Piaskun

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Wy, Skauci, pokochacie ten rzadki kolekcjonerski kij baseballowy wybijający w przeciwną drużynę piłkę, która ogłuszy każdego na tylko głupiego, wolnego, pijanego, cichego lub australijskiego, aby dać się nią trafić.
— Notka reklamowa Piaskuna

Piaskun (oryg. Sandman) jest możliwą do odblokowania bronią do walki wręcz dla Skauta. Jest to drewniany kij z wyrzeźbionym z boku logiem „The Sandman”, zakończony miękką rączką. Koniec kija obwiązany jest taśmą trzymającą pęknięte części kija razem. Razem z kijem, Skaut otrzymuje piłkę sygnowaną przez „All Ballers League” i wyprodukowaną przez „Ball Fortress”.

Broń ta posiada taką samą prędkość ataku oraz zadaje te same obrażenia, co zwykły Kij, a wykonaniu ataku alternatywnego (domyślnie: MOUSE2) spowoduje, że Skaut wybiję piłkę w stronę przeciwnika. Udane trafienie piłką spowolni przeciwnika oraz zada mu obrażenia, o ile był on odpowiednio oddalony. Gdy wróg jest spowolniony, to nad jego głową pojawi się ikona "BONK!", a jego prędkość ruchu zostanie ograniczona do 225.88 jednostek Hammera na sekundę, niezależnie od tego, jaką on klasą gra. Czas trwania spowolnienia jest zależny od tego, jak długo w powietrzu znajdowała się piłka; im dłużej ona leciała, tym dłużej jej ofiara będzie spowolniona, od 1 do 7 sekund. Jeśli wróg został trafiony piłką, która wystarczająco długo leciała, co będzie można rozpoznać po odgłosie aplauzu widowni, to zostanie on spowolniony przez 7 sekund. Jeśli Skaut wybije piłkę z bliska, to wrogowi zostaną zadane drobne obrażenia, lecz piłka odbije się od niego, a on nie będzie spowolniony. Skaut posiada wyłącznie jedną piłkę, która odnawia się po 10 sekundach, tak jak jest to pokazane na jej wskaźniku na HUDzie. Pomimo tego, że jest to pocisk, to piłka jest uważana za broń do walki wręcz, przez co ma większą szansę na zadanie obrażeń krytycznych oraz zadaje ona podwojone obrażenia Grubym, którzy mają wyciągnięte Pięści ze stali.

Piłka może zostać podniesiona z ziemi, niezależnie od tego, czy należała do Gracza albo innego Skauta, lub z Szafki z zaopatrzeniem. Piłka nie jest zaliczana do amunicji i przez to nie może ona zostać odzyskana poprzez podnoszenie skrzynek z amunicją. Piłka, która nie trafi we wroga, będzie leżała na ziemi i zniknie po 10 sekundach, co również stanowi czas, po którym Skaut uzyska nową. Po tym, jak spowolniła wroga, to zniknie ona o wiele szybciej - po mniej więcej trzech sekundach - lecz nadal może ona zostać podniesiona i ponownie użyta, zanim zniknie. Jako że jest to pocisk, to piłka będzie leciała łukiem w stronę ziemi i może ona zostać odbita przez wrogiego Pyro. Piłka może także odbić się od granatów, Sikwonda, Wściekłego mleka i innych piłek, należących do wrogów.

Skauci z wyposażonym Piaskunem utracą 15 maks. punktów zdrowia, obniżając swoją podstawową ilość zdrowia do jedynie 110. Przez to broń ta nadaje się do wspierania innych, gdyż kładzie ona na graczu większe ryzyko śmierci podczas walki.

Wykonanie drwiny Piaskunem spowoduje wykonanie zabójczego Wybicia.

Piaskun jest automatycznie wręczany graczom, którzy uzyskali 16 osiągnięć Skauta.

Ikona zabójstwa Piaskunem została wykonana przez NeoDement .

Obrażenia i czasy funkcjonowania

Kij

Zobacz też: Obrażenia
Identyczne jak dla Kija
Obrażenia i czasy funkcjonowania
Typ obrażeń Do walki wręcz
Na odległość czy do walki wręcz? Do walki wręcz
Obrażenia
Bazowe obrażenia 100% 35
Krytyczne 105
Minikrytyczne 47
Czasy funkcjonowania
Odstęp między atakami 0.5 s
Wartości są przybliżone i ustalone poprzez testy społeczności

Piłka

Zobacz też: Obrażenia
Obrażenia i czasy funkcjonowania
Rodzaj strzału Pocisk
Typ obrażeń Do walki wręcz
Na odległość czy do walki wręcz? Do walki wręcz
Efekt Spowalnia proporcjonalnie do czasu lotu piłki
Obrażenia
Bazowe obrażenia 100% 15
Krytyczne 45
Minikrytyczne 20
Czasy funkcjonowania
Odstęp między atakami 0.25 s
Czas ładowania 10 s
Wartości są przybliżone i ustalone poprzez testy społeczności

Demonstracja

Wytwarzanie

Zobacz też: Wytwarzanie

Plan wytwarzania

Żeton klasy - Skaut Żeton slotu - walka wręcz Metal ze złomu Możliwe rezultaty
Item icon Class Token - Scout.png + Item icon Slot Token - Melee.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Sandman.png Item icon Holy Mackerel.png Item icon Boston Basher.png Item icon Candy Cane.png
Item icon Sun-on-a-Stick.png Item icon Fan O'War.png Item icon Three-Rune Blade.png Item icon Atomizer.png
Item icon Unarmed Combat.png Item icon Wrap Assassin.png Item icon Freedom Staff.png Item icon Ham Shank.png
Item icon Bat Outta Hell.png Item icon Conscientious Objector.png

Jako składnik wytwarzania

Piaskun Metal ze złomu Pałka sokisty
Item icon Sandman.png + Item icon Scrap Metal.png = Item icon Pain Train.png
Piaskun Metal z odzysku Święta makrela
Item icon Sandman.png + Item icon Reclaimed Metal.png = Item icon Holy Mackerel.png
Piaskun Plemienne ostrze Bostoński tłuczek
Item icon Sandman.png + Item icon Tribalman's Shiv.png = Item icon Boston Basher.png
Piaskun Bonk! Atomowy kop Metal z odzysku Atomizer
Item icon Sandman.png + Item icon Bonk! Atomic Punch.png + Item icon Reclaimed Metal.png = Item icon Atomizer.png

Wariant kuriozum


Powiązane osiągnięcia

Leaderboard class scout.png Skaut

Zbijak
Zbijak
Ogłusz Skauta jego własną piłką.


Szybka piłka
Szybka piłka
Ogłusz 50 przeciwników, gdy zdobywają punkt lub pchają wagon.


Brudna zagrywka
Brudna zagrywka
Spowoduj nieszczęśliwy wypadek śmiertelny poprzez ogłuszenie przeciwnika.


Strzał z dystansu
Strzał z dystansu
Ogłusz przeciwnika na możliwie najdłużej poprzez trafienie go z daleka piłką.
Na aut
Na aut
Odrzuć przeciwnika na 25 metrów za pomocą Piaskuna.


Strefa uderzenia
Strefa uderzenia
Zabij lub asystuj w zabiciu 50 ogłuszonych przeciwników.


To boli
To boli
Ogłusz 2 Medyków, którzy są gotowi do użycia ładunku ÜberCharge.

Leaderboard class soldier.png Żołnierz

Głuchy jak pień
Głuchy jak pień
Zabij 5 ogłuszonych graczy.

Mvm navicon.png Mann kontra Mosiągnięcia

Czy androidy śnią?
Czy androidy śnią?
Grając Skautem, użyj Piaskuna, by naznaczyć śmiercią 15 robotów w tej samej fali ataku.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 24 lutego 2009 (Aktualizacja Skauta)
 • Piaskun został dodany do gry. Piłka baseballowa, gdy dostępna, zostaje automatycznie wybita po naciśnięciu strzału podstawowego. Brak ataku alternatywnego. Trafione cele ogłuszane są niezależnie od dystansu, jaki przebyła piłka. Jest w stanie ogłuszyć cele pod wpływem ładunku ÜberCharge. Noszący nie posiada zdolności podwójnego skoku, a sama broń zadaje nieogłuszonym celom o połowę mniejsze obrażenia.

Aktualizacja z 25 lutego 2009

 • Usunięto redukcję obrażeń zadawanych nieogłuszonym celom.
 • Naprawiono lewitowanie cząsteczek BONK! po zabiciu drwiną Wybicie.

Aktualizacja z 13 marca 2009

 • Gracze ogłuszeni piłką przyjmują o 50% mniejsze obrażenia.
 • Zwiększono minimalny dystans, jaki piłka musi przebyć, aby ogłuszyć kogoś.

Aktualizacja z 26 maja 2009

 • Opisy opisy zabójstw Siłą Natury i Piaskunem, dzięki czemu serwery mogą je prawidłowo rejestrować.

Aktualizacja z 13 sierpnia 2009 (Bezklasowa aktualizacja)

 • Zmieniono działanie ogłuszenia piłką Piaskuna.
  • Gracze korzystający z tej broni otrzymują po 1 punkcie za każdego ogłuszone przeciwnika (2, jeśli cel został piłka przeleciała duży dystans).
  • Ogłuszeni gracze otrzymują 75% obrażeń zamiast 50%.
  • Gracze pod wpływem ładunku ÜberCharge nie mogą dłużej zostać ogłuszeni.
  • Jeśli Gruby zostanie ogłuszony podczas rozkręcania lufy swojego Miniguna (PPM lub LPM), nie przerwie on tej czynności.
  • Zredukowano minimalny dystans, który piłka musi przelecieć, by kogoś ogłuszyć.
 • Negatywny atrybut Piaskuna został zmieniony z „Uniemożliwia podwójny skok” na „-30 maks. punktów zdrowia dla noszącego”.
 • [Nieudokumentowane] Atak podstawowy uderza Piaskunem, a atak alternatywny wybija piłkę.
 • [Nieudokumentowane] Dodano animacje atakowania Piaskunem, gdy Skaut trzyma w ręce piłkę.

Aktualizacja z 17 grudnia 2009 (WOJNA!)

 • Piaskun ogłusza cel tylko, gdy ten zostanie trafiony z maksymalnej odległości.
  • Wszystkie inne trafienia piłką wymuszą na celu widok trzecioosobowy oraz pozę przyjmowaną przez klasę, gdy jej drużyna przegra; w wypadku takiego ogłuszenia, cel otrzymuje 100% obrażeń.
 • Dodano dźwięk odtwarzany, gdy Skautowi odnowi się piłka.

Aktualizacja z 22 grudnia 2009

 • Zaktualizowano HUD, dodając wskaźnik odzyskiwania piłki Piaskuna.

Aktualizacja z 6 stycznia 2010

 • Zredukowano zmniejszone zdrowie dla noszącego do -15 maks. punktów zdrowia.

Aktualizacja z 13 stycznia 2010

 • Naprawiono przelatywanie piłki Piaskuna przez drzwi stref odrodzenia.

Aktualizacja z 28 kwietnia 2010

 • Ogłuszeni gracze poruszają się troszkę wolniej.

Aktualizacja z 12 maja 2010

 • [Nieudokumentowane] Piaskun został dodany do planu wytwarzania Pałki Sokisty.

Aktualizacja z 8 lipca 2010 (Aktualizacja Inżyniera)

 • Piaskun korzysta z ikony zabicia Kijem, a zabicie piłką – z aktualnej ikony zabicia Piaskunem.

Aktualizacja z 30 września 2010 (Mannkonomia)

Aktualizacja z 12 października 2010

Aktualizacja z 21 grudnia 2010

Aktualizacja z 7 stycznia 2011

 • Piaskun otrzymał własną ikonę zabicia.

Aktualizacja z 14 lutego 2011

 • Naprawiono niemożność zniszczenia bomb samoprzylepnych po trafieniu ich Piaskunem.

Aktualizacja z 15 marca 2011

 • [Nieudokumentowane] Piaskun został usunięty z planu wytwarzania Ullapoolskiego Pala.

Aktualizacja z 23 czerwca 2011

 • [Nieudokumentowane] Piaskun został dodany do planu wytwarzania Atomizera.

12 lipca 2011

Aktualizacja z 22 lipca 2011

 • [Nieudokumentowane] Zmieniono opis pozytywnego atrybutu Piaskuna na „Atak alternatywny: wybija piłkę ogłuszającą wroga”.
 • [Nieudokumentowane] Naprawiono nieprawidłowe ukazywanie się wskaźnika odnowienia piłki Piaskuna na wyświetlaczu przeziernym.

Aktualizacja z 21 grudnia 2011

 • Dopracowano siłę wybicia piłki Piaskuna.

Aktualizacja z 20 lipca 2012

 • Naprawiono niemożność dodania do Piaskuna Kuriozalnej części: Zabójstw zza grobu.

Aktualizacja z 12 listopada 2013

Aktualizacja z 21 grudnia 2016 (Śnięta 2016)

Aktualizacja z 14 lutego 2017

 • Dodano brakujące kwestie głosowe dla Skauta, gdy podnosi on piłkę.

Aktualizacja z 20 października 2017 (Piekło w dżungli)

 • Zmieniono atrybuty:
  • Piłki wybite z długiego dystansu już nie pozbawiają ofiary możliwości strzelania z broni, lecz jest ona wciąż spowolniona.
  • Piłki wybite z maksymalnego dystansu zadają teraz o 50% większe obrażenia od podstawowych 15.
  • Wymagany przeleciany dystans piłki, aby była ona uważana za wybitą z maksymalnego dystansu, został skrócony o 20%.
  • Czas odnawiania się piłki został skrócony do 10 sekund.

Aktualizacja z 28 marca 2018 #1

 • Naprawiono pocisk Sandmana, który zderzał się z niewidzialnymi przedmiotami w strefie odrodzenia drużyny.

Aktualizacja z 7 czerwca 2018

 • Naprawiono niemożliwość podniesienia przez Skautów piłki Piaskuna.

Błędy

 • Czasem zdarza się, że piłka jest niedostępna mimo jej samoistnego odnowienia się, podniesienia już leżącej lub skorzystania z szafki z zaopatrzeniem; piłka ponownie będzie dostępna po śmierci gracza.
 • Czasem, jeśli wrogi Pyro użyje sprężonego powietrza, aby odbić twoją piłkę i trafi ona twojego towarzysza, to Skaut może wymówić kwestię głosową, która jest wypowiadana, gdy piłka trafi w przeciwnika.
 • Jeśli wskaźnik odnowienia zapełni się w momencie, gdy Skaut już zdobędzie nową piłkę, niemożliwe będzie jej wybicie.
 • Spowolnienia wroga, który wykonuje drwinę, pozwoli mu poruszać się ze zwolnioną prędkością przed zakończeniem drwiny, chyba że został on trafiony z maksymalnego dystansu.
 • Gdy gracz wybije sobie piłkę pod własne nogi, automatycznie ją odzyska, przez co Skaut będzie wykonywał animację wybijania, ale piłka nie będzie wybijana.
 • Piłka nie spowolni celu, który przynajmniej raz był pod wpływem Übercharge'a.

Ciekawostki

 • Piaskun (ang. Sandman) to nazwa pochodząca z ludowych opowieści o kreaturze, która usypiała ludzi magicznym piaskiem.
 • Model i logo Piaskuna są zaczerpnięte z klasycznych kijów baseballowych Luisville Slugger tworzonych przez Hillerich & Bradsby Company (angielski).

Galeria

Zobacz także

Źródła zewnętrzne