Well (Arena)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Well má několik variant, například Capture the Flag a Control Point.
Well (Arena)
Tg arenawell.jpg
Základní informace
Typ mapy Arena
Název souboru: arena_well
Tvůrce: Valve
Předměty na mapě
Ammoico.png Náboje: Smallammo.png ×2   •   Mediumammo.png ×2   •   Largeammo.png ×2
Map Photos
Menu photos arena well.png
Map Overview
Well (Arena) overview.png

Well je Arena mapa, je to modifikovaná verze Well (Control Point). Společně s Lumberyard, Ravine, Granary (Arena) a Badlands (Arena)/cs byla vydána v Heavy Update jako jedna z prvních map pro Team Fortress 2.

Well (Arena) se skládá převážně z verze s Kontrolními body. Ostatní oblasti jsou zablokovány a jsou nedostupné. Spawn místnosti pro každý tým jsou předsunuty vpřed a dlouhé vodní kanály byly nahrazeny malými nádržemi, přímo spojenými s hlavní budovou.

Úkol hráčů je eliminovat tým protihráčů nebo zabrat centrální kontrolní bod.

Úvodní Video

Lokace

Central Building (Mid) (Centrální budova - střed)

Hlavní bojiště, centrální budova je stejná jako na mapě Well s kontrolními body.

  • Entrances (Vstupy): Budová má čtyři dveře, dvoje z nich jsou rozděleny kolejemi.
  • Catwalk (Point) (Lávka (Bod)): Bod leží na lávce, která je spojena čtyřmi rampami nad zemí centrální budovy.
  • Train Rails (Koleje): Na zemi v centrální budovy jsou položeny dvoje koleje vedoucí skrz brány. Buďte pozorní před vlaky.
  • Battlements (Cimbuří): Naproti centrální budovy je budova s cimbuřím, ze které je dobrý výhled na celou oblast, běžné místo pro Snipery a Soldiery, kteří odtud mohou bezpečně odstřelovat nepřátele.

Train Yards (Spawn Areas) (Vlakový dvůr (Spawn oblasti))

Oblast mezi spawn místností a centrální budovou. Dvůr je stejný jako na Well s kontrolními body, pouze hlavní východy jsou nahrazeny malými spawn místnostmi, vodní cesty byly odstraněny a vagóny byly odstraněny.

  • Waterways (Vodní cesty): Dvojice podzemních vodních nádrží spojuje vnější část budov s vnitřní částí. Jsou často používány Spyi k rychlému vstupu do budovy, zahalení se, přejití budovy a východu za zády nepřítele.
  • Boxcars (Nákladní vagony): Přímo před spawn místnostmi jsou dva nákladní vagóny zastaveny na kolejích. Lze je použít jako krytí pro prohrávající tým nebo pro turtling.
  • Speaker (Reproduktor): Nad BLU spawnem je reproduktor, který je dostupný pomocí stickyjumpu.

Strategie

Původní článek: Community Well (Arena) strategy

Časy kontrolního bodu

Control Point Multiplier Sekundy
Capture point ×1
36 ,000
×2
24 ,000
×3
19 ,636
×4
17 ,280


Minulé změny

Patch z 19. srpna 2008 (A Heavy Update)

  • Well (Arena) byl přidána do hry.

Patch z 8. března 2012

  • Aktualizován skybox.
  • Malá vylepšení různého materiálu.

Zhlédněte také