PDA

From Team Fortress Wiki
< PDA
Jump to: navigation, search
Denna artikel handlar om Teknikerns PDAer. För vapentyp, se Vapen sidan.
I built that.
Teknikern

PDAer är standard PDAvapen för Teknikern, bestående av Byggnadsverktyget och Demoleringsverktyget, vilka han använder för att konstruera respektive förstöra hans byggnader. Byggnadsverktyget ser ut som en typ av miniräknare medan Demoleringsverktyget ser ut som ett typiskt handhållet detoneringsverktyg med en miniatyrskärm och en stor röd knapp.

Dessa verktyg är inte vanliga vapen eftersom att de inte kan användas för att attackera med; de används huvudsakligen visuellt så att spelaren och de som ser spelkaraktären kan se när de används. Därför är det ingen fördröjning när man byter mellan PDAer och det senaste aktiva vapnet som det annars brukar vara. När spelaren använder en PDA kommer en skärm med en meny visas som möjlig spelaren att välja vilka byggnader som ska byggas eller förstöras.

När man väljer en av PDAerna kommer en överliggande HUD grafik visa en lista med alla fyra tillgängliga byggnader. Val av byggnad görs genom de angivna nummertangenterna. Att trycka på "senast använda vapen" tangenten eller primär eldknapp kommer att avbryta PDAn och återvända till det föregående vapnet.

Valtangenterna kommer endast att fungera på en PDA under rätt förhållande. Skulle spelare inte har tillräckligt med metall, kommer de nekas att bygga vissa byggnader med Byggnadsverktyget, men tillåts så fort de har samlat in tillräckligt med metall som möter behovet. Lika så kommer DemoleringsPDAn bara att förstöra byggnader som redan har blivit konstruerade. Demoleringsverktyget kan inte användas för att förstöra en byggnad som blir sappad av Electro Sappern.

Om en spelare väljer att konstruera en tillgänglig byggnad från Byggnadsverktyget kommer spelaren hålla i en verktygslåda. Spelaren kommer även att se ett mönster på marken framför denne, som visar riktningen på den valda byggnaden. Medan mönstret visas, kommer sekundär eldknapp justera byggnadens riktning med 90 grader moturs och primär eldknapp kommer placera ut byggnaden. "Senast använda vapen" knappen kommer avbryta bygget.

Notera att konsollversioner inte har ett separat Demoleringsverktyg. Istället hanteras båda utav Byggnadsverktyget som fungerar som en enskild PDA. Efter att man man valt rätt vapenplats för att aktivera PDAn kan spelaren använda höger avtryckare eller R2 för att konstruera vald byggnad, om det finns tillräckligt med metall, och vänster avtryckare eller L2 för att demolera redan konstruerade byggnader.

Demonstration

Uppdateringshistorik

September 26, 2007 Patch

  • Fixade några trunkeringstrådar i demoleringsmenyn.

Februari 28, 2008 Patch

  • Ändrade så att PDA menyer kunde binda tangenter till "slot1", "slot2", etc., och "slot10" avbryter.
  • Fixade att Tekniker kunde detonera byggnader då de blev sappade.

Januari 19, 2011 Patch

  • Fixade att Teknikerns vymodeller för PDAns (bygg/förstör) hade REDs skins medan man var i BLU.

Kuriosa

  • Det finns en PDA Pollett i items_game.txt, men den är oanvänd. Internt faller Teknikerns Byggnadsverktyg och Spionens Förklädnadskit under denna.
    • PDA2 Polletten används för att tillverka Spionens upplåsbara klockor, som faller under PDA2 platsen och kan tillverkad genom 3 Spionklockor. Detta är den enda användningen för polletten.

Galleri

Se även