Gabe Glasses

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Like many students, the Heavy earned his PhD in Russian Literature with late nights of studying and paid with his eyesight. These glasses may fix it, but they won't help the wearer learn counting to 3.
Gabe Glasses publicity blurb

Gabe Glasses jsou komunitou vytvořené postranní předměty pro Heavyho. Je to pár brýlí na čtení podobné těm, které nosí Gabe Newell.

Gabe Glasses byly přidány do Steam Workshopu pod názvem "Honcho's Heavy Reader".

Minulé změny

Patch z 10. července 2013

  • Gabe Glasses byly přidány do hry.

Galerie