Kanama

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Sniper 
Killicon bleed.png
 Spy
Kanama etkisinin HUD simgesi
Senin için neyin iyi olduğunu biliyor musun? Akan kan.
Sniper

Kanama, belirli silahların neden olduğu bir oyuncuya zamanla zarar veren bir etkidir. Bir oyuncuda kanama başlaması halinde, sağlıkları etkiyi yitirene kadar devam ederek, 0.5 saniyede bir 4 sağlık puanı yavaş yavaş azalarak oyuncunun canı azalır veya ölebilir . Bunlara ek olarak Sağlık Paketi, İkmal Dolabı ya da bir Beslenme çantası öğesi alınırsa kanama durur ve sağlık geri kazanılır. Yanmadan farklı olarak, kanama su veya geri püskürtme ile iyileştirilemez.

Oyuncular kanamadan etkilendiğinde, ekranları kırmızı renkte, sağlık göstergesinde kırmızı bir damla olur ve yavaşca sürekli olarak yanıp söner.

Kanamanın süresi silahlar arasında değişebilir ve birden fazla isabet ile birikmez, yani; Kanamaya neden olan bir silahla tekrar vurmak, maksimum süre için etkinin süresini azaltacaktır. Ancak, zamanla hasar veren benzer bir etki olan yanmadan farklı olarak, bir oyuncu birkaç farklı kanama etkisi bulunan silah tarafından hızla arka arkaya vurulduğunda aynı süre içinde sadece daha fazla vurma hasarı oluşması sağlanır yani kanama hasarı burada da birikmez (örneğin, Uçan Giyotin ve Boston'lu Vurucu tarafından vurulduğunda).

Kanama, vurma-kaçma manevraları sırasında büyük etki yaratarak oyuncular arasında doğrudan çatışmayı önlerken, zamanla büyük hasara yol açabilir. Buna ek olarak, kanama etkisi olan silahlar görünmez Spylar için çok etkilidir çünkü görünmez hedefe vuruş yapılması halinde hedeften kan parçacıkları akacağı için yeri çok kolay bir şekilde belli olur.

Hasar ve işlev süreleri

Ayrıca bakınız: Hasar
Hasar ve işlev süreleri
Hasar türü Untyped
Cephaneli mi yakın dövüş mü? Untyped
Hasar
Kanama 4 / tick
Kanama (mini kritik) 5 / tick
İşlev süreleri
Saldırı gecikmesi 0.5 s
Değerler topluluk testlerinde kaydedilmiştir ve yaklaşık değerlerdir.

İlgili silahlar

Kanama etkisi olan silahların listesi
İkincil Flying Guillotine
 • Uçan Giyotin, düşmana karşı vurulduğunda kanamasına neden olan birincil silah veya ikincil silah olarak kullanılarak atılabilir. Etkisi 5 saniyeliğine sürer ve toplam 90 canlık bir hasar elde etmek için başarılı bir vuruş yapmak gerekir.
Uçan Giyotin
Yakın Dövüş Boston Basher Three-Rune Blade
 • Bostonlu Vurucu'nun/Üç Rünlü Kılıç'ın kanama etkisi 5 saniye sürer; tek bir vuruş 75 hasar verir.
  • Iska halinde kendinize sadece bir kerede 18 canlık zarar verir; bu 5 saniyeliğine olarak hesaplarsak

kanamanın toplam 58 canlık kişi kendi kendine zarar vermiş olur.

Boston'lı Vurucu Üç Sembollü Kılıç
Wrap Assassin Paketleyici Süikastçi'nin alternatif ateşi, Uyku Perisi'nin alternatif ateşine benzer şekildedir ve kullanıldığında keyifli süs fırlatılabiliyor ve bu da isabet ederse eğer düşmanın kanamasına neden oluyor. Etki 5 saniye sürüyor ve tek bir vuruşta toplam 55 canlık hasarın olması sağlanıyor.
  • Keyifli süsü aşırı uzak bir mesafeden atıp bir düşmanı vurmak kritik bir vuruş olmasını sağlar, ancak kanamayı uzatmayacak ya da değiştirmeyecektir sadece bu vuruş toplamda yaklaşık 85 canlık hasarın olmasına yol açacaktır.
Paketleyici Süikastçı
Yakın Dövüş Southern Hospitality
 • Güney Misafirperverliği'nin kanama etkisi 5 saniye sürüyor ve tek bir vuruşu toplam 105 canlık hasar alması sağlanır.
Güney Misafirperverliği
Yakın Dövüş Tribalman's Shiv
 • Kabile Sustalısı'nın kanama etkisi 6 saniyeliğine sürüyor, tek bir isabetli vuruş toplamda 81 canlık hasarı sağlıyor.
Kabile Sustalısı


Güncelleme geçmişi

20 Mayıs 2010 Yaması (İkinci Toplumun Katkısı Güncellemesi)

 • Kanama etkisi eklendi.

9 Ekim 2012 Yaması

 • Kanayan veya yanan oyuncular artık sağlık paketlerşni toplayaral bu etkileri ortadan kaldırabilirler.

16 Ocak 2013 Yaması

 • Kanayarak bir oyuncu öldükten sonra sunucuda meydana gelen bir hata düzeltildi.

Hatalar

 • Oyuncunun kanaması sırasında bir harita üzerinde yeni bir tur başlatılırsa, oyuncunun ekranı sanki kanama hasarı geçiriyormuş gibi yanıp sönmeye devam edecektir. Ancak, oyuncu sesli bir şekilde bağırmayacak veya herhangi bir hasar almayacaktır. Etki, oyuncu sunucudan ayrılana veya oyundan çıkana kadar kalır.

Ek bilgi

 • Kabile Sustalısı'nın yayınlanıp ilk kez kanama etkisi getirildiğinde öldürme simgesi, öldüren kişinin o sırada hangi silahı kullandığını gösterirdi. Ancak Kavate kullanılırsa veya yeniden canlanılırsa, birdahaki öldürme simgesi genel bir öldürme ôldürme simgesi olan "kurukafa" kullanılıyordu.

Galeri