Probed

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Probed
Koth probed.jpg
Základní informace
Typ mapy King of the Hill
Název souboru: koth_probed
Release date: October 5th, 2014
Tvůrce: Harlen "UEAKCrash" Linke
FissionMetroid101
Kevin "Ravidge" Brook
The Ronin
Miguel "BANG!" Melara
Link(s): Steam Workshop
Informace
Prostředí: Farmland/Alien Spaceship
Zasazení: Night
Hluboká voda: No
Nebezpečí: Aliens, Alien air
Předměty na mapě
Healthico.png Lékárny: Smallhealth.png ×3   •   Mediumhealth.png ×5
Ammoico.png Náboje: Smallammo.png ×5   •   Mediumammo.png ×3   •   Largeammo.png ×1
Map Overview
Probed overview.png
Nikdo nečekal, že náš poslední odpor v této invazi bude na tiché farmě, obzvláště oni ne.
— Invasion Update

Probed je komunitní King of the Hill mapa vytvořena pro 2014 TF2Maps.net Major Mapping Contest #11 "Mercs vs. Aliens", který vyhrála. Byla zahrnuta do hry v Invasion Community Updatu.

Dvě rozdělené cesty z obou spawnů se střetávají na kontrolním bodě. Podél cest jsou balkóny propojené s mosty, které slouží jako defenzivní body pro Snipery a Engineery.

K vyhrání musí hráči udržet kontrolní bod po dobu třech minut jako na jiných King of the Hill mapách a musí se vyhnout mimozemskému UFO, které létá v intervalech nad mapou a unáší nic netušící hráče.

Lokace

 • Barn Spawns (Spawny ve stodolách): Před spawny jsou tři cesty. Všechny tři vedou ke kontrolnímu bodu.
 • Rural Pathways (Venkovské pěšiny): Nad dvěma pěšinami ke kontrolnímu bodu je lávka, která poskytuje výškovou výhodu.
 • Grain Silo Control Point (Obilné silo před kontrolním bodem): U kontrolního bodu je dvoupatrové silo, které poskytuje výhodu pro Snipery. Obilné silo je před bodem otevřeno z obou cest.
 • Alien UFO (Mimozemské UFO): V určitých intervalech se nad kontrolním bodem objeví létající talíř a aktivuje svůj paprsek, který vtáhne dovnitř všechny hráče blízko kontrolního bodu. Uvnitř lodi mají hráči zvýšenou rychlost pohybu a všichni hráči obdrží poškození díky toxické atmosféře uvnitř. Na obou stranách talíře jsou Teleporty obou týmů, kterými se hráči vrátí zpátky na kontrolní bod. PO opuštění mají hráči doplněné zdraví a po dobu několika sekund disponují Uber a mini krity.

Strategie

Původní článek: Community Probed strategy

Časy kontrolního bodu

Control Point Multiplier Sekundy
Control Point ×1
10 ,000
×2
6 ,667
×3
5 ,455
×4
4 ,800


Minulé změny

Patch z 6. října 2015 (Invasion Community Update)

 • [Nezmíněno] Probed byla přidána do hry.

Patch z 8. října 2015

 • Opraveny entity bomb na Invasion mapách), které poškozovaly spoluhráče při zásahu šípem.

Patch z 28. října 2015 (Scream Fortress 2015)

 • Vylepšena optimalizace mapy zejména ve středu).
 • Opraveny problémy prolínání (díky Muselk!)[1]
 • Opraveny Engineerova nerovnováha na středu (díky Uncle Dane!).
 • Přidán chybějící zvukový efekt při explozi mimozemšťanů.
 • Opraveno několik problému s kulisami/materiálem.
 • Redukováno použití kulis.

Patch z 13. listopadu 2015

 • [Nezmíněno] Mapy z Invasion Community Updatu byly přidány do quickplay rotace.

Seznam změn

Toto je seznam změn před přidáním mapy do hry.
Seznam změn:

Beta 9

4-24-15

 • Předěláno filtrování explozivního poškození od mimozemšťanů, aby se předešlo poškození spoluhráčů.
 • Zdvojnásobeno explozivní poškození mimozemšťanů.
 • Mírně snížen čas zabírání.
 • Redukována oblast zabírání na původní umístění.
 • UFO se nyní vznáší nad bodem po dobu třech sekund, než vypálí paprsek. Stále zastaví po 8 sekundách po příletu (tohle dává hráčům šanci utéct/schovat se).
 • Značně změněna posila po opuštění lodi. Uber je poloviční (stále pomáhá zorientovat po opuštění lodi), nyní uděluje posilu mini kritickými zásahy po dobu 8 sekund.
 • Změněn typ posily rychlosti na lodi (již nemá variantu nekonečných skoků).
 • Opraveny chybějící před částice teleportu př objevení mimozemšťanů (varování o telefragu).
 • Vylepšeno umístění několika lékárniček/nábojů (trochu experimentuji).
 • Upraveno osvětlení.
 • Vylepšeno pár detailů.

Beta 8

3-19-15

 • (Experiment) Prodloužena oblast zabírání pod střechu budov ve středu.
 • Rozšířeny/optimalizovány nové struktury vytvořené předešlou aktualizací.
 • Odstraněny zdi rozdělující místnosti s rampami u budovy z středem.
 • Přerušen obří výhled na střed.
 • Zefektivněny některé trasy.
 • Snížen čas UFO paprsku (aby se objevoval častěji).
 • Přesunuto malé krytí u bodu.
 • Změněno použití některých materiálů, aby byla mapa více sudržná.
 • Upraveno osvětlení.

Beta 7

3-13-15

 • Předělány konstrukce ve středu, aby byly více zajímavé a měnily průběh přímého boje.
 • Odstraněny velké rampy vedoucí do budov za kontrolním bodem a nahrazeny s propastí, tohle by mělo pomoct nasměrovat boj o střed a redukovat hráče nahoře při začátku zápasu.
 • Redukováno zdraví mimozemšťanů na 5hp, nní by měli všichni explodovat po jednou zásahu.
 • Nyní se lze schovat před paprskem UFA, stáním pod střechou, již to hráče nevtáhne do stropu.
 • Uraveno spuštění paprseku, tak aby vynechával interiéry.
 • Přidána posila k rychlosti / nekonečné vzdušné skoky hráčů uvnitř lodi.
 • Vylepšeny některé náboje a lékárničky.
 • Blokováno veškere zneuživání spawn budov.
 • Vylepšeno použití/detaily některých materiálů.
 • Vylepšeno osvětlení/ osvětlení kulis.

Beta 6

11-17-2014

 • Opravena lékárnička ve středu lodi, která se občas zablokovala pomocí func_door, přesunuju díly nad ní.
 • Opraven chybějící point_spotlight na středu.

Beta 5

11-17-2014

 • Přidána nová trasa z nižší oblasti za kontrolním bodem na horní oblast nad ním.
 • Dobře, finále je nyní skutečně šílené.
 • Odstraněn paprsek, který vycházel ze sila ve středu.
 • Snížena střední konstrukce na lodi a minimalizován extra brushwork.
 • Zrušeno mnoho detailů na lodi, stojících v cestě.
 • Přidáno prolínání, které zachytí přesun hráče do lodi a zruší setrvačnost.
 • Vyčištěno několik tras.
 • Zmínil jsem o částicích? Protože částice.
 • Hodně oprav prolínání.
 • Odstartována optimalizace světelných map.
 • Vylepšeno osvětlení.

Beta 4

11-14-2014

 • Přidáni mimozemšťané, kteří se objeví na konci mapy a lze je zničit hráči.
 • Tito hráči se snaží snížit obranu žoldáků, před objevením mateřské lodi.
 • Skoro finalizovány časy, částicové efekty a audio.
 • Implementováno mnoho částic od FissionMetroida.
 • Zefektivněno skákání po bednách vedle středu na rampy.
 • Nahrána velká optimalizace
 • Více detailů.
 • Vylepšeno osvětlení.
 • Další věci, zapomněl jsme jaké...

Beta 3

11-10-2014

 • Dokončeno finále, audio je stále v procesu tvorby.
 • Přílet UFO se již nekoná tak často (Náhodně mezi 50 a 90 sekundami, nyní 65 a 95 sekundami).
 • UFO nyní také zůstává kratší dobu (10 sekund předtím, nyní 8 sekund).
 • Redukována doba zabrání o 2 sekundy (10 sekund předtím, nyní 8 sekund při x1).
 • Redukováno poškození uvnitř lodi (9 předtím, nyní 7).
 • Hráčům vstupujícím do lodi je dáno mírné přeléčení na rozdíl od plného léčení.
 • Přemístěny teleporty uvnitř lodi proti týmových spawnům.
 • Přidány lékárničky do lodi.
 • Na lodi přidány rampy směřující k teleporterům.
 • Snížena lokace kde se hráči vracejí z lodi, téměř na ůroveň země.
 • Předělán 3D skybox.
 • Opraveny některé problémy visleaf.
 • Vylepšeno celkové osvětlení.

Beta 2

11-07-2014

 • Mimozemská loď kompletně předělána.
 • Masivní nahrání detailů.
 • Předběžné nahrání osvětlení.
 • Přidána nová trasa ke kontrolnímu bodu s lékárničkou a náboji.
 • Přidán 3D skybox (Není příliž dobrý, musím jej předělat).
 • Upravena posila od UFO, přidána posila kriticýi zásahy.
 • Odstartována animace finále, není zatím dokončena.
 • Předělán paprsek, nyní používá novou entitu impulsů.
 • Odstraněna chybová UFO loď.
 • Přidáno více MvA kulis.
 • Přidáno více vlastních částicových efektů. (díky, metroid!)

Beta 1

 • Soukromý test.
 • Plno detailů.
 • Redukována posila od UFO z 10 na 3 sekundy.
 • Přidán 6 sekundové léčení k posily od UFO podobné na Quick-Fix.
 • Paprsek je nyní stabilnější.
 • Mimozemská loď nyní uděluje poškozní (9 bodů poškození za tik, podobně jako podsvěti na viaduct_event).
 • Přidány tři další neinteraktivní UFA.
 • Přidány nové částicové efekty.
 • Přidáno několik nových MvA kulis.
 • Opraveny některé problémy s prolínáním (vždy).
 • Vytvořené několik nodraw vzhledů, které jsem zapomněl uložit před kompilací lol.
 • Cows

Chyby

 • Objevení se v UFO se počítá jako nové objevení, takže všechny upuštěné zbraně, které hráč zvedne, okamžitě zmizí po vstupu do UFO.

Drobnosti

 • Létající talíře občas odletí za hranici mapy a unesou dřevěné krávy, které byly poprvé spatřeny na mapě 2Fort.
 • Napravo od BLU základny je v pozadí strašák nesoucí Ghastly Gibus obarvený barvou An extraordinary abundance of tinge.
 • Na střeše konstrukce před RED základnou je malý vláček. Který odkazuje na mapu Trainsawlaser, kterou také vytvořil UEAKCrash.
 • Na mapě je skrytá místnost blízko kontrolního bodu, kde lze najít odkaz na YouTube kanál UEAKCrashe a plakát s jeho jménem a Teddy Roosebeltem s postelí. Teddy Roosebelt se občas pohne.
  • V místnosti je také k vidění Map Maker's Medallion a Spycrab společně s pilou a malým vláčkem pod postelí. Vláček a pila jsou další odkazy na Trainsawlaser.
   • Na zdi je také kulatý portrét FissionMetroid101, který vytvořil částicové efekty pro mapu Probed, Watergate a Trainsawlaser.
 • Na obou týmových spawnech je otřesený Mimozemšťan, skrytý v boční místnosti, do které nelze vstoupit.

Galerie

Zhlédněte také

Odkazy

 1. EXTREME Rancho Relaxo - Invasion Edition.
(Anglicky)

Externí odkazy