Lakeside

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Lakeside
Koth lakeside.jpg
Základní informace
Typ mapy King of the Hill
Název souboru: koth_lakeside_final
Tvůrce: Valentin "3DNJ" Levillain
Informace
Prostředí: Egyptian
Zasazení: Daylight, sunny
Hluboká voda: Yes
Předměty na mapě
Healthico.png Lékárny: Smallhealth.png ×6   •   Mediumhealth.png ×2   •   Largehealth.png ×1
Ammoico.png Náboje: Smallammo.png ×4   •   Mediumammo.png ×2   •   Largeammo.png ×1
Map Photos
Menu photos koth lakeside final.png
Map Overview
Lakeside overview.png
Známka map
Item icon Map Stamp - Lakeside.png
Tabulka lidí, jež podpořili tuto mapu
V roce 2630 př. Kr., natahali staří egypťané obrovské množství kamene z tohoto lomu pro jejich hrobky ve tvaru pyramid. Nyní, tisíciletí později, poctěte jejich snahu naplněním těchto hrobek mrtvolami plnými kulek na této rychlé King of the Hill mapě.
Lakeside má několik variant, například Halloween.

Lakeside je komunitní King of the Hill mapa, která byla přidána do hry v Patch z 24. února 2011. Lakeside je zasazena do prostředí egyptského chrámu na pobřeží velkého jezera. Je to druhá oficiální mapa z egyptského prostředí, Lakeside velmi připomíná mapu Egypt, jelikož obě sdílejí mnoho modelů, osvětlení a textur.

Byla také použita pro Spectral Halloween Special, jako mapa s Halloweenským námětem jménem Ghost Fort.


Lokace

 • Spawn Rooms(Spawn místnosti): Oblasti týmových spawnů mají Skříň se zásobami, tyto skříně stojí ve velké místnosti. Vepředu místnosti, jsou dvoje dveře vedoucí na Týmové nádvoří.
 • Team Courtyards (Týmové nádvoří): Každý tým má oblast hned za jejich Spawn místností, která je rozdělena do třech stanovišť, vstup přes malou dřevěnou konstrukci (levý/pravý), vstup přes chodbu s pískovcovou klenbou (střed) a dlouhý tunel skrz přírodní skalnatou formaci (pravý/levý). Tunel každého týmu má dvě malé lékárničky.
 • Forts (Pevnosti): Před dřevěným a pískovcovým bodem je velká oblast vedoucí opět do více stanovišť, tentokrát do dvou. Napravo/nalevo je stanoviště vedoucí skrz dřevěnou konstrukci, která směřuje k Obeliskům. A nalevo/napravo je malá dřevěná rampa, která vede na vyvýšenou oblast, která obsahuje dřevěné podlaží a místnost nalevo/napravo, které jsou obě částečně chráněny před Obelisky. Na podlaží jsou dvě malé krabice s náboji a malá lékárnička. Pod Pevností je malý východ, který tvoří druhé stanoviště. Tato oblast vede do Místnosti se zdravím, která je kryta před Obelisky zdí. Z této místnosti na vršku pevností je most vedoucí podél druhého dřevěného stanoviště k Místnosti s náboji.
 • Ammunition Rooms (Místnosti s náboji): Každá z těchto místností je dostupná přímo z každé Pevnosti a z každého stanoviště v tunelu vedoucím z Týmového nádvoří. Je to malá věž napravo/nalevo se střední krabicí s náboji. Nalevo/napravo od ní je je velká, plochá, zvýšena oblast z pískovce, která spojuje Pevnost a tunel a ústí do Vodního chrámu.
 • Health Rooms Místnosti se zdravím): Tato místnost je malá věž úplně napravo/nalevo a pod a nalevo/napravo od podlaží, která obsahuje střední lékárničku. Je zde jedna pro každý tým.
 • Water Temple (Vodní chrám) : Tento chrám je dostupný z obou Místností s náboji, je to velký chrám s malou vodní nádrží ve středu místnosti. Hladina vod je pod úrovní podlahy a uprostřed je malá plošina s velkou lékárničkou. Na mapě je pouze jeden Vodní chrám, který využívají oba týmy. Vodní chrám vede přímo nalevo/napravo k Obeliskům.
 • Obelisks (Control Point) (Obelisky (kontrolní bod)): Je další velká, plochá, vyvýšená oblast z pískovce s kontrolním bodem uprostřed a dvěma Obelisky mířícími do nebe, jeden pro každý tým. Dva obelisky kryjí kontrolní bod před Pevnostmi, Obelisky jsou situovány proti těmto Pevnostem. Jelikož je tato oblast vyvýšena, veškeré útoky proti Obelisks vedou zespoda s dlouhou oblastí nižší úrovní Pevnosti, která působí jako příkop. Vodní chrám směřuje k Obeliskům, ze stejného vyvýšení a celý pás mezi Obelisky a Vodním chrámem tvoří další stanoviště. Uvnitř Vodního chrámu je malá barikáda mířící na Obelisky sloužící jako místo pro Snipery.
 • Ammunition Archway (Muniční klenba): Je to velmi malá oblast, která míří přímo na Vodní chrám, ale leží na druhé straně Obelisků. Nevede nikam, stejně jako zbytek oblasti, která je zablokována plotem. Nicméně pod Muniční klenbou leží velká krabice s náboji. Na mapě je pouze jedna Muniční klenba.

(Toto jsou náhodně přiřazené názvy, jelikož bylo známo příliš málo informací.) (Vlevo/vpravo nebo vpravo/vlevo popisuje oblast z obou stran. První možnost je vždy pro jeden tým a druhá možnost je vždy pro druhý tým.)

Strategie

Původní článek: Community Lakeside strategy

Časy kontrolního bodu

Control Point Multiplier Sekundy
Control Point ×1
16 ,000
×2
10 ,667
×3
8 ,727
×4
7 ,680


Galerie

Minulé změny

Patch z 24. února 2011 (Community Map Pack Update)

 • Lakeside byla přidána do hry.

Patch z 10. července 2013

 • Opraveny rakety, které procházely terénem blízko kontrolního bodu.

Patch z 10. září 2015

Patch z 25. listopadu 2015

 • [Nezmíněno] Odstraněny talíře a plakáty ze všech map.

Drobnosti

Hieroglyfy
 • Tato mapa má několik hieroglyfů stejně jako Útok/Obrana mapa Egypt. Tyto hieroglyfy zahrnují Heavyho s Minigunem, Sapper, dvě malé sticky bomby, velkou Sticky Bombu, Sentry Gun první úrovně, symbol Backstabu, zjednodušenou tvář Demomana, krokodýla, Ubersaw, sedícího Soldiera, logo Team Fortress, hamburger a pravděpodobně Pyra (rozeznatelného podle předmětu podobném sekyře, která vystupuje před siluetu postavy). Dále je zde vtipně zobrazeno několik hieroglyfů, které dohromady tvoří cheeseburger.
 • Blízko vodního pásu za plotem je loď s nápisem "Freeman - Airboat Tours" (Freeman - výlety na vznášedlech), odkazujících na vznášedlo ze hry Half-Life 2 (Anglicky) a na hlavního protagonistu hry, Gordona Freemana. Tato loď byla také použita na mapě Mountain Lab.

Zhlédněte také