Jonglering

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
You cannot run from me, my gun is faster!
Soldaten

Jonglering refererar till strategin av att använda vapen till att hålla fienden stundvis hängandes i luften. På detta vis lämnas de sårbara och desorienterade. För kvickare eller kraftigare fiender kräves det flera av dessa jonglerings strategier för att de ska bli besegrade.

Jonglering kan utföras av Soldater genom att använda Raketgevärets "splash" skada till att lyfta upp en motståndare i luften (även kallad "studseffekten" ). Följande, genom att använda denna metod, så eliminerar man motståndarens förmåga att undvika en attack när denne är luftburen såväl som att kunna förutse var motståndaren kommer att landa. Soldaten har förmågan att kunna skjuta vid området där fienden landar, eller medan denne är luftburen för att förhindra en attack mot honom därifrån. Även om detta kräver en bättre precision av spelaren, som måste sikta på ett mindre område, så underlättas detta av Direkta Träffen, eftersom att dess raketer färdas snabbare och orsakar mini-kritiska träffar på luftburna motståndare. Nackdelen med detta vapen är att dess "splash" radie är betydligt mindre än det vanliga Raketgevärets, men om man träffar motståndarens fötter så kommer de slungas betydligt högre upp. Jonglering med Frihetsgeväret rekommenderas för spelare som anser att Direkta Träffen är för svår att använda på grund av dess minimala splash-radie. Jonglering med Svarta Lådan är i stort sett samma sak, bortsett från att denna har en raket mindre och att användaren får extra hälsa vid lyckade träffar.

Demoman kan jonglera genom att använda Granatkastaren och orsaka en direct träff på motståndarens ben. Detta är även möjligt att göra med klisterbomber, men det är mer komplicerat eftersom att det finns en fördröjning mellan avfyrning och detonering. Däremot så har jonglering med Demoman blivit mycket enklare med Skotska Motståndets förmåga att noggrant placera ut klisterbomber. Det enda som användaren bör tänka på är att placera bomberna väl för en lyckad jonglering.

Pyro kan jonglera fiender i luften genom komprimerade luftstötar, eller genom att reflektera tillbaka explosiva projektiler från motståndare. Spelaren kan använda sitt närstridsvapen för att effektivt avsluta en attack. Med Brandslaktaren så kan Pyron i de flesta fallen göra slut på brinnande fiender omedelbart.

Även om det är svårt att utföra så kan även Spanaren jonglera fiender i luften med Hagel-Med-Kraft. Skott måste avfyras mot motståndarens fötter när denne är luftburen, detta är dock endast utförbart i vissa situationer.

Jonglering kan användas för att separera en en ÜberLaddad Sjukvårdare från hans "patient" för att förhindra att ÜberLaddningen orsakar större skada. Med ett precisionsfyllt skott kan luftburna fiender lyftas på ett sådant sätt att de tar fallskada eller slungas ut i raviner, stup, etc. Denna taktik är oftast mindre effektiv på Spanaren då han kan hoppa två gånger i luften (se dubbelhopp) för att hastigt ändra riktning eller för att på ett effektivt sätt minska fallskadan.

Aerialer

Huvudartikel: Aerial

Jonglerade fiender kan bli träffade i luften, så kallad aerial, luftskott, eller airshot på engelska. Användaren kan orsaka direkta träffar, som kommer ge olika effekter beroende på var man träffar. En träff vid midjan kommer få motståndaren att förlora rörelsehastighet. Träffar man en fiende i huvudet kommer det att resultera i att denne accelererar snabbt nedåt, ofta snabbt nog att döda honom genom fallskada, så kallad cratering. Om en spelare träffas under midjan så kommer denne att lyftas uppåt, vilket ger tillfälle att utföra ytterligare en aerial. Direkta Träffen orsakar mini-kritiska träffar på alla mål som blivit luftburna utav en explosion. Reservskjutaren orsakar mini-kritisk skada på alla fiender som befinner sig i luften, oavsett hur de blev luftburna, vilken fungerar utmärkt som en avslutare för en jonglering.