Rozpałka

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Heh dum dummad!
Pyro ("To nie jest Sikwondo!")

Rozpałka (oryg. Gas Passer) jest bronią pomocniczą dla Pyro. Jest to zgięty kanister z benzyną w barwach drużyny z namalowanym emblematem Pyro na przodzie i dwoma równoległymi pomarańczowymi/żółtymi liniami na dole.

Broń ta posiada wskaźnik "Benzyna", który wypełnia się wraz z czasem i lub zadawaniem obrażeń. W przeciwieństwie do innych odnawialnych broni, ta na początku posiada pusty wskaźnik, gdy Pyro dopiero odrodził się lub ją wyposażył, a dotknięcie szafki z zaopatrzeniem na niego nie wpłynie, jednakże wskaźnik zostanie zachowany przy śmierci i odrodzeniu się. Wskaźnik wymaga 60 sekund i lub zadania 750 obrażeń, aby go wypełnić, po czym Rozpałka może zostać wyciągnięta.

Rozpałka zachowuje się podobnie jak Sikwondo lub Wściekłe mleko; po jej rzuceniu pojawi się chmurę gazu w barwach drużyny na ziemi i będzie ona wisieć przez kilka sekund. Jeśli kanister wybuchnie w powietrzu, to chmura gazu powoli opadnie, będąc w stanie dojść nawet do ziemi. Rozpałka może także zostać użyta do ugaszenia płonących towarzyszy.

Każdy wróg, który zetknie się z chmurą, zostanie oblany gazem na 10 sekund (lub 5, jeśli jest on leczony). Oblani wrogowie, w tym inni Pyro, zostaną podpaleni, jeśli otrzymają jakiekolwiek obrażenia, w tym te od kul i pocisków. Podpalenie trwa 10 sekund. Jeśli ofiara pozostanie w chmurze gazu, to czas podpalenia nie zostanie zresetowany.

W przeciwieństwie do oblania przez Sikwondo lub Wściekłe mleko, gracze oblani przez tę broń nie będą "mokrzy", przez co nie będą mogli otrzymać obrażeń krytycznych od Neonowego niszczyciela.

Wykonanie drwiny z wyciągniętą Rozpałką spowoduje wykonanie zabójczego Hadoukena.

Rozpałka może zostać losowo znaleziona. Alternatywnie może zostać ona uzyskana poprzez wykonanie kontraktu Pyrolandu "Rozpałka", który przyznaje niewymienialną i niezbywalną Rozpałkę jako nagrodę.

Czasy funkcjonowania

Czasy funkcjonowania
Efekt Zadanie jakichkolwiek obrażeń spowoduje podpalenie wcześniej oblanego wroga.
Czas ładowania 60 s
Czas trwania efektu 10 s / 5 s
Wartości są przybliżone i ustalone poprzez testy społeczności

Demonstracja

Wytwarzanie

Zobacz też: Wytwarzanie

Plan wytwarzania

Żeton klasy - Pyro Żeton slotu - pomocniczy Metal ze złomu Możliwe rezultaty
Item icon Class Token - Pyro.png + Item icon Slot Token - Secondary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Flare Gun.png Item icon Detonator.png Item icon Reserve Shooter.png Item icon Manmelter.png
Item icon Scorch Shot.png Item icon Panic Attack.png Item icon Thermal Thruster.png Item icon Gas Passer.png

Powiązane osiągnięcia

Leaderboard class pyro.png Pyro

OMGWTFBBQ
OMGWTFBBQ
Zabij przeciwnika drwiną.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 20 października 2017 #1 (Piekło w dżungli)

 • Dodano Rozpałkę do gry.

Aktualizacja z 24 października 2017

 • Zaktualizowano opis Rozpałki.
 • Naprawiono nakładające się wskaźniki Flogistynatora i Rozpałki na HUDzie.

Aktualizacja z 28 marca 2018 #1

 • Zmiany w ulepszeniu „Wybuch po podpaleniu” w trybie Mann kontra Maszyny:
  • Obrażenia z ulepszenia nie naliczają się już do ponownego napełnienia paska.
  • Naprawiono problem, który powodował, że obrażenia od wybuchu mogły być zadawane wielokrotnie każdemu celowi znajdującego się w chmurze gazu.
  • Naprawiono roboty oddziałujące na mapę, które nie otrzymywały obrażeń od wybuchu.
  • Zwiększono obrażenia od wybuchu z 250 pkt. do 350 pkt.

Aktualizacja z 26 kwietnia 2018

 • Dodano Rozpałkę do systemu losowych przedmiotów, które można znaleźć.

Błędy

 • Wykonanie skoku przy pomocy Rakietowego lub Wybuchowego skoczka, będąc oblanym przez Rozpałkę, wciąż spowoduje, że użytkownik zostanie podpalony. Dzieje się tak ze względu na to, co gra uznaje za bycie "trafionym", do czego zalicza się obrażenia od upadku i eksplozje niezadające obrażeń.
 • Rozpałka nie wyświetla się, gdy zostanie ona zbadana z menu plecaka.
 • Rozpałka może przejść przez cienkie ściany, jeśli zostanie ona rzucona pod konkretnym kątem.
 • Rozpałka w rękach gracza (podczas w trzeciej osobie) ciągle porusza się w górę i w dół jeśli gracz się rusza.
 • Jeśli zostanie odbita przez wrogiego Pyro zasilonego Kritzkrieg'iem, kolor Rozpałki nie zmieni się.

Galeria

Zobacz także