ConTracker

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Ten artykuł jest na temat ConTrackera, interfejsu użytkownika odpowiadającego za śledzenie kontraktów w główny menu. Aby dowiedzieć się na temat przedmiotu działania, który przyznaje ci dostęp do płatnych kontraktów Piekło w dżungli, zobacz ConTracker kampanii Piekło w dżungli.
ConTracker
Mercenary park contract example 1.png
ConTracker pokazujący początkowe kontrakty Mercenary Park dla kampanii Piekło w dżungli.


ConTracker jest aplikacją śledzącą kontrakty z poziomu głównego menu, która może być otwarta naciskając ikonę ConTrackera na głównym menu lub używając ConTrackera kampanii Piekło w dżungli

Gdy jest otwarty, ConTracker jest przedstawiony jako PDA które pozwala graczowi przeglądać, wybierać i śledzić dostępne kontrakty, w tym obecnie dostępne, płatne kontrakty Mercenary Park Kampanii Piekło w dżungli (o ile gracz kupił i wykorzystał Przepustkę kampanii Piekła w dżungli), darmowe Kontrakty Pyroland i Kontrakty halloweenowe Scream Fortress 2017. Podczas korzystania z tego narzędzia, gracz może przejrzeć dostępne kontrakty, zobaczyć nagrody za ich ukończenie, wybrać dostosowane przez siebie ścieżki kontraktów, sprawdzić główne cele i cele z premią, aktywować kontrakty i zwrócić skończone kontrakty.

Instrukcja

Gdy ConTracker jest otwarty z poziomu głównego menu, HUDu lub przedmiotu ConTracker kampanii Piekło w dżungli w plecaku użytkownika, to główny ekran przedstawia zestawy kontraktów które są aktywne w danym czasie.

 • Gdy pierwszy raz ConTracker zostanie otwarty, to użytkownikowi przedstawia się ekran krótko opisujący sposób działania tej aplikacji i przycisk startu
 • Płatne kontrakty wymagają kupienia przepustki kampanii aby je aktywować; darmowe kontrakty tego nie wymagają
 • Wybranie zestawu kontraktów otwiera mapę na której znajdują się wszystkie kontrakty w tym zestawie.
Mapa kontraktów Pyroland w ConTrackerze, przedstawiająca (od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu) w pełni ukończone, częściowo ukończone, odblokowane ale nieaktywowane i zablokowane kontrakty. Pomarańczowa otoczka wskazuje, że "Rozpałka" jest aktywnym kontraktem. Ścieżka do Gorącego plaskacza jest wciąż zablokowana, ponieważ główny cel Cieplnego ciągu nie został skończony.


Przeglądanie i wybieranie kontraktów
"Mercenary World" jest zablokowanym kontraktem, wymaga 20 gwiazdek i oferuje $250 i przedmiot.

Gracze korzystają z ConTrackera aby przeglądać i wybierać kontrakty do aktywacji..

 • Mapa ConTrackera pokazuje moduły które oferują różne kontrakty (przykłady powyżej).
  • Pomarańczowa otoczka wskazuje na położenie aktywnego kontraktu.
  • Zielona otoczka wskazuje na kontrakty które mają przynajmniej jeden cel wykonany.
  • Pomarańczowe moduły oznaczają że kontrakt jest odblokowany; gracz spełnił wszystkie wymagania aby go aktywować. Szary moduł oznacza że kontrakt jest zablokowany; wymagania nie zostały spełnione
  • Strzałki idące w stronę zablokowanego kontraktu wskazują jakie inne kontrakty muszą mieć swój Główny cel ukończony a potem zwrócone zanim późniejszy kontrakt może być odblokowany. Czarne strzałki oznaczają zablokowany kontrakt.
  • Każdy moduł pokazuje nazwę kontraktu i wskazuję nagrodę za ten kontrakt.
  • Nagrody za dany moduł są przedstawione za pomocą ikony skrzynki, oznaczającą przedmiot i znaku waluty, oznaczającą Krwawą forsę ($/$$/$$$ co kolejno oznacza $100/$150/$250).
  • Każdy moduł wskazuje ile gwiazdek potrzebujesz aby aktywować kontrakt; kontrakty nie muszą wymagać gwiazdki za ich aktywację, ale mogą wymagać jednej lub większej ilości gwiazdek w zamian za ich aktywację za pierwszym razem (Przeczytaj o Zwracaniu kontraktów poniżej) .
  • Trzy łuki otaczają każdy moduł kontraktu, jeden łuk dla każdego z trzech celów kontraktu, dolny łuk odpowiadający głównemu celowi. Pomarańczowe łuki wskazują na ukończony cel.
 • Naciśnięcie na moduł otworzy kontrakt, który można przeczytać do dokładniejszego przejrzenia, pokazując nagrodę jaką oferuję i dostępne cele główne i cele z premią oraz postęp który został wykonany dla tych zadań. Naciśnij ‘Aktywuj’ aby podjąć się kontraktu.
  • Gracz może mieć tylko jeden aktywny kontrakt w danym momencie.
  • Gracz może się przełączać między kontraktami bez ich zwracania; dla przykładu, przełączanie się pomiędzy kontraktami ataku i obrony, pomiędzy rundami gry Control Point (gamemode)/pl#Atak/Obrona (Przeczytaj o Postępach w kontrakcie poniżej)
  • Gracz może zmienić aktywny kontrakt w każdej chwili; jednakże, jeśli zostanie on zmieniony podczas trwania rundy, to jakikolwiek postęp wykonany do tego kontraktu w tej rundzie będzie stracony.
 • Aktywacja jakiegokolwiek kontraktu który wymaga użycia wyszczególnionego przedmiotu, tymczasowo wypożycza graczowi ten przedmiot. Do momentu ukończenia lub przełączenia kontraktu, ten wypożyczony przedmiot pozostanie w plecaku gracza.

Cele kontraktów i punkty kontraktów
Zobacz też: ConTracker Piekła w dżungli

Każdy kontrakt ma cel główny i do dwóch celów z premią. Każdy cel definiuje wymaganą czynność która będzie będzie potem zaliczana i nagradzana punktami kontraktu (PK) gdy będzie wykonywana. Kontrakty mogą być zwracane po zakończeniu co najmniej jednego z tych celów.

Jest kilka rodzajów celów:

 • Najczęstszym głównym celem jest zdobycie 100 punktów kontraktu na kontrakcie poprzez normalne zdobywanie punktów, ale zazwyczaj z ograniczeniem co do mapy, klasy lub wykonywanej roli, z ustaloną wartością punktów kontraktów za wykonanie tej czynności (przykładowo: Zdobądź punkty jako Pyro: 2 PK)
 • Najczęstszym celem z premią jest wykonanie punktowanej czynności, wyszczególnionej dla tego celu, daną ilość razy. Gracz otrzyma punkty kontraktów za każdym razem gdy zrobi daną czynność aż ją wykona ustaloną ilość razy (przykładowo: Zabij jako Żołnierz podczas wybuchowego skoku: 10 CP 6 razy). Punkty kontraktu zdobyte za cele z premią zaliczają się do celu głównego, który wymaga 100 punktów kontraktu.
 • Bardziej ograniczającym rodzajem celów głównych, znajdujących się głównie w zaawansowanych lub eksperckich kontraktach, ograniczają gracza do jednej punktowanej czynności, która liczy się do celu głównego wymagającego 100 punktów kontraktów, poza punktami dostępnymi z celów z premią (przykładowo: Zabij przy pomocy Czarnej skrzynki: 2 PK).
 • Kilka kontraktów ma jeden rodzaj celu, polegający na jednorazowym pokonaniu bossa (przykładowo: Kontrakty związane z bossami z Scream Fortress 2017).
Postęp kontraktów
HUD ConTrackera pokazaujący zapisany (biały kolor) i niezapisany (pomarańczowy kolor) postęp wykonany dla celu głównego.
Wiadomość HUDu ConTrackera mówiąca o tym, że 3-gwiazdkowy kontrakt może być zwrócony, po tym jak obecna runda zostanie zakończona.

Gracze mogą wykonywać swoje kontrakty w Grach trybu swobodnego

 • Wykonanie czynności dla nieukończonego celu na aktywnym kontrakcie przyzna graczowi ustaloną ilość punktów kontraktów w danej chwili. Punkty kontraktu zdobyte z kontraktów kampanii Piekło w dżungli są także liczone i rankingowane na ConTrackerze Piekło w dżungli, jeśli gracz takowy posiada, aktualizując się pod koniec każdej rundy
 • Gdy gracz jest w grze, to HUD kontraktu pokaże aktywny kontrakt i wykonany postęp dla danych celów. Pasek postępu na HUDzie wskazuje wykonany postęp dla głównego celu. Biały segment oznacza ukończony i zapisany postęp. Szaro-pomarańczowy segment to postęp do tej pory wykonany w obecnej rundzie. Ten szaro-pomarańczowy segment jest tracony, jeśli gracz opuści grę, podczas trwania rundy. Gracze muszą zakończyć rundę aby zapisać ten postęp!
 • Postęp na aktywnym kontrakcie może być zablokowany pod pewnym warunkami. Przykłady:
  • Postęp jest zablokowany na kontraktach ataku gdy gracz jest na obronie i tak też to działa analogicznie dla kontraktów obrony.
  • Postęp jest zablokowany gdy gracz nie jest na mapie wyszczególnionej przez aktywny kontrakt.
  • Postęp jest zablokowany gdy gracz nie gra klasą lub nie korzysta z broni wyszczególnionej przez aktywny kontrakt.


Zwracanie kontraktów

Gracze korzystają z ConTrackera aby zwracać kontrakty z ukończonymi celami.

 • Gdy gracz ukończy co najmniej jeden cel kontraktu, kontrakt może być zwrócony w celu uzyskania nagród, gwiazdek, punktów kontraktów i odblokowania innych kontraktów
  • Każdy wykonany cel jest nagradzany jedną gwiazdką podczas zwracania kontraktu. Gwiazdki za każdy niedokończony cel mogą być zdobyte później przez reaktywację kontraktu, ukończenie celu i ponowne zwrócenie kontraktu.
  • Gracze korzystaj z gwiazdek aby odblokowywać więcej kontraktów. Niektóre kontrakty wymagają więcej niż jednej gwiazdki do ich aktywacji, więc niektóre kontrakty w zestawie nie mogą być aktywowane przez graczy którzy wykonują wyłącznie główne cele!
 • Jeśli co najmniej jeden cel z premią jest ukończony dla kontraktu, to ten kontrakt może być zwrócony w celu uzyskania nagród, nawet z nieukończonym celem głównym; jednakże, późniejsze kontrakty nie będą odblokowane dopóki cel główny wcześniejszego kontraktu nie zostanie ukończony i zwrócony.
 • Zwrócenie kontraktu z nieukończonymi celami nie zapobiega późniejszemu ukończeniu tych celów (tak długo jak zestaw kontraktów w którym znajduje się kontrakt, jest aktywny). Gracz może reaktywować częściowo skończone kontrakty, bez żadnych kosztów, nawet po wcześniejszym zwróceniu kontraktu.

Nagordy

Do nagród za zwrócone kontrakty zaliczamy:

Contract star.png
Gwiazdki kontraktu

Gwiazdki kontraktu są walutą przyznawaną graczom którzy ukończyli cel główny lub cel z premią, są używane do odblokowywania innych kontraktów. Gwiazdki kontraktów są ograniczone do kampanii z której są zdobywane i nie mogą być używane w innych kampaniach.

Cyoa cash large.png
Krwawa forsa

Krwawa forsa jest walutą przyznawana graczom którzy zwrócili pewne kontrakty, mając ukończony cel główny. Jeśli krwawa forsa jest zapisana jako nagroda za kontrakt, to gracz otrzyma zapisaną ilość gdy kontrakt jest zwrócony. Krwawa forsa może być użyta do kupienia pewnych przedmiotów, przykładowo: pamiątki dostepne w Sklepie z upominkami.

Item icon Kathman-Hairdo.png
Przedmioty

Przedstawione za pomocą ikony skrzyni, niektóre kontrakty przyznają przedmiot jako nagroda za ich ukończenie, tymi przedmiotami mogą być przedmioty działania (przykład: Halloweenowa paczka), bronie (Banan pocieszenia jako przykład), przedmioty kosmetyczne (niektóre dostępne tylko jako nagroda za kontrakt), lub otwarte skrzynie (które mogą zawierać losowe przedmioty, na przykład barwy wojenne).

Update history

Aktualizacja z 20 października 2017 #1 (Aktualizacja Piekło w dżungli)

 • Szuflada z kontraktami została zastąpiona ConTrackerem, PDA odpowiadającym za kontrakty.

Aktualizacja z 20 października 2017 #2

 • Naprawiono niepoprawnie działający interfejs ConTrackera w DirectX 8.

Aktualizacja z 26 października 2017

 • Darmowe halloweenowe kontrakty i nagrody zostały dodane do ConTrackera!

Aktualizacja z 1 listopada 2017

 • Naprawiono crashowanie serwera związane z ConTrackerem.

Aktualizacja z 1 grudnia 2017

 • Gracze przeglądający swój ConTracker nie mogą się już poruszać lub atakować.
 • Naprawiono animację ConTrackera dla Inżyniera.
 • Naprawiono błąd w którym Medyk, Snajper i Inżynier nie chowali broni pod koniec animacji ConTrackera

Aktualizacja z 13 grudnia 2017

 • Naprawiono błąd, w którym była możliwość przerwania drwiny, korzystając z komend ConTrackera.

Aktualizacja z 28 marca 2018 #1

 • Naprawiono błąd w którym ConTracker nie pokazywał właściwej ilości zdobytych punktów kontraktu.
 • Naprawiono błąd w którym nie mogłeś się ruszać jeżeli otwarłeś menu ConTracker'a będąc martwym i zamknąłeś je po odrodzeniu.

Aktualizacja z 17 maja 2018

 • Naprawiono brakujące znaki w niektórych językach w menu ConTracker'a.

Galeria