnawiania Steku z Bizona jeżeli Gruby jest w pełni zdrowy.
 • Naprawiono błąd związany z dotknięciem szafki zaopatrzeniowej będąc pod działaniem Steku z Bizona, co skutkowało w niemożności zmiany broni na inną niż do walki wręcz przy jednoczesnym braku mini-krytek.

Aktualizacja z 14 lutego 2012

 • [Nieudokumentowane] Stek z Bizona ma takie same właściwości jak kanapka jeśli chodzi o leczenie.

Aktualizacja z 5 lipca 2012

 • Naprawiono używanie nieprawidłowych modeli przez Kanapkę i Stek z Bizona po wyrzuceniu.

Aktualizacja z 10 lipca 2013

 • Zmieniono atrybuty:
  • Usunięto: Przyjmowane obrażenia są mini-krytycznymi.
  • Dodano: Przyjmowane obrażenia większe od 25%.

Aktualizacja z 2 października 2013

 • Naprawiono możliwość zdobycia osiągnięcia dla Skauta „Zwolnić gońca” zabicie Grubego, który przed chwilą zjadł Stek z Bizona.

Aktualizacja z 12 listopada 2013

Aktualizacja z 2 lipca 2015 #1 (Siła charakteru)

 • Zmieniono atrybuty:
  • Zaktualizowano opis aby wspomnieć o tym, że artykuły spożywcze mogą być rzucone za pomocą alternatywnego ataku aby uleczyć graczy apteczką.

Aktualizacja z 25 listopada 2015

 • [Nieudokumentowane] Naprawiono exploit związany ze Stekiem z Bizona i upuszczaniem Wzmocnień w trybie Mannpower.

Aktualizacja z 7 lipca 2016 (Poznaj wroga swego)

 • Naprawiono mnożnik "otrzymywanych obrażeń" przypadkowo będący ustawiony na +10%, zamiast +25% z opisu.

Aktualizacja z 20 października 2017 (Piekło w dżungli)

 • Naprawiono niektóre z artykułów spożywczych Grubego, którym nie aktualizował się model po spożyciu.
 • [Nieudokumentowane] Zwiększono czas trwania efektu z 15 na 16 sekund.
 • [Nieudokumentowane] Zmniejszono zwiększone otrzymywanie obrażeń z +25% na +20%.

Aktualizacja z 7 listopada 2017

 • Zaktualizowano talerz dla Steka z Bizona.

Błędy

 • Przez Aktualizacja z 22 grudnia 2010 naprawiającą przyspieszenie które łączyło się z tym z Gorących Rękawic Uciekiniera, wzrost prędkości ze Steka zastępuje wzrost prędkości z Postępowania dyscyplinarnego i Sashimona straceńca. W wyniku, Gruby uderzony Postępowaniem Dyscyplinarnym lub wzmocniony Sashimonem Straceńca będzie poruszał się szybciej od Grubego który zjadł Stek z Bizona i został również uderzony Postępowaniem Dyscyplinarnym lub wzmocniony Sashimonem Straceńca.
 • Jeśli Stek z Bizona jest aktywną bronią podczas Upokorzenia, może być on ciągle wyrzucony za pomocą ataku alternatywnego, a drwina skonsumuje Stek i nada graczowi efekty.
 • Jeśli gracz zostanie zraniony podczas wykonywania drwiny z pełnym zdrowiem lub nadleczeniem, a Stek z Bizona jest aktywną bronią, Stek zostanie spożyty, pomimo tego że nie da on graczowi żadnych efektów.
 • Ugryzienie nie odnawia się podczas zmiany broni.

Ciekawostki

 • Zamiast Steka z Bizona, Pejotl miał znajdować się w zestawie Hibernującego niedźwiedzia. Jednakże, testerzy stwierdzili że gracze mogą uznać mężczyznę w nakryciu głowy rodowitego Amerykanina jedzącego Pejotla i wpadającego na szał zabijania podczas furii za rasistowskie. Stek został stworzony jako szybki zamiennik.[1]

Galeria

Zobacz też

Odniesienia

 1. TF2 - Polypack - Ruskeydoo" użytkownika Ruskeydoo na forum polycount.com 25 Marca 2011. (angielski)